Balanser tillit
og kontroll –
støttet av
teknologi
For ledere, lederteam og kunnskapsarbeidere
Gjør en smart endring på jo...
I den nye arbeidshverdagen, også kalt The
New World of Work, kan det gå dager og uker
mellom hver gang en medarbeider ser ...
Gjør avstand til en fordel
Individuals working from afar were more satisfied with their jobs than those
working proximate ...
Du er en
avstandsled
er om du
leder team i
en eller flere
av disse
situasjonene

Like jobbroller, men
arbeider på ulike st...
Ledere i dag må beherske nye arbeidsformer

Arbeide utenfor kontoret

Nye organisasjonsformer
og komplekse mål

Balansere ...
God avstandsledelse krever selvstendige
medarbeidere og en coachende leder
Highly effective virtual team leaders are mento...
Alle medlemmer i geografisk spredt team må
utøve ledelse for at teamet skal lykkes
Teamlederskap
utøves ikke bare av
leder...
Beste praksis for å lykkes med distribuerte
team *)
Veloverveid bruk av fysiske møter for å etablere
sosiale relasjoner og...
MÅL
Sjekkpunkt

Sjekkpunkt

Ingen vil detaljstyres. Ved å ha klare mål og forutsigbare
sjekkpunkter unngår du dette.
Etabler kommunikasjonsplan med møteplasser
Mål for året

Oppsummere
året og
måloppnåelse

Avtale mål

Korriger
mål, og/ell...
Effektivt teamarbeid over avstand

Hvilket effektivitetsnivå befinner du og ditt team
seg?

Samarbeid
hindret av
avstand

...
Alle møter inneholder Lync
invitasjon
-Alle deltakere er bare1-klikk
unna møtedeltakelse!

Gjør alle møter stedsuavhengige...
Bruk Lync for nettmøte med video og presentasjonsmuligheter. Her benyttes
tavlefunksjon til å få innspill fra alle på en g...
Bruk OneNote til å følge opp 1:1 møter
Eksempel hentet fra Bjørn’s Microsoft team med 22 medarbeidere i 12 land
Bruk OneNote til å arrangere team-møter
Eksempel hentet fra Bjørn’s Microsoft lederteam med 8 medlemmer i 8 land
Smart ledelse i den nye arbeidshverdagen
Ledelse av geografisk spredte team, virtuelle team, og
prosjektteam.
Etabler nødv...
Gjør en smart endring på
jobben
La teknologi og struktur
arbeide for deg
For mer informasjon og for å avtale uforpliktende...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Smart ledelse i den nye arbeidshverdagen - smaksprøve

1,791 views

Published on

I den nye arbeidshverdagen, også kalt The New World of Work, kan det gå dager og uker mellom hver gang en medarbeider ser sin leder, samtidig som krav til resultater stadig øker.

Hvordan påvirker dette deg som leder, og dine medarbeidere?

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,791
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
973
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Deterkanskje en noebastantkonklusjon, ogkanværeavhengigav type jobb. I dag er 70% avosskunnskapsarbeidere, og de flesteharmulighettil å løseoppgavene med en viss grad avfrihet, basertpåegenkompetanse, erfaring, ogpreferanse.
 • The disabled phaseThe mechanical phaseThe bionic phase
 • Smart ledelse i den nye arbeidshverdagen - smaksprøve

  1. 1. Balanser tillit og kontroll – støttet av teknologi For ledere, lederteam og kunnskapsarbeidere Gjør en smart endring på jobben. La teknologi og struktur arbeide for deg, frigjør plass i hodet til innovasjon, og til å skape resultater Bjørn O. Hopland | bjorn.hopland@smartendring.no | +4790173524 SmartEndring-ChangeSmart ™
  2. 2. I den nye arbeidshverdagen, også kalt The New World of Work, kan det gå dager og uker mellom hver gang en medarbeider ser sin leder, samtidig som det er store forventninger til å lykkes som team. Hvordan påvirker dette deg som leder, og dine medarbeidere? SmartEndring-ChangeSmart ™
  3. 3. Gjør avstand til en fordel Individuals working from afar were more satisfied with their jobs than those working proximate to their managers. Accessibility was a significant predictor of satisfaction with manager in the distanced group; actual physical distance was not a significant predictor. “Distanced versus Proximate Teams: The relationships among perceived communicative behaviors of leaders and employee satisfaction” S. L. Connaughton & J. A. Daly SmartEndring-ChangeSmart ™
  4. 4. Du er en avstandsled er om du leder team i en eller flere av disse situasjonene Like jobbroller, men arbeider på ulike steder A A A M A M A Forskjellige jobbroller. Skaper felles resultat A A A Avdelingskontor, eller hjemmekontor A A A A A Prosjekt, eller virituelt team M M A A A A A SmartEndring-ChangeSmart ™ A
  5. 5. Ledere i dag må beherske nye arbeidsformer Arbeide utenfor kontoret Nye organisasjonsformer og komplekse mål Balansere tillit og kontroll SmartEndring-ChangeSmart ™ Nettsamarbeid Sosialt miljø når man arbeider ulike steder
  6. 6. God avstandsledelse krever selvstendige medarbeidere og en coachende leder Highly effective virtual team leaders are mentors and exhibit a high degree of understanding and empathy towards their team members. (Kayworth & Leidner, 2002) Virtual team leaders do not control others; rather, they coach individuals in remote locations on how to control themselves. (Fisher & Fisher, 2001) “Leadership success factors for virtual teams” Morten T. Hansen – Collaboration SmartEndring-ChangeSmart ™
  7. 7. Alle medlemmer i geografisk spredt team må utøve ledelse for at teamet skal lykkes Teamlederskap utøves ikke bare av leder, men av alle team- medlemmer! Det er ikke lederens team, men alles team Teamet kan bare lykkes dersom man utnytter all kunnskap og kapasitet sammen for et felles formål. Suksess kan ikke oppnås for lederen alene, eller for enkelte teammedlemmer alene. Felles team-mål og ansvar SmartEndring-ChangeSmart ™
  8. 8. Beste praksis for å lykkes med distribuerte team *) Veloverveid bruk av fysiske møter for å etablere sosiale relasjoner og felles målforståelse Regelmessig, planlagt kommunikasjon Etablere mindre arbeidsgrupper for faglig utvikling og prosjekter Åpen kommunikasjon og kunnskapsdeling Felles måltall/scorecard Standardiserte, og dokumenterte prosesser og arbeidsformer Hensiktsmessig Teknologi/Infrastruktur SmartEndring-ChangeSmart ™ *) i henhold til Best Practices © LLC og Sobel Lojeski/Reilly: Uniting the Virtual workforce
  9. 9. MÅL Sjekkpunkt Sjekkpunkt Ingen vil detaljstyres. Ved å ha klare mål og forutsigbare sjekkpunkter unngår du dette.
  10. 10. Etabler kommunikasjonsplan med møteplasser Mål for året Oppsummere året og måloppnåelse Avtale mål Korriger mål, og/eller handlingsplan Felles Scorecard med månedlig oppdatering på viktige målområder Handlingsplan Ønsket resultat 5-7 målområder Hvordan skal målet nås Hvordan vet vi at målet er nådd Skape handlingsplan Regelmessig sjekk av fremgang Årsplan for • Fellesmøter • Gruppemøter • 1:1 møter
  11. 11. Effektivt teamarbeid over avstand Hvilket effektivitetsnivå befinner du og ditt team seg? Samarbeid hindret av avstand SmartEndring-ChangeSmart ™ Behersker teknologi for å arbeide på avstand Effektivt teamarbeid uavhengig av avstand
  12. 12. Alle møter inneholder Lync invitasjon -Alle deltakere er bare1-klikk unna møtedeltakelse! Gjør alle møter stedsuavhengige! Denne uken deltar to fra møterommet på kontoret En deltar fra hytta – Hun er egentlig på ferie, men dette er et viktig møte. All nødvendig informasjon, samt oppfølgingspunker er tilgjengelig via en felles OneNote, tilgjengelig for alle før, under, og etter møtet. SmartEndring-ChangeSmart ™ En jobber hjemme med sykt barn, og deltar fra hjemmearbeidsplas sen En deltar vi Smart-telefon fra bilen
  13. 13. Bruk Lync for nettmøte med video og presentasjonsmuligheter. Her benyttes tavlefunksjon til å få innspill fra alle på en gang i løpet av et par minutter. Eksempel hentet fra Bjørn’s Microsoft team med 22 medarbeidere i 12 land
  14. 14. Bruk OneNote til å følge opp 1:1 møter Eksempel hentet fra Bjørn’s Microsoft team med 22 medarbeidere i 12 land
  15. 15. Bruk OneNote til å arrangere team-møter Eksempel hentet fra Bjørn’s Microsoft lederteam med 8 medlemmer i 8 land
  16. 16. Smart ledelse i den nye arbeidshverdagen Ledelse av geografisk spredte team, virtuelle team, og prosjektteam. Etabler nødvendig struktur og rammeverk for kommunikasjon, selvledelse, samhandling, sosiale bånd, og oppfølging av planer og mål. Team-mål Struktur & teamkalender Sosial struktur Gjør avstanden til din fordel. Bygg nødvendig struktur, kommunikasjon, og motivationsrammeverk 2 timers workshop for avstandsledere, prosjektledere, og ledere av virituelle team • Etabler mål, rammer, og suksesskriterier for teamet, og for hvert team medlem • Etabler plan for måloppfølging, utvikling, og 1:1 møter • Opprett nødvendig infrastruktur med teamområde, sosiale verktøy, og virtuelle samarbeids-, og prosjektrom. • Ta i bruk beste praksis med utprøvde maler og oppsett for samarbeid og kommunikasjon • Sikre tilstedeværelse og engasjement i nettmøter • Teamsamarbeid og kultur. Vær oppmerksom på den virtuelle distansen. 3 timer individuell coaching for maksimal effekt 1. Rett etter workshopen etablerer vi personlig plan. Rådgivning rundt teknologi og endring av arbeidsform. 2. Etter 2 uker gjør vi justeringer basert på erfaringer og utfordringer. 3. Etter 4 uker gjennomgår vi erfaringer på nytt, og gjør siste justeringer. SmartEndring-ChangeSmart ™
  17. 17. Gjør en smart endring på jobben La teknologi og struktur arbeide for deg For mer informasjon og for å avtale uforpliktende møte om eventuell gjennomføring av Smart ledelse i den nye arbeidshverdagen, ta kontakt på E-post bjorn.hopland@smartendring.no, eller telefon 90173524 Les mer, og se også andre SmartEndring leveranser på http://www.smartendring.no Frigjør plass i hodet til innovasjon og til å skape resultater. I den nye, fleksible arbeidsdagen blir det stadig viktigere å kunne arbeide og samarbeide uavhengig av hvor man befinner seg. Da blir det helt nødvendig å kunne bruke teknologi for å støtte planlegging, prioritering og samarbeid over nettet. Potensielt kan en leder spare, eller omprioritere, opp til en dag pr. uke ved å benytte teknologi de allerede har tilgjengelig. Dessverre blir ledere sjelden tilbudt relevant og tilpasset opplæring. De har heller ikke tid til å sette seg inn i mulighetene på egenhånd. Gjennom SmartEndring bygger jeg på mange års erfaring som leder i Microsoft og lærer ledere å ta noen smarte grep for å beherske den nye arbeidshverdagen på en time eller to.

  ×