Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Retrospectiva primului an de participare la Programul BIBLIONET

777 views

Published on

Retrospectiva primului an de participare la Programul BIBLIONET - judetul Harghita

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Retrospectiva primului an de participare la Programul BIBLIONET

  1. 1. Retrospectiva primului an de participare la Programul BIBLIONET
  2. 2. Înfiinţarea unei reţele de biblioteci cu calculatoare cu acces public în județul Harghita <ul><li>19 biblioteci + Biblioteca Județeană </li></ul><ul><li>87 calculatoare (76 desktopuri + 11 laptopuri) </li></ul><ul><li>Accesorii </li></ul><ul><li>Acces Internet + wireless </li></ul><ul><li>Spații renovate, încălzite </li></ul>
  3. 7. Pregătirea bibliotecarilor din bibliotecile publice <ul><li>instruirea şi acreditarea a doi formatori </li></ul><ul><li>30 de bibliotecari din localităţile judeţului au participat la cursuri, organizaţi pe trei grupe, conform nivelului iniţial al cunoştinţelor IT </li></ul><ul><li>domenii abordate : </li></ul><ul><ul><ul><li>tehnologie informatică </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>administrarea serviciului de acces Internet pentru public </li></ul></ul></ul>
  4. 8. T ehnologie informatică <ul><li>servicii ca : imprimare, scanare, inscripţionare discuri </li></ul><ul><li>programele Office (2007), cu accent deosebit pe editarea de texte şi calcul tabelar </li></ul><ul><li>Internetul pentru căutări, comunicare, download, upload </li></ul>
  5. 9. A dministr area serviciului <ul><li>Implementarea şi promovarea serviciului : </li></ul><ul><ul><ul><li>amenajarea spaţiilor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>organizarea evenimentelor de inaugurare </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>reflectare în presa scrisă, audiovizuală şi electronică </li></ul></ul></ul><ul><li>Administrarea propriu-zisă a serviciului </li></ul><ul><ul><ul><li>elaborarea regulamentului </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>iniţiative locale </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>evaluarea serviciului </li></ul></ul></ul>
  6. 10. Statistici 2010 418 3774 Februarie 456 3011 Ianuarie Alte scopuri Utilizare Internet
  7. 14. Implicarea administraţiei locale <ul><li>În toate localităţile, conducerea locală a asigurat asistenţa IT </li></ul><ul><li>Reprezentanţii autorităţilor locale au fost prezenţi la majoritatea inaugurărilor </li></ul><ul><li>În cadrul evenimentelor de inaugurare, unii primari au devenit promotorii programului </li></ul><ul><li>Conducerile locale sunt din ce în ce mai cooperante pentru rezolvarea favorabilă a unor situaţii neprevăzute </li></ul>
  8. 26. Promovarea valorii bibliotecii pentru comunitate <ul><li>Biblioteca Judeţeană a organizat, în afara cursurilor BIBLIONET alte două cursuri folosind echipamentele din dotare </li></ul><ul><li>În unele localităţi s-a intensificat colaborarea cu şcoala </li></ul><ul><li>Viziune în schimbare, de la “ biblioteci=cheltuieli ” la “ biblioteci=resurse ” </li></ul>

×