Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BÁO CÁO TIỀN TỆ NGÂN HÀNG CHỦ ĐỀ HÌNH THỨC HỤI HÈ

1,132 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BÁO CÁO TIỀN TỆ NGÂN HÀNG CHỦ ĐỀ HÌNH THỨC HỤI HÈ

 1. 1. TIỀN TỆ NGÂN HÀNGGVHD: Trần Công Dũ
 2. 2. CHỦ ĐỀ2
 3. 3. I. Khái quát chung về hình thức hụi/ hè II. Thể thức III. Thực trạng hiện nay IV. Tác động của hụi hè V. Biện pháp hạn chế rủi ro và sự can thiệp của pháp luật.3
 4. 4. 1. Khái niệm2. Đặc điểm3. Các hình thức hụi / hè
 5. 5. 1. Khái niệm  Tên khác: họ, hụi, biêu, phường, huê  Là một hình thức huy động vốn trong nhân gianViệt Nam và thường do phụ nữ thực hiện, là hình thứctrái ngược với trả góp. 5
 6. 6. 1. Khái niệm  Đến năm 2006, việc chơi hụi mới được pháp luậtViệt Nam thừa nhận và bảo vệ quyền lợi, quy địnhhướng dẫn thông qua Nghị định 144/2006/NĐ-CP y27/11/2006 quy định về việc chơi ng. 6
 7. 7. 1. Khái niệm  Ngoài ra, Khoản 1 Điều 479 Luật dân sự 2005 cũng nêu rõ: “Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thoả thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.” 7
 8. 8. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN Nghị định 144/2006/NĐ-CP Phần họ là số tiền hoặc tài sản khác đã được xác định theo thoả thuận mà thành viên phải góp trong mỗi kỳ mở họ. Phần họ phải là tài sản có thể giao dịch được. (khoản 1 Điều 3) Kì mở họ là thời điểm được xác định theo thoả thuận của các thành viên tham gia mà tại thời điểm đó từng thành viên được lĩnh họ. (khoản 2 Điều 3)8
 9. 9. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN Nghị định 144/2006/NĐ-CP Chủ họ là người tổ chức, quản lý, thu các phần họ và giao các phần họ đó cho thành viên được lĩnh họ trong mỗi kỳ, cho tới khi kết thúc. Chủ họ phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. (Điều 5) Thành viên là người tham gia họ, góp phần họ và được lĩnh họ. Thành viên có thể góp một hoặc nhiều phần họ trong một họ. (Điều 6)9
 10. 10. 2. Đặc điểm  Chơi hụi: giống hình thức bỏ ống tiết kiệm nhưnggiúp các thành viên có cơ hội nhận trước tổng số tiềnmình định tiết kiệm nhanh hơn. Và khi đã nhận được tiềnhụi, người đó trở về giống hình thức trả góp.  Bể hụi: khi chủ hụi đã thu hụi của các con hụi, đến kì mở hụi mà không chi trả cho người được hốt hụi thì được coi là bể hụi. 10
 11. 11. 3. Các hình thức - Điều 17 NĐ 144/2006/NĐ-CP - Theo thoả thuận, thành viên được nhận các phần họ khi đến kỳ mở họ và phải trả lãi cho các thành viên khác. - Thành viên đã lĩnh họ phải tiếp tục góp các phần họ để các thành viên khác được lĩnh cho đến thành viên cuối cùng. GỒM: Hụi (họ,...) đầu thảo Hụi (họ,...) hưởng hoa hồng 11
 12. 12. 3. Các hình thức Lãi suất đối với phần họ được thực hiện theo Điều 476 của Bộ Luật Dân sự 2005 1. Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng. 2. Trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ. 12
 13. 13. 3. Các hình thức (Điều 11 NĐ 144/2006/NĐ-CP) - Theo thoả thuận, thành viên được lĩnh họ sẽ nhận các phần họ khi đến kỳ mở họ và không phải trả lãi cho các thành viên khác. - Thành viên đã lĩnh họ có nghĩa vụ tiếp tục góp họ để các thành viên khác được lĩnh cho đến khi thành viên cuối cùng lĩnh họ. 13
 14. 14. Khi chơi hụi cần có một người đứng ra làmchủ hụi và mời các thành viên khác cùngchơi (con hụi) . Chủ hụi có trách nhiệm đithu tiền (tài sản) của con hụi. Một dây hụicó thể không giới hạn người chơi và mỗingười chơi có thể tham gia nhiều phầnhụi. Dây hụi cũng thỏa thuận số lượng tàisản góp, số kỳ góp, thời gian góp, kỳ mởhụi.
 15. 15. Một dây hụi 10 người (mỗi người một phần hụi), góp10.000 đ/ngày, mở hụi cuối tháng. Như vậy, chẳng hạn đến kỳ mở hụi thứ nhất (ngàythứ 30), bà A được "hốt hụi" thì bà nhận được số tiền là:10.000 đồng x 10 người X 30 ngày = 3.000.000 đồng(trong đó có tiền bà góp là: 10.000 đồng x 30 ngày =300.000 đồng),Ngoài ra, nếu có thỏa thuận thì bà A phải trích ra một sốtiền hoa hồng cho chủ hụi. Qua việc chơi dây hụi này, bà Amượn được nguồn vốn gấp 10 lần bà góp để dùng vào việcriêng. 15
 16. 16. Qua kỳ 2, bà A và các con hụi khác vẫnphải góp 10.000 đ/ngày. Đến kỳ mở hụi (ngày thứ 60), một ngườikhác cũng sẽ được "hốt hụi" với số tiền tương tựbà A. Hụi kết thúc khi tất cả các con hụi đều đãđược hốt hụi. 16
 17. 17. Dây hụi 1.000.000đ có 10 người chơi (mỗi ngườichơi 1 phần hụi). Mỗi người 1 triệu thì thành 10triệu.Trong dây hụi ai muốn hốt hụi trước thì phải bỏ rasố tiền cao hơn gọi là đấu giá (số tiền này làkhoản lời cho các con hụi không hốt trong kỳ đómà người hốt chịu lỗ để được hốt hụi):A bỏ thăm 50.000đB bỏ thăm 70.000đF bỏ thăm 100.000đ…. 17
 18. 18. - Trong 10 người, F bỏ ra số tiền cao nhất nên F sẽ được hốt hụi lần này là 10.000.000.- Nhưng do bạn F đấu 100 ngàn nên bạn F chỉ được nhận về 8,1 triệu [10 triệu – 1 triệu – (100ngàn x 9 người)] vì: • Do kỳ hụi này bạn F hốt nên bạn F không đóng vào 1 triệu • Bạn F chịu lỗ 900 ngàn (100 ngàn x 9 người còn lại) vì đã đấu giá để được hốt trước. 18
 19. 19. - Lúc này 9 người còn lại sẽ chỉ đóng 900 ngàn cho kỳ hụi đó.- Sau đó người hốt hụi (F) sẽ chia lại cho chủ hụi một khoản tiền có thể xem là hoa hồng, số tiền này được thỏa thuận lúc đầu.- Từ tháng đó trở về sau cho đến khi hết hụi, tháng nào bạn F cũng phải đóng 1 triệu (còn gọi là hụi chết) 19
 20. 20. Ví dụ: lấy ví dụ của phần hụi có lãi Dây hụi 1 triệu có 10 người chơi (mỗi ngườimột phần hụi). Mỗi người 1 triệu thì thành 10triệu. Trong nhóm 10 người ai muốn hốt hụi trướcthì phải bỏ ra số tiền cao hơn gọi là đấu giá (sốtiền này là khoản lời cho các con hụi không hốttrong kỳ đó mà người hốt chịu lỗ để được hốt hụitrước): Bạn A bỏ thăm 50 ngàn Bạn B bỏ thăm 70 ngàn Bạn F bỏ thăm 100 ngàn … 20
 21. 21. - Trên thực tế là bạn F được hốt hụi với số tiền 8,1 triệu.- Nhưng bạn B cần tiền gấp mà không hốt được nên bán phần hụi của mình cho bạn C.- Lúc đó C đưa cho B 8,1 triệu và đóng 900 ngàn cho chủ hụi thay B (vì hụi còn sống và được lãi 100 ngàn). 21
 22. 22. Kỳ 2: bạn A bỏ thăm 150 ngàn và được hốthụi. Lúc đó bạn B sẽ đóng 850 ngàn cho chủhụi và 150 ngàn cho bạn C.Kỳ 3: bạn C muốn hốt hụi và hốt được với giáđấu là 100 ngàn. Bạn C sẽ nhận được 8,3triệu [10 triệu – 1triệu – (100 ngàn x 7 ngườicòn lại)]. Bạn B vẫn đóng 1 triệu cho kỳ đó vàđến khi mãn hụi. 22
 23. 23. - Chơi hụi từ lâu là một hình thức phổ biến cả ở nông thôn và thành thị, bởi tính tương trợ trong việc cấp vốn cho những hụi viên đang cần vốn. Khi tham gia hụi nông dân có thể mua sắm máy cày, các vật tư sản xuất, người thì mua xe, mua thiết bị… và được trả dần trong các kì sau.- Một số người sẵn sàng mua hụi trên 50% tổng giá trị tiền đóng trong tháng > để có tiền đầu tư làm việc lớn họ bất chấp việc chịu lỗ.
 24. 24. Theo khảo sát sơ bộ ở một số xã của huyện Hoằng Hóa như: Hoằng Ngọc, Hoằng Yến, Hoằng Hải..., mỗi xã hiện nay cũng có vài chục “chiếu” hụi. Nhiều người có tiềm lực kinh tế, cùng lúc tham gia cả chục “chiếu” hụi để lấy lãi. Ở nhiều xã vùng biển, mỗi tháng, người chơi có thể có lãi từ 30 đến 50% số tiền đóng - tương đương cho vay nặng lãi… Tríchnguồnhttp://www.baothanhhoa.vn/vn/xa- hoi/n80197/Choi-hui-o-que-%E2%80%93-Tiem-an-nhieu- rui-ro-kho-luong
 25. 25. - Thực tế, hiện nay các dây hụi nông thôn có quánhiều người chơi, những người lấy đầu mua giá cao chịu lỗ,người lấy sau chịu thiệt do trượt giá vì ảnh hưởng của lạmphát, các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, hiện tượnghàng hóa mỗi ngày một giá mới như hiện nay. - Giá cả các mặt hàng leo thang khiến cho lượng tiềntiết kiệm ít đi so với trước cũng là nguyên nhân khiến ngườidân kém hào hứng với kênh đầu tư hụi. - Còn hụi, tính đi tính lại, thấy chơi không có lãi, nênnhiều người không còn đầu tư vào loại hình này nữaHiện tại, ở các vùng quê hụi không còn là một kênh đầu tưhấp dẫn.
 26. 26. Chị Lý ở Hà Nội cho rằng, thời điểmnày, đất ở quê đang lên cơn sốt. Có giábán gấp hơn 2 lần so với cách đây 2năm. Đây cũng là lý do, nhiều người cótiền nhàn rỗi ít mặn mà với đầu tưphường, hụi mà chọn cách góp vốnmua đất thổ cư, đất khoán. Sau này,nếu vướng dự án thì họ sẽ được hưởngchênh lệch từ đền bù giải phóng mặtbằng vẫn còn lãi hơn chơi hụi.”Tríchnguồnhttp://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/04/choi-hui-ngay-cang-thua-thiet/
 27. 27. 1. Tác động tích cực2. Tác động tiêu cực
 28. 28. 1. Tích cực Nhằm mục đích tương trợ. Hô sản xuất kinh doanh nho lẻ dễ ng vay n. Có được một số tiền lớn vay từ những người cùng tham gia, thay vì phải đi vay ngân hàng - thủ tục phiền phức. Giúp nguồn vốn xã hội trôi chảy, góp phần không nhỏ vào phát triển SXKD, ổn định đời sống. 29
 29. 29. 2. Tiêu cực Mặt trái là các cuộc lừa đảo quy mô lớn, thiệt hại cho các hộ gia đình, xã hội. Biến thành một hoạt động tín dụng tiền tệ có tổ chức nhưng gần như ngoài vòng pháp luật. Sự liên kết giữa các thành viên dựa vào lòng tin là chính mà không có tài sản thế chấp, bảo đảm. Một thành viên không đóng tiền > ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người còn lại, ràng buộc trách nhiệm của chủ hụi 30
 30. 30. 1. Đối với chủ hụi2. Đối với thành viên3. Tòa án giải quyết tranh chấp về hụi4. L i
 31. 31. 2. Đối với chủ hụi ch nh i u 29 NĐ 144/2006/NĐ-CP ) ~ Khi chủ hụi đã thu các phần hụi của các tv nhưng không giao cho người được lĩnh thì chủ hụi phải giao phần hụi đã thu cho thành viên đó và bồi thường thiệt hại nếu có. ~ Chủ hụi phải trả lãi đối với các phần hụi giao chậm theo mức lãi do các bên thoả thuận, nếu không có thoả thuận theo lãi suất NHNN.
 32. 32. 2. Đối với chủ hụi n ch với c, i viên, . Trích nguồn www.hongha.vn - - – ).
 33. 33. 2. Đối với thành viên ~ i ( u 30, NĐ144/2006/NĐ-CP) ~ Thành viên không góp hụi khi đến kỳ mở thì phải thanh toán đủ phần hụi còn thiếu tương ứng với thời gian chưa thanh toán cho đến thời điểm kết thúc hụi và bồi thường thiệt hại nếu có. ~ Chủ hụi đã góp các phần hụi thay cho thành viên không góp hụi thì phải trả cho chủ hụi các phần hụi chậm trả và khoản lãi tương ứng theo thỏa thuận.
 34. 34. 3. Tòa án giải quyết tranh chấp Giải quyết bằng thương lượng, hoà giải Không thể hòa giải > có thể nộp đơn khởi kiện tại Toà án theo luật tố tụng dân sự về quan hệ vay mượn tài sản
 35. 35. 4. Lời khuyên khi tham gia hụi  Tham gia vào dây hụi do chủ hụi có độ tin cậy cao, uy tín tổ chức  Có sự hiểu biết về các thành viên cùng chơi : đáng tin, có khả năng tham gia lâu dài và đóng hụi đầy đủ...
 36. 36. 4. Lời khuyên khi tham gia hụi  Có sổ sách rõ ràng, chứng từ đầy đủ, chính xác và chi tiết về diễn biến của dây hụi, các điều khoản thỏa thuận về chu kỳ, số tiền, hình thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của chủ hụi và các hụi viên  Xảy ra tranh chấp nên chủ động chấm dứt dây hụi, thương lượng, hòa giải với nhau. Nếu không được thì nên khởi kiện ra Tòa án, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

×