Social commerce

bjornalberts.com
bjornalberts.comDigital executive at bjornalberts.com
Social Commerce
   Björn Alberts
www.bjornalberts.com
www.halvarsson.se
www.judithwolst.se
www.slideshare.com/bjornalberts
Den marknad vi agerar på
  Digitala kanaler
   Social media
Den marknad vi agerar på
 är Digitala kanaler
 och Social media
 ...i en mobil device
”Social Media”
By Brian Solis && JESS3
  Brian Solis JESS3
”Social Media”
By Brian Solis & JESS3
WikiPedia
  ≠
Facebook
  ≠
YouTube
  ≠
 Twitter
  ≠
 Blogg
Stortavla
  ≠
 Radio
  ≠
 Print
  ≠
  TV
  ≠
 DM
Social commerce
Bild från Stockholm.se
Bild från Stockholm.se
Bild från Stockholm.se
bjornalberts.com
Bild från Stockholm.se
     Steadyhealth.com
Innehåll från sociala kanaler dyker upp här. Var finns er produkt?
Social commerce
Portal>Sök>Social Media
Vi söker inte längre efter nyheter. Nyheterna hittar oss...
Tendenser finns till att vi inte längre kommer att söka efter produkter...
De kommer att finna oss via sociala kanaler
Social Commerce
Bild från Bawaal.com
Social commerce
Social commerce
Att nyttja skiftet
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social Commerce?
”...is about customers having
the means to interact with one
another in order to make
better buying decisions”
Bill Zujewski, atg.com
...att tjäna pengar på att lösa
folks problem på deras villkor.
Social commerce
The Long Tail

Möta förändrat Tidigare outnyttjad potential
beteende
By Brian Solis & JESS3 By Brian Solis & JESS3
Social commerce
”PC-Internet är en andrahandsfråga”
Eric Schmidt, CEO Google
Social commerce
Social commerce
Det andra gör
Blogg
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social site
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Video
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Näst mest
  inflytelserika
vinkritikern i USA
Social commerce
Lyhörd
Bild från Glamour.se
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Elin Kling
 Sopies fashion
 Husligheter
 Nymodigheter
  Margret
  C’est chic
  Ytligheter
 Blackmarket
Pamela Bellafesta
    ...
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Steg för steg
1.  Skapa konto på Netvibes.com
2.  Skapa en flik för den sökterm som ska bevakas
3.  Gå till respektive söktjänst*
4.  Gör en sökning på vald sökterm
5.  OBS! På varje söktjänst kan du göra olika sökningar på samma sökterm. T.ex en på mikrobloggar
   och en på bloggar osv. Gör alla!
6.  Vid varje sökresultat finns en RSS-ikon. Klicka på den.
7.  Välj att prenumerera ”på den här kanalen” med Netvibes
8.  Du kommer till Netvibes. En widget med sökresultatet visas. Se till att du är inloggad. Klicka på
   ”Lägg till”.
9.  Sidan laddas om och din widget hamnar på den flik du senast var aktiv på. Om det är fel flik, dra och
   släpp den till den flik du skapade i steg 2.
10.  Färdigt!
11.  Fortsätt nu med steg 2 - 10 för flera relevanta sökbegrepp. T.ex konkurrenternas varumärken, era
   egan produktnamn etc.


   * För Google Alerts behövs en e-postadress. Förslagsvis skapar du en Gmail-adress enkom för detta
   ändamål. Anledningen är att Google Alerts primära syfte är att förse dig med dina sökresultat per
   mail. Det kan bli enorma mängder mail. Alternativ skapar du en mapp och en regel i din mailklient
   som automatiskt ser till att alla mail från Google Alert går direkt in i den specifika mappen.

   OBS! Du kan precis som med övriga tjänster prenumera på RSS-feeden för respektive sökresultat.
bjornalberts.com
www.netvibes.com/bjornalberts#Tele2
                 bjornalberts.com
För proffsen
Prosumers
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Facebook
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Källa: http://developers.facebook.com/connect.php
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Kampanj
Social commerce
Annonsera för applikationen
  (inte erbjudandet)

Fokusera på rolig eller nyttig
    interaktivitet

 Stimulera till återbesök
Social commerce
Jul
 +
 Bok
 +
Twitter
 =
=
+20 % registreringar
     &
 +10% trafikökning
Koncept
•Kampanj i december
• Utgångsläge: 200 followers
• Tävling: en julrelaterad fråga / timme
• De tre första att svara rätt vinner
• Vinst: rabatterat årskonto
• Villkor: måste ha konto hos
 NameCheap
• Köpte en julbok för att kreera frågor
• Totalt drygt 600 frågor
• Schemaläggning genom TweetLater
Resultat
• 200 -> 4000 followers på 1 månad
• Ökad PageRank tack vare stort
 antal Tweets och blogginlägg
• Mer än 10 % ökad trafik
• Domänregistreringar upp 20 %
Kostnad
• Huvudsakligen en person heltid i en
 månad

2 månader senare
• Super Bowl-kampanj på Twitter
• Ökade trafiken med 30 %
• Tack vare större follower-bas
Social commerce
Mind-map för digitala kampanjer i fria kanaler
 Input                        Creative
 • Target group?                   • Message?
 • Campaign languages?                • Copy?
 • The unique offer?                 • Ad formats?                                     Virality
 • Special terms?                   • Design?
 • 3 buying (sign up) bullets?                                                   Exclusive offers ”not supposed
                                                                  to be spread” can sometimes
 • Campaign channels?                                                       get viral. Let them fly!  On site            Blog            Twitter         Facebook           E-mail            Other?
•Ev. IP-targeting      •Write about it       •Message in Tweet     •Message, link       •Text or HTML
•Text, graphic or video                 •Link ((bit.ly)      •Fanpage or message                               What
•Small A/B-test                     •Test and learn      •Test and learn      •Small A/B-test
•Go big with winner                                              •Go big with winner                  Test
•Impressions        •ReTweets          •ReTweets         •Messages sent       •No. of sent mails
•Click through       •Comments          •No. of followers     •No. of fans        •Bounce                        KPI
              •Unique visits       •Link performance     •Click through       •Opened
              •RSS-subscriptions     •Click through       •Likes           •Click through
              •Click through                     •(Credits)                  Landing Page                                  Remember
•Dynamic referring to traffic source   •Offer        •Call to action    •Confidence         The most important work with a
•Disposition               •Buying bullets   •More information   •Design           campaign starts when it’s launched.
                                                         Then you should start monitor the
•Small A/B-test                                                  performance and do frequent follow
•Go big with winner                                                ups and analysis. Based on conclusions
•Traffic by source                                                decide and implement changes and add
•Bounce rate                                                   actions while the campaign is running.
•Click through
Conversion completed                  Confirmation e-mail                Ev. e-mail reminder
•Confirmation you’re still with the campaign     •Confirmation you’re still with the campaign    •A friendly reminder

Per traffic source:                  Per traffic source:                 Per traffic source:
•Conversion success                  •Sent                        •Sent
                           •Bounce                       •Bounce
                           •Opened                       •Opened
                           •Click through                   •Click through
Stadiga affärer på
   Twitter
Social commerce
Varumärken & tid
som affärsmodell
Social commerce
Social commerce
Mobilt
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social commerce
3D-print
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Social commerce
Apropå Lego
Social commerce
En ny affärsmodell
 för en förändrad
   marknad
Social commerce
Social commerce
Digitalt blodomplopp
 SEO and/or SEM (+other ads)
       On chosen keyword cluster            Virality

                                   Challenge / Invite friends
        Landing Page                          Are you up for it?
     Adaptive to traffic source & language              Challenge your friends by e-mail!
                               Don’t get greedy when creating this. Skip all that crap
           Sign up                  with importing addresses from social networks and
         Use Facebook Connect.            webmail as the default option. Make it simple! Just let
    It will increase registration with 30-200%       the user add a few of the e-mail addresses on the top
                                         of their mind.
                           Viral
                           Loop
                                    Facebook News feed
      Access to ”The Thing”               Feed the users Facebook News Feed with output from
 The interactive concept that constitute the core of this   their interaction. If you do it right you can aim for 3
    set-up. This is where you need to be creative!     new visits generated by each user interaction on you
                                         site. That’s traffic!
                                          Tweets
     Incentives to convert                Twitter is an ultimate tool for driving traffic. Enable for
 Let the user perform in your interactive concept and     the user to Tweet! Create Tweets that are based on a
earn great incentives to convert in a transaction in line   combination of output from user interaction with ”The
        with your business goals.               Thing” and a challenge to the followers.
 Important that this is the only way to get that great
            incentive!    Embedded conversion
 Make it easy for the user to convert. Don’t be lazy
  driving them to your default interface. Let users
  convert exactly where they are at the moment.
bjornalberts.com
1
Ta hjälp från de som kan
2
Lyssna
3
Sökoptimerad site
4
Socialt kompetent site
5
Attraktivt innehåll
6
Flera format
7
Analysera
8
Distribuera innehåll & bygg relationer
9
Omfördela budget
10
Kompetent reklam
Hygienfaktorer för
digital kreativitet
Social commerce
Särskiljande  Sökbart  Distribuerat
Delbart    Inlänkat  Länkbart
Mät & lär
Bild från imamuseum.org
             bjornalberts.com
Ny mätning
Mumbo Jumbo
Bild på Senator Harry Reid  bjornalberts.com
Traditionell mätning
Aktiviteter
Social data
Webbdata
Transaktioner
Lojalitetstal
Etc
Ny mätning
     +
Traditionell mätning
     =
Visar resultat genom
  social media
Bild från Simpletom.co.uk  bjornalberts.com
Det invanda sättet
Bild från Ronnestam.com
Det moderna sättet
Social commerce
Social commerce
Tack!
    @bjornalberts
bjorn.alberts@halvarsson.se
  Google: ”björn alberts”
1 of 152

Recommended

Social Commerce Björn Alberts 2011 by
Social Commerce Björn Alberts 2011Social Commerce Björn Alberts 2011
Social Commerce Björn Alberts 2011bjornalberts.com
1.5K views160 slides
Sociala medier SAS Webbstrategidagarna 26 apr 2012 by
Sociala medier SAS Webbstrategidagarna 26 apr 2012Sociala medier SAS Webbstrategidagarna 26 apr 2012
Sociala medier SAS Webbstrategidagarna 26 apr 2012Christian Kamhaug
535 views40 slides
Befound 2 timmars föreläsning göteborg by
Befound 2 timmars föreläsning göteborgBefound 2 timmars föreläsning göteborg
Befound 2 timmars föreläsning göteborgPontus Österlin
302 views94 slides
Sociala Medier – Naturlig komponent i marknadens nya DNA by
Sociala Medier – Naturlig komponent i marknadens nya DNASociala Medier – Naturlig komponent i marknadens nya DNA
Sociala Medier – Naturlig komponent i marknadens nya DNAbjornalberts.com
1.1K views172 slides
Blogga med framgång by
Blogga med framgångBlogga med framgång
Blogga med framgångbjornalberts.com
1.6K views77 slides
Prepare for-next-step-in-social-media by
Prepare for-next-step-in-social-mediaPrepare for-next-step-in-social-media
Prepare for-next-step-in-social-mediabjornalberts.com
611 views63 slides

More Related Content

Similar to Social commerce

Att mäta resultat på sociala medier by
Att mäta resultat på sociala medierAtt mäta resultat på sociala medier
Att mäta resultat på sociala medierPeter Isaksson
729 views32 slides
Webbstrategi Sundsvall 42 14 Okt 2009 by
Webbstrategi Sundsvall 42 14 Okt 2009Webbstrategi Sundsvall 42 14 Okt 2009
Webbstrategi Sundsvall 42 14 Okt 2009Bjorn Elmberg
333 views44 slides
Vad kan du om marknadsföring på internet? by
Vad kan du om marknadsföring på internet?Vad kan du om marknadsföring på internet?
Vad kan du om marknadsföring på internet?Therese Reuterswärd
3.6K views30 slides
Webbnärvaro Sociala Webben Handelskammaren by
Webbnärvaro Sociala Webben HandelskammarenWebbnärvaro Sociala Webben Handelskammaren
Webbnärvaro Sociala Webben HandelskammarenJakob Hammarbäck
377 views53 slides
Grundkurs i Digital Marknadsföring - Berghs 2012 by
Grundkurs i Digital Marknadsföring - Berghs 2012Grundkurs i Digital Marknadsföring - Berghs 2012
Grundkurs i Digital Marknadsföring - Berghs 2012Therese Reuterswärd
1.7K views24 slides
Vad kan du om ROI och webbanalys? by
Vad kan du om ROI och webbanalys?Vad kan du om ROI och webbanalys?
Vad kan du om ROI och webbanalys?Therese Reuterswärd
3.3K views28 slides

Similar to Social commerce(20)

Att mäta resultat på sociala medier by Peter Isaksson
Att mäta resultat på sociala medierAtt mäta resultat på sociala medier
Att mäta resultat på sociala medier
Peter Isaksson729 views
Webbstrategi Sundsvall 42 14 Okt 2009 by Bjorn Elmberg
Webbstrategi Sundsvall 42 14 Okt 2009Webbstrategi Sundsvall 42 14 Okt 2009
Webbstrategi Sundsvall 42 14 Okt 2009
Bjorn Elmberg333 views
Webbnärvaro Sociala Webben Handelskammaren by Jakob Hammarbäck
Webbnärvaro Sociala Webben HandelskammarenWebbnärvaro Sociala Webben Handelskammaren
Webbnärvaro Sociala Webben Handelskammaren
Jakob Hammarbäck377 views
Grundkurs i Digital Marknadsföring - Berghs 2012 by Therese Reuterswärd
Grundkurs i Digital Marknadsföring - Berghs 2012Grundkurs i Digital Marknadsföring - Berghs 2012
Grundkurs i Digital Marknadsföring - Berghs 2012
2011 09-26 - digitala sociala medier by Thomas Larsson
2011 09-26 - digitala sociala medier2011 09-26 - digitala sociala medier
2011 09-26 - digitala sociala medier
Thomas Larsson283 views
Håkan Alsén, Vill du veta mer om dom som gillar dig? by Sigma IT Management
Håkan Alsén, Vill du veta mer om dom som gillar dig?Håkan Alsén, Vill du veta mer om dom som gillar dig?
Håkan Alsén, Vill du veta mer om dom som gillar dig?
Sigma IT Management1.5K views
Analys och affärsmodeller - grundkurs i Digital Marknadsföring by Therese Reuterswärd
Analys och affärsmodeller - grundkurs i Digital MarknadsföringAnalys och affärsmodeller - grundkurs i Digital Marknadsföring
Analys och affärsmodeller - grundkurs i Digital Marknadsföring
161130 Digitala affärer föreläsning för närinsliv Lidköping by Marketinghouse
161130 Digitala affärer föreläsning för närinsliv Lidköping161130 Digitala affärer föreläsning för närinsliv Lidköping
161130 Digitala affärer föreläsning för närinsliv Lidköping
Marketinghouse261 views
Om Facebook för Dataföreningen by Leif Kajrup
Om Facebook för DataföreningenOm Facebook för Dataföreningen
Om Facebook för Dataföreningen
Leif Kajrup414 views
Sociala medier by Per Pegard
Sociala medierSociala medier
Sociala medier
Per Pegard302 views
Grundkurs i Analys av Digital Marknadsföring - Berghs 2012 by Therese Reuterswärd
Grundkurs i Analys av Digital Marknadsföring - Berghs 2012Grundkurs i Analys av Digital Marknadsföring - Berghs 2012
Grundkurs i Analys av Digital Marknadsföring - Berghs 2012
Vilket är ditt största konverteringsproblem? by Conversionista
Vilket är ditt största konverteringsproblem?Vilket är ditt största konverteringsproblem?
Vilket är ditt största konverteringsproblem?
Conversionista1K views
Sociala medier för marknadschefer by Annika Lidne
Sociala medier för marknadscheferSociala medier för marknadschefer
Sociala medier för marknadschefer
Annika Lidne323 views

More from bjornalberts.com

Traffic generation Björn Alberts by
Traffic generation Björn AlbertsTraffic generation Björn Alberts
Traffic generation Björn Albertsbjornalberts.com
1.4K views189 slides
Consequences of new Google features by
Consequences of new Google featuresConsequences of new Google features
Consequences of new Google featuresbjornalberts.com
483 views46 slides
Google konsekvenser nyheter by
Google konsekvenser nyheterGoogle konsekvenser nyheter
Google konsekvenser nyheterbjornalberts.com
508 views45 slides
About social media newsroom by
About social media newsroomAbout social media newsroom
About social media newsroombjornalberts.com
473 views26 slides
Webbstrategidagarna 2010 Affärsutveckling för en digitaliserad marknad by
Webbstrategidagarna 2010 Affärsutveckling för en digitaliserad marknadWebbstrategidagarna 2010 Affärsutveckling för en digitaliserad marknad
Webbstrategidagarna 2010 Affärsutveckling för en digitaliserad marknadbjornalberts.com
1.2K views122 slides
Blueprint Digital Brand Sphere by
Blueprint Digital Brand SphereBlueprint Digital Brand Sphere
Blueprint Digital Brand Spherebjornalberts.com
685 views1 slide

More from bjornalberts.com(14)

Traffic generation Björn Alberts by bjornalberts.com
Traffic generation Björn AlbertsTraffic generation Björn Alberts
Traffic generation Björn Alberts
bjornalberts.com1.4K views
Webbstrategidagarna 2010 Affärsutveckling för en digitaliserad marknad by bjornalberts.com
Webbstrategidagarna 2010 Affärsutveckling för en digitaliserad marknadWebbstrategidagarna 2010 Affärsutveckling för en digitaliserad marknad
Webbstrategidagarna 2010 Affärsutveckling för en digitaliserad marknad
bjornalberts.com1.2K views
Varumarken I Digitaliserad Varld Bjorn Alberts by bjornalberts.com
Varumarken I Digitaliserad Varld Bjorn AlbertsVarumarken I Digitaliserad Varld Bjorn Alberts
Varumarken I Digitaliserad Varld Bjorn Alberts
bjornalberts.com1.3K views
Brands In A Digitalised World Bjorn Alberts by bjornalberts.com
Brands In A Digitalised World Bjorn AlbertsBrands In A Digitalised World Bjorn Alberts
Brands In A Digitalised World Bjorn Alberts
bjornalberts.com1.3K views
Business landscape is changing. April 2009. by bjornalberts.com
Business landscape is changing. April 2009.Business landscape is changing. April 2009.
Business landscape is changing. April 2009.
bjornalberts.com604 views

Social commerce

 • 1. Social Commerce Björn Alberts
 • 6. Den marknad vi agerar på Digitala kanaler Social media
 • 7. Den marknad vi agerar på är Digitala kanaler och Social media ...i en mobil device
 • 8. ”Social Media” By Brian Solis && JESS3 Brian Solis JESS3
 • 10. WikiPedia ≠ Facebook ≠ YouTube ≠ Twitter ≠ Blogg
 • 11. Stortavla ≠ Radio ≠ Print ≠ TV ≠ DM
 • 17. Bild från Stockholm.se Steadyhealth.com
 • 18. Innehåll från sociala kanaler dyker upp här. Var finns er produkt?
 • 21. Vi söker inte längre efter nyheter. Nyheterna hittar oss...
 • 22. Tendenser finns till att vi inte längre kommer att söka efter produkter...
 • 23. De kommer att finna oss via sociala kanaler
 • 34. ”...is about customers having the means to interact with one another in order to make better buying decisions” Bill Zujewski, atg.com
 • 35. ...att tjäna pengar på att lösa folks problem på deras villkor.
 • 37. The Long Tail Möta förändrat Tidigare outnyttjad potential beteende
 • 38. By Brian Solis & JESS3 By Brian Solis & JESS3
 • 40. ”PC-Internet är en andrahandsfråga” Eric Schmidt, CEO Google
 • 44. Blogg
 • 53. Video
 • 58. Näst mest inflytelserika vinkritikern i USA
 • 66. Elin Kling Sopies fashion Husligheter Nymodigheter Margret C’est chic Ytligheter Blackmarket Pamela Bellafesta ...
 • 72. Steg för steg 1. Skapa konto på Netvibes.com 2. Skapa en flik för den sökterm som ska bevakas 3. Gå till respektive söktjänst* 4. Gör en sökning på vald sökterm 5. OBS! På varje söktjänst kan du göra olika sökningar på samma sökterm. T.ex en på mikrobloggar och en på bloggar osv. Gör alla! 6. Vid varje sökresultat finns en RSS-ikon. Klicka på den. 7. Välj att prenumerera ”på den här kanalen” med Netvibes 8. Du kommer till Netvibes. En widget med sökresultatet visas. Se till att du är inloggad. Klicka på ”Lägg till”. 9. Sidan laddas om och din widget hamnar på den flik du senast var aktiv på. Om det är fel flik, dra och släpp den till den flik du skapade i steg 2. 10. Färdigt! 11. Fortsätt nu med steg 2 - 10 för flera relevanta sökbegrepp. T.ex konkurrenternas varumärken, era egan produktnamn etc. * För Google Alerts behövs en e-postadress. Förslagsvis skapar du en Gmail-adress enkom för detta ändamål. Anledningen är att Google Alerts primära syfte är att förse dig med dina sökresultat per mail. Det kan bli enorma mängder mail. Alternativ skapar du en mapp och en regel i din mailklient som automatiskt ser till att alla mail från Google Alert går direkt in i den specifika mappen. OBS! Du kan precis som med övriga tjänster prenumera på RSS-feeden för respektive sökresultat.
 • 94. Annonsera för applikationen (inte erbjudandet) Fokusera på rolig eller nyttig interaktivitet Stimulera till återbesök
 • 96. Jul + Bok + Twitter =
 • 97. = +20 % registreringar & +10% trafikökning
 • 98. Koncept •Kampanj i december • Utgångsläge: 200 followers • Tävling: en julrelaterad fråga / timme • De tre första att svara rätt vinner • Vinst: rabatterat årskonto • Villkor: måste ha konto hos NameCheap • Köpte en julbok för att kreera frågor • Totalt drygt 600 frågor • Schemaläggning genom TweetLater Resultat • 200 -> 4000 followers på 1 månad • Ökad PageRank tack vare stort antal Tweets och blogginlägg • Mer än 10 % ökad trafik • Domänregistreringar upp 20 % Kostnad • Huvudsakligen en person heltid i en månad 2 månader senare • Super Bowl-kampanj på Twitter • Ökade trafiken med 30 % • Tack vare större follower-bas
 • 100. Mind-map för digitala kampanjer i fria kanaler Input Creative • Target group? • Message? • Campaign languages? • Copy? • The unique offer? • Ad formats? Virality • Special terms? • Design? • 3 buying (sign up) bullets? Exclusive offers ”not supposed to be spread” can sometimes • Campaign channels? get viral. Let them fly! On site Blog Twitter Facebook E-mail Other? •Ev. IP-targeting •Write about it •Message in Tweet •Message, link •Text or HTML •Text, graphic or video •Link ((bit.ly) •Fanpage or message What •Small A/B-test •Test and learn •Test and learn •Small A/B-test •Go big with winner •Go big with winner Test •Impressions •ReTweets •ReTweets •Messages sent •No. of sent mails •Click through •Comments •No. of followers •No. of fans •Bounce KPI •Unique visits •Link performance •Click through •Opened •RSS-subscriptions •Click through •Likes •Click through •Click through •(Credits) Landing Page Remember •Dynamic referring to traffic source •Offer •Call to action •Confidence The most important work with a •Disposition •Buying bullets •More information •Design campaign starts when it’s launched. Then you should start monitor the •Small A/B-test performance and do frequent follow •Go big with winner ups and analysis. Based on conclusions •Traffic by source decide and implement changes and add •Bounce rate actions while the campaign is running. •Click through Conversion completed Confirmation e-mail Ev. e-mail reminder •Confirmation you’re still with the campaign •Confirmation you’re still with the campaign •A friendly reminder Per traffic source: Per traffic source: Per traffic source: •Conversion success •Sent •Sent •Bounce •Bounce •Opened •Opened •Click through •Click through
 • 103. Varumärken & tid som affärsmodell
 • 106. Mobilt
 • 122. En ny affärsmodell för en förändrad marknad
 • 125. Digitalt blodomplopp SEO and/or SEM (+other ads) On chosen keyword cluster Virality Challenge / Invite friends Landing Page Are you up for it? Adaptive to traffic source & language Challenge your friends by e-mail! Don’t get greedy when creating this. Skip all that crap Sign up with importing addresses from social networks and Use Facebook Connect. webmail as the default option. Make it simple! Just let It will increase registration with 30-200% the user add a few of the e-mail addresses on the top of their mind. Viral Loop Facebook News feed Access to ”The Thing” Feed the users Facebook News Feed with output from The interactive concept that constitute the core of this their interaction. If you do it right you can aim for 3 set-up. This is where you need to be creative! new visits generated by each user interaction on you site. That’s traffic! Tweets Incentives to convert Twitter is an ultimate tool for driving traffic. Enable for Let the user perform in your interactive concept and the user to Tweet! Create Tweets that are based on a earn great incentives to convert in a transaction in line combination of output from user interaction with ”The with your business goals. Thing” and a challenge to the followers. Important that this is the only way to get that great incentive! Embedded conversion Make it easy for the user to convert. Don’t be lazy driving them to your default interface. Let users convert exactly where they are at the moment.
 • 127. 1 Ta hjälp från de som kan
 • 134. 8 Distribuera innehåll & bygg relationer
 • 139. Särskiljande Sökbart Distribuerat Delbart Inlänkat Länkbart
 • 141. Bild från imamuseum.org bjornalberts.com
 • 143. Mumbo Jumbo Bild på Senator Harry Reid bjornalberts.com
 • 146. Ny mätning + Traditionell mätning = Visar resultat genom social media
 • 147. Bild från Simpletom.co.uk bjornalberts.com
 • 148. Det invanda sättet Bild från Ronnestam.com
 • 152. Tack! @bjornalberts bjorn.alberts@halvarsson.se Google: ”björn alberts”

Editor's Notes

 1. Är civilekonom med fokus på marknadsföring. Har jobbat med digital kommunikation och affärsutveckling sedan 1995.
 2. Min blogg blev utsedd till Sveriges bästa inom marknadsföring 2009. Särskillt roligt eftersom den handlar om digital marknadsföring.
 3. Idag jobbar jag på Hallvarsson & Halvarsson där jag som konsult går in och hjälper företag att förändra det traditionella sätt de kommunicerar och tillhandahåller sina tjänster och produkter. Enkelt uttryckt affärsutveckling till följd av digitalisering.
 4. Till min hjälp har jag många duktiga kollegor och bland dem Judith Wolst som 2009 av Veckans Affärer blev utnämnd till årets uppstickare tack vare hennes erfarenheter inom e-handel och social media.
 5. Låt oss börja med att klargöra några saker. De flesta företag jobbar idag med: En marknadsstrategi En digital strategi Och ibland en social media strategi Blir ju helt galet. Om vi istället för att hålla på så ifrån ett internt perspektiv vänder blicken utåt. Ser vi att...
 6. Men eftersom ändå ”alla” talar om social media får vi väl böja oss och göra detsamma. Det här är en bild som ganska bra beskriver hur det sociala kommunikationslandskapet ser ut. Det finns tusentals olika verktyg och kanaler inom en mängd olika discipliner.
 7. Där i mitten finns era varumärken och era kommunikations- och verksamhetsbehov. Allt ifrån support till marknadsföring, pr och försäljning.
 8. Men låt oss göra väldigt klart att det trots allt inte går att tala om social media utan att förstå att det finns lika lite likheter mellan wikipedia, facebook, youtube, twitter och en blogg som...
 9. ...det finns mellan en stortavla, radio, print, tv eller direktreklam.
 10. Precis som med all affärsutveckling och alla kommunikation är det målsättningen och målgrupperna som är utgångspunkten.
 11. Sedan är det människor och deras kompetens & idéer som avgör.
 12. Inte minst kring det innehåll som ska finnas i Sociala kanaler. Innehåll i dess breda betydelse: erbjudanden, applikationer, berättelser, film, bild, text, ljud. Sociala kanaler är ingenting utan innehåll.
 13. Innehåll kring vilket relationer med människor kan byggas.
 14. Människor som precis som vanligt talar med varandra. På marknadsföringsspråk: Word of mouth som är varje marknadsförares optimala dröm.
 15. Men sociala kanaler och vårt beteende i dem är word of mouth på steroider.
 16. OK, människor kommunicerar. De gör det i sociala kanaler. Det de kommunicerar i sociala kanaler dyker upp i Google. Frågan man ska ställa sig är då var är vår produkt?
 17. För ni vet väl att era målgrupper söker? De spenderar antagligen mer tid framför datorn än framför TVn. Men även sökbeteendet förändras.
 18. Från att vi tidigare gick till stora portaler, har vi nu allt mer lärt oss att gå till sökmotorer. Därifrån är inte steget långt till att vi söker eller får den information vi behöver genom social media.
 19. T.ex är vi allt fler som ser till att vara del av intressanta nätverk med en stor skara människor som förser oss med det som intresserar oss i form av nyheter. Personligen har jag två huvudsakliga källor till både nyheter och kompetens. De RSS-flöden jag följer och de personer jag följer på Twitter. Aftonbladet.se har jag i princip inte besökt på flera år. Vi söker inte längre efter nyheter. Nyheterna hittar oss...
 20. Men det handlar inte bara om nyheter. Det handlar också allt mer om produkter. Ett extremfall möjligen men just därför tydligt. Att jag själv blev uppmärksammad på iPad kom via dessa kanaler. Allt jag kan om iPad har kommit via sociala kanaler. Det ställe där jag sedan köpte en fick jag reda på via sociala kanaler. Vi kommer inte längre att söka efter produkter
 21. Man kan säga att produkterna kommer att hitta till oss. Om man säger att det här redan sker i hi-tech och modekretsar kommer det att bli legio inom fler segment. Det är inte en frågan om det kommer att bli så utan när.
 22. Därmed kommer vi in på affärer på en social marknad. Ibland kan jag få intrycket av att vissa som säger sig arbeta med social media har ett relativt onyanserat resonemang. När man lyssnar till dem får jag intrycket av att bara man kan de nya sociala verktygen så kommer det företag man arbetar för bli framgångsrikt. Att all befintlig marknadsföring är skräp. Så är det ju inte.
 23. Mer rimligt är att se det som att våra olika kommunikationsmetoder och affärsmodeller precis som produkter har sina livscykler enligt en idé av Johan Ronnestam. I så fall är det troligt att traditionell reklam så som vi känner den har nått både sin effekt- och investeringspeak och i så fall kommer att minska. Samtidigt som en mer social marknad håller på att lära sig att flyga i ett tidigt skede.
 24. Idag fokuserar vi alltså hur affärer kan utvecklas på en social marknad.
 25. De duktiga nyttjar skiftet genom att integrera kommunikation. Tex som Bubbleroom som drev initial trafik genom TV
 26. http://www.youtube.com/watch?v=vB-BBT1Gg6o
 27. När besökarna kom till Bubbleroom efter TV-reklamen lyckades de fånga upp X antal i sin sociala koncept
 28. I deras fall forum och bloggar. Där bloggar är den stora grejen
 29. Några exempel på sociala attribut på siten
 30. Och fler. Plus koppling till Facebook vilket är den riktigt intressanta plattformen idag. Mer om det senare.
 31. Vad är social commerce? Hur definierar vi det?
 32. Ett sätt är se det som att kunderna har medel att interagera med varandra för att göra bättre köpbeslut
 33. ...men också att tjäna pengar på att lösa folks problem på deras villkor
 34. Var finns potentialen att tjäna pengar?
 35. Se det på två sätt. Där den stora efterfrågan finns handlar det om att möta ett förändrat beteende där allt mer handel sker digitalt och där konsumenter söker och använder social media i sin köpprocess. Det handlar både om att värna om sina affärsvolymer och marknadsandelar men också om att konkurrera och växa genom att anpassa sig till nytt. Å andra sidan handlar det också om att kunna nyttja potentialen i den långa svansen. Dvs när masskommunikation och plats inte längre än det enda sättet att marknadsföra produkter finns det en stor potential att skapa tillväxt genom hitta en aggregerad och geografiskt spridd efterfrågan på nischade produkter.
 36. Ok, verktygslådan är rätt stor. Måste vi jobba med alla de här? Nej, det varierar naturligtvis från fall till fall men eftersom det handlar om att göra affärer skulle jag säga att det finns några som vi i Sverige bör känna till för att kunna göra aktiva val.
 37. Frienfeed, för automatiserade processer Flickr RSS, inte ett flöde. flera olika Facebook, det nya nätet? WikiPedia, en udda fågel i sammanhanget men viktigt för förtroende. Vimeo Netvibes, börja lyssna. iPhone Apps, hey allt blir mobilt. Android Apps YouTube Forum WordPress E-mail Pricerunner Prisjakt Bloggy Twitter Google Maps (Geo) Bilddagboken I USA, KINA, INDIEN, POLEN, RYSSLAND, SYDAMERIKA ÄR BILDEN EN ANNAN
 38. Men gemensamt är mobilitet. Tänk på det. Tänk en gång till. Å hur påverkar det vad du gör på jobbet imorgon?
 39. Vi ägnar ingen tid åt det nu men här är lite siffror som understryker vikten av mobilitet. http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007734
 40. Å lite fler. http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007734
 41. OK, dags att kolla på vad andra gör för inspiration.
 42. Det här är Eva som driver Mandeldesign, en butik i Göteborg. Vi är på hennes egen blogg där hon skriver om mode och kläder och även om sin egen person och valda delar av sitt liv Som här stenarbete på Öland under midsommarhelgen.
 43. När hon skriver om mode och kläder går många av plaggen naturligtvis att köpa i hennes butik. Och på hennes andra blogg.
 44. Som är en butik rakt upp och ned men i bloggformat. När hon får in kläder. Fotar hon och hennes medarbetare upp dem på sig själva. Lägger upp de på bloggen där man kan köpa dem direkt. E-handel i bloggformat.
 45. På Wetseal har man integrerat ett social perspektiv i själva användarupplevelsen. I köpflödet. Man kan plocka ihop olika outfits. Man kan söka efter tex märken men också efter andra användare. T.ex sådana man vet är trendsättare lokalt....
 46. Man ser toprejtade outfits.
 47. Se alla delar av en outfit. Välj alla eller de du vill ha.
 48. Köp dem direkt. Spara dem i din garderob. Eller dela med vänner. Kanske för att få deras kommentarer? Precis som när vi shoppar loss med en vän på stan.
 49. Men hur lätt är det att fatta beslut på nätet? Jag läser. Jag kollar på bilder men hur är produkten egentligen? Den frågan står mellan mig och köpknappen. Kanske ska man göra som Scandinavian Photo precis börjat göra. Här är ett stativ. Men här är också en videofilm. Vi kollar.
 50. http://www.youtube.com/watch?v=0yQmlx0bdm8&feature
 51. Vi såg tidigare bloggexempel och om vi slår ihop bloggande med video får vi videobloggande. Låt oss kolla på två minuter av det första avsnittet av WIne Library TV från Februari 2006. Där grundaren Gary Vaynerchuck berättar om sin idé bakom att videoblogga. Vid den här tidpunkten (och fortfarande) drev Gary en Sprit och vinbutik i New Jersey men han var också passionerat intresserad av nätet.
 52. I presentation nöjde jag mig med att visa ca 2.26 min av filmen. Nästan 900 avsnitt senare har nu blivit http://www.youtube.com/watch?v=5Vo0nykupIo
 53. Efter en gubbe vid namn Robert M Parker Jr.
 54. Men Gary är global och har en e-handel.
 55. Det talas ju mkt om dialog nu för tiden. Å det låter vackert men det är först när det kommer naturligt hos människorna bakom ett varumärke till blir verkligt skönt. Det här är berättelsen om ett par skor. Närmare bestämt en skomodell från Acne.
 56. Karolina Skande på HotSpot hade haft skorna länge. De hade blivit hennes favoriter. Nu var de utslitna och fanns inte längre i Acnes sortiment.
 57. På Hotspots blogg skrev hon ett öppet brev till Acnes Jonny Johansson.
 58. Hon uppmuntrade lite diskret andra att kommentera om de tyckte likadant. Och det gjorde de...
 59. På kort tid 451 kommentarer med ivriga påhejare. http://rodeo.net/hotspot/2010/04/ett-oppet-brev-till-jonny-johansson/
 60. Bland dem flera kända modebloggare. Det här är ju verkligen en signal i realtid om att det går att sälja en produkt.
 61. Jonny är en vaken kille. 6 dagar senare svarar han och ursäktar sig för att det tagit tid.
 62. Han vill marknadsföra skorna igen och frågar om Karolina vill vara med och välja skinn. http://rodeo.net/hotspot/2010/04/svar-fran-jonny/
 63. Drygt en månad senare har Karolina varit där och diskuterat skinn och även blivit erbjuden att lansera en egen specialversion av skon. http://rodeo.net/hotspot/2010/06/uppfoljning-acne-track-shoe/
 64. Det jag vill visa med det här exemplet är att på dagens marknad lyssnar man med fördel i realtid. Jag påstår att det har högre ROI än de flesta traditionella marknadsundersökningar. Utöver det bygger det dessutom moderna varumärken.
 65. Till att börja med för att test och komma igång går det att göra gratis. I korthet går det ut på att bestämma sig för ett antal ord, varumärken eller begrepp att bevaka. Sedan gör man sökningar på dem i ett antal olika sökmotorer och sparar sökningar som RSS-feeds på ett samlat ställe. Ska inte ägna tid åt det nu men här är är en detaljerad guide ni kan läsa ikväll för att komma igång.
 66. När ni är klara får ni en samlad anslagstavla som den här där ni ser allting som sägs ute i de sociala kanalerna.
 67. Här kan ni själva surfa in kolla mitt exempel på en bevaknig på Tele2
 68. I Acnefallet gick Karolina från att vara konsument till att också vara producent. På nätet kan era konsumenter med små medel också bli era återförsäljare. Kräver ingen teknisk kompetens alls. Fördelen för varumärken är att kunna nyttja kraften i de personliga nätverken. Det gjorde Nike redan på 80-talet när de försåg lokala ledargestalter I de ruffiga New York-kvarten med coola sneakers. Det skapade efterfrågan…
 69. På Spreadshirt.se kan man designa och köpa sina egna T-shirts. www.spreadshirt.com www.spreadshirt.se
 70. Men man kan också börja sälja sina t-shirts. Det är enkelt att sätta upp sin egen butik.
 71. Du profilerar din egen shop och får en egen adress som du kan marknadsföra på det sätt du tycker är bäst.
 72. Men Spreadshirt hjälper dig också att sälja dina t-shirts på Facebook. Om du redan har en shop på Spreadshirt tar dig inte mer än 5 minuter. Det finns 500 miljoner sammankopplade människor där. Vart kan ett sådant shop-initiativ ta vägen?
 73. Å därmed har vi kommit in på Facebook som en verklig spindel i nätet kring social commerce. Facebook erbjuder minskade barriärer och en enorm spridningspotential för den som lär sig att spela det sociala spelet.
 74. Via en sökning på ”huligantuta” hittar jag till Coolstuff.se som säljer Vuvuzela.
 75. Även om jag inte köper ngn kan jag Gilla den. Vilket för övrigt 536 personer har gjort.
 76. På Facebook ser mina 420 kompisar detta. I snitt har en Facebook-användare 130 vänner. Med 536 personer som gillar betyder det att potentiellt 70 000 personer har exponerats för den här raden med en djuplänk in till köpsidan. Och det kostade i princip ingenting. http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
 77. På Few.se kan kunderna designa sina egna klockor. Du kan bli kund genom
 78. att signa upp med ditt Facebook-konto
 79. Enligt Facebook kan man räkna med 15% ökning av registreringar. Å det är klart de flesta människor har lättare att kliva igenom en bekant dörr än en okänd.
 80. Men man kan ju också tänka sig att man säljer sina produkter direkt på Facebook. Amerikanska 1800 Flowers.com säljer blommor på Facebook och har ungefär 40 000 fans.
 81. Norska Netcom säljer telefoner och abonnemang.
 82. Å varför inte. Det finns över 400 miljoner användare där.
 83. Snart en halv miljard människor. Sett som land skulle Facebook vara världens 3 största land. Tänk om vi skulle överväga det i våra affärs- och marknadsplaner...
 84. Hur är det med kampanjer då? Jag har hört att det inte funkar att göra reklam i sociala kanaler. Det låter jag vara osagt men helt klart går det att bedriva kampanjer om än i ngt annorlunda form.
 85. Vi kollar på vad Adobe gjorde på Facebook. Marknadsföra sina kraftiga rabatter till studenter. Upp till 80% rabatt på deras programvaror. Utgångsläge 11500 fans Kampanj en månad FB Engagement Ads Enkelt/billigt spel: Gissa om bilden är äkta el. falsk 5 nya bilder per vecka En Share-knapp En Buy-knapp Resultat på 2 veckor 11620 personer spelat 40 % återvände för att spela igen 575 klickat på Share-knappen 698 klickat på Buy-knappen 5500 nya fans 110 000 page views jmfrt med 10 000 i tidigare genomsnitt
 86. Lärdomar Annonsera för applikationen Engagera mha rolig interaktivitet Stimulera till återbesök www.imediaconnection.com/content/23240.asp
 87. Det var en Facebook-kampanj. Twitter då?
 88. Det behöver inte vara dyrt. Är det jul och du köper en bok fullspäckad med fakta om julen och har ett twitterkonto kan du...
 89. få 20% nya kunder och öka trafiken med 10% tex.
 90. Det var vad NameCheap gjorde i alla fall. Det behöver alltså inte vara dyrt alla gånger.
 91. Men helt klart är det så att djävulen sitter i detaljerna. Då kan det vara bra att få lite tankehjälp.
 92. Här är en mindmap som är bra att utgå ifrån när man vill driva en digital kampanj
 93. Det var en kampanj på Twitter med det finns även big business på Twitter. Eller vad sägs om
 94. Dell Outlet på Twitter som marknadsför återlämnade & renoverade produkter via Tweets Under 2009 sålde de varor för 6.5 Miljoner USD via den kanalen. Alltså drygt 50 Mkr. En tredubbling jämfört med året innan. http://mashable.com/2009/12/08/dell-twitter-sales/
 95. Om hoppar ifrån Twitter ser vi en trend där aktörer skapar nya affärsmodeller för e-handel baserat på starka varumärken och tid. Ofta tillsammans med exklusivt medlemsskap och förmånliga priser.
 96. Som Campadre där endast meddlemmar kan handla och enda sättet att bli medlem är att bli inbjuden.
 97. Eller Vente-privee.com som har ungefär samma koncept men storskaligt. Med verksamhet i Storbritanien, Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike sägs de vara på väg att omsätta 1 miljard Euro 2010.
 98. Åsså var det ju det där med mobilerna.
 99. Tommy Hilfiger har en en mkt enkel och positiv shoppingupplevelse i sin iPhone-app. Högkvalitativa bilder i fokus.
 100. Bokus har en app där man kan rikta mobilen mot en streckkod och få upp mer information om boken, vad den kostar hos bokus och naturligtvis möjligheten att köpa den direkt från telefonen. En app som inte har gjort deras konkurrenter med fysiska bokaffärer glada.
 101. Annat på mobilfronten är att man med Paypal har eliminerat behovet av kontanter individer emellan. Från en mobil till en annan kan pengar överföras.
 102. Eller så stoppar du en liten kortläsare från Square i telefonens eller läsplattans hörlursurtag och har därmed en kortläsare. Så här funkar det.
 103. http://www.youtube.com/user/SquareOfficial#p/a/u/1/iBieYjxUj5Q
 104. Å visst kan man jobba med heminredning också. Varför inte ägna tiden på bussen åt köksplanering eller att välja textilier till sovrummet? Som här med appen Mark on Call.
 105. Känner ni till 3D-print?
 106. På Shapeways kan man ladda upp sin egen design och få hem sina produkter 3D-printade i tex aluminium, sandsten, glas, eller olika kompositmaterial.
 107. Den är inga grovhuggna skapelser man kan göra och variationen är oändling.
 108. Vackra glasskålar.
 109. Å detaljrika mekaniska instrument fungerar också.
 110. Vem som helst kan öppna sin egen shop och sälja sina egna produkter
 111. Som de här små detaljerna till LEGOs minifigurer. En 3D-printer är idag fortfarande dyr. Å för att kunna dra full nytta av den måste man ha tillgång till material. Kanske kommer vi se en period på ngt årtionde eller två där det finns aktörer som Shapeway och kanske kommer logistikföretag erbjuda 3D-printtjänster? Ungefär som när Posten etablerade printcentraler, från digitalt media till papper. Kanske kommer vi att se varumärken som startar nya 3D-printsortiment.
 112. Å apropå Lego och varumärken
 113. På Lego.com kan man ladda ned en programvara där man kan bygga Lego-modeller digitalt. När du är nöjd med din modell kan du beställa den som fysisk produkt. http://ldd.lego.com/
 114. Som sista case tänkte jag att vi skulle titta på en 3 minuter lång film som beskriver hur Dell har testat en ny affärsmodell som bygger på människor beteende, kunskap och tillgång till sociala kanaler och varandra. De har testat. Alla förväntningar överträffades och nu riggar de för global utrullning på nationell nivå. Det går undan men titta och njut.
 115. I presentationen har jag bytt ut den jobbiga musiken mot den mer stillsamma ”Morning has broken” http://www.youtube.com/watch?v=xVNDwIPpuzs
 116. En av bloggarna som citerades. Äntligen är folk kreativa! Det är precis vad det handlar om att börja släppa loss kreativiteten i affärsutvecklingen och minska avståndet från idé till handling. Om vi bryter ner vad Dell har gjort här är det för mig roligt att se att den modell för digital affärslogik som jag utvecklade i höstas är bevisad som fungerande.
 117. Det är en generell modell tänkt att hjälpa kreativiteten att komma igång. När man lyfter in den i ett mer konkret sammanhang kan det hända saker. Kanske liknande Dell Swarm?
 118. Men OK imorgon ska vi till jobbet igen. Det finns en risk att jag jobbar precis som vanligt. Att skygglapparna åker på. Att jag håller mig kvar i det jag kan. Vad ska jag göra? Ta chansen till nytänding. Ta chansen att driva utveckling. 10 punkter över hygienfaktorer att bocka av innan nästa sommar. Senast.
 119. Ingen begär att ni ska kunna det här men man kan förvänta sig att ni är nyfikna och att ni vill lära. Att ni ser till att det händer. En bra början är att ta hjälp och kasta sig in i det. Ofta är det nätverk av kompetenta människor som kan snarare än byråer.
 120. Se till att lyssna till de konversationer som är relevanta för er. Lär. Agera.
 121. Teknik Innehåll
 122. Går det att dela? Går det att gilla och dela med sig på Facebook? Aggregerar ni det som finns på det sociala nätet? Finns det recensioner? Finns det rating? Går det att se vad andra har köpt?
 123. Nyttigt Uppseendeväckande Underhållande Bra erbjudanden
 124. Text Video Foto Grafik Ljud Tjänst
 125. Blogga Videoblogga Twittra Interagera på FB
 126. Har ni en digital budget? Bra. 5-dubbla den. Förflytta en försvarbar del av reklambudgeten till att skapa relevant innehåll för nätet och för att sätta själ och hjärta, kött och blod bakom de kanaler ni driver.
 127. Fortsätt gärna göra traditionell reklam men öka kompetensen. Kompetent reklam idag är integrerad, mätbar och driver trafik och avslut. Även i traditionell media.
 128. Apropå kompetent reklam så finns det några hygienfaktorer för digital kreativitet.
 129. Varje gång ni gör någonting på nätet som har med kommunikation och affärer att göra ska ni tänka på sex saker.
 130. Det ni gör ska vara
 131. Det talas mycket om social media men mättalen är det lite värre med. Men allt går att mäta.
 132. Konversationsindex Ett mått på hur konversant ditt bloggande är. Beskriver förhållande mellan antal blogginlägg och kommentarer. En konversant blogg har fler kommentarer än blogginlägg. Jag har förklarat konversationsindex mer detaljerat i en tidigare bloggpost . Omnämndanden Hur ofta varumärket omnämns inom social media är relevant men det går också att följa om varumärket nämns i positiva eller negativa ordalag samt hur passionerat individer pratar om varumärket. Social Mention är verktyget du ska använda för de här mät ningarna. Anta l bloggposter Antalet bloggposter som skrivs om ett varumärke är en bra indikator kring vad som engagerar kring ett varumärke. Åstadkommer vi positiva eller negativa bloggstormar? Det är alltså inte lönt att bara titta på antalet bloggposter. Relevans uppstår när man väger positivt mot negativt. Antal fans på Facebook Antalet fans på Facebook ger en indikation om hur attraktivt ert varumärke är och hur många på Facebook som vill förknippas med ert varumärke. H&M har drygt 1,3 miljoner fans på Facebook. SkiStar har med sin Åre-sida på Facebook har ca 7300 fans. Skilda varumärken inom helt olika branscher ska inte ställas mot varandra utan bör betraktas på sina egna meriter. Antalet fans kan med försiktighet och stort mått av ödmjukhet liknas med antalet prospekt och kunder i ett klassiskt CRM-system. Sätt det inte i händerna på den gamla skolans säljare bara. Antal Followers på Twitter Ger en indikation på hur attraktivt ett varumärke är och hur många som är intresserade av information relaterat till varumärket. Även här kan man med viss försiktighet likna antalet followers med kunder och prospekt i ett CRM-system. Antal ReTweets på Twitter Antalet ReTweets på Twitter ger en indikation på hur attraktivt och intressant ett budskap är. Emellertid är måttet mycket beroende av vid vilken tid på dygnet ett budskap skickas ut. För att vara ett rättvisande mått över tid bör alltså Tweets skickas ut vid samma klockslag för att vara jämförbara. ReTweets kan sägas vara ett mått på viralitet. Antal DIGGs DIGG har inte särskilt stor relevans för den som agerar lokalt i Sverige men väl för den som agerar mot en engelskspråkig marknad och särskilt USA. Att ha många DIGGs betyder i princip två saker. Att du driver trafik till din site och att många länkar till din site vilket är bra för din sökmotoroptimering. En lokal svensk variant är Pusha. Av naturliga skäl har den inte samma antal besökare och är en relativt marginell företeelse. Idag har t.ex artiklar på förstasidan mellan 12 och 45 ”pushar”, dvs röster. Som delmål kan vi idag alltså mäta antalet ”DIGGs” eller ”Pushar”. Efter att ha jobbat med flera DIGG-kampanjer kan dessa tal lära dig någonting om vad som fungerar eller ej.
 133. Det här säger ju ingenting! Även om mätpunkterna ovan kan ge värdefulla signaler så säger ingen av dem någonting om hur det går för våra affärer. Alltså är det inte tillräckligt att bara titta på denna typ av nyckeltal. För att relevans ska uppstå måste vi borra oss vidare i fler nyckeltal. Traditionell digital mätning Key Performance Indicators Naturligtvis måste vi ha ett mål med vad vi önskar att målgruppen ska göra. Detta identifierar vi som ett mätbart success event. För varje sådant event sätter vi KPIer, key performance indicators. I en klassisk försäljningstratt kan det finnas flera seriella success events och således flera KPIer. T. ex att klicka på annons, att komma till en landningssida, att klicka på ”mer information” osv. Att jag nämner försäljningstratt är för att det är relativt etablerat begrepp men observera att den kan användas för att mäta en stegvis process som inte alls handlar om försäljning. Konverteringsgrad Det slutgiltiga målet är att uppnå en konvertering där vi mäter konverteringsgraden. En konvertering behöver inte betyda en ekonomisk transaktion. Det är helt verksamhets- och situationsberoende. Kanske är en genomförd konvertering detsamma som en nedladdning, en anmälan eller ett postat inlägg. För en enskild aktivitet kanske det är en tecknad prenumeration för ett nyhetsbrev eller en genomförd prenumeration på en RSS-feed. I de senare fallen kan de i ett strategiskt perspektiv vara delmål som på lång sikt ska leda till en ekonomisk transaktion.
 134. Helt irrelevant – vi säljer inte på nätet! Av er som läst så här långt kanske det fortfarande finns dem som jobbar på ett företag där man inte säljer vare sig tjänster eller produkter på nätet. Där chefen säger ”det gäller inte oss, vi säljer inte på nätet och dessutom är det där andra tjafset om social media bara nonsens”. Dags då att titta på hur vi traditionellt mäter hur varumärken presterar både i sin kommunikation och i sina affärer. Företagets traditionella mätning T.ex våra olika försäljningskurvor, kännedom om vårt varumärke eller antal förekomster i traditionell media.
 135. Lägg ihop de nya sätten att mäta med våra traditionella sätt att mäta.
 136. Om vi tittar på kombinationen av nya mätetal och traditionell mätning över en tidsperiod kommer vi att kunna härleda eventuella effekter på våra traditionella nyckeltal till vad vi har åstadkommit med nya metoder. Det är så vi mäter framgång genom social media!
 137. Viktigt att komma ihåg är emellertid att effekterna inte kommer omedelbart. Att bygga upp relationer tar tid. Mycket längre tid än den effekt som uppnås genom att t.ex ställa en clown utanför mataffären som delar ut godisprov till alla barn som är där och handlar med sina föräldrar. Alltså måste nya metoder tillåtas att få tid innan en slutgiltig utvärdering görs. Förresten, ”slutgiltiga utvärderingar” borde vi sluta med. Vi måste vänja oss vid ett kontinuerligt mätande som ger oss möjligheter att lära längs med resans gång och justera vart efter.
 138. Stora budgetar, Stora strategier, Stora projekt. Ibland havererade. Ibalnd justeradee Stor lansering. Utvärdering. Ny stor strategi.
 139. Jobba mot en vision. Börja med små steg. Lansera snabbt. Utvärdera. Justera. Re-lansera. Förkasta. Gå vidare. Prova ngt nytt.
 140. Det är hög tid att börja nu.
 141. Eller som Charles Darwin uttryckte saken.