Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Så vårdar du ditt forum på Kundo

2,061 views

Published on

En av de absolut viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt forum, både ur affärs- och användarperspektiv, är att det vårdas med varsam hand. Den här presentationen beskriver hur du bäst jobbar med forumvård på Kundo.se och i andra sociala kanaler.

 • Be the first to comment

Så vårdar du ditt forum på Kundo

 1. 1. Så vårdar ni ert forum på Kundo
 2. 2. Om ditt forum var en trädgård? Eftersträva balans: Inte för perfekt, inte allt för vildvuxet. Du har rollen som trädgårdsmästare! (Engelska: Community Manager)
 3. 3. Varför vårda ert forum?!   Ett bra tonläge skapar rätt stämning för värdeskapande dialog !   Ökad hittbarhet: Via Kundo och Google!   Färre upprepade frågor
 4. 4. Grundkurs i forumvård!   Allmänt!   Svara på inlägg!   Ändra status!   Uppföljning!   Tilldela!   Redigera inlägg!   Ta bort inlägg
 5. 5. Välkommen till vårt forum! Förmedla tydligt syftet med ert forum och vilka ni är. Bjud in till dialog!
 6. 6. Allmänt!   Ge alla redaktörer en personlig profilbild, namn och tydlig titel!   Skapa riktlinjer för hur snabbt inlägg ska besvaras och vem som är ansvarig!   Vid behov: Diskutera hur ni vill delegera inlägg internt!   Eftersträva att ta in bred kompetens och olika roller i forumet. Exempelvis produktchef, kundservicechef osv.
 7. 7. Personligt och professionellt
 8. 8. Inte lika effektivt… Opersonligt och mindre informativt?”Inifrån och ut”-perspektiv?
 9. 9. Komplettera med relevanta länkar
 10. 10. Att tänka på när du svarar på inlägg!   Svara så att även andra besökare har nytta av svaret!   Undvik allt för formella standardsvar!   Var personlig men inte privat!   Uppmuntra till fortsatt dialog!   Visa empati vid kritik (befogad eller ej)!   Försök att låta den mest lämpade personen och rollen svara!   Bryt ut kommentarer till nya inlägg vid behov!
 11. 11. Hur många läser ditt svar?
 12. 12. Svara på inlägg: Översikt
 13. 13. Svara på inlägg: Ändra statusNya läsare vill snabbt veta status påfrågan!
 14. 14. Uppföljning!   Markera inlägg som inte fått en komplett lösning för uppföljning!   Återkom om lösningen/svaret drar ut på tiden!   Återkom när lösningen finns på plats!   Glöm inte att ändra status!
 15. 15. Svara på inlägg: Uppföljning
 16. 16. Arkivera inlägg
 17. 17. Vad händer när ett inlägg arkiveras!   Fortfarande läsbart. Går att kommentera!   Döljs i listor och sökfunktion!   Indexeras ej av Google
 18. 18. När ska man arkivera inlägg?!   Är inlägget relevant för andra än frågeställaren? !   Frågor & problem: Ofta relevant! !   Förslag: Alltid relevant? !   Beröm: Alltid relevant J!   Annars: Arkivera
 19. 19. Tilldela inlägg
 20. 20. När ska man redigera inlägg?!   Hjälper redigeringen nästa person som läser inlägget?!   Vid känsliga personuppgifter och liknande!   Många upprepade utropstecken, enbart versaler etc.!   Väldigt otydliga rubriker
 21. 21. Redigera inlägg
 22. 22. Att tänka på när du redigerar inlägg!   Eftersträva små förändringar!   Beskriv tydligt din redigering
 23. 23. Ta bort inlägg
 24. 24. Kategorisera inlägg med taggar
 25. 25. Mer information om besökaren
 26. 26. Att tänka på när du tar bort inlägg!   Dubbletter i naturligt språk är bra för hittbarhet!   Sura kunder: Svara på kritiken i forumet!!   Svara privat vid behov innan du tar bort ett inlägg
 27. 27. Långsiktig forumvård!   Utse en person ansvarig för forumvård!   Är alla rubriker tydliga (varje vecka)!   Har vi något som behöver förtydligas eller uppdateras? (varje månad)!   Har vi något som legat markerat för uppföljning för länge? (varje vecka/månad)!   Arkivera gamla/irrelevanta inlägg (varje månad)
 28. 28. Se även!   Så hanterar du feedback på Kundo (http://slidesha.re/dMQPr3)

×