Successfully reported this slideshow.

Omprioritering av gaturum 2017 informationsärende till nämnd 2

0

Share

Loading in …3
×
1 of 10
1 of 10

More Related Content

Omprioritering av gaturum 2017 informationsärende till nämnd 2

 1. 1. orebro.seorebro.se Omprioritering av gaturum under sommaren 2017 Presentation till programnämnd samhällsbyggnad 2/2 2017
 2. 2. orebro.seorebro.se Bakgrund Vid någon plats under sommaren 2015 skall gaturummet prioriteras om. Från en yta för fordon till en yta med fokus på gående. Rosa gatan 2015 Gröna gatan 2016
 3. 3. orebro.seorebro.se Bakgrund • Utvärderingarna visade på ett positivt resultat både för rosa gatan och gröna gatan
 4. 4. orebro.seorebro.se Metod för val av plats 1. Platsen/gatan ska ha potential för stadsliv enligt space syntax analysen. 2. Platsen/gatan ska ha höga gångflöden. 3. Genomförbarhet
 5. 5. orebro.seorebro.se Två platser i år … men vilka? -Ett nytillskott -En favorit i repris
 6. 6. orebro.seorebro.se Ny plats – Olaigatan mellan Storgatan och Slottsgatan
 7. 7. orebro.seorebro.se Olaigatan – mellan Storgatan och Slottsgatan • Olaigatan kommer att vara avstängt för motorfordonstrafik mellan den 12 juni till den 17 september. • Samarbete med Open Art och Konsthallen • Möblering av ytan som uppmuntrar till aktivitet och vistelse. • Kommande investering stadsmiljöprojekt
 8. 8. orebro.seorebro.se Fisktorget- konst i park…ering
 9. 9. orebro.seorebro.se Fisktorget- konst i park…ering Delvis omprioritering: •Gatuytan disponeras om och trafik i båda riktningarna tillåts på en 6,5 m bred körbana på norra delen av gatan. •På södra delen av gatuytan blir parkeringsplatserna mot fisktorget konstplatser, cykelparkering och ev. annat. •Samarbete med Open Art och City Örebro •Möblering av ytan som uppmuntrar till aktivitet och vistelse. •Fortsatt arbete med gestaltning av Fisktorget
 10. 10. orebro.seorebro.se Vidare arbete • Bestämma detaljutformning • Kommunikationsplan • TA-plan • Uppföljning/utvärdering • Flöden • Intervjuer • Omsättning • Antal besökare

Editor's Notes

 • Andelen gång- cykel och kollektivtrafik ska utgöra 60% år 2020.
  Inom Örebro tätort är målet att det ska ta maximalt dubbelt så lång tid att ta buss jämfört med bil, och maximalt 1,5 gång så lång tid att cykla jämfört med bil.
  Den totala mängden fossilbränsledriven biltrafik ska minska i absoluta tal fram till 2020
  Stadsplanering istället för trafik- och bebyggelseplanering
  Trafikanten i fokus
  Trafik är människor och gods som rör sig
  Utrymmessnåla trafikslag i ett växande Örebro
  Trafikplanering för en attraktiv kommun och stadskärna
  Trafikplanering med viljeinriktningen hållbar trafik – inte prognosstyrd
  Trafikplanering med den hållbara utvecklingens tre dimensioner och barnperspektivet
  Trafikplanering med en realistisk tilltro till teknikutveckling i tjugoårsperspektivet
 • ×