Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blogi firmowe made in Poland 2011

383 views

Published on

Moja prezentacja z Social Media Day Poland 2011. O blogach firmowych. Analiza statystyczna, wyniki badań, wyniki konkursu.

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Blogi firmowe made in Poland 2011

 1. 1. Blogi firmowe made in Poland Jak? Dla kogo? Po co? Dominik Kaznowski blogifirmowe.com
 2. 2. •Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej •Analiza statystyczna: blogosfera polska vs światowa •Najlepsze polskie blogi firmowe Agenda blogifirmowe.com
 3. 3. Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 3 Dominik Kaznowski, blogifirmowe.com blogifirmowe.com
 4. 4. O badaniu I fala badania polskiej blogosfery firmowej •wywiady zostały zebrane w dniach 12 -21 grudnia 2009 •zebrano 41 wypełnionych kwestionariuszy •baza wysyłkowa obejmowała 194 adresy e-mailowe (response rate 21%) •do bazy wysłany został kwestionariusz w formie pliku elektronicznego •baza została utworzona na bazie społeczności bloga blogifirmowe.wordpress.com - firmy, które przynajmniej raz zamieściły komentarz na blogu blogifirmowe.wordpress.com i prowadziły w tym czasie bloga firmowego II fala badanie polskiej blogosfery firmowej •wywiady zostały zebrane w dniach 26 stycznia – 7 lutego 2011 •łącznie zebrano 65 kompletnych i 3 częściowe wywiady •baza wysyłkowa obejmowała 181 adresów e-mail (response rate 36%) •Do bazy został wysłany link do kwestionariusza online, jeden respondent mógł wypełnić kwestionariusz jednokrotnie. •baza została zbudowana na podstawie danych kontaktowych zamieszczonych na blogach znajdujących się na liście Katalogu polskich blogów firmowych. W dniu zbierania bazy w Katalogu było zmieszczonych 355 polskich blogów firmowych. •Realizacja i opracowanie wyników: Dominik Kaznowski 4 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 5. 5. Analiza statystyczna •Analiza statystyczna została przeprowadzona dniach 5-26 lutego 2011 •Analizie poddano blogi zamieszczone w Katalogu polskich blogów firmowych oraz w Katalogu zagranicznych (anglojęzycznych) blogów firmowych. W dniu rozpoczęcia analizy baza blogów liczyła 355 polskich oraz 254 zagraniczne blogi firmowe. •Finalnie analiza uwzględnia 335 polskich oraz 221 zagranicznych blogów firmowych (rozbieżność wynika z niedostępności blogów, błędów technicznych, likwidacji bloga, itp.). Analiza obejmuje zatem aktywne i dostępne blogi firmowe. •Blogi analizowane były pod kątem następujących kryteriów: otożsamość autorów: czy na blogu autorzy są podpisani z imienia i nazwiska; czy na blogu są zdjęcia autorów ? okontakt z autorami: czy na blogu jest podany e-mail do autorów lub firmy? odyskusja: łączna ilość komentarzy pod 5 ostatnimi wpisami na blogu; oaktywność autorów: ilość wpisów na blogu w ciągu ostatnich 3 miesięcy *(styczeń 2011, grudzień, listopad 2010); Łączna ilość wpisów na blogu w 2010 roku (tylko dla blogów założonych przed styczniem 2010 – minimum rok istnienia); oorganizacja bloga: czy blog posiada archiwum wpisów oilość autorów bloga ovideo: czy na blogu dodawane są własne materiały wideo firmy ?(ostatnie 12 miesięcy) •Zebrania danych do analizy dokonali studenci Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach zaliczenia zająć „Blog jako narzędzie PR”. Projekt badania, analiza i opracowanie wyników: Dominik Kaznowski *kryterium 3 miesięcy przyjęto jako miarę aktywności bloga (dolna granica aktywności bloga w Konkursie na najlepszy polski blog firmowy roku) 5 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 6. 6. Wyniki badań 6 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 7. 7. Wiek blogów Od jak dawna blogi są wykorzystywane w Państwa firmie? •2/3 polskich blogów firmowych jest prowadzona powyżej roku, z czego 36,8% ma więcej niż 2 lata •W 2010 roku powstało znacznie mniej nowych blogów niż w 2009. •W 2010 roku mniej niż co 10ty blog był blogiem nowym (prowadzonym krócej niż pół roku, a w 2009 co 5ty). 0.2% 2.0% 2.9% 2.4% 2.4% 0.0% 0.7% 2.6% 2.9% 3.7% Do 3 miesięcy Od 3 do 6 miesięcy Od 6 miesięcy do roku Od roku do 2 lat Powyżej 2 lat 2009 (n=41) 2010 (n=68) 7 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 0% 7% 26% 29% 37% (2010) Do 3 miesięcy Od 3 do 6 miesięcy Od 6 miesięcy do roku Od roku do 2 lat Powyżej 2 lat blogifirmowe.com
 8. 8. Ilość blogów Ile blogów prowadzonych jest jako oficjalne blogi firmowe? •Niespełna 15% polskich firm piszących blogi posiada więcej niż 1 blog •Dominującym sposobem wykorzystania bloga firmowego jest model prowadzenia pojedynczego bloga 8.5% 1.0% 0.0% 0.5% 8.7% 0.9% 0.1% 0.3% jeden dwa trzy cztery lub więcej 2009 (n=41) 2010 (n=68) 8 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 9. 9. Rodzaje blogów Jak można określić Państwa blog/blogi firmowe? •W 2010 roku polskie firmy porzuciły pisanie blogów tematycznych (70% wskazań w roku 2009) i skoncentrowały się na typowo korporacyjnym zastosowaniu blogów •Połowa polskich blogów firmowych (52,9%) to blogi o firmie, 38% to blogi poświęcone produktom, a 27,9% promocji. •W pytaniu można było udzielić kilka odpowiedzi, należy zatem zakładać (biorąc pod uwagę, że 86,8% polskich firm prowadzi jeden blog) że prezentowana klasyfikacja odnosi się do proporcji oraz charakteru informacji zamieszczanych na blogu głównym. Z drugiej strony należy również pamiętać, że zjawisko blogowania firmowego w Polsce jest relatywnie młode – znaczna część polskich blogów firmowych w początkach istnienia unikała tematów stricte firmowych (obawa przed otwartą komunikacją, nieznajomość blogosfery, brak doświadczenia, itp.). Ograniczenia te znikają wraz z stażem blogowym, stąd należy zakładać, że ma to również przełożenie na tematy poruszane na blogu (odejście od „bezpieczniejszych” tematów ogólnych - niezwiązanych z firmą - na core businessowe). •Powyższą klasyfikację można odnieść również do celów jakim ma służyć blog (prezentacja informacji o firmie; produktach; promocjach;) 6.3% 4.9% 3.4% 7.1% 5.3% 3.8% 2.8% 0.4% Blogi o firmie Blogi produktowe Blogi promocyjne Blogi tematyczne 2009 (n=41) 9 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 10. 10. Znaczenie blogów Proszę ocenić znaczenie bloga w komunikacji firmy •54,4% firm wykorzystujących blogi w komunikacji określa ich znaczenie jako ważne (42,6%) lub bardzo ważne (11,8%); •Należy jednak zwrócić uwagę na nieznacznie malejący względem 2009 roku odsetek firm, które określają blogi jako istotne z punktu widzenia komunikacji. Może to wynikać z „oswojenia” przez firmy blogów jako narzędzi komunikacji z rynkiem (2/3 polskich blogów firmowych jest prowadzona powyżej roku). •Zaledwie 13,2% uznaje je za mało ważne. 0.5% 2.4% 4.9% 2.0% 1.3% 3.2% 4.3% 1.2% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% zupełnie nieważny mało ważny jest wykorzystywany w komunikacji firmy ważny bardzo ważny 2009 (n=41) 2010 (n=68) 10 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 11. 11. Cele Jakie cele ma realizować prowadzenie bloga/blogów firmowych? •Głównym celem prowadzenie blogów firmowych w Polsce jest budowanie pozycji firmy (pracowników jako ekspertów w branży - 3/4 wskazań) •Na kolejnych pozycjach wskazywane są „wyróżnianie się na tle konkurencji” (61,8%) oraz „budowanie relacji z klientami” (60,3%) •Istotne wzrosty w stosunku do 2009 zanotowały : „Zwiększenie wiarygodności firmy” (+11,5 pkt proc.) oraz „wzmocnienie pozycji w wyszukiwarce” (+23,3 pkt proc.) 11 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 5.4% 7.3% 6.1% 4.9% 3.4% 3.4% 1.7% 1.2% 0.5% 0.5% 7.4% 6.2% 6.0% 6.0% 5.7% 3.5% 2.6% 1.9% 1.5% 0.7% 2009 (n=41) 2010 (n=68) blogifirmowe.com
 12. 12. Powody blogowania Kto był inicjatorem wprowadzenia bloga firmowego? •W ponad połowie przypadków inicjatorem rozpoczęcia blogowania jest kadra zarządzająca (61,8%) •Dwukrotnie zmniejszył się udział działu marketingu w procesie inicjowania nowych inicjatyw blogowych •Bezpośrednimi motywacjami stojącymi za rozpoczęciem blogowania są przede wszystkim chęć rozpoczęcia mniej formalnej komunikacji z klientami (1/4 wskazań) oraz budowanie pozycji eksperta w branży; wyróżnienie się i budowanie wizerunku (23,3%) 4.9% 0.8% 2.2% 0.8% 1.1% 0.3% 6.2% 1.5% 1.0% 1.0% 0.1% 0.1% Zarząd, prezes, właściciel lub dyrektor wyższego szczebla Inne osoby Dyrektor lub pracownik działu marketingu Dyrektor lub pracownik działu PR Pracownik odpowiedzialny za internet Agencja zewnętrzna 2009 (n=37) 2010 (n=68) 2.9% 2.1% 1.4% 1.4% 1.1% 0.5% 0.6% 2.7% 2.3% 1.8% 1.6% 1.0% 0.5% 0.2% Bezpośrednia, mniej formalna komunikacja z klientem Budowanie pozycji eksperta, chęć wyróżnienia się, budowanie wizerunku firmy Prezentacja firmy i jej produktów, przekazywanie aktualności produktowych Inne Edukacja i pomoc klientom Możliwość wyjścia poza tematykę firmową Poznanie opinii klientów 2009 (n=41) 2010 (n=68) Z jakich powodów rozpoczęte zostało prowadzenie bloga/blogów? 12 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 13. 13. Wyniki blogowania Czy cele te są realizowane i firma osiąga założone korzyści z blogów? •Zdecydowana większość firm (83,8%) piszących blogi pozytywnie ocenia realizację założonych celów jakie ma realizować komunikacja z wykorzystaniem blogów firmowych •30,9% przedstawicieli firm zdecydowanie pozytywnie ocenia realizację celów oraz uważa, że osiąga założone korzyści z ich prowadzenia. 3.9% 5.6% 0.5% 3.1% 5.3% 0.6% 1.0% Zdecydowanie Tak Raczej Tak Raczej Nie Zdecydowanie Nie Trudno powiedzieć 2009 (n=41) 2010 (n=68) 13 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 14. 14. b2b Czy partnerzy biznesowi firmy korzystają z bloga? •Ponad połowa (54,4%) blogów jest odwiedzana przez partnerów biznesowy firm. •Jednak znacząco wysokiemu odsetkowi firm trudno jest wskazać czy blog jest odwiedzany przez partnerów biznesowych (niemal 1/4). 1.5% 4.6% 1.5% 0.5% 2.0% 1.2% 4.3% 2.1% 0.1% 2.4% Zdecydowanie Tak Raczej Tak Raczej Nie Zdecydowanie Nie Trudno powiedzieć 2009 (n=41) 2010 (n=68) 14 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 15. 15. Autorzy Kto prowadzi Państwa bloga/blogi firmowe? •Blogowanie firmowe jest w Polsce domeną działów marketingu i public relations (69,1% wskazań) •Niemal co trzeci blog firmowy w Polsce jest prowadzony (lub współtworzony) przez osobę kierującą działem marketingu lub PR (27,9%) •Wysoki odsetek osób zarządzających firmą angażuje się w blogowanie. Należy jednak podkreślić, że są to raczej przedstawiciele małych lub jednoosobowych firm. 2.2% 2.4% 0.5% 2.9% 1.0% 2.8% 3.2% 0.9% 2.4% 0.3% Szef działu marketingu i PR Specjalnie dedykowany pracownik działu marketingu i PR Dział marketingu i PR – brak określonej osoby Dyrektor zarządzający firmy Firma zewnętrzna np. agencja PR 2009 (n=41) 2010 (n=68) 15 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 16. 16. Częstotliwość •Niemal połowa firm dodaje co najmniej jeden wpis tygodniowo. •Jednocześnie w porównaniu z 2009 rokiem znacząco spadła ilość firm dodających kilka wpisów w tygodniu (- 18,4 pkt proc.) – co również może być efektem dojrzewania blogosfery firmowej w Polsce. •Co piąty autor bloga deklaruje zmniejszenie aktywności na blogu (21,5%) 4.1% 2.7% 2.7% 0.5% 0.0% 2.3% 2.6% 3.1% 1.5% 0.5% Kilka razy w tygodniu. Przynajmniej raz w tygodniu. Kilka razy na miesiąc Przynajmniej raz na miesiąc. Rzadziej niż raz miesiącu. 2009 (n=41) 2010 (n=65) Czy ta liczba zmieniła się w porównaniu do początkowego okresu istnienia bloga? 16 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com Jak często umieszczane są wpisy na blogu/blogach? 3.4% 4.6% 0.7% 1.2% 3.1% 3.8% 2.2% 0.9% Wpisy pojawiają się częściej Liczba wpisów jest taka sama Liczba wpisów się zmniejszyła Trudno powiedzieć 2009 (n=41) 2010 (n=65) blogifirmowe.com
 17. 17. Promocja Czy blog/blogi firmowe są promowane? •Niemal wszystkie firmy prowadzące blogi wykorzystują co najmniej jeden sposób ich promocji. •Najpopularniejszym sposobem wspierania czytelnictwa bloga jest wykorzystanie firmowej strony WWW (80% wskazań). •Istotnie wzrosło znaczenie wykorzystania pozycjonowania bloga w wynikach wyszukiwania (wzrost o 11,4 pkt proc.) •3/4 podmiotów wspiera blogi wykorzystując inne serwisy z kategorii social media 8.8% 3.2% 5.1% 0.5% 8.0% 4.3% 7.2% 1.8% 0.5% Tak, na stronie firmowej Tak, poprzez pozycjonowanie w wyszukiwarkach Tak, w mediach społecznościowych Tak, w inny sposób Nie są promowane w żaden sposób 2009 (n=41) 2010 (n=65) 17 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 18. 18. Narzędzia Jakie narzędzia i elementy funkcjonalne są wykorzystywane na blogu? •Niemal wszystkie firmy prowadzące blogi dają możliwość komentowania wpisów (93,8%) •W ciągu roku ponad dwukrotnie obniżyła się popularność blogrolla (-38,2 pkt proc.) •Nieznaczne wzrosty zanotowały wszystkie narzędzia z kategorii „multimedia”: materiały graficzne, dźwiękowe i wideo. 2.9% 9.5% 6.9% 2.9% 7.9% 5.7% 0.5% 0.7% 0.5% 0.8% 9.4% 3.1% 3.4% 8.3% 6.5% 1.7% 1.2% 0.5% 2009 (n=41) 2010 (n=65) 18 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 19. 19. Platformy Z jakiej platformy blogowej korzysta firma? •3/4 polskich blogów firmowych jest prowadzona w wykorzystaniem platformy Wordpress •Co dziesiąta firma wykorzystuje własny system blogowania •Udział pozostałych platform jest pomijalny 1.2% 0.5% 0.7% 7.1% 1.4% 0.6% 0.3% 7.5% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% własna platforma Blox Blogspot Blogger Wordpress 2009 (n=41) 2010 (n=65) 19 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 20. 20. Polityka firm Czy firma posiada komórkę zajmującą się marketingiem internetowym? •Co druga blogująca polska firma nie posiada wydzielonego działu odpowiedzialnego za marketing internetowy. •W ciągu roku dwukrotnie obniżył się wskaźnik przyzwolenia dla blogowania pracowników na stronie firmowej (-20,1 pkt proc.). Powiązane jest to zapewne z profesjonalizacja działań firm w obszarze blogowania (blogują głównie działy marketingu i PR, organizacja ma większe doświadczenie i świadomość celów jakie ma realizować blog.) 5.5% 5.2% 4.5% 4.8% 2009 (n=40) 2010 (n=65) tak nie Czy pracownicy mają pozwolenie na prowadzenie własnych blogów na stronach serwisu firmowego? 20 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 4.5% 2.5% 5.5% 7.5% 2009 (n=38) 2010 (n=65) tak nie blogifirmowe.com
 21. 21. Firmy Wielkość firmy – ilość pracowników •W drugiej fali badania wzrósł znacząco odsetek firm zatrudniających do 5 pracowników (+12,9 pkt proc.) a zmniejszył tych zatrudniających od 5-20 osób. •W 2010 roku dominująca w badaniu branżą okazał się „Handel” (23,8% firm). •Znaczący wzrost ilości respondentów nastąpił w kategorii „Telekomunikacja i IT” (+9,2 pkt proc.) W jakiej branży działa firma? 2.3% 4.3% 1.8% 1.8% 3.5% 3.2% 1.7% 1.5% Do 5 osób Od 5 do 20 osób Od 20 do 100 osób Powyżej 100 osób 2009 (n=41) 2010 (n=65) 1.5% 2.8% 0.9% 2.4% 0.9% 0.2% 0.7% 0.7% 2.4% 1.9% 1.8% 1.2% 1.0% 0.7% 0.6% 0.5% rok 2009 rok 2010 21 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 22. 22. Wyniki analizy statystycznej 22 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 23. 23. Autorzy Ilość autorów bloga (PL) •W 40% przypadków nie udało się stwierdzić ilu autorów publikuje na blogu (brak podpisów, niejasne opisy, podpis „admin”, etc.) •Analizując wyniki nie ujmujące powyższej niewiadomej można stwierdzić, że 39% polskich blogów firmowych posiada wyłącznie jednego autora. •Co piaty blog posiada 2 autorów, a średnio co dziesiąty trzech. •5% polskich blogów firmowych ma pomiędzy 10-20 autorów 23% 12% 7% 5% 2% 1% 2% 1% 1% 3% 3% 40% (n=313) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 do 20 powyżej 21 brak danych (trudno stwierdzić) 23 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 39% 21% 12% 7% 3% 2% 3% 2% 2% 5% 4% (n=313) blogifirmowe.com
 24. 24. Tożsamość autorów Sposób podpisywania wpisów przez autorów bloga (PL) •Zaledwie na co trzecim polskim blogu firmowym autorzy są podpisani z imienia i nazwiska (29%) - to wynik dwukrotnie gorszy niż w przypadku blogów zagranicznych (na 57% blogów możemy poznać autora z imienia i nazwiska). Sposób podpisywania wpisów przez autorów bloga (ENG) 29% 14% 57% (n=335) imię i nazwisko tylko imię brak podpisu 24 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 57% 11% 32% (n=221) imię i nazwisko tylko imię brak podpisu blogifirmowe.com
 25. 25. Tożsamość autorów Czy na blogu są zdjęcia autorów? (PL) •Publikacja fotografii autorów ma miejsce na około 1/3 analizowanych blogów (32% PL vs 40% ENG) Czy na blogu są zdjęcia autorów? (ENG) 32% 68% (n=331) tak nie 40% 60% (n=204) tak nie 25 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 26. 26. Kontakt do autorów Czy na blogu podano e-mail do autorów lub firmy? (PL) •Ponad połowa blokujących firm nie zamieszcza na blogu adresu poczty elektronicznej. 41% 59% (n=335) tak nie 26 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 27. 27. Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com Aktywność Ilość wpisów na blogu w ciągu 3 miesięcy (listopad, grudzień 2010, styczeń 2011) (PL) •Na 1/3 blogów firmowych w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie pojawił się żaden wpis. •Blogi zagraniczne są jednak zdecydowanie bardziej aktywne – na 45% blogów w ciągu ostatnich 3 miesięcy pojawiło się 16 lub więcej wpisów (na co piątym nawet powyżej 30 wpisów). •Porównując polskie i zagraniczne blogi, które dodały więcej niż 100 wpisów w ciągu ostatnich 3 miesięcy (czyli średnio 1 dziennie) należy zwrócić uwagę na niemal dziesięciokrotną różnicę w ilości takich blogów (na rzecz zagranicznych). Ilość wpisów na blogu w ciągu 3 miesięcy (listopad, grudzień 2010, styczeń 2011) (ENG) 30% 5% 7% 4% 3% 4% 3% 3% 3% 4% 3% 10% 10% 10% 1% (n=315) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 od 11 do 15 od 16 do 30 od 31 do 100 powyżej 100 27% 2% 3% 2% 3% 1% 3% 2% 0% 2% 3% 7% 15% 21% 9% (n=208) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 od 11 do 15 od 16 do 30 od 31 do 100 powyżej 100 27 blogifirmowe.com
 28. 28. Dyskusja •Zarówno w przypadku blogów polskich jak i zagranicznych w 40% przypadków pod 5 ostatnimi wpisami nie zanotowano żadnego komentarza. •Średnio co 10 blog posiada przynajmniej 1 komentarz pod 5 ostatnimi wpisami. •Około połowy blogów firmowych posiada co najmniej 2 komentarze pod jednym z 5 ostatnich wpisów. Ilość komentarzy pod 5 ostatnimi wpisami (ENG) 43% 11% 8% 8% 4% 2% 3% 2% 1% 1% 1% 8% 6% 2% (n=315) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 28 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com Ilość komentarzy pod 5 ostatnimi wpisami (PL) 40% 7% 6% 2% 2% 4% 3% 3% 3% 3% 1% 9% 14% 3% (n=210) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 blogifirmowe.com
 29. 29. Narzędzia Czy blog posiada archiwum wpisów? (PL) •2/3 blogów firmowych posiada archiwum wpisów. Czy blog posiada archiwum wpisów? (ENG) 66% 34% (n=326) tak nie 64% 36% (n=211) tak nie 29 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 30. 30. Najlepsze polskie blogi firmowe 30 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com blogifirmowe.com
 31. 31. •Głównym celem konkursu na „Najlepszy polski blog firmowy roku” jest promocja wartościowego wykorzystania social media przez polskie firmy •Konkurs służy również budowaniu społeczności osób piszących blogi firmowe •Ważnym elementem całego projektu jest tez budowanie bazy wiedzy i dzielenie się doświadczeniami autorów blogów firmowych Idea konkursu blogifirmowe.com
 32. 32. Głównym kryterium oceny blogów jest to, w jakim stopniu firma przełamuje stereotypy komunikacji wykorzystując blog firmowy. Założenia konkursu blogifirmowe.com
 33. 33. Kryteria oceny 40 proc. 15 proc. 15 proc. 10 proc. 10 proc. 10 proc. otwartość komunikacji: styl i język pisania, to w jaki sposób firma przełamuje stereotypy komunikacji częstotliwość i jakość wpisów ilość autorów bloga w relacji do wielkości firmy znaczenie bloga w komunikacji firmy, np. ekspozycja na stronie firmy, szerokość poruszanych tematów etc. ilość i jakość komentarzy look and feel wygląd, nawigacja, łatwość korzystania, itp. blogifirmowe.com
 34. 34. •Dotychczas odbyły się trzy edycje. •Miejsce: blogifirmowe.wordpress.com – czyli Blog o… blogach firmowych „Historia” konkursu blogifirmowe.com
 35. 35. Nagrody i wyróżnienia mają charakter honorowy i nie wiążą się z żadną gratyfikacją. Nie mamy się czego wstydzić 2008 2009 2010 2011 ? blogifirmowe.com
 36. 36. W edycjach 2008-2010 blogi są ocenianie były w trzech podstawowych kategoriach: •Blog młody (prowadzony od 3 do 6 miesięcy) •Blog dojrzały (od 6 miesięcy do roku) •Blog profesjonalny (powyżej 1 roku) W edycji 2011 obowiązują następujące kategorie: Założenia konkursu blogifirmowe.com
 37. 37. Hall of Fame (2008) 43 kwalifikowane zgłoszenia do konkursu, 73 blogi w katalogu polskich blogów firmowych blogifirmowe.com
 38. 38. Hall of Fame (2009) 107 kwalifikowanych zgłoszeń do konkursu, 150 blogów w katalogu polskich blogów firmowych blogifirmowe.com
 39. 39. Hall of Fame (2010) 132 kwalifikowane zgłoszenia do konkursu (w tym 70 zgłoszeń blogów profesjonalnych) 350 blogów w katalogu polskich blogów firmowych blogifirmowe.com
 40. 40. Więcej na blogifirmowe.com 40 blogifirmowe.com

×