Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 of 9

Project Kaart Magister Vavo

1

Share

Download to read offline

Een blauwdruk van het project "Magister voor VAVO" van ROC Tilburg. De vormgeving is geïnspireerd door de ArgumentenFabriek.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Project Kaart Magister Vavo

  1. 1. Project Organisatie Administratieve Organisatie Functioneel Beheer Applicatie Beheer Onderwijs Regie Informatie Voorziening Technisch Beheer Regie op Doelstellingen en Tijdpad Borging in begroting en bemensing Projectvorm en organisatie Stakeholders Voorziet in Articulatie VAVO Informatiebehoefte Aansturing Functioneel Beheer Relatiebeheer leverancier Regie op integratie Beheert Relatie met Functioneel Beheer Aplicatie-inrichting Updates en Upgrades Datavoorziening t.b.v. IV Bedrijfscontinuiteït bewaking Beheert Relatie met Applicatie Beheer Technische infrastructuur Onderhoud OS server Technische Continuïteitsbewaking Beheert Relatie met gebruikersorganisatie Functionaliteiten voor Onderwijs Functionaliteiten voor Adm. Org. Gebruikersondersteuning Magister VAVO Voert uit <ul><li>Deelname training </li></ul><ul><li>Intake </li></ul><ul><li>Presentieregistratie en waardering </li></ul><ul><li>Registratie Summatieve Toetsing </li></ul><ul><li>Contact met Zorgstructuur en Trajectbureau. </li></ul><ul><li>Afstemming met Functioneel Beheer voor Onderwijs. </li></ul><ul><li>Verkenning ondersteuning van andere onderwijsprocessen op het gebied van LVS en pedagogisch dossier. </li></ul>Voert uit <ul><li>Deelname training </li></ul><ul><li>Beheren Inschrijvingen. </li></ul><ul><li>Beheren Bekostigingsdossier. </li></ul><ul><li>Vastlegging AO proces. </li></ul><ul><li>Afstemming met Functioneel Beheer voor Administratieve Organisatie. </li></ul>Organiseert <ul><li>De uitvoering van projectvorm. </li></ul><ul><li>Bewaken doelen, fases en afstemming. </li></ul><ul><li>Documentatie en verslaglegging. </li></ul><ul><li>Communicatie met regievoerders. </li></ul><ul><li>Communicatie met stakeholders. </li></ul>1
  2. 2. Cultuur En Mensen Organisatie Strategie <ul><li>Scope: afbakening van het project in tijd en doelstelling </li></ul><ul><li>Projectdoelstellingen: adequate ondersteuning van een gedeelte van de onderwijsprocessen (Intake, Presentie, Toetsing, Examinering) en van het gehele administratieve proces voor VAVO studenten. </li></ul><ul><li>Afstemming tijdpad van project met die van een schooljaar en begrotingsjaar. </li></ul><ul><li>Project onderbrengen bij stuurgroep I-Projecten en stuurgroep DIS. </li></ul><ul><li>Mapping lange termijn behoefte van VAVO versus applicatielandschap. </li></ul><ul><li>Vaststellen projectvorm: Prince2 </li></ul><ul><li>Eigenaarschap: verschillen groepen (groot)verbruikers leiden tot gedeeld eigenaarschap. </li></ul><ul><li>Behoud van informatiehistorie. </li></ul><ul><li>Borging met randvoorwaarden: Vrijmaken van middelen en mensen aan zowel de onderwijskant als de dienstenkant. </li></ul><ul><li>Wie-is-Wie </li></ul><ul><li>Wie-doet-wat </li></ul><ul><li>Wanneer welk product of mijlpaal </li></ul><ul><li>Acties </li></ul><ul><li>Verantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>Ambitie </li></ul><ul><li>Houding </li></ul><ul><li>Openheid </li></ul><ul><li>Samenwerking </li></ul><ul><li>Innovatie </li></ul>Regie 2
  3. 3. Op Wordt onderhouden door Van eigenaarschap Van Informatiebehoefte Regie Aansturing Articulatie <ul><li>Primaire Proces op sturingsniveau: aantallen studenten, instroom, uitstroom, rendementen. </li></ul><ul><li>Administratieve Proces: specificaties voor levering informatie in het kader van externe verantwoording. </li></ul><ul><li>Functioneel Beheer Primaire Proces: vertegenwoordiging onderwijs. </li></ul><ul><li>Functioneel Beheer Administratieve Proces: vertegenwoordiging Back-Office </li></ul><ul><li>Integratie met identiteitenbeheer deelnemers </li></ul><ul><li>Integratie met identiteitenbeheer medewerkers </li></ul><ul><li>Applicatieafhankelijkheden op het gebied van facturering, printen, netwerktoegang, gebruikersbeheer andere applicaties etc. </li></ul><ul><li>Onderzoek consequenties van historische informatievoorziening. </li></ul>3 Relatie <ul><li>Gesprekspartner te zijn van de leverancier van de applicatie. </li></ul><ul><li>Gesprekspartner te zijn van leveranciers van systemen waarmee geïntegreerd moet worden. </li></ul>Informatie Voorziening
  4. 4. Van de applicatie door Door Wordt onderhouden door Van de applicatie door Continuïteit Onderhoud Inrichting <ul><li>Parametriseren: organisatiestructuur, opleidingen, codetabellen, toetsresultaten etc. </li></ul><ul><li>Authenticatie en identificatie binnen de applicatie </li></ul><ul><li>Het uitvoeren van updates en upgrades. </li></ul><ul><li>Het opnieuw parametriseren voor nieuwe schooljaren en opleidingen. </li></ul><ul><li>Authenticatie en identificatie binnen de applicatie </li></ul><ul><li>Upgrades en updates te testen, alvorens door te zetten naar productieomgeving. </li></ul><ul><li>Continuïteit van de bekostiging borgen door BRON koppeling te testen voor migratie. </li></ul>4 Relatie <ul><li>Gesprekspartner te zijn van functioneel beheer en technisch beheer. </li></ul><ul><li>Gesprekspartner te zijn van ontwikkelaars van de leverancier. </li></ul><ul><li>Tijdig onderhoud te communiceren en af te stemmen. </li></ul>Applicatie Beheer
  5. 5. Van de infrastructuur door Door Wordt onderhouden door Van de infrastructuur door Continuïteit Onderhoud Inrichting <ul><li>Parametriseren van netwerk </li></ul><ul><li>Ontsluiten van de applicatie binnen eigen infrastructuur. </li></ul><ul><li>Distributie van applicatie </li></ul><ul><li>Server operating systeem </li></ul><ul><li>Het uitvoeren van updates en upgrades van het server operating systeem. </li></ul><ul><li>Het uitvoeren van updates en upgrades van het database systeem. </li></ul><ul><li>Upgrades en updates van server OS en database systeem te testen, alvorens door te zetten naar productieomgeving. </li></ul><ul><li>Technische Continuïteit borgen door in back-up en noodstroom te voorzien. </li></ul>5 Relatie <ul><li>Gesprekspartner te zijn van functioneel beheer en applicatie beheer. </li></ul><ul><li>Gesprekspartner te zijn van ontwikkelaars van de leverancier. </li></ul><ul><li>Tijdig onderhoud van server en netwerk te communiceren en af te stemmen. </li></ul>Technisch Beheer
  6. 6. Beheren door Bieden door Wordt onderhouden door Beheren door Ondersteuning Functionaliteiten Administratie Functionaliteiten Onderwijs <ul><li>Procesonderzoek te doen op het gebied van Intake, Presentie, Toetsing en Examinering. </li></ul><ul><li>De behoefte aan functionaliteit vertalen naar oplossingen. </li></ul><ul><li>Parameters aan te leveren voor Applicatiebeheer. </li></ul><ul><li>Procesonderzoek te doen op het gebied van Inschrijving en bekostigingsdossiers. </li></ul><ul><li>De behoefte aan functionaliteit vertalen naar oplossingen. </li></ul><ul><li>Parameters aan te leveren voor Applicatiebeheer. </li></ul><ul><li>Call-afhandeling van eindgebruikers. </li></ul><ul><li>Eindgebruikers te voorzien van handleidingen, klussenwijzers en ander cursusmateriaal. </li></ul>6 Relatie <ul><li>Gesprekspartner te zijn van applicatie beheer en technisch beheer. </li></ul><ul><li>De registratie van gegevens af te stemmen met IV. </li></ul><ul><li>Gesprekspartner te zijn van trainers van de leverancier. </li></ul><ul><li>Tijdig wijzigingen en onderbreking in functionaliteit te communiceren. </li></ul><ul><li>Te communiceren met Centrum Onderwijs & ICT voor trainingen. </li></ul>Functioneel Beheer
  7. 7. Ondersteunen door Stimuleren door Wordt onderhouden door Door Innovatie Primaire Processen Scholing <ul><li>Initiële training te volgen. </li></ul><ul><li>Expertise en gebruikerservaringen uit te wisselen </li></ul><ul><li>Vaardigheden te oefenen door ingebruikname. </li></ul><ul><li>Landelijke gebruikersdagen te bezoeken. </li></ul><ul><li>De intake module te gebruiken voor planning en verslaglegging. </li></ul><ul><li>Afwezigheid te waarderen in de presentiemodule. </li></ul><ul><li>Toetsresultaten te registreren. </li></ul><ul><li>De examenmodule te gebruiken. </li></ul><ul><li>De behoefte aan ondersteuning van andere primaire processen te onderzoeken. </li></ul>7 Relatie <ul><li>Gesprekspartner te zijn van Functioneel Beheer Onderwijs. </li></ul><ul><li>Te communiceren met Zorgstructuur en Trajectbureau. </li></ul>Onderwijs
  8. 8. Ondersteunen door Stimuleren door Wordt onderhouden door Door Innovatie Administratieve Processen Scholing <ul><li>Initiële training te volgen. </li></ul><ul><li>Expertise en gebruikerservaringen uit te wisselen </li></ul><ul><li>Vaardigheden te oefenen door ingebruikname. </li></ul><ul><li>Landelijke gebruikersdagen te bezoeken. </li></ul><ul><li>De inschrijfmodule te gebruiken. </li></ul><ul><li>Het bekostigingsdossier van de deelnemer te beheren. </li></ul><ul><li>Deze processen vast te leggen, inclusief stappen, keuzes, acties en werkinstructies. </li></ul><ul><li>De behoefte aan ondersteuning van andere ondersteunende processen te onderzoeken. </li></ul>8 Relatie <ul><li>Gesprekspartner te zijn van Functioneel Beheer Administratie. </li></ul>Administratieve Organisatie
  9. 9. door Wordt onderhouden door van Ondersteuning Bewaken <ul><li>Het bereiken van de doelstellingen. </li></ul><ul><li>Het starten van nieuwe fases. </li></ul><ul><li>Formats van documentatie en verslaglegging </li></ul><ul><li>Voortgang, door signalen aan regie groep door te geven. </li></ul><ul><li>Te helpen SMART doelstellingen te formuleren. </li></ul><ul><li>Reminders te communiceren. </li></ul><ul><li>Projectdocumentatie te beheren. </li></ul>9 Relatie <ul><li>Gesprekspartner te zijn van alle stakeholders, middels projectstructuur. </li></ul>Project Organisatie

×