Successfully reported this slideshow.
Problemet aktuale dhe
e ardhmja e zhvillimit
ekonomik shqiptar
Shqiperia, si dhe shumica e shteteve akoma nuk ka arritur nje
stabilitet ekonomik dhe as zhvillim e dwshiruar nw kete fush...
Problemet kryesore
Pervec faktoreve politik qe kane ndikuar tek ekonomia dhe kemi dhe
problemet e brendshme me te cilat pe...
Politikat e drejtimit te ekonomise
Politikat e drejtimit të ekonomisë dhe menaxhimit të financave
1.

2.
•
•
•

publike,si...
Varferia dhe levizjet demografike
Varferia ka ndryshuar duke u thelluar,vecanerisht ne zonat verilindore dhe rurale
te ven...
Levizjet demografike migracioni dhe emigracioni: ndikimnezhvillimin
ekonomik e social ne vend.
-Gjysma e popullsië së vend...
Faktoret e jashtem
Ndikimet krizes globale ne ekonomine shqiptare:
 Në rënien e ritmeve të rritjes ekonomike GDP.Ne vitin...
Punoi:
Bleona ÇOBA
Zhvillimi ekonomik shqiptar
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zhvillimi ekonomik shqiptar

10,527 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Zhvillimi ekonomik shqiptar

  1. 1. Problemet aktuale dhe e ardhmja e zhvillimit ekonomik shqiptar
  2. 2. Shqiperia, si dhe shumica e shteteve akoma nuk ka arritur nje stabilitet ekonomik dhe as zhvillim e dwshiruar nw kete fushe. Pergjate viteve, ne kemi kaluar ndryshime te medha politike te cilat kanw ndikuar drejt per se drejti ne zhvillim tone ekonomik. Duke filluar me politikat pushtuese te fashizmit italian, pushtetin e dobet monarkik e serish pushtimin nazist, si dhe politika e ashper e komunizmit. Pas rënies së sistemit socialist dhe nga kalimi i ekonomisë nga ekonomi e centralizuar në ekonomi tregu, Shqiperia hasi veshtiresi jo vetem per ta kuptuar sesi funksiononte por edhe per te perfituar prej tij..
  3. 3. Problemet kryesore Pervec faktoreve politik qe kane ndikuar tek ekonomia dhe kemi dhe problemet e brendshme me te cilat perballet Shqiperia sot, te cilat jane: • Lëvizjet e pakontrolluara dhe masive demografike • Papunësia • Braktisja e shkollës • Vdekshmëria foshnjore • Varfëria Dhe te gjithe faktoret e lartpermendur kane ndikuar negativisht tek popullsia dhe rrejdhimisht ekonomia.
  4. 4. Politikat e drejtimit te ekonomise Politikat e drejtimit të ekonomisë dhe menaxhimit të financave 1. 2. • • • publike,sidomos në dy vitet e fundit çuan: Në prishjen e ekuilibrave ekonomikë e financiarë në vend sidomos në rritjen e papunësisë dhe në thellimin e asimetrisë midis rritjes ekonomike dhe papunësisë, duke e shndërruar atë në një problem shqetësues Në aspektin e reformave strukturore dhe të ekonomisë reale. Prsh: Çështja e pronës dhe tregut të tokës bujqësore kanë mbetur ende e pazgjidhur përfundimisht Ka munguar një vizion i qartë për ristrukturimin dhe riorientimin e ekonomisë ,përcaktimin e prioriteteve të zhvillimit; Funksionimi jo i plotë dhe efektiv i disa tregjeve (tokës bujqësore,mallrave, i punës)
  5. 5. Varferia dhe levizjet demografike Varferia ka ndryshuar duke u thelluar,vecanerisht ne zonat verilindore dhe rurale te vendit.Buxhetet familjare,sidomos te pensionistëve,shtresave në nevojë dhe familjeve me të ardhura të pakta, vazhdojnë të jenë të renduara. Mjafton të përmendim se: rreth 12,4 % epopullsisë jetojnë me më pak se 2 USD për frymë, duke mos plotësuar nevojat më minimale të tyre, (rreth 360 mijë persona,nga 3.2 milion e popullsise,jetojnë me 2 usd në ditë kurse 88 mijë prej tyre jetojnë, vetëm me 1 usd në ditë).
  6. 6. Levizjet demografike migracioni dhe emigracioni: ndikimnezhvillimin ekonomik e social ne vend. -Gjysma e popullsië së vendit jeton aktualisht në një vend të ndryshëm nga vendi qe jetonte ne vitin 1990. -Gjatë 20 viteve të fundit popullisa e vendit tonë ka emigruar në mënyrë masive. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, rreth 20% e popullsisë së rritur është shperngulur brenda vendit (BB, 2007) Ndërkohe, mbi 25 % e popullsië së vendit ose mbi 35 % e popullsisë aktive jane aktualisht emigrantë.
  7. 7. Faktoret e jashtem Ndikimet krizes globale ne ekonomine shqiptare:  Në rënien e ritmeve të rritjes ekonomike GDP.Ne vitin 2009 ,rritmet e rritjes ekonomike rane duke shkuar ne nivelin rreth 0-2%  Në tronditjen e financave publike(Deficiti buxhetor, borxhi publik, rënia e të ardhurave,ulja e investimeve, përkeqësimin e bilancit të tregëtisë me jashtë)  Në rritjen e mungesës së likujditeteve në valutë të huaj në tregun financiar të Brendshëm dhe rënien e ritmeve të kreditimit të ekonomisë, shtimin e kredive te këqija. o Në frenimin e investimeve të huaja në vend dhe në rajon o Në rënien e të ardhurave nga emigracioni(remitancat
  8. 8. Punoi: Bleona ÇOBA

×