Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Lengua oral y tic

 1. 1. Escuchar, hablar y conversar: Lengua Oral y TIC Adela Fernández, Irene González, Marimar Pérez
 2. 2. ESCUCHAR %45 HABLAR %30 LEER %16 DESCRIBIR %9 EN LA VIDA DIARIA…
 3. 3. ESCUCHAR HABLAR LEER ESCRIBIR EN LAS AULAS…?
 4. 4. ¿POR QUÉ LA LENGUA ORAL?
 5. 5. Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas ¿POR QUÉ LA LENGUA ORAL?
 6. 6. Comprensión oral Expresión escrita Comprensión escrita Competencia en Comunicación Lingüística Expresión oral Interacción Oral ¿POR QUÉ LA LENGUA ORAL?
 7. 7. Escuchar HablarConversar PROCESO
 8. 8.   Hay que introducir en el aula un trabajo SISTEMÁTICO en torno a la lengua oral.
 9. 9. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
 10. 10. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
 11. 11. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
 12. 12. Y las TIC/TAC… ¿POR QUÉ? …¿PARA QUÉ?
 13. 13. LA RED COMO, BIBLIOTECA
 14. 14. Y … ¿QUÉ ESCUCHAR?
 15. 15. RECURSOS EN RED PARA LA LENGUA ORAL
 16. 16. RECURSOSpara la LENGUA ORAL
 17. 17. PARA TRABAJAR LA LENGUA
 18. 18. LA RED COMO, IMPRENTA
 19. 19. HERRAMIENTAS PARA REALIZAR GRABACIONES DIGITALES
 20. 20. HERRAMIENTAS PARA GRABACIÓN Y EDICIÓN DE SONIDO
 21. 21. HERRAMIENTAS PARA REALIZAR GRABACIONES ONLINE
 22. 22. ANTOLOGIA DE TEXTOS ORALES
 23. 23. RADIO BLOG
 24. 24. ORLA DE CLASE
 25. 25. PARA IMPULSAR LA AUTOEVALUACIÓN: PORTAFOLIO
 26. 26. PARA TRABAJAR LA ENTREVISTA
 27. 27. LA RED COMO COMUNICACIÓN
 28. 28. PARA TRABAJAR LA INTERACCIÓN VÍDEO CONFERENCIAS CON SKYPE
 29. 29. PARA TRABAJAR LA INTERACCIÓN VÍDEO CONFERENCIAS CON HANGOUT
 30. 30. correobloggeando@gmail.com Blogge@ndo @bloggeando

Editor's Notes

 • (Gauquelin, 1982: 47-48) Paul T. Rankin Detroit-eko eskola publikoetako zuzendariak eginiko ikerketaren datuetan oinarrituta.
 • Egungo gizartean ahozko komunikazioak ukatu ezineko lehentasuna eta tokia du; izan ere, hizkuntza mintzatua ondo erabiltzeak erabateko garrantzia du hainbat esparrutan, hala nola, lan munduan, gizarte harremanetan, harreman pertsonaletan... Oro har, eskolak ahaztu samar izan du ahozkoa egunero-egunero lantzea. Hori gertatu da, alde batetik, hizkuntza idatziari lehentasuna eman zaiolako, eta, bestetik, adibide aztergarriak eta eredugarriak biltzea eta ikasleen ekoizpenak jasotzea zaila izan delako.
 • Curriculumeko lehen eduki blokea: entzutea, solasean aritzea, hitz egitea. Ahozkoari lotutako trebetasun hartzaileak eta ekoizleak helburu, eduki eta ebaluazio adierazlen bidez zehazten dira bertan, horrek guztiak lanketa sistematikoa eskatzen du. Ahozko interakzioa hizkuntzaren erabilerekin dugun lehenengo harremana eta harremanik ohikoena da. Hala ere, hezkuntzan ez zaio behar besteko kasurik egin, nahiz eta interakzioa menderatzea funtsezkoa izan ikasleen gizarte-bizitzan, ikasketetan eta, gerora, lanbide-bizitzan. Hain garrantzitsua da interakzioa ezen Europako Erreferentzia Markoak beste trebetasun gisa, ahozko diskurtso monogestionatuetatik bereizita, deskribatzen duen. Interakzioan, ikasleek hiztun eta entzule gisa dihardute, txandaka, solaskide batekin edo gehiagorekin, ahozko elkarrizketa bat osatzeko, eta elkarlanaren printzipioari jarraituz esanahiak negoziatzen dituzte.
 • Ahozko testuak ekoizteko prozesua testu idatzia sortzeko prozesuaren antzekoa izan arren, ahozko testuek ezaugarri bereziak dituzte, esate baterako, elementu paralinguistikoak. Elementu hauek ere sistematikoki landu eta ebaluatu behar dira.
 • Hain garrantzitsua da interakzioa ezen Europako Erreferentzia Markoak beste trebetasun gisa, ahozko diskurtso monogestionatuetatik bereizita, deskribatzen duen. Interakzioan, ikasleek hiztun eta entzule gisa dihardute, txandaka, solaskide batekin edo gehiagorekin, ahozko elkarrizketa bat osatzeko, eta elkarlanaren printzipioari jarraituz esanahiak negoziatzen dituzte. Interakzioa, beste trebetasunekin gertatzen den bezala, erabilera gidatuaren eta etengabeko praktikaren bidez garatzen da; ez da bat-batean eta une jakin bati lotuta ikasten. Zer egin ikasgelan? Interakzioa ikaskuntzaren bultzatzaile bihurtu. Testu poligestionatuak (debateak, mahai-inguruak, elkarrizketak…) proposatu. Interakzioa erregistroak eta aldaerak lantzeko baliabidetzat erabili.
 • Aukera ematen digu testuak bilatzeko, zabaltzeko entzuteko grabatzek… laguntza da eta ezinbestekoa.
 • Beldurra. Denbora falta… aukeratu gutxi batzuk, onak eta baliagarriak. Talde-lana pixkanaka-pixkanaka irakasle bakoitzak bere PLEa osatu arte.
 • ×