Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Masalah pencemaran     bahasaMengenal pasti kesalahan penggunaan bahasadan langkah-langkah yang boleh diambil untuk  ...
Takrifan Bahasa• Diertikan sebagai satu sistem bunyi yang terdiri dari lambang-lambang yang diujar oleh manusia dengan m...
Takrifan Pencemaran Bahasa• Pencemaran bahasa merangkumi kesalahan bahasa dan aspek tatabahasa, struktur ayat, ejaan, ist...
Ayat rangsangan• : penggunaan bahasa Melayu yang betul dan gramatis hanya dipandang rameh oleh masyarakat.• : Bahasa yan...
Ayat tugasan• Sekiranya ,masalah pencemaran bahasa tidak dibendung kesanya martabat bahasa melayu akan jatuh.
ISI PERTAMA       (PUNCA)• Generasi muda, terutamanya pelajar yang terpengaruh dengan media massa,kawan sebaya dan...
ISI PERTAMA     (LANGKAH MENGATASI)• Salah satu langkah untuk membendung masalah penemaran bahasa ialah peranan piha...
ISI KEDUA       (PUNCA)• Sikap Pengawai dan kakitangan kerajaan tidak menitiberatkan penggunaan bahasa yang gramat...
ISI KEDUA     (LANGKAH MENGATASI)• Pihak kerajaan juga perlu mewajibkan semua pegawai dan kakitangan kerajaan mengg...
ISI KETIGA         (PUNCA)• Pencemaran bahasa di papan-papan tanda dan papan pengiklanan telah menyebabkan kekel...
ISI KETIGA      (LANGKAH MENGATASI)• Pihak kerajaan perlu mewajibkan penggunaan bahasa yang gramatis bagi papan-pa...
ISI KEEMPAT       (PUNCA)• Pengaruh ibu-bapa yang membudayakan anak-anak dengan bahasa songsang telah menybabkan ...
ISI KEEMPAT       (LANGKAH MENGATASI)• . Dalam era dunia tanpa sempadan ini, anak- anak akan terdedah kepada pelbag...
KESIMPULANNYA• Sebagai kesimpulannya, semua pihak yang berkenaan perlu bekerjasama untuk menjalankan langkah yang pragma...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Masalah pencemaran bahasa

11,429 views

Published on

dibuat oleh budax bk..from sedaka

Published in: Education

Masalah pencemaran bahasa

 1. 1. Masalah pencemaran bahasaMengenal pasti kesalahan penggunaan bahasadan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasinya
 2. 2. Takrifan Bahasa• Diertikan sebagai satu sistem bunyi yang terdiri dari lambang-lambang yang diujar oleh manusia dengan menggunakan alat-alat artikulasi• Menurut kamus dewan edisi keempat 2005,bahasa diertikan sebagai satu sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam linkungan satu kolompok manusia• Bahasa juga merupakan percakapan yang benar,tingkah laku yang baik dan sopan santun
 3. 3. Takrifan Pencemaran Bahasa• Pencemaran bahasa merangkumi kesalahan bahasa dan aspek tatabahasa, struktur ayat, ejaan, istilah, penggunaan bahasa rojak dan sebagainya. Dalam era millenium yang rancak dengan pembangunan dan modenisasi kini, penggunaan bahasa Melayu yang betul dan gramatis hanya dipandang enteng oleh masyarakat
 4. 4. Ayat rangsangan• : penggunaan bahasa Melayu yang betul dan gramatis hanya dipandang rameh oleh masyarakat.• : Bahasa yang dahulunya menjadi „lingua franca‟ kini kian hilang martabatnya apabila penggunaannya yang membabi buta tidak dikenakan tindakan
 5. 5. Ayat tugasan• Sekiranya ,masalah pencemaran bahasa tidak dibendung kesanya martabat bahasa melayu akan jatuh.
 6. 6. ISI PERTAMA (PUNCA)• Generasi muda, terutamanya pelajar yang terpengaruh dengan media massa,kawan sebaya dan juga majalah-majalah bebas telah menyelewengkan penggunaan bahasa yang betul.contohnya perkataan „‟boleh‟‟ digantikan dengan perkataan „‟bisa‟‟ “biarkan” digantikan dengan perkataan atau “balie gie”
 7. 7. ISI PERTAMA (LANGKAH MENGATASI)• Salah satu langkah untuk membendung masalah penemaran bahasa ialah peranan pihak sekolah. Di peringkat sekolah, para pelajar sering didedahkan dengan pelbagai kesalahan bahasa oleh guru-guru Bahasa Melayu. Apabila para pelajar melakukan kesalahan dalam berbahasa, guru hendaklah menegur dan membetulkan kesalahan mereka
 8. 8. ISI KEDUA (PUNCA)• Sikap Pengawai dan kakitangan kerajaan tidak menitiberatkan penggunaan bahasa yang gramatis dalam segala urusan rasmi organisasi sama ada lisan mahupun tulisan.
 9. 9. ISI KEDUA (LANGKAH MENGATASI)• Pihak kerajaan juga perlu mewajibkan semua pegawai dan kakitangan kerajaan menggunakan bahasa yang gramatis dalam segala urusan rasmi organisasi sama ada lisan mahupun tulisan. Hal ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai penggunaan bahasa yang gramatis dalam sektor kerajaan
 10. 10. ISI KETIGA (PUNCA)• Pencemaran bahasa di papan-papan tanda dan papan pengiklanan telah menyebabkan kekeliruan penggunaan bahasa.Hal ini menyebabkan generasi muda terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang kurang sesuai seperti “boleh belah”.. „‟besa giler‟‟ .. Pihak yang melakukan pengiklanan ini hanya mementingkan keuntugan dan tidak memikirkan kesannya terhadap bahasa.
 11. 11. ISI KETIGA (LANGKAH MENGATASI)• Pihak kerajaan perlu mewajibkan penggunaan bahasa yang gramatis bagi papan-papan tanda. Hal ini perlu dipandang serius kerana bahasa menunjukkan bangsa
 12. 12. ISI KEEMPAT (PUNCA)• Pengaruh ibu-bapa yang membudayakan anak-anak dengan bahasa songsang telah menybabkan anak-anak tidak dapat menuturkan bahasa yang betul. Menurut kajian ramai ibu-bapa berpandangan bahawa bayi dan kanak-kanak mempunyai bahasa pertuturannya sendiri wal hal, Bahasa bayi adalah bahasa yang dipeturturkan oleh ibu- bapa. Sebagai contoh “susu” digantikan dengan „‟ucu‟‟ kerana ramai ibu-bapa berpandangan itulah adalah bahasa yang benar untuk difahami bayi.
 13. 13. ISI KEEMPAT (LANGKAH MENGATASI)• . Dalam era dunia tanpa sempadan ini, anak- anak akan terdedah kepada pelbagai perkataan dan istilah yang kurang baik dan digunakan sebagai bahasa percakapan harian mereka. Hal ini langsung tidak mendatangkan maslahat kepada anak-anak, ibu bapa, mahupun negara malahan semakin memburukkan keadaan. ibu bapa perlulah mendidik anak-anak dan memahami penggunaan bahasa yang betul.
 14. 14. KESIMPULANNYA• Sebagai kesimpulannya, semua pihak yang berkenaan perlu bekerjasama untuk menjalankan langkah yang pragmatik bagi menangani masalah pencemaran bahasa. Usaha yang berterusan dan efisien akan menyebabkan bahasa yang telah diangkat martabatnya sebagai bahasa kebangsaan ini semakin dihormati dan penggunaannya dapat dibaiki dari semasa ke semasa

×