Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tester pyroteknik ågesta 2015 08-25

129 views

Published on

Protokoll Ågesta-testet.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tester pyroteknik ågesta 2015 08-25

  1. 1. Tester pyroteknik Ågesta 2015-08-25 Skrivare: Ola Claesson BAKGRUND Hur farliga är de pyrotekniska produkter som kommer till användning vid fotbollsmatcher för närvarande (förövaren, polis, räddningstjänst, arrangörspersonal, spelare, funktionärer och publik? Beslagtagna pyrotekniska produkter… GENOMFÖRANDE … FÖRFÖRSÖK Ett antal av de beslagtagna produkterna brändes av. Avsikten var att visuellt studera de effekter produkterna levererade; röktjocklek, utbredning, tidsförlopp andra effekter. 1. 09:20 Jorge Smoke Fountain Green. Grön rök i max. 15 s. Hyffsat tjock grön rök. Brinntid ca 40 s. Kraftig lukt av svartkrut. 2. 09:30 RACA Swieltlana Hand Flare. Nödlyse 60 s. Ca 40 s. Lite rök, ljus grå. 3. 09:39 Monster tank. Visslar, far iväg, smäller (ett ”skott”), tomtebloss. Ca 10 s. 4. 09:41 Jumbo knallskott.* En smäll… 5. 09:42 RedStrobe. Rött, intensivt tomtebloss, 10 s. Blaze I. Mindre fyrverkeripjäs. Tomtebloss, knall. 6. 09:44 Blaze II. Ren fyrverkeripjäs. 7. 09:50 TXF652 Smoke Fountain Green Tjock, grön rök i ca 60 s. 8. 09:52 Liten grön kula; litet tomtebloss. Liten raket; häxpipa med knall (liten). 9. 09:58 Elios FDF Hand Flare CZERWONA, 15 000 candela, 60s; nödsignal, intensivt rött sken, svetslåga. FÖRSÖK KONFIGURATION!!! Avstånd till bengaler: 1 120 cm 2 140 cm 3 50 cm 4 80 cm
  2. 2. 5 130 cm 6 150 cm Dräkter (Jimmy) Containermått (Jimmy) 09:50 Nollprov Filter EC 8, EC 10 Hapsite.. Mätt: PM10, PM2.5, handburen partikelräknare, tenax, Luftpovtagning (Hapsite), värmekamera. Försöksupplägg: tänder på värmekameror när brunnit ut => in med partikelmätare och tenax FÖRSÖK 1 Objekt: Jorge fireworks (Polen). Smoke Fountain Green. JFS-1/G. 10:51:00 Tänder på. Temperatur: 85 grad. C i toppen 10:53:00 Handburet partiklar = 19 mg/m3 (gränsvärde 5 mg/m3). 10:55:00 Handburet partiklar = 27 mg/m3 (utanför mätområdet) 10:58:00 Tenax bryts 10:58:40 Pumpar av. EC 8; PM 2.5, 62 l/s, ca 7 min., klart grönt skikit på filtret. EC 10; PM 10, 63 l/s, ser lika ut som PM2.5 => alla partiklar är små. FÖRSÖK 2 Objekt: MR. SMOKE 3 F.D.F. Smoke bomb. Produced by FDF. Distributed by; ULTRAS.CZ and HOOLIGANS.CZ Brinntid: 120s. Vikt före: 151 g. Vikt efter: 78 g. 11:30:10 Nollmätning Hapsite med in i container under brinntiden. 11:34:15 Tändning 11:35:40 380 grad. C i lågans överkant 11:36:30 Partikelpumpar och Tenax start. 11:37:00 Handburet partikelinstrument: > 35 mg/m3 Tenax stopp. 11:42:00 PM pumpar stopp. Hapsite indikerar Toluen.
  3. 3. Filtren: PM 2.5 och PM 10 ca lika => störredelen små respirabla partiklar. FÖRSÖK 3 Objekt: ”ACHTUNG”, TC%B, www.tropic.pl, rosa förg på botten. Vikt före: 47 g. Vikt efter: ? 12:12:40 Tändning. PANG! Stor smäll! (Får antagligen gammal sot att lossna från containertak och väggar)=. 12:13:10 Partikel och tenax pumpar på. Hapsite: Digitalis…, Hit quality .534., inget annat förslag. 12:23:10 Pumpar av. PM 2.5 inga synliga partiklar på filtret. FÖRSÖK 4 Objekt: Jorge JF48/R ”Fontanna, kl. 2”. Vikt före: 154 g. Vikt efter: 103 g. 13:37:20 Tändning. Kraftigt rött sken. 13:38:40 Slut brinnande 13:39:00 PM 2.5 och Tenax pumpar på. 13:40:18 Hapsite ut. Temperatur ej exakt. 13:45:08 PM2.5 och Tenax pumpar av. PM 2.5 61.83 l EC 14. Inte mycket synliga partiklar. FÖRSÖK 5 Objekt: Jorge ”Smoke Fountain Green”, JFS-1/G Vikt full: 106 g. Vikt tom: 88 g 13:56:00 Tändning. 13:56:50 Slut ”brinnande”. ”Lite” grön rök… Kraftig röklukt, svartkrut. 13:57:02 PM och Tenax pumpar på. 14:01:50 Pumpar av. FÖRSÖK 6 Objekt: Jorge ”Smoke Fountain Green”, JFS-1/G, 2 stycken. Vikt full: 214 g. Vikt tom: 181 g.
  4. 4. Hapsite med i mätningen. 14:10:44 Tändning. 14:11:30 Slutbrunnet. 14:12:35 Pumpar på. Kraftig rök kommer ut ur skorstenen. 14:17:48 Pumpar av. 52.66 l. TYGPROVER Dräkterna 1, 3, 5 sopade Dräkterna 2, 4, 6 osopade Klippta prover alla från höger axel.

×