Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Capes de la terra

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Capes de la terra

  1. 1. Les capes de la Terra són: escorça, mantell i nucli (extern i intern). Les capes de la terra
  2. 2. Més imatges de les capes Pots veure millor aquesta imatge a http://www.xtec.cat/~imartin6/1/hotpot/terra/imatges/capes_terra_petit.gif Un dibuix fet per un de nosaltres
  3. 3. La terra per dins… <ul><li>La Terra, el planeta que trepitgem, no és uniforme per dins com ho pot ser una bola de vidre. Si poguéssim fer un viatge al seu interior descobriríem que, a més d' augmentar la temperatura , els materials que anéssim travessant serien molt diferents : roques foses com les que surten pels volcans en forma de lava, roques molt calentes, sòlides però deformables, metall líquid o sòlid,...Després d'anys i anys d'estudiar l'interior de la Terra a partir de totes les pistes que tenim al nostre voltant (sense veure'l, perquè no hi hem anat mai), tenim una idea de què hi ha sota el terra que trepitgem. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  4. 4. <ul><li>La Terra està formada en capes concèntriques . De dins cap a fora són: </li></ul><ul><li>Nucli , format principalment pels metalls ferro i níquel. Hi podem diferenciar: </li></ul><ul><ul><li>El nucli intern (fins a 3.000 ºC) que està en estat sòlid. Per què? Perquè la pressió és també molt més gran i això fa que la temperatura de fusió del metall augmenti. </li></ul></ul><ul><ul><li>El nucli extern , en estat líquid degut a les altes temperatures que hi ha. </li></ul></ul><ul><li>Mantell , amb composició ja més semblant a la d'algunes roques (serien roques riques en silici, magnesi i ferro). També hi distingim 2 capes: </li></ul><ul><ul><li>El mantell intern , sòlid i que està en contacte amb el nucli. </li></ul></ul><ul><ul><li>El mantell extern , que si bé és sòlid, té una capa plàstica (una mica com l'argila: asthenos vol dir tou en grec): l' astenosfera . </li></ul></ul><ul><li>Escorça , formada per les roques que podem veure. L'escorça, juntament amb la part superior sòlida del mantell (just la que està sobre l'astenosfera) forma la litosfera . </li></ul>Les capes de la Terra

×