Jevnaldrendes betydning nr. 2

1,048 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,048
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jevnaldrendes betydning nr. 2

 1. 1. Jevnaldrendes betydning<br />Av: Iren, Katinka, Anne Gro og Bjørn<br />Kap 4<br />
 2. 2. Sosial læring i skolen<br />Vennskap og samhold<br />Skolefaglig<br />Sosialt<br />
 3. 3. Skolens ansvar<br />Ansvar for elevens læring<br />Faglig<br />Sosialt<br />Læreren – rollen og utdanningen<br />Mangfold i elevgruppen<br />Berikelse av skolens innhold<br />Den gode skolen<br />Faglig høyde<br />Sosial kompetanse<br />
 4. 4. Sosial kompetanse<br />Sosial kompetanse<br />Ferdigheter<br />Kunnskaper<br />Holdninger<br />To dimensjoner<br />En ytre observerbar dimensjon <br />En kognitiv dimensjon<br />
 5. 5. Sosial kompetanse og skoleprestasjoner<br />Mangel på sosial kompetanse<br />Skulk<br />Disiplinproblemer<br />Antisosial atferd<br />Rusmissbruk<br />
 6. 6. Trening av sosial kompetanse<br />Kan sosial kompetanse trenes opp?<br />Reduserer problematferd i skolen<br />Gjennomføring<br />Nordahl (2002) <br />Ogden (2009) <br />
 7. 7. Tiltak mot mobbing i skolen<br />Generelle forutsetninger<br />Bevissthet og engasjement, særlig blant de voksne<br />Tiltak på skolenivå<br />Undersøkelse med Olweus’ spørreskjema<br />Studiedag om mobbing<br />Bedre inspeksjonssystem<br />Pedagogiske samtalegrupper<br />Opprettelse av samordningskomite’<br />Tiltak på klassenivå<br />Klasse-/skoleregler mot mobbing<br />Regelmessige møter med elevene<br />Klasseforeldremøter<br />Tiltak på individnivå<br />Alvorlige samtaler med mobbere og mobbeofre<br />Samtaler med foreldre til innblandende elever<br />Utforming av individuelle tiltaksplaner <br />
 8. 8. 4 regler på klassenivå<br />Vi skal ikke mobbe andre<br />Vi skal forsøke å hjelpe dem som blir mobbet<br />Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene<br />Hvis vi vet at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlæreren (eller en annen lærer) og de hjemme<br />
 9. 9. Sosiale relasjoner og vennskap <br />Vennskap mellom gutter og vennskap mellom jenter dannes på forskjellige grunnlag:<br />Gutter: ferdigheter<br />Jenter: personlige egenskaper<br />Vennskap mellom gutter og jenter forandres med alderen<br />Barneskole: rene jente- og guttegrupper<br />Ungdom- og videregående: begge kjønn ”henger sammen”<br />Samarbeid mellom elever er en viktig del av dagens skole<br />Viktig at lærer skaffer kunnskap om elevene for å sikre læring: elevene opptrer ofte med mål om å bli godtatt av kamerater<br />
 10. 10. Utestenging, ensomhet og sosial isolasjon<br />Skolen skal fremme toleranse og respekt = øke elevenes trivsel<br />Noen elever faller utenfor. Hvorfor?<br /> Upopulære og utestengt av vennene<br />Blyge og redde for andres vurderinger<br />Introverte og ønsker å være for seg selv<br />Lærer må finne årsaken!<br />En lærer skal bryte det negative og bygge opp det positive<br />Samarbeid med familie og fagpersoner om nødvendig<br />Rolleforventninger – kan være vanskelig å forandre sosial aksept hvis forventningene er fastlåst<br />Isolasjon og adferdsproblemer – fare for mangelfull sosialisering<br />Skolen må gi alle elever trening i hvordan samhandle med andre elever og løse konflikter (Pavri 2003)<br />
 11. 11. Selvoppfatning og selvverd<br />Speilingsteorien<br />Mestringsopplevelser gir styrket selvoppfatning<br />
 12. 12. Jevnaldergruppen som kilde til selvverd<br />Lavt selvverd kan føre til mindre sannsynlighet for å lykkes i skolen<br />Trivsel i skolen styrker elevenes selvverd<br />Positivt for elever som sliter, å være i klasse med vanlige elever<br />
 13. 13. Skolefaglig og sosial selvoppfatning<br />Selvoppfatning knyttet til identitet<br />Den sosial-kognitive teorien<br />
 14. 14. Kan høyt selvverd være problematisk?<br />Kan bidra til økt depresjon og mentale vansker<br />Mindre mottakelige for konstruktiv kritikk<br />
 15. 15. Styrking av elevenes selvverd - et tveegget sverd <br />Selvverd må klart og tydelig knyttes til atferd som tjener dem selv og andre.<br />Lærerne må gi oppmerksomhet og ros til eleven når de viser etiske kvaliteter, fremgang ut fra egne forutsetninger og atferd som tjener dem selv og andre. <br />
 16. 16. Noen avsluttende kommentarer<br />Jevnalderkulturen spiller en mektig rolle i barns og unges utvikling.<br />Barne- og ungdomskulturen kan være en kilde til glede og trivsel, men også til mobbing og trakassering.<br />Jevnaldergruppens innflytelse kan ha konsekvenser for elevenes senere sosiale liv, og tilpasning til samfunnet. <br />Den daglige virksomheten i skolen og programmer må alltid sikre at alle elever inkluderes, og at ingen stenges ute fra vennekretsen eller trakasseres. <br />
 17. 17. Takk til:<br />Katinka Bakkland<br />Anne Gro Nilsen<br />Iren Lian Vestskogen<br />Bjønnebassen Roberg<br />De som gjorde dette mulig<br />Tålmodige barn (foreldre i Bjørns tilfelle)<br />Kildene våre<br />Livet i Skolen 2<br />Forfatterne<br />Sølvi Lillejord<br />Terje Manger<br />Thomas Nordahl<br />Lærerne<br />Stein Laugerud<br />Ronny Johansen<br />ETC.<br />TAKK FOR OSS!<br />

×