Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategisch veranderen met behulp van architectuur

2,738 views

Published on

Renee Musch (ROC Midden Nederland) en Joop Jansen (Sogeti) presenteren het nut van architectuur en de resultaten ervan.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Strategisch veranderen met behulp van architectuur

 1. 1. Strategisch veranderen met behulp van architectuur Renee Musch en Joop Jansen 20-01-2011
 2. 2. Agenda <ul><li>Aanleiding </li></ul><ul><li>Strategische ontwikkelingen </li></ul><ul><li>Toegevoegde waarde architectuur </li></ul><ul><li>Applicatie architectuur </li></ul><ul><li>Toepassen Triple A encyclopedie </li></ul><ul><li>Resultaat </li></ul>
 3. 3. Aanleiding <ul><li>Afnemend marktaandeel </li></ul><ul><li>Daling kwaliteit van het onderwijs </li></ul><ul><li>Verscheidenheid aan processen en systemen </li></ul>
 4. 4. Strategische ontwikkelingen <ul><li>Focus </li></ul><ul><li>Colleges </li></ul><ul><li>VOPP </li></ul>
 5. 5. FOCUS Doelen <ul><li>Sterkere marktpositie </li></ul><ul><li>Betere kwaliteit van het onderwijs </li></ul><ul><li>Klantgerichtere organisatie </li></ul><ul><li>Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering </li></ul>
 6. 6. VOPP <ul><li>Uniforme processen en standaardisatie systemen </li></ul><ul><li>Integrale benadering onderwijs en bedrijfsvoering (IPM) </li></ul><ul><li>Onderwijs leidend en Bedrijfsvoering ondersteunend </li></ul>
 7. 7. Toegevoegde waarde architectuur <ul><li>Samenhang en Structuur van de gewenste situatie </li></ul><ul><li>Applicatielandschap afgestemd op de processen </li></ul><ul><li>Effectieve uitvoering van projecten </li></ul>
 8. 8. Samenhang en Structuur: Architectuurraamwerk <ul><li>Vanuit FOCUS visie: </li></ul><ul><li>Richtinggevende afspraken over gewenste inrichting </li></ul><ul><li>Vanuit verschillende invalshoeken </li></ul><ul><li>Kapstokmodellen </li></ul>
 9. 9. Kapstokmodel: Bedrijfsprocesmodel
 10. 10. Kapstokmodel: Structuur informatievoorziening
 11. 11. Applicatielandschap afgestemd op processen
 12. 12. Effectieve uitvoering projecten: Project Start Architectuur Vertalen naar PROJECT <ul><li>Project afbakening </li></ul><ul><li>Prioritering </li></ul><ul><li>Standaarden </li></ul><ul><li>Ontwerp richtlijnen </li></ul><ul><li>Generieke basisvoorzieningen </li></ul><ul><li>Vrijheid binnen kaders </li></ul><ul><li>Zodat het projectresultaat past binnen de integrale informatie voorziening </li></ul>
 13. 13. Applicatie architectuur
 14. 14. Van procesontwerp naar applicatielandschap <ul><li>Directe relatie tussen processen en logische informatievoorziening </li></ul><ul><li>Informatieketen modellen </li></ul><ul><li>Huidige applicaties projecteren op informatieketenmodel </li></ul><ul><li>Op processen afgestemde, gewenste applicaties projecteren op informatieketenmodel </li></ul><ul><li>Veranderingen in migratie roadmap </li></ul>
 15. 15. Directe relatie tussen processen en logische informatievoorziening Identificeren brongegevens Identificeren informatiefuncties Bepalen Informatiestromen Samenstellen Logische modules
 16. 16. Informatieketenmodellen
 17. 18. Voorbeeld
 18. 20. Triple A
 19. 21. Toepassen Triple A <ul><li>Aansluiten bij onderwijsvisie </li></ul><ul><li>Hanteren begrippenlijst </li></ul><ul><li>Architectuur principes opgenomen als geldende principes binnen Enterprise architectuur </li></ul><ul><li>Model informatie architectuur is basis voor model structuur informatievoorziening </li></ul><ul><li>Onderdelen Architectuurraamwerk Triple A ook in architectuurraamwerk ROCMN </li></ul><ul><li>Mapping Triple A use cases op hoofdprocessen ROCMN </li></ul><ul><li>Applicatie architectuur verbindende laag </li></ul>
 20. 22. Toepassen TripleA Encyclopedie
 21. 23. Resultaat <ul><li>Samenhang, afbakening en definitie van projecten </li></ul><ul><li>Rust in de projectgroepen </li></ul><ul><li>Snelheid bij ontwerp door mapping Triple A functionele ontwerpen </li></ul><ul><li>Integraal Groeiscenario naar een samenhangende en flexibele informatievoorziening </li></ul><ul><li>Eenduidige communicatie naar projectleden, management en leveranciers </li></ul><ul><li>Beter inzicht in consequenties bij wijzigingen in processen </li></ul>
 22. 24. <ul><li>Vragen? </li></ul>

×