Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Per Ultimo

2,243 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Per Ultimo

  1. 1. Per Ultimo… Welke cijfers worden meegeteld?
  2. 2. intro <ul><li>Rapporten kunnen betrekking hebben op een peilperiode of een peildatum. </li></ul><ul><li>De eerste beantwoord de vraag: </li></ul><ul><li>“ Hoeveel… zijn er gedurende de periode geweest.” </li></ul><ul><li>De tweede beantwoord de vraag: </li></ul><ul><li>“ Hoeveel… zijn er op de datum …” </li></ul><ul><li>Worden gegevens op de peildatum ook meegenomen? </li></ul><ul><li>Niet als aangegeven is “Per Ultimo”… </li></ul>
  3. 3. toelichting <ul><li>Per ultimo maart houdt in: </li></ul><ul><li>Op 1 april wordt er gekeken naar de gegevens. </li></ul><ul><li>Wijzigingen op 1 april worden niet meegenomen. </li></ul><ul><li>Wijzigingen tot en met 31 maart worden wel meegenomen. </li></ul>
  4. 4. Voorbeeld: personeelsomvang <ul><li>Een medewerker was op 1 januari benoemd voor 0,8 werktijdfactor. Dit duurde in ieder geval tot ultimo maart. </li></ul><ul><li>Op 1 februari, maart en april wordt deze medewerker voor 0,8 meegeteld. </li></ul>1/1 1/2 1/3 1/4 0,8 0,8 0,8 0,8
  5. 5. Voorbeeld: personeelsomvang <ul><li>Een medewerker was op 1 januari benoemd voor 0,6 werktijdfactor. In februari krijgt de medewerker een uitbreiding van 0,2 werktijdfactor </li></ul><ul><li>Op 1 februari wordt deze medewerker voor 0,6 meegeteld. Op 1 maart en 1 april voor 0,8. </li></ul>1/1 1/2 1/3 1/4 0,6 0,8 0,8
  6. 6. Voorbeeld: personeelsomvang <ul><li>Een medewerker was op 1 januari benoemd voor 0,4 werktijdfactor. In februari krijgt de medewerker een uitbreiding van 0,1 werktijdfactor, die geldig is tot 1 maart. </li></ul><ul><li>Op 1 februari, 1 maart en 1 april wordt deze medewerker voor 0,4 meegeteld. </li></ul>1/1 1/2 1/3 1/4 0,4 0,4 0,4

×