თათია ჯონსონ
2013
2020 წელს 1 000 000–ით მეტი სამსახური იქნება, ვიდრე სტუდენტები
ინფორმაციული ტექნოლოგიების განხრით
0
200000
400000
600000
8...
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფერო
ყველაზე მაღალანაზღაურებადი
პროფესიაა
კომპიუტერის პროგრამირების
სამსახურების რაოდენობა
ყოვ...
შესაბამისად იზრდება სამსახურებისა და სტუდენტების სხვაობის
მაჩვენებელი
60%
40%
სამსახურები
სამსახურები ინფორმაციულ
ტექნოლოგ...
ბაკალავრიატის დამთავრებულთა შორის 57%
მდედრობითი სქესის წარმომადგენელია, თუმცა
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფაკულტეტს
მხოლოდ...
ვის შეუძლია ისწავლოს პროგრამირება?
ასაკი: 6 – 106
იცი წერა? 
იცი კითხვა? 
გაქვს ინტერნეტი? 
არ გაქვს ინტერნეტი? 
წინ წასვლა
moveForward();
წინ წასვლა
moveForward();
moveForward();
წინ წასვლა
moveForward();
moveForward();
moveForward();
წინ წასვლა
moveForward();
moveForward();
moveForward();
წინ წასვლა
moveForward();
moveForward();
moveForward();
წინ წასვლა
moveForward();
moveForward();
moveForward();
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
moveForward();
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
moveForward();
moveForward();
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
moveForward();
moveForward();
turnRight();
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
moveForward();
moveForward();
turnRight();
moveForwar...
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
moveForward();
moveForward();
turnRight();
moveForwar...
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
moveForward();
moveForward();
turnRight();
moveForwar...
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
moveForward();
moveForward();
turnRight();
moveForwar...
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
moveForward();
moveForward();
turnRight();
moveForwar...
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
moveForward();
moveForward();
turnRight();
moveForwar...
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
გაიმეორე 5–ჯერ
for (var count = 0; count <
5; count++...
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
გაიმეორე 5–ჯერ
for (var count = 0; count <
5; count++...
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
გაიმეორე 5–ჯერ
for (var count = 0; count <
5; count++...
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
გაიმეორე –ჯერ
for (var count = 0; count <
; count++...
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
moveForward();
გაიმეორე –ჯერ
for (var count = 0; cou...
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
moveForward();
for (var count = 0; count <
4; count++...
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
moveForward();
for (var count = 0; count <
4; count++...
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
გაიმეორე –ჯერ
for (var count = 0; count <
; count++...
გაიმეორე, სანამ
გაიმეორე, სანამ
while (notFinished()) {
}
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
გაიმეორე –ჯერ
for (var count = 0; count <
; count++...
თუ
თუ გზა მარცხნივ არის
if (isPathLeft()) {
}
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
გაიმეორე –ჯერ
for (var count = 0; count <
; count++...
წინ წასვლა
moveForward();
მარჯვნივ
turnRight();
მარცხნივ
turnLeft();
გაიმეორე –ჯერ
for (var count = 0; count <
; count++...
გაიმეორე, სანამ
თუ გზა წინ არის
წინ წასვლა
თუ არადა
მარჯვნივ
while (notFinished()) {
}
if (isPathAhead()) {
}
moveForward();
else {
}
turnRight();
while (notFinished()) {
if (isPathAhead()) {
moveForward();
}
else {
turnRight();
}
}
code.org
khanacademy.org
coursera.org
anyonecanlearntocode.com
პროგრამირება ყველას შეუძლია
პროგრამირება ყველას შეუძლია
პროგრამირება ყველას შეუძლია
პროგრამირება ყველას შეუძლია
პროგრამირება ყველას შეუძლია
პროგრამირება ყველას შეუძლია
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

პროგრამირება ყველას შეუძლია

296 views

Published on

 • Be the first to comment

პროგრამირება ყველას შეუძლია

 1. 1. თათია ჯონსონ 2013
 2. 2. 2020 წელს 1 000 000–ით მეტი სამსახური იქნება, ვიდრე სტუდენტები ინფორმაციული ტექნოლოგიების განხრით 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 სამსახური სტუდენტები $500 მილიარდი
 3. 3. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფერო ყველაზე მაღალანაზღაურებადი პროფესიაა კომპიუტერის პროგრამირების სამსახურების რაოდენობა ყოველწლიურად 2–ჯერ იზრდება
 4. 4. შესაბამისად იზრდება სამსახურებისა და სტუდენტების სხვაობის მაჩვენებელი 60% 40% სამსახურები სამსახურები ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში სამსახურები სხვა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 2% 98% სტუდენტები საინფორმაციო ტექნოლოგიები სხვა ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
 5. 5. ბაკალავრიატის დამთავრებულთა შორის 57% მდედრობითი სქესის წარმომადგენელია, თუმცა საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფაკულტეტს მხოლოდ 12% ამთავრებს
 6. 6. ვის შეუძლია ისწავლოს პროგრამირება? ასაკი: 6 – 106 იცი წერა?  იცი კითხვა?  გაქვს ინტერნეტი?  არ გაქვს ინტერნეტი? 
 7. 7. წინ წასვლა moveForward();
 8. 8. წინ წასვლა moveForward(); moveForward();
 9. 9. წინ წასვლა moveForward(); moveForward(); moveForward();
 10. 10. წინ წასვლა moveForward(); moveForward(); moveForward();
 11. 11. წინ წასვლა moveForward(); moveForward(); moveForward();
 12. 12. წინ წასვლა moveForward(); moveForward(); moveForward();
 13. 13. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft();
 14. 14. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); moveForward();
 15. 15. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); moveForward(); moveForward();
 16. 16. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); moveForward(); moveForward(); turnRight();
 17. 17. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); moveForward(); moveForward(); turnRight(); moveForward();
 18. 18. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); moveForward(); moveForward(); turnRight(); moveForward();
 19. 19. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); moveForward(); moveForward(); turnRight(); moveForward();
 20. 20. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); moveForward(); moveForward(); turnRight(); moveForward();
 21. 21. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); moveForward(); moveForward(); turnRight(); moveForward();
 22. 22. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); moveForward(); moveForward(); turnRight(); moveForward();
 23. 23. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); გაიმეორე 5–ჯერ for (var count = 0; count < 5; count++) { }
 24. 24. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); გაიმეორე 5–ჯერ for (var count = 0; count < 5; count++) { } moveForward();
 25. 25. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); გაიმეორე 5–ჯერ for (var count = 0; count < 5; count++) { } for (var count = 0; count < 5; count++) { } moveForward();
 26. 26. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); გაიმეორე –ჯერ for (var count = 0; count < ; count++) { }
 27. 27. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); moveForward(); გაიმეორე –ჯერ for (var count = 0; count < ; count++) { }
 28. 28. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); moveForward(); for (var count = 0; count < 4; count++) { } გაიმეორე –ჯერ for (var count = 0; count < ; count++) { }
 29. 29. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); moveForward(); for (var count = 0; count < 4; count++) { } turnLeft(); გაიმეორე –ჯერ for (var count = 0; count < ; count++) { }
 30. 30. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); გაიმეორე –ჯერ for (var count = 0; count < ; count++) { } moveForward(); for (var count = 0; count < 4; count++) { } turnLeft(); moveForward(); for (var count = 0; count < 5; count++) { }
 31. 31. გაიმეორე, სანამ
 32. 32. გაიმეორე, სანამ while (notFinished()) { }
 33. 33. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); გაიმეორე –ჯერ for (var count = 0; count < ; count++) { } გაიმეორე, სანამ while (notFinished()) { }
 34. 34. თუ
 35. 35. თუ გზა მარცხნივ არის if (isPathLeft()) { }
 36. 36. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); გაიმეორე –ჯერ for (var count = 0; count < ; count++) { } გაიმეორე, სანამ while (notFinished()) { } თუ გზა მარცხნივ არის if (isPathLeft()) { }
 37. 37. წინ წასვლა moveForward(); მარჯვნივ turnRight(); მარცხნივ turnLeft(); გაიმეორე –ჯერ for (var count = 0; count < ; count++) { } გაიმეორე, სანამ while (notFinished()) { } თუ გზა მარცხნივ არის if (isPathLeft()) { } თუ არადა else { }
 38. 38. გაიმეორე, სანამ თუ გზა წინ არის წინ წასვლა თუ არადა მარჯვნივ
 39. 39. while (notFinished()) { } if (isPathAhead()) { } moveForward(); else { } turnRight();
 40. 40. while (notFinished()) { if (isPathAhead()) { moveForward(); } else { turnRight(); } }
 41. 41. code.org khanacademy.org coursera.org anyonecanlearntocode.com

×