Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Građani u Dijalogu o Kosovu (istraživanje, Vol 3)

309 views

Published on

Istraživanje javnog mnjenja građana na društvenoj mreži Facebook, i tumačenje narativa, emocija, poruka koje građani iskazuju kroz komentare i diskusiju, a tiču se dijaloga o Kosovu ili kosovskog pitanja, generalno..

Istraživanje je deo projekta "Otvoreni, inkluzivni i participativni dijalog o Kosovu" a predstavlja treći, od planirah pet istraživanja javnog mnjenja na Internetu. U ovom ciklusu se odnosi na period od 16. januara do 15. februara 2018. godine.

Istraživanje sprovodi Centar za nove medije Liber, a projekat podržava Fond za otvoreno društvo, Srbija.

Autori: Tatjana Vehovec, Svetlana Slijepčević, Aleksej Kišjuhas, Roman Vehovec

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Građani u Dijalogu o Kosovu (istraživanje, Vol 3)

 1. 1. DIJALOG O KOSOVU Otvoreni, inkluzivni i participativni dijalog o Kosovu #3 Centar za nove medije Liber, 2018 Istraživanje javnog mnjenja na Fejsbuku i Tviteru (16. januar - 15. februar 2018.). 
 2. 2. Period i izvor istraživanja # Obuhvaćen period od 16. januara do 15. februara 2018. # Izvori: komentari na mreži Fejsbuk i postovi korisnika na mreži Tviter # Poređenje između dva ciklusa istraživanja # Poređenje mišljenja i stavova korisnika na Fejsbuku i Tviteru, kao i ukupan stav mnjenja na mrežama #2
 3. 3. Analitika Selekcija uzorka za analitiku Pregledano 40.000 komentara i postova 5.000 (12.5%) se odnosi na dijalog o Kosovu ili je u vezi sa Kosovom od toga 2.000 (40%) komentara je bilo relevantno za analizu #3
 4. 4. Odnosi i stavovi01 za / svejedno / protiv Pozitivan (22%) Neutralan (25%) Negativan (53%) Više od polovine korisnika društvenih mreža ne podržava dijalog i nepomirljivo je po pitanju dijaloga i njegovog ishoda, posmatrajući obe mreže, Fejsbuk i Tviter. ne slaže se sa dijalogom, ili rešavanjem pitanja Kosova 53% #4
 5. 5. TREND02 VS Negativni narativ i negativni sentiment u periodu istraživanja decembar 2017 / januar 2018. Negativni narativ i negativni sentiment u periodu januar - februar 2018. 44% 53% Raste izričito negativan odnos prema dijalogu u odnosu na prethodni period istraživanja. #5
 6. 6. STAV- po izvorima02 Fejsbuk Vs. Tviter Poztivan Neutralan Negativan 24% 5% 71% 20% 44% 36% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Fejsbuk Tviter Korisnici Fejsbuka izričito protiv (71%), korisnici Tvitera najčešće neutralni (44%) neobično velika diskrepanca između korisnika FB i Tv, kada je reč o iskazanom  protivljenju i neutralnosti i pomirljivosti. ! #6
 7. 7. Kosovsko pitanje03 rešiće se, rešeno je ili se rešava? Sada (78%) Bilo je (10%) Biće (12%) 78% 10% 12 Procenat ljudi koji veruju da se pitanje Kosova rešava upravo sada, u ovom istraživačkom ciklusu porastao je u odnosu na prethodni period: 40% Vs 78% #7
 8. 8. Period decembar 2017 - januar 2018 42.6% 24.7% 9.7% 8.8% IZDAJA REALNOST PRODAJA OBMANA Teme i sadržaj04 i dalje se najčešće govori o izdaji Period 16. januar - 15. februar 2018. 24% 11% 6.5% 10.5%
 9. 9. Narativ o izdaji "stabilan" na Fejsbuku u odnosu na prošli istraživački ciklus, dok značajno pada kod korisnika Tvitera (15% Vs 5%) Dominantna socipolitička matrica koja proističe iz ideologije etnonacionalizma, tj. kao izraz svojevrsne kulturne hegemonije u Srbiji kada je reč o narativima o Kosovu.   Svaka promena statusa Kosova koja odstupa od percepcije Kosova kao integralnog i neodvojivog dela Srbije, pa čak i sam razgovor ili dijalog o tom statusu, automatski se (dis)kvalifikuju kao " (vele)izdaja" države i društva. narativ o izdaji #9 Fejsbuk Tviter 43 5
 10. 10. 10.5% građana na društvenim mrežama veruje da je Kosovo država i želi prekid svih sukoba u ime mira, pomirenja i budućnosti. ovo je jedini narativ koji je procentualno identičan na obe mreže. Narativ o realnosti obuhvata one komentare i tvitove koji mahom upućuju na tvrdnju da je Kosovo nezavisna država, tj. da Republika Srbija treba da "prizna" tu činjenicu kao sociopolitičku "realnost". S tim u vezi, među narativima o realnosti prepoznaje se i implicitna potreba ili nagovor onlajn javnosti da se Srbija "okrene samoj sebi" i sopstvenom razvoju. Osnovni motiv iza ovakvih narativa je želja da se prekine sa sukobima, ratovima i ratnim huškanjem, i to u ime kako mira, pomirenja i budućnosti. narativ o realnosti #10 Fejsbuk Tviter 10.610.5
 11. 11. Tviteraši češće veruju da je kosovski dijalog obmana, a korisnici Fejsbuka češće referišu na prodaju, kada govore o Kosovu. Narativi koji predstavljaju kritički stav o "prodaji" kao realnosti, sa izraženim negativnim ili apatičnim odnosom. Stavovi o obmani su orijentisan ka političkoj kritici aktuelne vlasti koja "obmanjuje" javnost pitanjem Kosova i za koji je celokupan je diskurs o Kosovu "jedna bajka", "farsa", "predstava", "zamlaćivanje". narativi o prodaji i obmani #11 Prodaja Obmana Fejsbuk Tviter 0 10 20
 12. 12. NARATIV #12 04 Među tipičnim "makro" i "lokalnim" govornim činovima, karakterističnim za diskurs komentara i u ovom ciklusu istraživanja, izdvajaju se govorni činovi: - diskvalifikacije  - predviđanja i nagađanja  - poziv na akciju  - kletve i pretnje 
 13. 13. U ovom vremenskom opsegu registruje se ogroman broj diskvalifikacija, a mnoge od njih prelaze u direktne napade na ličnost, vređanja prema različitim kriterijumima, diskreditaciju moralnih vrednosti pojedinca. Govorne radnje #13 Diskvalifikacije Predviđanja Agitovanje Pretnje/kletve 41% 18% 12% 7%
 14. 14. Događaji koji se odnose na Kosovo i medijski napisi o unutrašnjem dijalogu - navikavaju javnost na nezavisnost Kosova. U ovom istraživačkom ciklusu, Kosovo je mahom predstavljano kao jedna opasna i kriminogena sredina kojoj se "priprema" "izdaja" ili "prodaja" od strane vlasti u Srbiji, usled "pritisaka" iz Evropske unije ili zbog predloženog referenduma, iako karakter tog referenduma nije jasno defnisan.  S druge strane, poseta Aleksandra Vučića Kosovu, a koja je morala biti odobrena od strane vlasti u Prištini, predstavljala je upadljivi motiv za brojne narative o realnosti (i narative o obmani), a koji otvoreno aludiraju na to da je Kosovo zapravo "odavno" nezavisno i da je neophodno prihvatiti tu realnost. Ova analiza demonstrira i da nesumnjivo postoje specifični "okidači" onlajn reakcija javnosti u Srbiji, a koje kosovski dijalog i status Kosova zatim uokviruju u nedvosmislene narative o realnosti. U tom smislu, medijski sadržaji koji indirektno svedoče o "realnosti" kosovske nezavisnosti (poput npr. "odobravanja" posete Kosovu predsedniku Srbije) automatski generišu i spomenute narative, što upućuje na društvenu potrebu za medijskim "navikavanjem" javnosti na nezavisnost Kosova. Najzad, poruke sa motivima mira i pomirenja koje jeste iznosio predsednik Vučić tokom svoje posete Kosovu i tokom razgovora sa građanima Kosova takođe jesu imale značajnog odjeka na onlajn javnost u Srbiji. U brojnim komentarima, one jesu "pacifikovale" jedan deo komentatora, ali su i dodatno "provocirale" one segmente društva koji se protive Vučiću i kosovski dijalog doživljavaju kao izdaju Kosova i Srbije. Rezime #14
 15. 15. Vol. 3#3 Izvor za istraživanje su komentari na društvenj mreži Fejsbuk kao i konverzacije na Tviteru, kojima su građani iznosili svoje mišljenje o dijalogu o Kosovu i rešenju kosovskog pitanja. Za prikupljanje i analitiku javnih podataka sa ove mreže, korišćena je originalno razvijena aplikacija CNM Liber, koja je omogućila statističku analizu i višeslojno analiziranje svakog podatka, po kriterijumima koje je zadao stručni tim CNM Liber, konsultanti i stručni saradnici organizacije.  Ovo su rezultati  trećeg ciklusa istraživanja u okviru projekta koji sprovodi CNM Liber, "Otvoreni, inkluzivni i participativni dijalog o Kosovu - istraživanje javnog mnjenja na društvenim mrežama". Prezentacija rezultata istraživanja je skraćeni, ilustrativni i sastavni deo stručne analize objavljene u formatu elektronske publikacije, koja je dostupna na veb stranici blogopen.rs Svi podaci iz ove prezentacije mogu se koristiti u celosti ili delimično, za informisanje javnosti, dalju analizu i citiranje, uz obavezno navođenje izvora. © CNM Liber, 2018.
 16. 16. CNM Liber realizuje istraživanje zahvaljujući podršci  Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.  Sadržaj publikacije, kao i zaključci istraživanja, u celosti su odgovornost CNM Liber i ne odražavaju stavove FOD-a. blogopen.rs  h8index.org office@blogopen.rs @blogopen Copyright: CNM Liber, 2018. Autori: dr Svetlana Slijepčević, dr Aleksej Kišjuhas Supervizija, strategija i upravljanje: Tatjana Vehovec Stručni konsultant: Roman Vehovec

×