Successfully reported this slideshow.

ROC Aventus en Cloud Computing

2,027 views

Published on

Presentatie die Roy Dusink gaf op de saMBO~ICT conferentie bij ROC Twente.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ROC Aventus en Cloud Computing

 1. 1. ROC Aventus en Cloud Computing<br />Roy Dusink<br />20 januari 2011<br />
 2. 2. Agenda<br /><ul><li> ICT-beleid
 3. 3. Ontwikkelingen
 4. 4. Cloud computing bij Aventus
 5. 5. Ervaringen
 6. 6. Architectuur
 7. 7. Gegevenskoppelingen
 8. 8. Discussie</li></li></ul><li>ROC Aventus<br /><ul><li>Apeldoorn, Deventer, Zutphen
 9. 9. 350 MBO opleidingen
 10. 10. 12.500 MBO studenten
 11. 11. Training & Educatie
 12. 12. 1300 medewerkers
 13. 13. 3500 werkplekken</li></li></ul><li> ICT Beleidsplan 2009-2012<br /><ul><li> Zorgen dat het werkt
 14. 14. Stabiliteit en mobiliteit
 15. 15. Noodzakelijke vernieuwing
 16. 16. Kleine innovatie
 17. 17. Organiseren van de afstemming</li></li></ul><li>Eén van de doelstellingen<br />90% van alle applicaties zijn in 2012 webbased en gebruikers hebben via een internetverbinding toegang tot deze applicaties<br />
 18. 18. Ontwikkelingen binnen Aventus<br /><ul><li>Microsoft, tenzij beleid
 19. 19. Novell en Oracle vervangen
 20. 20. Ambitie -> alle MBO studenten miv cursusjaar 2011-2012 verplicht laptop
 21. 21. Toenemend gebruik van applicaties in de cloud</li></ul>Dagelijkse praktijk -> Cloud, tenzij beleid<br />
 22. 22. Verschillende Clouddiensten<br />
 23. 23. Ervaringen<br /><ul><li>Elke sector kan cloudservicesafnemen
 24. 24. Ondersteuning is onvoldoende ingeregeld
 25. 25. Beheerlast voor docenten (accountbeheer)
 26. 26. Privacy gegevens
 27. 27. Te weinig Pc´s hebben
 28. 28. End-to-end monitoring is een must
 29. 29. IT afdeling verliest regie?
 30. 30. Internet service provider</li></li></ul><li>Afstemming tussen ICT en onderwijs<br />
 31. 31. Artikel de Stentor 15-01-2011<br />http://issuu.com/destentor/docs/owyz/5?mode=a_p<br />
 32. 32. Henderson & Venkatraman<br />
 33. 33. Ervaringen 2<br /><ul><li>Beheermodel verandert
 34. 34. technisch -> functioneel
 35. 35. doeners -> denkers
 36. 36. contractmanager(s)
 37. 37. Cloudleveranciers
 38. 38. geen SLA’s
 39. 39. niet schaalbaar
 40. 40. Gebruik open standaarden 
 41. 41. Data portabiliteit</li></li></ul><li>Cloud computing en architectuur<br /><ul><li>Defacto standaarden
 42. 42. Weboriëntatie
 43. 43. Gegevens worden onderhouden in de bronapplicatie
 44. 44. Open standaarden
 45. 45. Duurzaam
 46. 46. IDM is leidend voor authenticatie en autorisatie
 47. 47. Toegang van en naar externe IT systemen verloopt via centrale IT componenten</li></li></ul><li>
 48. 48. Identity & Access management<br /><ul><li>Toegangsbeheer tot webgebaseerde diensten veilig, efficiënt en laagdrempelig.
 49. 49. Studenten en medewerkers loggen in met hun instellingsaccount (federatief)
 50. 50. Afstemmen van wachtwoordpolicies
 51. 51. Live@edu</li></li></ul><li>
 52. 52. Gegevenskoppelingen<br /><ul><li>Applicatielandschap bestaat uit kleinere systemen
 53. 53. Gegevens worden onderhouden in bronapplicatie
 54. 54. Enterprise servicebus (ESB) voor uitwisselen van gegevens
 55. 55. Systemen communiceren op basis van services</li></li></ul><li>
 56. 56. Ervaringen<br /><ul><li>Leveranciersstaan open voorontwikkelingwebservices
 57. 57. Gebruik van standaarden
 58. 58. XML/SOAP
 59. 59. NEN 1888 en 5825
 60. 60. Dataformatenvastleggen!
 61. 61. Beveiliginggoedafspreken</li></li></ul><li>Maar ook<br /><ul><li>Als ROC Aventus steeds het wielopnieuw aan het uitvinden
 62. 62. Maatwerkwebservicesipvgeneriekewebservices
 63. 63. Onvoldoendekennis in huishebben
 64. 64. Kostenzijnhoog</li></li></ul><li>Discussie<br />ROC Aventus wilt binnen de MBO sector komen tot een gezamenlijke werkgroep gegevensuitwisseling, onder de paraplu van saMBO~ict en Kennisnet<br />
 65. 65. Discussie<br /><ul><li>Generiekewebservices/berichten
 66. 66. Bewaken van standaarden
 67. 67. Kostendelen
 68. 68. Pilot met MS BizTalk en medewerkersberichtvanuit RAET</li></li></ul><li>Discussie<br />Welkeknelpunten of belemmeringenzien de aanwezigen?<br />
 69. 69. Vragen?<br />

×