Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nie tylko intelekt czyli o roli inteligencji emocjonalnej w działalności informacyjno-bibliotecznej  Bożena Jaskowska B...
Jak to się dzieje… <ul><li>że ludzie zdolni, pracowici i posiadający wysoki iloraz inteligencji i wiedzy książkowej, nie z...
Inteligencja umysłu kontra inteligencja serca <ul><li>inteligencja umysłu tj. racjonalna, intelektualna (dotycząca umysłu ...
IQ czy EQ <ul><li>nie można ich sobie przeciwstawiać </li></ul><ul><li>sukces można osiągnąć dzięki symbiozie inteligencji...
Czym jest inteligencja emocjonalna? <ul><li>Inteligencja emocjonalna odnosi się do: </li></ul><ul><ul><li>zdolności rozpoz...
Co dzięki inteligencji emocjonalnej? <ul><li>zmysł krytyczny w pracy, życiu rodzinnym, społecznym, miłosnym, a nawet ducho...
Kompetencje emocjonalne <ul><li>samoświadomość uczuć własnych </li></ul><ul><li>samoregulacja emocji </li></ul><ul><li>emp...
Samoświadomość uczuć własnych <ul><li>stanowi trzon inteligencji emocjonalnej i jest wewnętrznym kompasem emocji </li></ul...
Samoregulacja emocji <ul><li>uświadomienie sobie uczuć pozwala na lepsze zrozumienie siebie oraz na lepsze radzenie sobie...
Kompetencje emocjonalne samoregulacji uczuć ważne w bibliotece <ul><li>samokontrola panowanie nad gwałtownymi emocjami i i...
Empatia – świadomość uczuć innych <ul><li>„ radar społeczny”; dzięki empatii można rozumieć uczucia innych, przyjąć ich pu...
Kompetencje emocjonalne empatii ważne w bibliotece <ul><li>rozumienie innych ważne na płaszczyźnie kontaktów z użytkownika...
Kształtowanie uczuć i postaw innych oraz zarządzanie nimi <ul><li>umiejętność skutecznego przekonywania innych, motywowan...
Kompetencje emocjonalne zarządzania uczuciami innych w bibliotece <ul><li>wpływanie na postawy innych </li></ul><ul><li>po...
Biblioteka organizacją inteligentną emocjonalnie? <ul><li>brak emocjonalnych zdolności i kompetencji może znacząco ogranic...
Summa summarum <ul><li>inteligencja intelektualna bez emocji jest jak książka bez fabuły </li></ul><ul><li>poeta powiedzia...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej* <ul><li>Proszę zastanowić się jak często występują w Państwa życiu opisane s...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>Mówią mi, że pracuję za dużo </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul><...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>2. W pracy doświadczam wiele stresów </li></ul><ul><ul><li>zawsze </l...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>3. Mam nawyki, których nie potrafiłbym zmienić </li></ul><ul><ul><li>...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>4. Staram się być krytyczny wobec innych </li></ul><ul><ul><li>zawsze...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>5. Czuję się sfrustrowany, gdy sprawy nie idą po mojej myśli </li></...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>6. Mam trudności z rozpoczynaniem nowych zadań </li></ul><ul><ul><li...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>7. Mam trudności z kontrolowaniem swojej złości </li></ul><ul><ul><li...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>8. Odwlekam załatwianie spraw, z którymi się nie zgadzam </li></ul><u...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>9. Nie kontroluję moich uczuć </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul>...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>10. Gdy popełnię błąd, nie potrafię się z siebie śmiać </li></ul><ul>...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>11. Nienawidzę popełniania błędów </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li><...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>12. Mam skłonności do porównywania siebie z innymi </li></ul><ul><ul>...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>13. Mam trudności w kontaktach z ludźmi </li></ul><ul><ul><li>zawsze...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>14. Mam skłonności do złego humoru lub depresji </li></ul><ul><ul><li...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>15. Mam skłonności do pozostawania w tyle </li></ul><ul><ul><li>zawsz...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>16. Mam trudności z powiedzeniem „nie” </li></ul><ul><ul><li>zawsze <...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>17. Nie oceniam zbyt wysoko samego siebie </li></ul><ul><ul><li>zawsz...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>18. Mam skłonności do zamartwiania się </li></ul><ul><ul><li>zawsze <...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>19. Mam skłonności do bycia niespokojnym </li></ul><ul><ul><li>zawsz...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>20. Mam skłonności do bycia niecierpliwym </li></ul><ul><ul><li>zawsz...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>21. Nie czuję się tak szczęśliwy i spełniony, jak chciałbym się czuć ...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>22. Nie interesują mnie inni ludzie </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>23. Nie czuję się dobrze w towarzystwie innych ludzi </li></ul><ul><u...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>24. Czuję się poganiany </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><...
Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>WYNIKIEM JEST SUMA PUNKTÓW PODLICZONYCH WG WZORCA: </li></ul>pkt odp....
Poziom inteligencji emocjonalnej <ul><li>INTERPRETACJA </li></ul>bardzo wysoki 90-100 wysoki 75-89 średni 56-74 niski 31-5...
Bibliograficzny obowiązek <ul><li>Broniewska G. Inteligencja umysłu i inteligencja serca w pracy kierownika „Ekonomika ...
<ul><li>Dziękuję za uwagę </li></ul><ul><li>Bożena Jaskowska [email_address] </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Inteligencja emocjonalna w bibliotece

3,156 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Inteligencja emocjonalna w bibliotece

 1. 1. Nie tylko intelekt czyli o roli inteligencji emocjonalnej w działalności informacyjno-bibliotecznej Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Między IQ a empatią… dobry bibliotekarz to jaki? XI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Gliwice 11 maja 2007
 2. 2. Jak to się dzieje… <ul><li>że ludzie zdolni, pracowici i posiadający wysoki iloraz inteligencji i wiedzy książkowej, nie zawsze osiągają sukces w życiu zawodowym i prywatnym? </li></ul><ul><li>że ludzie - wydawać by się mogło – przeciętni, uzyskujący niskie oceny w szkole, podchodzący kilka razy do egzaminów na studiach, okazują się być świetnymi menedżerami, doskonale zarządzający zasobami ludzkimi oraz są dobrymi partnerami i rodzicami? </li></ul>
 3. 3. Inteligencja umysłu kontra inteligencja serca <ul><li>inteligencja umysłu tj. racjonalna, intelektualna (dotycząca umysłu i racjonalnego postrzegania zjawisk) pomaga poznać i zrozumieć świat; IQ </li></ul><ul><li>inteligencja serca tj. emocjonalna (której rdzeniem jest serce i uczuciowe podejście do otoczenia) pomaga rozumieć siebie i innych ludzi oraz umożliwia procesy komunikowania się, stanowiące esencję świadomego życia i działania ludzi; EQ </li></ul>
 4. 4. IQ czy EQ <ul><li>nie można ich sobie przeciwstawiać </li></ul><ul><li>sukces można osiągnąć dzięki symbiozie inteligencji umysłu i inteligencji serca </li></ul><ul><li>na iloraz inteligencji racjonalnej (IQ) jesteśmy skazani; jest to nasz potencjał stały, określony i wrodzony  </li></ul><ul><li>iloraz inteligencji emocjonalnej można zmieniać i podwyższać; dorastanie emocjonalne to proces trwający całe życie i piękny przykład na potęgę ludzkich możliwości  </li></ul>
 5. 5. Czym jest inteligencja emocjonalna? <ul><li>Inteligencja emocjonalna odnosi się do: </li></ul><ul><ul><li>zdolności rozpoznawania własnych uczuć, </li></ul></ul><ul><ul><li>zdolności rozpoznawania uczuć innych, </li></ul></ul><ul><ul><li>zdolności motywowania, </li></ul></ul><ul><ul><li>zdolności kierowania emocjami zarówno własnymi jak i tych osób z którymi pozostaje się w jakiś więziach i kontaktach.* </li></ul></ul><ul><ul><li>* D. Goleman Inteligencja emocjonalna w praktyce Poznań, 1997 s. 439 </li></ul></ul>
 6. 6. Co dzięki inteligencji emocjonalnej? <ul><li>zmysł krytyczny w pracy, życiu rodzinnym, społecznym, miłosnym, a nawet duchowym, </li></ul><ul><li>dzięki umiejętności słuchania własnych uczuć i intuicji – umiejętność dokonywania dobrych wyborów i podejmowania właściwych decyzji, </li></ul><ul><li>umiejętność znalezienia zdrowej równowagi pomiędzy własnymi potrzebami, a potrzebami innych, </li></ul><ul><li>znajdowanie w sobie motywacji wewnętrznej będącej motorem wszelkich działań i czerpanie z nich radości, </li></ul><ul><li>mistrzostwo w zakresie komunikacji, </li></ul><ul><li>umiejętność wpływania na zachowania i postawy innych oraz „zarażania” ich swymi pozytywnymi uczuciami i emocjami. </li></ul>
 7. 7. Kompetencje emocjonalne <ul><li>samoświadomość uczuć własnych </li></ul><ul><li>samoregulacja emocji </li></ul><ul><li>empatia </li></ul><ul><li>kształtowanie uczuć (i postaw) innych </li></ul><ul><li>Kompetencje emocjonalne bibliotekarzy oraz ich zwierzchnika mają duże znaczenie w procesach informacyjno-bibliotecznych </li></ul>
 8. 8. Samoświadomość uczuć własnych <ul><li>stanowi trzon inteligencji emocjonalnej i jest wewnętrznym kompasem emocji </li></ul><ul><li>bez zrozumienia siebie i własnych uczuć, trudno dążyć do poznania emocji innych </li></ul><ul><li>umiejętność odczytywania i rozumienia własnych uczuć daje wiedzę o swych emocjach, ich przyczynach oraz umiejętność kontrolowania ich </li></ul><ul><li>świadoma swych uczuć i emocji jednostka zna swe bogactwo intelektualne oraz swoje wartości i cele, a także ograniczenia, braki i słabości, które należy eliminować </li></ul><ul><li>„ emocjonalna tępota”, „emocjonalny analfabetyzm” – nieumiejętność odczytywania i słuchania swego ciała i wewnętrznego głosu </li></ul>
 9. 9. Samoregulacja emocji <ul><li>uświadomienie sobie uczuć pozwala na lepsze zrozumienie siebie oraz na lepsze radzenie sobie z emocjami i stresem oraz na sprawowanie nad nimi kontroli </li></ul><ul><li>umiejętność pokonywania stresu i radzenia sobie z niepowodzeniami i porażkami – stres staje się bodźcem do efektywniejszego działania sprzyjającego podejmowaniu wyzwań i mobilizacji </li></ul>
 10. 10. Kompetencje emocjonalne samoregulacji uczuć ważne w bibliotece <ul><li>samokontrola panowanie nad gwałtownymi emocjami i impulsami </li></ul><ul><li>spolegliwość i uległość odpowiedzialność i skrupulatność w wykonywaniu codziennych obowiązków </li></ul><ul><li>przystosowalność elastyczność w dostosowywaniu się do zmian i podejmowanie wyzwań </li></ul><ul><li>innowacyjność otwartość na nowatorskie pomysły, poszukiwanie oryginalnych rozwiązań, kreatywnego i twórczego myślenia </li></ul>
 11. 11. Empatia – świadomość uczuć innych <ul><li>„ radar społeczny”; dzięki empatii można rozumieć uczucia innych, przyjąć ich punkt widzenia oraz identyfikować się z ich uczuciami i emocjami, szanować różnorodność i inność w podejściu do rzeczywistości, słuchać i współprzeżywać (ale nie współczuć!) </li></ul><ul><li>ludzie o wysokiej empatii są bardziej tolerancyjni, taktowni, życzliwi, szczerzy, są również bardziej chętni do współpracy i potrafią globalnie oceniać swoje związki z innymi, a także łagodzić spory i przewidywać konflikty </li></ul><ul><li>ale uwaga na pułapki! </li></ul>
 12. 12. Kompetencje emocjonalne empatii ważne w bibliotece <ul><li>rozumienie innych ważne na płaszczyźnie kontaktów z użytkownikami oraz współpracownikami i zwierzchnikiem </li></ul><ul><li>kształtowanie innych cecha szczególnie cenna u menedżerów biblioteki </li></ul><ul><li>nastawienie usługowe uprzedzanie, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb klientów; misja i służba użytkownikowi </li></ul><ul><li>wspieranie różnorodności i postrzeganie jej jako szansy tworzenie i rozwijanie możliwości na osiągnięcie sukcesu dzięki wykorzystaniu różnych typów ludzi; dzięki różnorodności praca zespołowa jest efektywniejsza </li></ul>
 13. 13. Kształtowanie uczuć i postaw innych oraz zarządzanie nimi <ul><li>umiejętność skutecznego przekonywania innych, motywowania , przewodzenia poprzez inspirowanie i wspieranie </li></ul><ul><li>umiejętność łagodzenia sporów, </li></ul><ul><li>umiejętność „zarażania emocjami” (np. optymizmem, śmiechem), </li></ul><ul><li>umiejętność dodawania energii i „uskrzydlania” współpracowników lub podwładnych </li></ul>
 14. 14. Kompetencje emocjonalne zarządzania uczuciami innych w bibliotece <ul><li>wpływanie na postawy innych </li></ul><ul><li>porozumienie wysyłanie jasnych i przekonujących przekazów, budowania atmosfery zaufania </li></ul><ul><li>łagodzenie konfliktów pośrednictwo w sporach i ich rozwiązywanie </li></ul><ul><li>przewodzenie inspirowanie, kierowanie </li></ul><ul><li>ułatwianie zmian inicjowanie, propagowanie, kierowanie </li></ul>
 15. 15. Biblioteka organizacją inteligentną emocjonalnie? <ul><li>brak emocjonalnych zdolności i kompetencji może znacząco ograniczać kapitał intelektualny bibliotekarzy i uniemożliwiać jego rozwój, </li></ul><ul><li>wszyscy pracownicy świadomie budują dobrą atmosferę pracy oraz tworzą klimat wzajemnego zaufania. </li></ul><ul><li>obok wiedzy i umiejętności intelektualnych równie ważne są cechy osobowościowe takie jak np. umiejętność pracy w zespole, wiara w siebie, zdolność do współodczuwania, słuchania i otwartej komunikacji, zdolność panowania nad emocjami, zaangażowanie, energia i zapał, motywacja wewnętrzna tj. cechy, które bezpośrednio lub pośrednio mają swoje źródło w inteligencji emocjonalnej jednostki, </li></ul><ul><li>wykorzystywanie pracy zespołowej, budowane i umacnianie relacji i więzi emocjonalnych pomiędzy pracownikami, promowanie potrzeby osiągnięć i dawania z siebie wszystkiego </li></ul>
 16. 16. Summa summarum <ul><li>inteligencja intelektualna bez emocji jest jak książka bez fabuły </li></ul><ul><li>poeta powiedziałby, że emocje „uskrzydlają” zdolności naszego umysłu i wynoszą je na znacznie szersze przestrzenie poznania </li></ul><ul><li>iloraz inteligencji emocjonalnej można podwyższać – trening rozwijania i kształtowania kompetencji emocjonalnych pozytywnie zaowocuje w życiu zawodowym, osobistym, rodzinnym i towarzyskim  </li></ul>
 17. 17. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej* <ul><li>Proszę zastanowić się jak często występują w Państwa życiu opisane sytuacje wybierając jedną z odpowiedzi: </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul><ul><ul><li>* Źródło: A. Zygierewicz Inteligencja emocjonalna czyli o pożytkach panowania nad sobą „Personel” 1998 nr 7/8 </li></ul></ul>
 18. 18. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>Mówią mi, że pracuję za dużo </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 19. 19. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>2. W pracy doświadczam wiele stresów </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 20. 20. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>3. Mam nawyki, których nie potrafiłbym zmienić </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 21. 21. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>4. Staram się być krytyczny wobec innych </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 22. 22. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>5. Czuję się sfrustrowany, gdy sprawy nie idą po mojej myśli </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 23. 23. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>6. Mam trudności z rozpoczynaniem nowych zadań </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 24. 24. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>7. Mam trudności z kontrolowaniem swojej złości </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 25. 25. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>8. Odwlekam załatwianie spraw, z którymi się nie zgadzam </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 26. 26. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>9. Nie kontroluję moich uczuć </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 27. 27. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>10. Gdy popełnię błąd, nie potrafię się z siebie śmiać </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 28. 28. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>11. Nienawidzę popełniania błędów </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 29. 29. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>12. Mam skłonności do porównywania siebie z innymi </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 30. 30. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>13. Mam trudności w kontaktach z ludźmi </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 31. 31. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>14. Mam skłonności do złego humoru lub depresji </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 32. 32. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>15. Mam skłonności do pozostawania w tyle </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 33. 33. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>16. Mam trudności z powiedzeniem „nie” </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 34. 34. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>17. Nie oceniam zbyt wysoko samego siebie </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 35. 35. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>18. Mam skłonności do zamartwiania się </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 36. 36. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>19. Mam skłonności do bycia niespokojnym </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 37. 37. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>20. Mam skłonności do bycia niecierpliwym </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 38. 38. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>21. Nie czuję się tak szczęśliwy i spełniony, jak chciałbym się czuć </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 39. 39. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>22. Nie interesują mnie inni ludzie </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 40. 40. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>23. Nie czuję się dobrze w towarzystwie innych ludzi </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 41. 41. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>24. Czuję się poganiany </li></ul><ul><ul><li>zawsze </li></ul></ul><ul><ul><li>często </li></ul></ul><ul><ul><li>czasami </li></ul></ul><ul><ul><li>rzadko </li></ul></ul><ul><ul><li>nigdy </li></ul></ul>
 42. 42. Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej <ul><li>WYNIKIEM JEST SUMA PUNKTÓW PODLICZONYCH WG WZORCA: </li></ul>pkt odp. 4 nigdy 3 rzadko 2 czasami 1 często 0 zawsze
 43. 43. Poziom inteligencji emocjonalnej <ul><li>INTERPRETACJA </li></ul>bardzo wysoki 90-100 wysoki 75-89 średni 56-74 niski 31-55 bardzo niski 0-30 poziom EQ suma punktów
 44. 44. Bibliograficzny obowiązek <ul><li>Broniewska G. Inteligencja umysłu i inteligencja serca w pracy kierownika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2005 nr 6 s. 96-101 </li></ul><ul><li>Cooper R. K, Sawaf A. EQ : inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu Warszawa, 2000 </li></ul><ul><li>Goleman D. Inteligencja emocjonalna Poznań, 1997 </li></ul><ul><li>Goleman D. Inteligencja emocjonalna w praktyce Poznań, 1997 </li></ul><ul><li>Modrzejewska K. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej – krok na ścieżce kariery „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005 nr 2 s. 57-65 </li></ul><ul><li>Olson Ch., Singer P. Winning with the library leadership. Enhancing services through connection, contribution and collaboration . – Chicago , 2004 </li></ul><ul><li>Regal J. Jak pogłębić inteligencję emocjonalną Warszawa, 1997 </li></ul>
 45. 45. <ul><li>Dziękuję za uwagę </li></ul><ul><li>Bożena Jaskowska [email_address] </li></ul>

×