Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infobloc museros juny

439 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Infobloc museros juny

  1. 1. (continua a la pàgina 2)Consulta i descarrega tots els INFOBLOC en www.blocmuseros.orgAçò s’afona. El PP està desencadenat, com elDjango de Tarantino. Dispara sense controlsobre tot el que es mou. I si es dispara sensecontrol i no s’apunta es corre el risc d’errar eltir, o de pegar-te un tir al peu. Recordeu el nétdel rei, el germà del rei o l’elefant del rei.Museros té un alcalde i un govern que escontradiuen molt fàcilment. Amb el que fancom a govern i amb ells mateixos. Amb el quevan dir ahir, el mateix matí, o el que diran despús-demà. Exemples clars: l’actitud davant la rebaixadels jornals i la paga extra de Nadal, lapresentació dels pressupostos municipals o elscriteris de subvenció a entitats esportives iculturals. Contradiccions amb el sentit comú,però això no és imputable només a l’alcalde,sinó a tot el PP, en general. El govern PP-SIM(amb J. M. Aznar i V. J. Simon per davant) hanavegat durant un temps, però ara fa aigües.Tenien l’habilitat de «vendre coses». Els anavabé inaugurant coses (el Centre de Dia que noho serà mai), donant com a fets projectes (laCasa de la Música, una zona esportiva al polígon,l’ampliació del CEIP Blasco Ibáñez...). I ara queno poden inaugurar res però han de pagar-ho,no saben què fer (més de 80.000 € acumulatsdinteressos pagats pels muserencs al BBVAperquè la Generalitat no paga lex-Centre deDia). No saben per on pegar. Hi ha mal ambientintern... Ara és el moment de treballar per lespersones i tenen un problema: les persones noes poden inaugurar. Estan descol·locats.PP DESENCADENATMASCLETEn el ple de juny, l’alcalde proclamà quetots els regidors del PP de Museros fancostat al govern valencià i a tot el GrupPopular a les Corts, inclosos els 11 diputatsimputats. I ho va dir amb un to fanfarró iprepotent. Pareixia més un hooligan queuna altra cosa. Ni Alberto Fabra defén jaRafael Blasco i J. M. Aznar sí. Més papistaque el Papa. Ara, que també va ser trist quecap dels regidors del PP matisaren res atítol personal i callaren davant l’eixida delseu alcalde. Por?, fèrria disciplina de partit?A la Generalitat tenim Alberto Fabra, que comdiria Rajoy «hace cosas». Les que pot, les queli deixen fer els seus. I comptem com a seus els11 diputades i diputats imputats en delictesdiversos. Al final sabrem si es finançarenil·legalment per a guanyar eleccions. Apostemque sí. Fabra digué que guanyava menys dinersque E. Morera, portaveu de Compromís, peròquan féu pública la seua declaració de renda,sorpresa!, sabérem que mentí. Hauria dedisculpar-se. Però clar, si no és capaç ni té lavergonya de tirar de les Corts M. Martínez, R.Costa (cas Gürtel), R. Blasco (cas Cooperació),S. Castedo, L. Díaz Alperi (cas Brugal) i 6 diputatsimputats més… Sense comptar l’alcalde deCastelló, A. Bataller, pel cas Gürtel…El Govern Fabra no tremola quan retalla ensanitat i educació. Deixa sense beques elsestudiants, sense ajudes associacions com la dela Síndrome de Down, no paga el torn d’ofici alsadvocats, ni els farmacèutics, ni les escoles…,
  2. 2. 2Visita’ns en www.coaliciocompromis.net(ve de la pàgina 1)Compromís serà el primer partit de lestat en què els ciutadansdecidiran les candidatures, un model de participació pioneri innovador en el sistema polític actual.Hem entés que la gent demana que els partits s’òbriguen,per això farem un procés de primàries per a triar les llistesamb un esperit de cooperativa política oberta. Fem un pasmés cap a la participació, l’obertura i les noves formesde fer política que volem implantar.Sabem que el nou sistema pot crear dubtes i alguna tensió,però volem fer una política innovadora, de baix cap a dalt.Tenim la responsabilitat de saber que som l’esperançade molta gent i en Compromís hem d’estar a l’altura de lesexpectatives dels valencians i les valencianes que s’han fixaten nosaltres.En les primàries podran participar els militants dels partitsfundadors (BLOC, Iniciativa i Verds), els adherits directamentPRIMÀRIESi condemna moltes empreses a tancar perquèpaga tard i malament..., eixa Generalitat sí quetroba diners per als avals del València CF oBernie Ecclestone. I no parlem del cas Emarsai la TAMER que tots patim. Desvergonya de quiens governa. Ara el PP valencià demana un millorfinançament i a Madrid el PP (també els diputatsvalencians), voten en contra… I per embolicar-ho tot, recorren de nou a usar les essènciespàtries i manifestar-se, com a Burjassot, al costatd’España 2000... Estan descol·locats. S’afonen.I en l’àmbit estatal... El PP i Rajoy, queprometeren que si manaven tot canviaria, hanincomplit absolutament tot el seu programa.Han fet una reforma laboral que en un any hacreat un milió de parats més, i ja n’hi ha més de6.200.000! La bretxa entre els rics i els pobres(les famílies en risc d’exclusió sí que creixendesencadenadament) s’amplia. Els bancs tenenbeneficis que maregen i… sucoses subvencionspúbliques. Però els emprenedors, sense trobarcrèdit. I els autònoms, i els científics i la sanitati l’ensenyament… I cada dia més gent a qui elslleven la casa i els deixen sens res, només ladesesperació…El PP està immers en una investigació judicialper corrupció a gran escala. Sembla que faanys que ingressen milions dempresesbeneficiades per contractes. I els han enganxatpels papers de Bárcenas. I més marxes arrere!Primer diuen que no podien tirar al carrer elcorrupte exalcalde i exmarit de ministra, el Sr.Jesús Sepúlveda, i després va Cospedal i ho fa.I Ana Mato no sabia res del Jaguar al garatge odels viatges de plaer pagats. Confeti! I Bárcenas,El Cabrón, seguia treballant en el partit encaraque deien que l’havien tirat al carrer, encara queCospedal deia que havien fraccionat i haviendiferit la liquidació... Tot mentides. Bárcenas sapmassa. Els té agafats d’on fa mal.I, desorientats, han de canviar el sentit de votde la ILP dels desnonaments! Es fan arrere ambles taxes judicials, i Montoro, l’inefable, fa unaproposta que es carrega la democràciaparticipativa i l’autonomia municipal. I per tindrecontents els hooligans de la dreta extrema,plantegen la reforma de la llei de l’avortament iimposen la LOMQE de Wert.Citem Rajoy: «Tot és fals, excepte algunescoses». Així de simple. Terrible. Dramàtic. Perillós.Estan descol·locats. S’afonen. Però el que éspitjor: ens afonen. Els deixarem?COMPROMÍS TRIARÀ ELS SEUS CANDIDATSEN PRIMÀRIES OBERTES A LA CIUTADANIAa Compromís, els simpatitzants i elsmajors de 16 anys que vulguen is’apunten a un cens per a lesprimàries. L’únic requisit seràassumir un document de l’idearibàsic de Compromís i pagar unaquota simbòlica per a poder votar.
  3. 3. Per un impost a la bancaque es destine als més necessitats#QuePagueLaBancasuma’t en quepaguelabanca.comrescatempersones.com3En www.rescatempersones.com tens molta informació interessantGovernar és prioritzar. Si algú no entén que elspolítics, tenint en compte la situació econòmicadel poble i del país i davant la quantitat de parats,han de fer alguna cosa és que no mereix serrepresentant d’esta societat en les institucions.I quan diem polítics, volem dir tots, els d’un partiti els dels altres, amb unes responsabilitats i ambaltres.El govern PP-SIM no pot abandonar els 781parats del poble (abril de 2013) a la seua sort;no pot abandonar les famílies que no tenen pera acabar el mes; no pot abandonar els autònoms,els xicotets comerciants i les xicotetes empresesde Museros que veuen reduïts dràsticament elsseus ingressos i noten com el treball de tota unavida, fins i tot de generacions, pot ser destruït;no pot consentir que s’instal·le entre els mésjoves la idea que és igual si estudies o no, notrobaràs mai treball; no pot tolerar que elspensionistes hagen d’ajudar els fills i filles perquèaquells ja no poden viure amb el que guanyen.Cal fer propostes, cal actuar. Ens varen triar pera donar solució als problemes de la gent i araés el moment que la gent té problemes, i greus.En pocs anys hem retrocedit dècades enconquistes socials, en el sistema de salut ieducatiu, en el valor que es dóna al nostre treballi cal fer front a este retrocés.PRIORITATS781Parats a Muserosa 30 d’abril de 2013aixòno és una crisi,és una estafaL’Ajuntament de Museros no pot limitar-se aquadrar els seus números, no pot ser unaagència de col·locació de la gent pròxima alspartits governants, no pot deixar de banda laseua responsabilitat amb el conjunt delsmuserencs i muserenques.I alhora els ciutadans han de ser exigents ambels seus governants. Ja ho deia J. Fuster: «Totapolítica que no fem nosaltres serà feta contranosaltres». I el que ens han fet fins ara ens haportat ací. Esta situació té uns responsables.Ara és hora que ens rebotem, pacíficament,cívicament, respectuosament, democràticament,però que ens rebotem contra l’estafa que suposaesta crisi, contra la corrupció que gangrena lesnostres institucions, contra la ineficàcia dels queens governen, contra els poderosos que ensempobreixen dia rere dia per a ser ells cada diamés rics.Crisi també significa canvi, i si esta crisi noserveix per a canviar la manera en què tots,polítics, ciutadans, institucions, organitzacions,associacions i societat en general fem front alsproblemes, des dels més particulars fins als mésgenerals, voldrà dir que novament no hem aprésres i que els humans som capaços de topetaruna vegada i una altra amb la mateixa pedra.Des de BLOC-Compromís ens comprometema fer propostes en positiu, a col·laborar amb elgovern municipal si canvia la seua habitualmanera de fer les coses i ho fa possible, ambles organitzacions municipals i amb els ciutadansper a lluitar contra la desfeta econòmica i socialque tenim al damunt. Nosaltres no volem mirarcap a una altra banda esperant que passe.Pensem que cal fer tot el que puguem per a norendir-nos. Ho devem a les generacions futuresi a aquells que van aconseguir els drets que aragaudim i que estan en perill.
  4. 4. 4Ací teniu tots els plens: http://www.youtube.com/blocmuserosEl 25 de setembre de 2012, BLOC-Compromísde Museros va celebrar els seus 25 anys depresència al nostre poble. El sopar-festa vasuperar totes les expectatives i el lloc va quedarmenut per a la petició d’entrades que vam tindre.Va intervindre Andreu Collado, cap de llista iregidor a l’Ajuntament, que va fer un repàs delpassat, el present i el futur de la trajectòria decol·lectiu al poble i la faena feta.En el ple del 22 de desembre de 2011 demanàrem quel’Ajuntament gravara els plens en vídeo i que després es penjarenen Internet. La petició la van tombar el vot contrari del PP il’abstenció necessària del seu soci de Govern, V. J. Aznar (SIM).El cost per a l’Ajuntament era insignificant i el benefici en formade més transparència i participació ciutadana era gran, peròl’alcalde va al·legar raons econòmiques per a no assumir la proposta.En el ple del dia 26 d’abril de 2012, BLOC-Compromís sol·licitàa l’alcalde que deixara gravar al públic assistent als plens lessessions amb els mitjans que creieren oportuns (vídeo, àudio…).Eixa proposta no costava res a l’Ajuntament i deixava al criteridels veïns i veïnes que gravaren els plens fer-ne l’ús queconsideraren convenient.S’advertí a l’alcaldia del dret dels ciutadans a gravar els plensde l’Ajuntament i es va instar els regidors del PP i SIM a no posartraves a les noves tecnologies en la relació entre l’Ajuntament iveïns.Sorprenentment (o no), no acceptaren ni una cosa ni l’altra. Esretrataren com un equip de govern poregós, reticent i ambprevencions incomprensibles a assumir este pas avant.Per tot això, BLOC-Compromís vam comunicar que a partir dejuny de 2012 gravaríem les sessions plenàries i les difondríemVíctor Xercavins, Andreu Collado, Xavi Castillo,Mònica Oltra i Emili AlturBLOC-COMPROMÍS CELEBRÀ ELS 25 ANYS A MUSEROSEn l’acte ens va acompanyar la diputada deCompromís a les Corts, Mònica Oltra, que varegalar-nos un gran discurs combatiu, crític ialhora carregat d’emoció i esperança. Finalment,Xavi Castillo va oferir-nos un xou especial ambquè va repassar l’actualitat valenciana ambl’humor corrosiu i bèstia marca de la casa queva fer riure amb ganes tota la gent i que va servirper a tancar una gran nit.Un moment del sopar-festa amb el local a gomBLOC-COMPROMÍS FA PÚBLICS ELS PLENS EN INTERNETPP i SIM impediren que l’Ajuntament els gravara i els penjarai també es negà que el públic ho poguera feren Internet. Al·legàrem distintajurisprudència i advertírem algovern PP-SIM que impedir-hosuposaria un possible contenciósadminitratiu contra ells.Els gravem des d’aquell momenti lamentem que no siga el mateixAjuntament qui ho faça per adonar exemple de transparènciai participació. Podem assegurar-vos que amb BLOC-Compromísal govern, l’Ajuntament assumiràeixa iniciativa.
  5. 5. 118.094,93€ 126.430,61€5La iniciativa de Compromís per la transparència, ací: www.volemsaber.comL’alcalde s’ha fartat de dir que elseu jornal anual habitual(43.020,88 €) estava en la mitjanabaixa dels 43 pobles de l’Horta.Nosaltres ho hem posat en dubtereiteradament, així com lanecessitat de tindre parcialmentalliberats tots els membres delgovern PP-SIM. En un projectede llei, el PP marca els límits deles retribucions a alcaldes. J. M.Aznar farà cas i se lajustarà eljornal? Compromís tornarà ademanar-ho.L’alcalde ha de comprendre quecal fer eixe gest, i l’ha de fer(segons l’avantprojecte hauria decobrar 40.000 € com a màxim).Ja passà amb leliminació de lapaga extra de Nadal, quereclamàrem i, al final, l’assumiren(perquè Rajoy ho deia...). EstemQUI COBRA QUÈ A L’AJUNTAMENTEl cost anual del govern PP-SIM l’any passat va ser de 153.094,93 €, cotitzacions a la SeguretatSocial incloses. Des de 2008 hem insistit en reiterades ocasions en el cost excessiu delgovern (6 vegades a dia de hui). Fins ara no ens han fet ni cas.convençuts que ho ha de fer per solidaritat amb els administrats,per coherència i com a mostra dexemplaritat (encara que per aaixò, ja ha fet tard, molt tard...).Citem: «Museros es la localidad en la que, de aprobarse tal cualel anterior proyecto de ley, más concejales con dedicación sequedarían sin sueldo». Els 7 membres del govern PP-SIM estanalliberats en algun grau (del 100% de l’alcalde al 31% delsregidors). Segons el projecte de llei del PP, un poble com Muserosno nhauria de tindre més de tres...
  6. 6. 6+POBLE +PROGRÉS +MUSEROS +BLOC +COMPROMÍSBloc-Compromís per Museros es comprometéen les eleccions de 2011 a treballar per resoldreproblemes i millorar la qualitat de vida delsmuserencs i les muserenques. Això hem fet desque els resultats electorals i el pacte entre el PPi SIM ens deixaren en l’oposició. Entenem lapolítica des de les propostes en positiu i lacol·laboració i entenem la nostra faena d’oposiciócom a garantia de control i fiscalització de lesaccions del govern municipal.En el temps que ha passat des de l’últim Infoblochem presentat 17 mocions i hem fet més de100 preguntes en els plenaris, moltes a propostadels ciutadans que ens les han fetes arribar.5 de les 17 mocions s’han aprovat perunanimitat: una que demanava previndre elspossibles defectes que afecten el nostre col·legipúblic davant els últims accidents ocorreguts encentres educatius valencians. Una altramanifestava el rebuig als Pressupostos Generalsde l’Estat que menyspreen, perjudiquen idiscriminen els ciutadans valencians. La tercerarebutjava l’acord entre la UE i el Marroc queperjudica clarament l’agricultura muserenca ivalenciana en general. Les dos últimes van serel 6 de juny. Una demanava que la Generalitatpague el que deu a l’Ajuntament i que es façacàrrec dels interessos generats per la seuamorositat i l’altra instava a millorar la seguretatals camps de Museros per a evitar robatoris ipèrdues als llauradors. Intentem ser útils. Somcrítics i contundents, si cal, però semprevolem ser constructius. Que els altres valorenla nostra faena i vagen més allà de les sigles pelbé del nostre poble ho trobem ben positiu. I hoagraïm.Les altres 12 han sigut rebutjades per lamajoria del PP-SIM. I ací cal fer un incís. Elregidor de SIM s’ha abstingut en la majoria i haobligat l’alcalde a fer ús del vot de qualitat davantl’empat.EL TREBALL DE BLOC-COMPROMÍS PER MUSEROSAndreu Collado (d) i Víctor Xercavins (e), durant un ple.Avís al PP o comèdia?, vos deveu preguntar.Creiem que fan comèdia. V. J. Simon sapperfectament, com ell mateix ha dit en altresocasions, que «no es pot mossegar la mà quedóna de menjar», però alhora té una certanecessitat de desmarcar-se del PP quan lesmocions defenen idees progressistes quedifícilment es poden rebutjar. Així ha trobat unpunt intermedi: «m’abstinc però m’assegure ambaixò que cap moció que el PP no vulga sigaaprovada». Als dos els va bé, mantenen la unitatd’acció contra tot i tots però fan creure que sóndiferents.Nosaltres no valorem què és cadascú però síquè fa, i des de fa 6 anys, dos legislatures, PPi SIM fan el mateix a Museros. No és unaopinió, és una constatació. Si no, es fa difícild’entendre que un grup polític socialista iprogressista, segons ell, no vote a favor democions que proposen mesures per a fer frontal drama dels desnonaments, que rebutgen lesretallades en la Llei de Dependència, en elsserveis públics en general i en el sistema educatiuvalencià en particular, que defenen l’augmentde la subvenció a la SUMM o la gravació delsplens per aconseguir-ne una major difusió iparticipació, que manifesten la postura contràriaa la reforma dels ajuntaments feta pel PP deMadrid, que intenten recaptar diners dels bancsper a contribuir més al pressupost municipal, oque proposen millorar la seguretat i la mobilitatal nostre poble.Ara bé, ni el rebuig ni el menyspreu ni laprepotència amb què els uns (PP) i l’altre (SIM)reben moltes de les nostres propostes ensfaran recular gens ni miqueta en la nostralabor política.Més de 100 preguntes5 mocions aprovades12 mocions rebutjades
  7. 7. MUSEROS7Si tinteressa la política del poble i vols que t’arribe més informació,escriu-nos a blocmuseros@hotmail.comBLOC-Compromís de Museros ha llançatuna nova iniciativa. Volem que entre tots femdel nostre poble un lloc millor per a viure. Ambesta aplicació web es localitzen elsdesperfectes i anomalies que podem trobarals carrers i places i al terme.Així que vos convidem a fer-nos arribar percorreu (blocmuseros@hotmail.com oblocmuseros@gmail.com) les fotografies ambaquell desperfecte al mobiliari o anomaliaurbanística que detecteu especificant la datade la foto i una xicoteta explicació de laincidència observada.Nosaltres penjarem al mapa les fotodenúnciesrespectant la vostra confidencialitat i enscomprometem a fer-les arribar a la RegidoriadUrbanisme de l’Ajuntament, o al plenari enforma de prec o pregunta.La iniciativa no lleva que també presenteu lavostra reclamació directament a l’Ajuntament.També inclourem la data de quan han sigutsolucionades, si és el cas, les demandes.Fem Museros millor entre tots!FEM MUSEROS MILLOR* 7 vegades el cost de la Targeta Daurada sanitària per a majors(11.487 €)* 3 vegades les beques de menjador (26.980 €)* 2,5 vegades la Targeta de Metro per a majors (31.937 €)* 8,5 vegades la beca de llibres de text (9.462 €)* Vora 12 vegades la subvenció a la SUMM (6.761 €)* 5 vegades el cost del gabinet psicopedagògic escolar (16.096 €)* Quasi sis anys de la paella monumental de les festes majorsd’agost (uns 15.000 €) (Dades de 2012)EX-CENTRE DE DIAVolem recordar-vos que hemreclamat moltes voltes que laGeneralitat pague l’1.016.000 €que deu per la seua construcció.Com sabeu, el Centre s’hapagat a la constructora amb unpréste c s ol·l ici tat perl’Ajuntament avalat pel futurabonament de la quantitat delPla Confiança de la Generalitatperò resulta que mentrestant,cada mes que passa,l’Ajuntament paga interessosal BBVA. És a dir, que en mésde dos anys ja s’han pagat, perla morositat del govern amicvora 80.000 €. En el ple del 6de juny presentàrem una mocióper a demanar que l’Ajuntamentreclame eixos interessos. Araque hi ha retallades per totesles bandes, eixos diners que nohauríem d’estar pagant elsmuserencs suposarien, perexemple, poder fer front a:
  8. 8. MUSEROSContacte per a assistir al sopar: blocmuseros@hotmail.comJOAN BALDOVÍDiputat al Congrés per ValènciaEn acabar, compartirem amb eldiputat un sopar obert a tota laciutadania.+ infowww.facebook.com/bloc.museroswww.blocmuseros.orgDivendres 28 de juny,a les 19.30 h a laCasa de la CulturaHi intervindran:Andreu ColladoiJoan BaldovíPresentació deCompromísper Museros

×