Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Op weg naar 2010
Op weg naar 2010
Loading in …3
×
1 of 22

Presentatiembo Parell Hh Rev Kc3

0

Share

Download to read offline

De presentatie die Hans van Honk, programmamanager MBO2010 Onderwijsbedrijfsvoering, gaf voor Parell.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Presentatiembo Parell Hh Rev Kc3

 1. 1. <ul><li>Stand van zaken bedrijfsvoering MBO2010 </li></ul>Februari 2009 Hans van Honk Procesmanagement MBO 2010
 2. 2. <ul><li>Streefbeeld Staatssecretaris OCW: </li></ul><ul><li>De nieuwe opleidingen zijn goed vormgegeven, de kwaliteit ervan is gewaarborgd en de bedrijfsvoering is op orde, waaronder begrepen de toerusting van personeel. </li></ul><ul><li>Er is sprake van adequate kwaliteitsbewaking. </li></ul><ul><li>De examens zijn goed vormgegeven en de kwaliteit ervan is gewaarborgd. </li></ul><ul><li>Resultaat: o.a. beter inzetbare beroepsbeoefenaren, minder voortijdig schoolverlaters, grotere doorstroom naar hoger (beroeps)onderwijs, grotere waardering van docenten. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>♦ ROC’s ondersteunen bij modernisering via : </li></ul><ul><ul><li>Ontwikkelen van modellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Aansluiten bij bestaande initiatieven </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruik maken van bestaande netwerken </li></ul></ul><ul><ul><li>Inventariseren en ter beschikking stellen good (en bad) practices instellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>MBO2010 = vraaggericht (o.a. door inventarisatie met CvB’s, inventarisatie door accountmanagers sleutelfiguren instellingen) </li></ul></ul><ul><ul><li>MBO2010 ≠ belangenbehartiger </li></ul></ul>
 4. 6.  MBO2010 Bedrijfsvoering: Luc Verburgh – 1 dag/week Hans van Honk – 2 dagen/week 
 5. 7. <ul><li>Organiseerbaarheid </li></ul><ul><li>Betaalbaarheid </li></ul><ul><li>Effectiviteit </li></ul><ul><li>Voorspelbaarheid </li></ul><ul><li>Betrouwbaarheid </li></ul><ul><li>Efficiency </li></ul>-> afgestemd geheel van mensen, middelen, (support en informatie) systemen t.b.v. realisatie doelstellingen & succesvolle uitvoering processen in het onderwijs
 6. 9. <ul><li>Begripsomschrijving: </li></ul><ul><li>Afgestemd geheel van QQ beschikbaarheid van </li></ul><ul><li>mensen en middelen t.b.v. succesvolle uitvoering </li></ul><ul><li>processen in het onderwijs </li></ul><ul><li>Focus in kader van procesvoering op: </li></ul><ul><li>Voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de uitvoering van opleidingen. </li></ul><ul><li>Organiseerbaarheid, betaalbaarheid en effectiviteit </li></ul>
 7. 12. PDCA PDCA PDCA Per week tenminste 1 gesprek met PB. Iedere leerling persoonlijke begeleider Doelstelling: persoonlijke begeleiding ↑ O € F ?
 8. 13. 4. Organisatie ontwerp en kosten 5. Relatiemanagement; school en bedrijf
 9. 15. <ul><li>Flexcollege </li></ul><ul><li>Netwerkschool 2.0 </li></ul><ul><li>Leren Organiseren </li></ul><ul><li>Team Tijd </li></ul><ul><li>Allure </li></ul><ul><li>Team Columbus </li></ul><ul><li>Plus Delta (Six Sigma) </li></ul><ul><li>Mondriaanplanner </li></ul><ul><li>Innovator </li></ul><ul><li>Marktplaats MBO </li></ul>Parell
 10. 16. <ul><li>Stuurgroep domeinen en bedrijfsvoering: </li></ul><ul><ul><li>Samenwerking Triple A, platform BVE, ROC-I partners, Deug </li></ul></ul><ul><li>Marktplaats MBO </li></ul>Parell
 11. 17. <ul><li>Onderwijscalculator </li></ul><ul><li>Mondriaanplanner </li></ul><ul><li>ICT-scan </li></ul><ul><li>Plus Delta </li></ul><ul><li>Marktplaats MBO </li></ul>Parell
 12. 18. <ul><li>Masterclasses ICT </li></ul><ul><li>ICT-implementator </li></ul><ul><li>Marktplaats MBO </li></ul>Parell
 13. 19. <ul><li>Cascomodel </li></ul><ul><li>Niveaumeter </li></ul><ul><li>Opbrengsten Delta Plus </li></ul><ul><li>Scan managementinformatiesystemen </li></ul><ul><li>Integratie onderwijscalculator en Flexcollege </li></ul><ul><li>Integratie onderwijscalculator en cascomodel </li></ul><ul><li>Overzicht Planningsystemen </li></ul><ul><li>Organiseerbaarheid en betaalbaarheid examinering </li></ul><ul><li>Organiseerbaarheid en betaalbaarheid werkplekleren </li></ul>
 14. 20. <ul><li>Planningsystemen; bijv ROC Eindhoven </li></ul><ul><li>In praktijk bewezen modellen m.b.t. organiseerbaarheid en betaalbaarheid examinering </li></ul><ul><li>In praktijk bewezen modellen m.b.t. organiseerbaarheid en betaalbaarheid werkplekleren </li></ul><ul><li>Voortgangsmetingsystemen </li></ul>Parell
 15. 21. <ul><li>Vragen? </li></ul>
 16. 22. <ul><li>www.mbo2010.n l </li></ul>Reacties: [email_address]

Editor's Notes

 • ×