Rodovo (ne)citlivá tvorba v mediálnej a marketingovej oblasti na Slovensku  Božena Baluchová TVaT 2010 na FMK UCM, Trnava ...
ANKETA na úvod: <ul><li>Poznáte nejaké ženské hnutie/organizáciu v SR? A/N </li></ul><ul><li>Viete zadefinovať pojem femin...
AKTIVITY so študentmi/kami: <ul><li>Ženské vs. mužské (výlev pohlaví, 2 tábory) </li></ul><ul><li>Rodové roly (zámena prej...
Teória K AKTIVITE 1: Ženské vs. mužské <ul><li>Reprodukciu „mužských“ a „ženských“ charakteristík, symbolov a deľby práce...
Teória K AKTIVITE 2: Rodové roly <ul><li>Rodová (genderová) stereotypizácia v reklame aj médiálnych výstupoch je zrejmá. ...
Teória K AKTIVITE 3: Rodová stereotypizácia <ul><li>Problémom reprodukcie rodových stereotypov je ich dichotomický char...
Teória K AKTIVITE 4: Rodová abeceda <ul><li>Pojmy (feminizmus, rodovosť, sexualita, rodové stereotypy atď.) sa vyskytujú ...
Teória K AKTIVITE 5: (Ne)citlivá tvorba <ul><li>Najväčšia polemika (v rámci rodovo-citlivého písania) sa vedie o prechyľo...
SEXIZMUS (DISKRIMINÁCIA NA ZÁKLADE POHLAVIA) <ul><li>Základom pre sexistické jednanie/vyjadrovanie sú rodové stereotypy ...
UKÁŽKY RODOVO NECITLIVEJ REKLAMY 1 (sexizmus: v SR/ČR)
UKÁŽKY RODOVO NECITLIVEJ REKLAMY 2 (sexizmus: v zahraničí)
UKÁŽKY RODOVO CITLIVEJ REKLAMY (kampaň na/za prirodzenú krásu značky Dove)
UKÁŽKY RODOVO NECITLIVÉHO PÍSANIA (oslovenia v mužskom rode, udržovanie rodových stereotypov)
UKÁŽKY RODOVO CITLIVÉHO PÍSANIA (používanie oboch rodov v článku pre magazín Inspire)
ZÁVER (ako napomôcť zmene?) <ul><li>Médiá zohrávajú v uplatňovaní rodovo-citlivého prístupu zásadnú úlohu: </li></ul><ul>...
ANKETA na záver: <ul><li>Poznáte nejaké ženské hnutie/organizáciu v SR? A/N </li></ul><ul><li>Viete zadefinovať pojem femi...
<ul><li>Ďakujem Vám (zúčastneným </li></ul><ul><li>študentom/kám) za pozornosť a aktívnu účasť na workshope. </li></ul><u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tvt2010 gender workshop

1,588 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
346
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tvt2010 gender workshop

 1. 1. Rodovo (ne)citlivá tvorba v mediálnej a marketingovej oblasti na Slovensku  Božena Baluchová TVaT 2010 na FMK UCM, Trnava Workshop so študentmi/kami
 2. 2. ANKETA na úvod: <ul><li>Poznáte nejaké ženské hnutie/organizáciu v SR? A/N </li></ul><ul><li>Viete zadefinovať pojem feminizmus? A/N </li></ul><ul><li>Ste za uplatňovanie rodovej rovnosti? A/N </li></ul><ul><li>Viete odlíšiť diskrimináciu v médiách? A/N </li></ul><ul><li>Objavuje sa v SR sexistická reklama? A/N </li></ul><ul><li>Myslíte si, že svojou tvorbou neprispievate k rodovej stereotypizácii? A/N </li></ul><ul><li>Myslíte si, že môžete (aj vy) zmierniť/odstrániť rodovo necitlivú tvorbu v médiách/reklame? A/N </li></ul><ul><li>- Koľko-krát ste odpovedali A/N (áno/nie)? </li></ul>
 3. 3. AKTIVITY so študentmi/kami: <ul><li>Ženské vs. mužské (výlev pohlaví, 2 tábory) </li></ul><ul><li>Rodové roly (zámena prejavov, 1 pár) </li></ul><ul><li>Rodová stereotypizácia (výčet, 2 tábory) </li></ul><ul><li>Rodová abeceda (zoznam pojmov, 2 tábory) </li></ul><ul><li>(Ne)citlivá tvorba (ukážky, 2 až 8 skupiniek) </li></ul><ul><li>- inšpirácia/poďakovanie: OZ Možnosť voľby, Aspekt </li></ul>
 4. 4. Teória K AKTIVITE 1: Ženské vs. mužské <ul><li>Reprodukciu „mužských“ a „ženských“ charakteristík, symbolov a deľby práce medzi rodmi zabezpečujú rodové normy . Tie sú „sociálne a kultúrne konštruované.“ Rôzne kultúry delia činnosti na „vhodné pre mužov“ a „vhodné pre ženy“. </li></ul><ul><li>Dôsledkom rodovo diferencovaných očakávaní sú dve základné skupiny charakteristík: </li></ul><ul><li>a.) Charakteristiky spojené s kompetenciou (nezávislosť, ovládanie, kontrola, rozhodovanie) – sú označované ako aktívne a pripisované mužom; </li></ul><ul><li>b.) Charakteristiky vyjadrujúce zameranie na medziľudské vzťahy a atmosféru (pokoj, prispôsobivosť, starostlivosť) – sú označované ako emocionálne a pripisované ženám. </li></ul><ul><li>- Predstava detí o sebe (v škôlke), o rodičoch/kách (v škole: šlabikár) </li></ul>
 5. 5. Teória K AKTIVITE 2: Rodové roly <ul><li>Rodová (genderová) stereotypizácia v reklame aj médiálnych výstupoch je zrejmá. </li></ul><ul><li>Najmä pri zobrazovaní povolaní a spoločenských rol: </li></ul><ul><li>- muži sú nadriadení: odborníci, politici, inžinieri, manažéri, šéfovia... </li></ul><ul><li>- no ženy (napriek zmierneniu tohto trendu v posledných rokoch) sú podriadené: „tradične“ ošetrovateľky, sekretárky, asistentky, tvorkyne domova, matky... </li></ul>
 6. 6. Teória K AKTIVITE 3: Rodová stereotypizácia <ul><li>Problémom reprodukcie rodových stereotypov je ich dichotomický charakter. </li></ul><ul><li>Mužskosť a ženskosť sú definované ako protiklady, obsahujúce v sebe automatický predpoklad, že (všetci) muži sú (výhradne) mužskí a (všetky) ženy (výhradne) ženské. </li></ul><ul><li>Akékoľvek vybočenie z predpísaného správania sa považuje za nenormálne a je trestané (výsmechom, odsudzovaním, vylúčením). </li></ul><ul><li>- Reakcie okolia na inakosť (nielen na LGBTQ ľudí) </li></ul>
 7. 7. Teória K AKTIVITE 4: Rodová abeceda <ul><li>Pojmy (feminizmus, rodovosť, sexualita, rodové stereotypy atď.) sa vyskytujú najmä v komunikácií o rozdielnostiach medzi mužmi a ženami. </li></ul><ul><li>Diskurz, pojednávajúci o dvoch základných rodoch spoločnosti: mužskom a ženskom rode, nazývame rodovým diskurzom . </li></ul><ul><li>Fenomény: </li></ul><ul><li>spojitosť medzi sexistickou reklamou a postojmi k sexuálnemu násiliu, páchanému na ženách </li></ul><ul><li>sebavnímanie žien na základe obsahu (a propagovaných výrobkov) v ženských časopisoch </li></ul>
 8. 8. Teória K AKTIVITE 5: (Ne)citlivá tvorba <ul><li>Najväčšia polemika (v rámci rodovo-citlivého písania) sa vedie o prechyľovaní názvov osôb a o používaní generického maskulína, oslovovania v mužskom rode. </li></ul><ul><li>Rodová citlivosť v jazyku je predovšetkým o obsahu! </li></ul><ul><li>Používanie generického maskulína zabraňuje zrovnoprávneniu žien (v jazyku)! </li></ul><ul><li>Používanie generického maskulína : </li></ul><ul><li>- v osloveniach, titulovaniach, jazyku formulárov, v úradnom a právnom jazyku (napr. žena je magister, advokát, zamestnanec), taktiež na vizitkách, v novinových titulkoch, ale aj v hovorovej reči. </li></ul><ul><li>- Nároky na ženu/muža v médiách (platný Mýtus krásy) </li></ul>
 9. 9. SEXIZMUS (DISKRIMINÁCIA NA ZÁKLADE POHLAVIA) <ul><li>Základom pre sexistické jednanie/vyjadrovanie sú rodové stereotypy – zjednodušujúce predstavy o ženách a mužoch (napr. ženy nevedia šoférovať auto, muži neplačú atď.) </li></ul><ul><li>Reklama využíva sexistické vyjadrovanie a zobrazovanie: </li></ul><ul><li>- Cielene pracuje s tradičnými rolami a rodovo-stereotypnými vlastnosťami, využíva prvoplánové a dvojzmyselné slogany. </li></ul><ul><li>- Používa telá ako objekty na upútanie pozornosti bez ohľadu na chýbajúcu súvislosť s propagovaným výrobkom (napr. nahá žena a strešná krytina). </li></ul>
 10. 10. UKÁŽKY RODOVO NECITLIVEJ REKLAMY 1 (sexizmus: v SR/ČR)
 11. 11. UKÁŽKY RODOVO NECITLIVEJ REKLAMY 2 (sexizmus: v zahraničí)
 12. 12. UKÁŽKY RODOVO CITLIVEJ REKLAMY (kampaň na/za prirodzenú krásu značky Dove)
 13. 13. UKÁŽKY RODOVO NECITLIVÉHO PÍSANIA (oslovenia v mužskom rode, udržovanie rodových stereotypov)
 14. 14. UKÁŽKY RODOVO CITLIVÉHO PÍSANIA (používanie oboch rodov v článku pre magazín Inspire)
 15. 15. ZÁVER (ako napomôcť zmene?) <ul><li>Médiá zohrávajú v uplatňovaní rodovo-citlivého prístupu zásadnú úlohu: </li></ul><ul><li>odrážajú vnímanie verejnosti, ktorej sú novinári/ky a pracovníci/čky reklamných agentúr súčasťou. </li></ul><ul><li>môžu svojim angažovaným prístupom (pre začiatok napríklad používaním rodovo-citlivého jazyka a výberom rodovo-citlivých fotografií žien k jednotlivým novinárskym prejavom či do konkrétnych reklám) pozitívne pôsobiť na verejnú mienku v súvislosti s uplatňovaním rodovej rovnosti a vytváraním nediskriminujúceho obrazu o ženách (a ich rovnako významnej úlohe v spoločnosti). </li></ul>
 16. 16. ANKETA na záver: <ul><li>Poznáte nejaké ženské hnutie/organizáciu v SR? A/N </li></ul><ul><li>Viete zadefinovať pojem feminizmus? A/N </li></ul><ul><li>Ste za uplatňovanie rodovej rovnosti? A/N </li></ul><ul><li>Viete odlíšiť diskrimináciu v médiách? A/N </li></ul><ul><li>Objavuje sa v SR sexistická reklama? A/N </li></ul><ul><li>Myslíte si, že svojou tvorbou neprispievate k rodovej stereotypizácii? A/N </li></ul><ul><li>Myslíte si, že môžete (aj vy) zmierniť/odstrániť rodovo necitlivú tvorbu v médiách/reklame? A/N </li></ul><ul><li>- Koľko-krát ste odpovedali A/N (áno/nie) teraz, na konci workshopu? </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Ďakujem Vám (zúčastneným </li></ul><ul><li>študentom/kám) za pozornosť a aktívnu účasť na workshope. </li></ul><ul><li>Špeciálne poďakovanie: vedeniu FMK UCM v TT, organizátorkám TVaT 2010 na pôde FMK, združeniu Aspekt a rodovým expertkám z OZ Možnosť voľby. </li></ul>

×