Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3r families 1819

327 views

Published on

Trobada famílies de 3r inici de curs 18-19

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3r families 1819

 1. 1. Escola Joan Sanpera i Torras
 2. 2. BENVINGUTS A LA TROBADA DE 3r. 18 setembre 2018
 3. 3. Dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, pero hazme partícipe de algo y aprenderé. Proverbio chino
 4. 4. EDUCACIÓ COMPETENCIAL BASADA EN PROJECTES, ESPAIS D’APRENENTATGE, TALLERS i AULA Escola Joan Sanpera i Torras Les Franqueses del Vallès Curs 2018-2019
 5. 5. PROPOSTA ORGANITZATIVA Models funcionals per desenvolupar les competències,per donar oportunitat l’alumnat d’actuar en situacions reals en diferents estratègies organitzatives (racons, projectes, tallers, sortides, conferències (Molt a Dir), aula,... [MODEL HORARI] HORARI 3r A CURS: 2018 / 2019
 6. 6. AULA Espai per poder tractar temes d’aula que necessiten del seu temps com per exemple: Anticipació setmanal, temes de Delegats, Debats, Assemblees, Organització esdeveniments, Tutories, entrades al bloc, preparació del Molt a Dir, festes, colònies, sortides, resolució de conflictes, càrrecs, distribució de l’alumnat dins l’aula... AULA
 7. 7. PROJECTES • S’escull un tema o es planteja una pregunta. • Es cerquen els coneixements previs «que sabem?» • Es plantegen els temes que es volen descobrir «que volem saber?» • Es comença a buscar informació, es consulta a experts...per resoldre els reptes plantejats. • Es reflexiona contínuament sobre el que hem après i com ho hem après. • Es posa en comú els aprenentatges realitzats. • Clausura del projecte: visualització vídeo, exposicions orals, murals... • Avaluació: autoavaluació, avaluació amb rúbriques...
 8. 8. Amb els ESPAIS volem garantir el treball competencial de tots els aspectes de les àrees de matemàtiques i de llengua del nostre alumnat. Es tenen en compte, sobretot, algunes de les intel·ligències múltiples proposades per Howard Gardner: Lingüística: Es manifesta a través del llenguatge oral i escrit. Sensibilitat al significat i les funcions de les paraules i del llenguatge. Lògico-matemàtica: Capacitat d’analitzar problemes, portar a terme operacions matemàtiques, sensibilitat als patrons lògics o numèrics. Capacitat per al càlcul i el raonament abstracte. Amb els espais proposem un temps d’aprenentatge amb recerques pautades, i que es poden realitzar a nivell individual o en petit grup segons la dificultat de la proposta. Els treballem d’una manera manipulativa, d’observació directa, d’experimentació i de manera escrita, quan es creu necessari. Aquesta metodologia de treball demana una organització concreta: Es fan en tres sessions setmanals d’una hora i mitja. Es treballa amb grups més reduïts que el propi grup-classe. L’alumnat es relaciona en grups heterogenis, barrejant els alumnes per cicles, de P3 a P5, de 1r i 2n, de 3r i 4t i els de 5è amb 6è. Creiem que el treball cooperatiu és imprescindible per aprendre a treballar en equip, ajudant i col·laborant amb els companys. S’ocupen diferents espais físics de l’escola. S’organitza tot l’equip de mestres de tal manera que pugui acompanyar en tot moment a l’infant. Continguts de les àrees interaccionades són : 1. Comprensió lectora. JOAN 2. Expressió Escrita. MARIA 3. Resolució de problemes. MONTSE ROCHE 4. Mesura, numeració i càlcul. ALBA 5. Espai i forma i estadística i atzar CARME 6. Writing- Listening i Reading Comprehension. ADELA ESPAIS D’APRENENTATGE
 9. 9. Espai 3 1 o 2 propostes Àmbit Matemàtic Estadística i atzar, Espai i Forma Espai 1 1 o 2 propostes Àmbit Lingüístic (CAT/CAST) Comprensió Lectora Espai 2 1 o 2 propostes Àmbit Matemàtic Resolució de Problemes Espai 6 1 o 2 propostes Àmbit Lingüístic (ENG) Expressió Escrita Comprensió Oral i Lectora Espai 4 1 o 2 propostes Àmbit Matemàtic Mesura, numeració i càlcul, Espai 5 1 o 2 propostes Àmbit Lingüístic (CAT/CAST) Expressió Escrita ESPAIS D’APRENENTATGES Tercer - Quart
 10. 10. El treball en espais d’aprenentatge fomenta el treball en equip, l’autonomia i afavoreix l’atenció a la diversitat
 11. 11. TALLERS (1.30h setmanal). Espai de propostes competencials de manera Multidisciplinar organitzat per un conjunt de mestres (Tutors i especialistes) i on els alumnes del cicle s’interrelacionen intercicle per portar a terme aquestes propostes que responen al currículum però sorgeixen de les aptituds i motivacions dels mestres que les plantegen (TAC, Ciències, Música, anglès, art, educació física, llengua, tecnologia…) TALLERS COMPETENCIALS i TALLERS d’ART TALLERS D’ART (1.30h setmanal). Espai artístic organitzat pels tutors/es i especialistes on els alumnes en intercicle realitzen propostes que responen al currículum de l’àmbit artístic. (Visual i Plàstica, Música i Dansa i Teatre). NOSALTRES TAMBÉ SABEM CUINAR
 12. 12. CANVI SISTEMA AVALUATIU
 13. 13. COMPETÈNCIES DE FINAL DE CICLE L’AVALUACIÓ ENS SERVEIX PER:
 14. 14. COMPARTIR L’AVALUACIÓ AMB LES FAMILIES
 15. 15. Hàbits de treball a 3r • Consolidació dels continguts, procediments i actituds treballats a Cicle Inicial. • Foment dels hàbits d’autonomia personal i d’estudi. • Treball de convivència i de relació. • Anar assumint responsabilitats personals. • Puntualitat i ordre en acabar les tasques. • Bona qualitat en les tasques. • Ús adient dels recursos: horari, agenda, llibretes... • Per aconseguir un bon clima a l’aula cal respectar el torn de paraula i si es treballa en grup, fer-ho en veu baixa. • Respecte per les persones i el material.
 16. 16. Col·laboració família-escola • Puntualitat i assistència. • Potenciació hàbits d’estudi. • Potenciació responsable dels hàbits higiènics personals. • Pagament quota material. • Monitor 3r David • AMPA Altres aspectes • Projecte PATIS • Erasmus + • Biblioteca • Setmana Monogràfica
 17. 17. Escola Joan Sanpera i Torras Les Franqueses del Vallès www.escolajoansanpera.cat @SanperaTorras MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA

×