Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jernhusens presentation av cv området 160602.pdf

140 views

Published on

Det framtida CV-området: Jernhusens presentation

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Jernhusens presentation av cv området 160602.pdf

 1. 1. Utvecklingen av Örebro CV
 2. 2. Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Fastigheter: 179 Antal kommuner: 53 Ägare: Svenska staten Marknadsvärde: 14,4 miljarder kronor Investeringar sedan starten 2001: 12 miljarder kronor Omsättning: 1 273 MSEK helår 2015 Anställda: 200 Besökare/dag: 500 000 (Alla siffror avser 2015-12-31)
 3. 3. Inte vilket fastighetsbolag som helst Vi jobbar för att öka det kollektiva resandet och föra över godstransporter till järnväg
 4. 4. 4
 5. 5. och nya värden utvecklas = vi kan satsa på nya projekt Det ger tillskott till infra- strukturen Det vi skapar återinvesteras i svensk infrastruktur En positiv spiral!! De värden vi skapar åter- investeras i fler och bättre depåer, terminaler och stationer m.m. Hittills har vi investerat 11 MDSEK 5
 6. 6. CV
 7. 7. CV – en pusselbit i Örebros utvidgade stadskärna
 8. 8. Från inhägnat område till välkomnande stadsdel
 9. 9. Illustrationsplan med exempel på verksamheter
 10. 10. Gator och stråk
 11. 11. Integrationsanalys – CV idag
 12. 12. Integrationsanalys – Nya CV i ett framtida Örebro
 13. 13. Hur CV kan utvecklas över tid - nuläge Scenario
 14. 14. Hur CV kan utvecklas över tid - 2020 Scenario
 15. 15. Hur CV kan utvecklas över tid - 2025 Scenario
 16. 16. Hur CV kan utvecklas över tid - 2030 Scenario
 17. 17. Hur CV kan utvecklas över tid - 2035 Scenario
 18. 18. Hur CV kan utvecklas över tid - 2040 Scenario
 19. 19. Centralverkstaden Övergripande • Örebroismen har en positiv utveckling. • Örebro upplevs ännu inte uppfylla alla möjligheter en stor stad kan erbjuda. • Behöver växa ytterligare som stad för att människor ska stanna över livsskeden. • CV har en historiskt förankrad starkt positiv profil. • CV uppfattas som en del av innerstaden.
 20. 20. Stadsutveckling med helhetssyn och dialog skapar värde Från tidiga skeden och genomförandet till transaktioner och/eller förvaltning

×