Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Akay 2018 faaliyet raporu

More Related Content

Akay 2018 faaliyet raporu

  1. 1. AKAY Derneği AKAY Derneği Yönetim Kurulu 2018 Yılı Faaliyet Raporu Değerli üyelerimiz, Derneğimizin Olağan Genel Kuruluna hoş geldiniz. Marmara Bölgesine büyük ölçüde etki eden 1999 depremlerini takiben 2000 yılı Mart başında kurulan Derneğimizin tüzüğü Şubat 2001'de İçişleri Bakanlığı’nca onaylanmıştır. Valilik ve İl Dernekler Müdürlüğü ile yürütülmesi gerekli tüm yasal süreçler tamamdır. Derneğimizde, arama ve kurtarma ekiplerinin eğitimi esas olmakla birlikte afete hazırlıklı olmak ve afet zararlarını azaltmak ilkesi temelinde uzun, karmaşık, gönüllü ve disiplin isteyen bir yoldayız. Birbirimize güven, ekip çalışması ve öncelikle yasalara uygunluk hepimizin çok dikkat etmesi gereken hususlardır. Son bir yıl boyunca olan faaliyetlerimiz aşağıda özetlenmiştir;  AKAY Derneği olarak yıllardır özlemini çektiğimiz yer sorununu köklü olarak çözemediğimizden Anadolu Yerbilimleri Ltd. Şti.'nin PERPA'daki ofisi içinde mütevazi bir bölümde hizmete devam etmekteyiz. Adresimiz İl Dernekler Müdürlüğü'nde kayıtlıdır.  Site ve mahalleye özgü eğitim programına devam edilmiş, İSZU kapsamında Yüksek Lisans öğrencilerine eğitim verilmiştir. Farklı günlerde yürütülen ve her biri 2.5 saat kadar süren seminerler Doğal Afet Risk Yönetimi konularını içermiştir. Seminerlere toplam 30 kadar kişi katılmıştır.  Deprem konusundaki eğitim sunumları Genel Başkanımız Prof.Dr.O.Metin İLKIŞIK tarafından verilmiştir.  Genel Başkanımız Prof.Dr.O.Metin İlkışık ve Genel Sekreterimiz Dr.Alpaslan Kuzucuoğlu farklı ortamlardaki toplantılarda Afet Eğitimi ve Derneğimizi tanıtıcı anlamda birçok açıklamalar yapmıştır.
  2. 2. AKAY Derneği  Genel Sekreterimiz Sayın Dr.Alpaslan H. Kuzucuoğlu gerekli akademik işlemleri tamamlayarak afetlere ilişkin bir branşta Doçent ünvanı almıştır.  Denetim Kurulu üyemiz Sn Nilay Ergenç, İstanbul’u etkileyen afetler veri tabanı konusunda tezini hazırlayarak Doktora eğitimini tamamlayarak, Doktor ünvanı almıştır.  Derneğimizin gelecek dönemde daha çok çeşitli teknik sosyal ve sağlık eğitim programlarına ağırlık vermesi, kadrolarını bu yönde eğitmesi ve hazırlaması gerekecektir.  İl Dernekler Müdürlüğüne her yıl Nisan sonuna kadar verilmesi gereken beyanname verilmiştir.  11 Mayıs 2018 tarihinde Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (Japan International Cooperation Agency -JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne (İYYÜ) konuk oldu. Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencilerine Türk-Japon ilişkileri üzerine bir konferans verdi. Bu seminere AKAY olarak sponsor olduk.  4 Mayıs 2018 tarihinde AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Düzenlenen "Ulusal İtfaiye Sempozyumu"na derneğimiz adına katılımcı olarak katkı sağladık.  27-28 Nisan 2018 tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen ENYAK 2018 Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği Koruma Kurtarma Ve Olay Yeri İnceleme Teknikleri Konferansı'na AKAY olarak sponsor olduk.  16.02.2018 tarihinde yapılan dernek genel kurulu neticesinde yeni yönetim kurulu aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir: Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Genel Başkan Doç.Dr.Alpaslan H. Kuzucuoğlu Başkan Yardımcısı Prof.Dr.O.Metin İlkışık Genel Sekreter Asuman Bahşi Sayman Dr.Nilay Ergenç
  3. 3. AKAY Derneği Asil Üye (Eğt.) Mehrnaz Mortazavi Denetim Kurulu Asil Üyeleri Ayla Özgüldez Onur İlkışık Sayın üyelerimiz, afete hazırlık konusunda gönüllü olarak çalışan kişilerden oluşan Derneğimiz hiç bir kişi veya kuruluşun doğrudan veya dolaylı mali desteği altında değildir. Maddi sorunlarımız ise olabildiğince Yönetim Kurulu ve Asil Üyelerce veya münferit kişilerce yapılan çok küçük bağışlarla karşılanmaktadır. Bu açıdan en önemli sorunlarımızdan birini oluşturan üyelik aidatlarının ödenmesi konusunda yardımcı olunmasını önemle rica ederiz. Saygılarımızla, AKAY, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Yönetim Kurulu

×