Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikt i klasserommet – dos and don’ts

1,462 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Ikt i klasserommet – dos and don’ts

 1. 1. IKT i klasserommet twitter: @bjornhg web: bjornhelge.blogspot.com mail: bjorn@kvt.vgs.no
 2. 2. IKT i klasserommet
 3. 3. IKT i klasserommet Merverdi Egenverdi
 4. 4. IKT i klasserommet Merverdi Egenverdi Didaktikk Læreplanen
 5. 5. IKT i klasserommet Merverdi Didaktikk
 6. 6. Teknologi og forstyrrelser
 7. 7. Teknologi og forstyrrelser
 8. 8. Teknologi og forstyrrelser
 9. 9. via @ghveem
 10. 10. Teknologi vs pedagogikk?
 11. 11. Snurr film som viser hvordan teknologi kan brukes!
 12. 12. Utfordringer
 13. 13. Utfordringer Infrastruktur/tidOppmerksomhet/fokus Hensikt
 14. 14. UtfordringerOppmerksomhet/fokus
 15. 15. Oppmerksomhet/fokus
 16. 16. Oppmerksomhet/fokus Læreren skal i relasjon til hele klassen (alle elever) besitte kompetansen å lede klassens undervisningsarbeide gjennom å være en synlig leder som over tid oppøver elevene til selv å formulere regler og følge dem. (Nordenbo m fl 2008)
 17. 17. Oppmerksomhet/fokus
 18. 18. • start timen med lokket lukket• vær tydelig på hva som skal læres• det er lov å forskjellsbehandle• kjenn ditt publikum (tips: alt + tab)• vær ærlig
 19. 19. Oppmerksomhet/fokus
 20. 20. Oppmerksomhet/fokusLag en video som viser hvordan Google Docskan brukes til samarbeid.Kriterier:• 2 minutter lang (form)• Skal kombinere tekst, musikk og bilder (form)• Skal vise minst tre viktige funksjoner (innhold)• Skal lages i løpet av en 80 minutters økt (tid)• Skal synlig involvere hele gruppa både i prosess og produkt (deltakelse)• Valgfrie verktøy (metode)• Skal kunne vises for et ekte publikum med varierende datakompetanse (formål/forpliktelse)
 21. 21. Snurr film som viser svar på oppgaven!
 22. 22. Hensikt
 23. 23. Hensikt
 24. 24. Hensikt
 25. 25. Eksempler
 26. 26. Eksempler
 27. 27. Eksempler
 28. 28. Eksempler
 29. 29. Eksempler
 30. 30. Eksempler
 31. 31. Eksempler
 32. 32. Eksempler
 33. 33. Eksempler

×