Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2001

237 views

Published on

Wyniki badania blogosfery firmowej w Polsce. Prezentacja z Social Media Day Poland we Wrocławiu.

Oryginalna prezentacja: http://www.slideshare.net/domino00/wyniki-badania-polskiej-blogosfery-firmowej-20092012

(przeniesiona na dedykowany kanał BF na slideshare)

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2001

 1. 1. Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011 Dominik Kaznowski, blogifirmowe.com Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com 1
 2. 2. O badaniu I fala badania polskiej blogosfery firmowej • wywiady zostały zebrane w dniach 12 -21 grudnia 2009 • zebrano 41 wypełnionych kwestionariuszy • baza wysyłkowa obejmowała 194 adresy e-mailowe (response rate 21%) • do bazy wysłany został kwestionariusz w formie pliku elektronicznego • baza została utworzona na bazie społeczności bloga blogifirmowe.wordpress.com - firmy, które przynajmniej raz zamieściły komentarz na blogu blogifirmowe.wordpress.com i prowadziły w tym czasie bloga firmowego II fala badania polskiej blogosfery firmowej • wywiady zostały zebrane w dniach 26 stycznia – 7 lutego 2011 • łącznie zebrano 65 kompletnych i 3 częściowe wywiady • baza wysyłkowa obejmowała 181 adresów e-mail (response rate 36%) • Do bazy został wysłany link do kwestionariusza online, jeden respondent mógł wypełnić kwestionariusz jednokrotnie. • baza została zbudowana na podstawie danych kontaktowych zamieszczonych na blogach znajdujących się na liście Katalogu polskich blogów firmowych. W dniu zbierania bazy w Katalogu było zmieszczonych 355 polskich blogów firmowych. III fala badania polskiej blogosfery firmowej • wywiady zostały zebrane w dniach 31 stycznia – 14 lutego 2012 • łącznie zebrano 58 kompletnych i 3 częściowe wywiady • baza wysyłkowa obejmowała 181 adresów e-mail (response rate 22,5%) • Do bazy został wysłany link do kwestionariusza online, jeden respondent mógł wypełnić kwestionariusz jednokrotnie. • baza została zbudowana na podstawie danych kontaktowych zamieszczonych na blogach znajdujących się na liście Katalogu polskich blogów firmowych. W dniu zbierania bazy w Katalogu było zmieszczonych 597 polskich blogów firmowych. • Realizacja i opracowanie wyników: Dominik Kaznowski 2 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com
 3. 3. Wyniki badań 3 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com
 4. 4. Wiek blogów Od jak dawna blogi są wykorzystywane w Państwa firmie? • 2/3 polskich blogów firmowych jest prowadzona powyżej roku, z czego 38% ma więcej niż 2 lata; • W 2010 roku powstało znacznie mniej nowych blogów niż w 2009. Trend ten nieznacznie odwrócił się w 2011; • W 2011 roku mniej niż co 10. blog był blogiem nowym (w 2009 co 5. był nowym blogiem) • Blogi się starzeją – podobnie jak w przypadku blogów prywatnych można zaobserwować zjawisko wysycenia blogami; 02% 20% 2009 (n=41) 2010 (n=68) 2011 (n=63) 29% 29% 37% 33% 24% 24% 07% 26% 02% 11% 13% 38% Do 3 miesięcy Od 3 do 6 miesięcy Od 6 miesięcy do roku Od roku do 2 lat Powyżej 2 lat 4 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com
 5. 5. Ilość blogów Ile blogów prowadzonych jest jako oficjalne blogi firmowe? • Prawie co piąta firma pisząca bloga posiada więcej niż 1 blog (wzrost w stosunku do 2010 o 3 pkt proc.); • Wciąż dominującym sposobem wykorzystania bloga firmowego jest model prowadzenia pojedynczego bloga 85% 10% 00% 2009 (n=41) 2010 (n=68) 2011 (n=63) 05% 87% 09% 03% 01% 03% 84% 13% 00% jeden dwa trzy cztery lub więcej 5 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com
 6. 6. Rodzaje blogów Jak można określić Państwa blog/blogi firmowe? • W 2010 roku polskie firmy porzuciły pisanie blogów tematycznych (70% wskazań w roku 2009) i skoncentrowały się na typowo korporacyjnym zastosowaniu blogów; • W 2011 nastąpił gwałtowny powrót do koncepcji blogów tematycznych; • O połowę zmniejszył się odsetek blogów o firmie, podobnie spadła popularność blogów poświęconych produktom; 29% 2009 (n=41) 2010 (n=68) 2011 (n=63) 23% 23% 22% 16% 33% 43% 31% 23% 04% 18% 36% Blogi o firmie Blogi produktowe Blogi promocyjne Blogi tematyczne 6 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com
 7. 7. Znaczenie blogów Proszę ocenić znaczenie bloga w komunikacji firmy • Spadł istotnie odsetek firm wskazujących na ważność bloga w komunikacji firmy; • Jednocześnie pozycja bloga firmowego uległa polaryzacji (wzrost wskazań jako „bardzo ważny” i wskazań neutralnych); 05% 2009 (n=41) 2010 (n=68) 2011 (n=63) 24% 49% 20% 18% 38% 31% 13% mało ważny jest wykorzystywany w komunikacji firmy ważny bardzo ważny 7 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com
 8. 8. Cele Jakie cele ma realizować prowadzenie bloga/blogów firmowych? • W stosunku do 2010 roku nastąpiło przesunięcie roli blogów w komunikacji firm. Obecnie głównym celem jaki ma realizować blog jest zwiększenie wiarygodności firmy (82%). • Istotne wzrosty nastąpiły również w obszarze budowania relacji z klientami; • Cele stawiane przed blogami stały się znacznie bardziej zróżnicowane niż jeszcze rok wcześniej; 8 60% 60% 35% 26% 07% 75% 71% 75% 83% 57% 62% 41% 14% 14% 18% 2009 (n=41) 2010 (n=68) 2011 (n=63) Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com
 9. 9. Powody blogowania Kto był inicjatorem wprowadzenia bloga firmowego? • W zdecydowanej większości przypadków inicjatorem rozpoczęcia blogowania jest kadra zarządzająca (69%), trend ten w 2011 roku uległ wzmocnieniu; • Istotnie zmniejsza się znaczenie marketingu i PR w procesie inicjowania nowych inicjatyw blogowych; • W 2011 roku nastąpiło przewartościowanie motywacji stających za rozpoczęciem blogowania; • Obecnie poza dotychczasowymi 49% 08% 22% powodami stającymi za pisaniem blogów, do pojawiły się nowe – związane głównie z budowaniem relacji z klientami; Z jakich powodów rozpoczęte zostało prowadzenie bloga/blogów? 9 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com 08% 11% 03% 62% 15% 10% 10% 01% 01% 69% 11% 07% 08% 02% 03% Zarząd, prezes, właściciel lub dyrektor wyższego szczebla Inne osoby Dyrektor lub pracownik działu marketingu Dyrektor lub pracownik działu PR Pracownik odpowiedzialny za internet Agencja zewnętrzna 2009 (n=37) 2010 (n=68) 2011 (n=63) 29% 21% 14% 14% 11% 05% 06% 27% 23% 18% 16% 10% 05% 02% 16% 16% 13% 16% 15% 09% 16% Bezpośrednia, mniej formalna komunikacja z klientem Budowanie pozycji eksperta, chęć wyróżnienia się, budowanie wizerunku firmy Prezentacja firmy i jej produktów, przekazywanie aktualności produktowych Inne Edukacja i pomoc klientom, dzielenie się wiedzą Możliwość wyjścia poza tematykę firmową Poznanie opinii klientów, budowanie relacji 2009 (n=41) 2010 (n=68) 2011 (n=63)
 10. 10. Wyniki blogowania Czy cele te są realizowane i firma osiąga założone korzyści z blogów? • Rośnie niepewność firm co do skuteczności wykorzystania blogów; • Może to być związane z przewartościowaniem celów jakie mają realizować blogi oraz wcześniejszym optymizmem związanym oczekiwaniami do efektów ich prowadzenia; 39% 2009 (n=41) 2010 (n=68) 2011 (n=63) 56% 10% 05% 31% 53% 06% 31% 48% 03% 02% 15% Zdecydowanie Tak Raczej Tak Raczej Nie Zdecydowanie Nie Trudno powiedzieć 10 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com
 11. 11. b2b Czy partnerzy biznesowi firmy korzystają z bloga? • Rośnie konsumenckie znaczenie wykorzystania blogów; 15% 46% 2009 (n=41) 2010 (n=68) 2011 (n=63) 15% 05% 20% 12% 43% 21% 01% 24% 11% 39% 25% 00% 25% Zdecydowanie Tak Raczej Tak Raczej Nie Zdecydowanie Nie Trudno powiedzieć 11 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com
 12. 12. Autorzy Kto prowadzi Państwa bloga/blogi firmowe? • Istotnie rośnie znaczenie kadry zarządzającej w komunikacji firmy; • Blogi stopniowo przestają być narzędziami pasjonatów a stają się standardowymi kanałami komunikacji (efekt oswojenia); 22% 24% 2009 (n=41) 2010 (n=68) 2011 (n=63) 05% 29% 10% 28% 32% 09% 24% 03% 25% 28% 11% 36% 03% Szef działu marketingu i PR Specjalnie dedykowany pracownik działu marketingu i PR Dział marketingu i PR – brak określonej osoby Dyrektor zarządzający firmy Firma zewnętrzna np. agencja PR 12 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com
 13. 13. Częstotliwość Jak często umieszczane są wpisy na blogu/blogach? • Istotnie zwiększyła się częstotliwość dodawania wpisów; 41% 2009 (n=41) 2010 (n=65) 2011 (n=63) 27% 05% 00% 23% 31% 15% 05% 34% 26% 22% 10% 07% Kilka razy w tygodniu. Przynajmniej raz w tygodniu. Kilka razy na miesiąc Przynajmniej raz na miesiąc. Rzadziej niż raz miesiącu. Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com 13
 14. 14. Promocja Czy blog/blogi firmowe są promowane? • Blogi nie są promowane poza własnymi mediami internetowymi firmy (strona www, kanały społecznościowe); 32% 12% 2009 (n=41) 2010 (n=65) 2011 (n=63) 19% 02% 37% 20% 33% 08% 02% 37% 16% 38% 05% 03% Tak, na stronie firmowej Tak, poprzez pozycjonowanie w wyszukiwarkach Tak, w mediach społecznościowych Tak, w inny sposób Nie są promowane w żaden sposób 14 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com
 15. 15. Narzędzia Jakie narzędzia i elementy funkcjonalne są wykorzystywane na blogu? • Istotnie wzrosła rola linków jako narzędzia wykorzystywanego na blogach; • Może to mieć związek z rosnącą ilością kanałów komunikacji w internecie oraz SEO; 95% 69% 29% 2009 (n=41) 2010 (n=65) 2011 (n=63) 83% 79% 57% 05% 07% 12% 90% 48% 71% 93% 66% 19% 05% umożliwienie komentowania wpisów linki do innych blogów linki do innych stron materiały graficzne filmy, materiały wideo materiały dźwiekowe reklamy lub płatne linki 15 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com
 16. 16. Platformy Z jakiej platformy blogowej korzysta firma? • Spadł odsetek blogów prowadzonych na Wordpress; • Rośnie znaczenie własnych platform blogowych, co może być związane z potrzebą lepszego dostosowania narzędzi do indywidualnych potrzeb firm; 12% 05% 2009 (n=41) 2010 (n=65) 2011 (n=63) 07% 71% 03% 75% 18% 05% 09% 04% 64% własna platforma Blox Blogspot Blogger Wordpress 16 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com
 17. 17. Polityka firm Czy pracownicy mają swobodę korzystania podczas pracy z serwisów społecznościowych? • Większość blogujących firm nie ogranicza korzystania z mediów społecznościowych w czasie pracy; • Spada zainteresowanie blogujących firm współpracą z blogerami w zakresie komunikacji; 91% 09% 2011 (n=63) tak nie Czy Państwa firma współpracuje z blogerami w zakresie komunikacji (marketing, public relations, promocja, inne)? 53% 48% 43% 48% 52% 57% 2009 (n=41) 2010 (n=65) 2011 (n=63) tak nie Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com 17
 18. 18. Wyniki 4 edycji konkursu na Najlepszy firmowy blog roku 18 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com
 19. 19. Hall of Fame (2008) 43 kwalifikowane zgłoszenia do konkursu, 73 blogi w katalogu polskich blogów firmowych Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com 19
 20. 20. Hall of Fame (2009) 107 kwalifikowanych zgłoszeń do konkursu, 150 blogów w katalogu polskich blogów firmowych Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com 20
 21. 21. Hall of Fame (2010) 132 kwalifikowane zgłoszenia do konkursu (w tym 70 zgłoszeń blogów profesjonalnych) 350 blogów w katalogu polskich blogów firmowych Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com 21
 22. 22. Hall of Fame (2011) 110 kwalifikowane zgłoszenia do konkursu 454 blogi w katalogu polskich blogów firmowych Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.com 22
 23. 23. Więcej na blogifirmowe.com 23

×