Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja korzysci Fm Mobile dla Biznesfm.pl

1,604 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Prezentacja korzysci Fm Mobile dla Biznesfm.pl

 1. 1. FM GROUP Mobile<br /> Celny wybór!<br />
 2. 2. Możesz zarabiać<br />Wybrane produkty i usługi <br />w FM GROUP Mobile <br />są punktowane.<br />
 3. 3. Możesz zarabiać<br />Punktacja produktów i usług<br />3<br />
 4. 4. Możesz zarabiać<br />Punktacja produktów i usług<br />4<br />
 5. 5. Możesz zarabiać<br />Punktacja produktów i usług<br />5<br />
 6. 6. Możesz zarabiać <br /> Struktura dystrybutorska<br />Kasia12%<br />120,25 pkt. własnych<br />11919,43 pkt. <br />Na przestrzeni wybranego miesiąca struktura dystrybutorska Kasi oferowała WYŁĄCZNIE produkty FM GROUP Polska. <br />Zbyszek 12%<br />7589,22 pkt.<br />Ania 3%<br />1082,98 pkt. <br />Marcin 6%<br />2699,46 pkt.<br />Michał 3%<br />427,52 pkt.<br />W sumie struktura Kasi wypracowała 11919,43 pkt., dzięki czemu Kasia osiągnęła poziom efektywności 12% i zarobiła 312,35 zł. <br />78 osób<br />49 osób<br />21 osób<br />7 osób<br />312,35 PLN<br />
 7. 7. Możesz zarabiać <br /> Struktura dystrybutorska<br />Założenia symulacji:<br /><ul><li> w pierwszym miesiącu 30% Dystrybutorów podpisało umowę abonamentową z FM GROUP Mobile i płaci rachunki </li></ul>o średniej wartości 105 PLN (34,42 pkt.) miesięcznie.<br /><ul><li> obrót punktowy ze sprzedaży produktów FM GROUP Polska zostanie utrzymany na stałym poziomie;
 8. 8. struktura sprzedażowa (30% Dystrybutorów) nie będzie się rozrastała;</li></ul>- w każdym kolejnym miesiącu 30% Dystrybutorów poleci jedną umowę abonamentową, również o średniej wartości 34,42 pkt.<br />Kasia 12%<br />15%<br />W kolejnym miesiącu 30% Dystrybutorów <br />w strukturze Kasi rozpoczęło współpracę <br />z FM GROUP Mobile.<br />154,67 pkt. własnych<br />13537,2 pkt. <br />Zbyszek 12%<br />Ania 3%<br />Marcin 6%<br />Michał 3%<br />6%<br />8380,88 pkt.<br />(7589,22 pkt.)<br />1599,28 pkt.<br />(1082,98 pkt.) <br />2905,3 pkt.<br />(2699,98 pkt.)<br />496,36 pkt.<br />(427,52 pkt.)<br />78 osób<br />49 osób<br /> 21 osób<br />7 osób<br />23 osoby<br />15 osób<br />6 osób<br />2 osoby<br />1. miesiąc<br />1. miesiąc<br />1. miesiąc<br /> 1. miesiąc<br />791,66 pkt.<br />516,30 pkt.<br />206,52 pkt.<br />68,84 pkt.<br />I.<br />739,67 PLN<br />
 9. 9. Możesz zarabiać <br /> Struktura dystrybutorska<br />Kasia 15%<br />18%<br />W siódmym miesiącu zauważamy kolejne awanse <br />na wyższe poziomy efektywności i wzrost wynagrodzenia dzięki współpracy z FM GROUP Mobile. <br />154,67 pkt. własnych<br />21528,2 pkt. <br />Zbyszek 12%<br />Ania 6%<br /> Marcin 6% <br />Michał 3%<br />15%<br />9%<br /> 9%<br /> 13130,8 pkt.<br /> 4697,08 pkt.<br />4145,1 pkt.<br />909,4 pkt.<br />15 osób<br />6 osób<br />2 osoby<br />23 osoby<br />7. miesiąc<br />7. miesiąc<br />7. miesiąc<br />7. miesiąc<br />VII.<br />5541,62 pkt.<br />3614,1 pkt.<br />1445,64 pkt.<br />481,88 pkt.<br /> 1353,98 PLN<br />
 10. 10. Możesz zarabiać <br /> Struktura dystrybutorska<br />Kasia 18%<br />21%<br />W trzynastym miesiącu, dzięki temu, że struktura wypracowała ponad 30 000 pkt., Kasia awansuje <br />na 21% poziomu efektywności!<br />154,67 pkt. własnych<br />32537 pkt. <br />Zbyszek 15%<br />Ania 9%<br /> Marcin 9% <br />Michał 3%<br />12%<br />6%<br /> 17880,8 pkt.<br /> 7794,88 pkt.<br />5384,22 pkt.<br />1322,44 pkt.<br />15 osób<br />6 osób<br />2 osoby<br />23 osoby<br />13. miesiąc<br />13. miesiąc<br />13. miesiąc<br />13. miesiąc<br />XIII.<br />10291,6 pkt.<br />6711,9 pkt.<br />2684,76 pkt.<br />894,92 pkt.<br />2651,35 PLN<br />
 11. 11. Możesz zarabiać <br /> Podsumowanie<br /> FM GROUP Polska<br />FM GROUP Mobile<br />+<br />WZROST ZYSKÓW<br />=<br />21%<br />2651,35 ZŁ<br />18%<br /> 13 miesiąc<br />1353,98 ZŁ<br />15%<br />7 miesiąc<br />739,67 ZŁ<br />12%<br />1 miesiąc<br />312,35 ZŁ<br />
 12. 12. To tylko wersja pesymistyczna!<br />Możesz zarabiać jeszcze więcej!<br />Struktura sprzedażowa <br />rozrasta się! <br />Obrót punktowy <br />ze sprzedaży produktów <br />FM GROUP Polska <br />może wzrastać wraz <br />z rozrastaniem się struktury !<br />
 13. 13. Podwojenie liczby dystrybutorów współpracujących <br />z FM GROUP Mobile w ciągu trzynastu miesięcy<br />21%<br />Kasia<br />PERŁOWA ORCHIDEA<br />21%<br />> 20000 pkt.<br />Zbyszek<br />Michał<br />Ania<br />Marcin<br />
 14. 14. Prowadzisz własny mobilny salon telefoniczny<br />Mobilny salon telefoniczny jest <br />w Twoim zasięgu.<br />
 15. 15. Stabilizujesz swoją strukturę<br />Polecasz abonament raz<br />i możesz zyskać punkty co miesiąc.<br />
 16. 16. Stabilizujesz swoją strukturę<br />Zysk ze sprzedaży „produktów codziennego użytku”<br />15<br />
 17. 17. Stabilizujesz swoją strukturę<br />Zysk ze sprzedaży usług z oferty <br />FM GROUP Mobile<br />16<br />
 18. 18. Stabilizujesz swoją strukturę<br />Zysk ze sprzedaży „produktów codziennego użytku” oraz usług z oferty <br />FM GROUP Mobile<br />17<br />
 19. 19. Masz narzędzie pracy<br />Dostajesz do ręki narzędzie ułatwiające komunikację ze współpracownikami.<br />
 20. 20. Korzystasz z konkurencyjnej oferty<br />Oferta FM GROUP Mobile jest atrakcyjna, więc łatwo przekonasz do niej innych.<br />
 21. 21. Korzystasz z konkurencyjnej oferty<br />FM GROUP Mobile oferuje:<br /><ul><li>abonament (post-paid)
 22. 22. telefon na kartę (pre-paid)
 23. 23. Internet mobilny netFM</li></li></ul><li>Korzystasz z konkurencyjnej oferty<br />Abonament z telefonem - Mobile<br />*<br />*<br /> *Promocja „1 gr/min do wszystkich wewnątrz sieci FM GROUP Mobile” od 03.06.10 do 02.01.12 r. <br />
 24. 24. Korzystasz z konkurencyjnej oferty<br />Abonament bez telefonu – Mobile Free<br />*<br />*<br /> *Promocja „1 gr/min do wszystkich wewnątrz sieci FM GROUP Mobile” od 03.06.10 do 02.01.12 r. <br />
 25. 25. Korzystasz z konkurencyjnej oferty<br />Telefon na kartę (pre-paid)<br />0,29 PLN<br />za minutę do wszystkich sieci<br />0,15 PLN<br />za SMS i MMS do wszystkich sieci<br />>>> Koszt karty SIM:<br />15 PLN (cena dla Dystrybutora: 14 PLN)<br />Kupując kartę SIM, otrzymujesz 15 PLN <br />na rozmowy, SMS-y i MMS-y, do wykorzystania przez 183 dni od momentu aktywacji karty.<br />
 26. 26. Korzystasz z konkurencyjnej oferty<br />Telefon na kartę (pre-paid)<br />Generowanie kodu doładowania telefonu na kartę <br />w telefonie na abonament!<br />Kod *555*kwota doładowania#<br />Kod doładowania wysłany zostanie <br />SMS-em.<br />Kwota należna za doładowanie <br />zostanie doliczona do faktury VAT<br />(kwota będąca ceną Dystrybutora).<br />Poza kodem USSD, można doładować telefon na kartę za pośrednictwem karty zdrapki lub przez naszą stronę Internetową www.fmgroupmobile.pl, w zakładce Doładowania on-line!<br />
 27. 27. Korzystasz z konkurencyjnej oferty<br />Internet mobilny netFM<br />* 100 GB dostępne między godz. 24.00 a 9.00 rano w przypadku nieprzekroczenia podstawowego limitu. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.telefony.fm.<br />** Liczba GB przesłanych bez zmiany parametrów technicznych transmisji.<br />*** tj. numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne.<br />25<br />
 28. 28. Korzystasz z konkurencyjnej oferty<br />Internet mobilny netFM<br />Ceny modemów i routera w poszczególnych pakietach taryfowych:<br />Ceny netbooków z wbudowanym modemem w poszczególnych pakietach taryfowych:<br />26<br />
 29. 29. Korzystasz z konkurencyjnej oferty<br />Internet w telefonie<br />W ofercie abonamentowej oraz w telefonie na kartę możesz korzystać z dostępu do Internetu w telefonie.<br />* Lista stron FM GROUP podana jest na stronie internetowej www.fmgroupmobile.pl, www.telefony.fm.<br />
 30. 30. Kontrola wydatków<br />W FM GROUP Mobile <br />wszystko masz pod kontrolą !<br />Określasz limit miesięcznych wydatków.<br />Doładowujesz konto.<br />Monitorujesz na bieżąco koszty rozmów.<br />Masz dostęp do bilingów on-line w Strefie Abonenta.<br />Zarządzasz numerami VIP.<br />
 31. 31. Wykorzystujesz swój rabat <br />Skorzystaj z rabatu. Kwota do zapłacenia <br />na Twojej fakturze może być niższa nawet o 90%.<br />
 32. 32. Przenosisz swój numer telefonu<br />Dołączając do FM GROUP Mobile <br />możesz zachować swój numer telefonu.<br />888 XXX456<br />501999XXX<br />607 895 XXX<br />888 XXX 333<br />508 XXX 394<br />
 33. 33. Wygodnie wypełniasz formularze on-line <br />W kilku prostych krokach wypełnisz niezbędne dokumenty. <br />
 34. 34. Korzystasz ze szkoleń<br />Dowiesz się, jak przekonać innych do oferty FM GROUP Mobile.<br />Zaprezentujemy, jak sprzedawać ofertę i produkty FM GROUP Mobile.<br />Dowiesz się, jak efektywnie połączyć sprzedaż wszystkich produktów z oferty FM GROUP.<br />Przedstawimy, jakie dokumenty należy wypełnić przy podpisywaniu umów z FM GROUP Mobile.<br />
 35. 35. Od czego zacząć?<br />Zacznij od siebie!<br />Swoje kroki skieruj do najbliższych Ci osób.<br />Przekonaj Dystrybutorów ze swojej struktury, aby zmienili operatora <br />na FM GROUP Mobile. To im się opłaca!<br />
 36. 36. Promocje i nowości <br />w FM GROUP Mobile<br />
 37. 37. Najważniejsze założenia promocji:<br />- wszyscy abonenci FM GROUP Mobile<br />- czas trwania: 03.06.10 – 02.01.12 r.<br /><ul><li> od 2500 do 20000 min. wewnątrz sieci</li></ul>- 1 gr./min połączenia z post-paid i pre-paid<br />- numery VIP objęte promocją<br />
 38. 38. Najważniejsze założenia promocji:<br />- Dystrybutorzy do 02.07.10 r. w Klubie FM GROUP<br />- czas trwania: 03.07.10 – 02.09.10 r.<br /><ul><li> przeniesienie numeru i podpisanie umowy</li></ul>- za 1 zł do wykorzystania 200 zł na produkty <br />- wartość punktowa „koszyka” – 10 pkt.<br />- bez względu, kiedy kończy się umowa<br />- podpisz Regulamin promocji „Zakupy za złotówkę” <br />
 39. 39. Najważniejsze założenia promocji:<br />- Dystrybutorzy od 03.07.10 r. w Klubie FM GROUP<br />- czas trwania: 03.07.10 – 02.09.10 r.<br /><ul><li> umowa dystrybutorska i abonamentowa</li></ul>- duży starter „100 + 60” za 50% ceny<br />- możesz być na Statusie Odbiorcy<br />- pamiętaj o Zamówieniu na „Starter za 50%”<br />- podpisz Regulamin promocji „Starter za 50%”<br />
 40. 40. Wypełnij dokumenty on-line.To dziecinnie proste!<br />
 41. 41. Przenoszenie numeru on-line<br />Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych on-line<br />Umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu on-line*<br />* Usługa dostępna od 23.08.10<br />
 42. 42. Maksymalne uproszczenie <br />formalności<br />Zminimalizowanie ryzyka<br />błędów w dokumentach<br />Komfort przenoszenia numeru i rejestracji umów abonamentowych<br />
 43. 43. LOGOWANIE<br />Proszę się zalogować, aby wypełnić dokumenty <br /> (numer dystrybutora)<br />Login:<br />12345<br />Hasło:<br />(hasło dystrybutora)<br />………………<br />Zaloguj<br />
 44. 44. WITAMY<br />Zalogowany jako: Jan Kowalski (Wyloguj)<br />Witamy Jan Kowalski!<br />Przeniesienie numeru telefonu do FM GROUP Mobile oznacza, że Państwa numer telefonu nie ulegnie zmianie! Dzięki temu nie będą musieli Państwo informować o zmianie numeru telefonu!<br />W kolejnych krokach zostaną Państwo poproszeni o zaznaczenie właściwej odpowiedzi oraz uzupełnienie poszczególnych danych. W tym celu proszę przygotować:<br /><ul><li> Dowód tożsamości</li></ul>W przypadku firm lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:<br /><ul><li> NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców KRS</li></ul>(w przypadku Spółki Cywilnej dodatkowo wymagana kopia umowy spółki).<br />W przypadku zawierania nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagany jest dodatkowo:<br /><ul><li> Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy, aktualna legitymacja).</li></ul>Niniejsza aplikacja ma na celu uproszczenie formalnych procedur oraz pomoc w prawidłowym uzupełnieniu właściwych dokumentów. <br />Uwaga! Należy pamiętać, że dokumenty do przenoszenia numeru są ważne w momencie złożenia własnoręcznego podpisu. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz Umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu nabierają mocy prawnej z chwilą złożenia podpisu przez obie strony umowy.<br />
 45. 45. PRZENIESIENIE NUMERU DO FM GROUP MOBILE<br />Zalogowany jako: Jan Kowalski (Wyloguj)<br />PRZENOSZONY NUMER JEST NA ABONAMENT CZY NA KARTĘ?<br />
 46. 46. AKCEPTACJA REGULAMINU<br />Zalogowany jako: Jan Kowalski (Wyloguj)<br />Regulamin przenoszenia przydzielonego Abonentowi <br />numeru przy zmianie dostawcy usług:<br />Akceptuję Regulamin przenoszenia przydzielonego Abonentowi numeru przy zmianie <br />dostawcy usług<br />
 47. 47. WNIOSEK ABONENTA O PRZENIESIENIE NUMERU<br />Zalogowany jako: Jan Kowalski (Wyloguj)<br />Proszę uzupełnić dane niezbędne do przygotowania Wniosku dla abonentów o przeniesienie przydzielonego numeru:<br />Osoba fizyczna<br />Firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą<br />123XXX<br />Nr Dystrybutora:<br />JAN<br />KOWALSKI<br />Imię:<br />Nazwisko:<br />801230XXXX<br />DOWÓDTOŻSAMOŚCI<br />PESEL:<br />Dokument tożsamości:<br />XXX 123456<br />PREZYDENTMIASTAWROCŁAW<br />Seria i numer: <br />Wydany przez: <br />Adreszameldowania:<br />PRZYKŁADOWA<br />15<br /> 9<br />Ulica: <br />Nr domu:<br />Nr mieszkania:<br />55-XXX<br />WROCŁAW<br />Kod pocztowy: <br />Miejscowość: <br />Adres korespondencyjny (jeżeli jest różny od adresu zameldowania):<br />NIEZNANA<br /> 1<br />Ulica: <br />Nr domu:<br />Nr mieszkania:<br />52-XXX<br />WROCŁAW<br />Kod pocztowy: <br />Miejscowość: <br />Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 51-129) przy ul. Żmigrodzkiej 247, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000285978, zwaną dalej „FM GROUP Mobile”, w celach związanych z przeprowadzeniem czynności niezbędnych do przeniesienia mojego numeru z sieci dotychczasowego dostawcy usług do sieci FM GROUP Mobile, w tym na ich przekazanie dotychczasowemu dostawcy usług.<br />
 48. 48. WNIOSEK ABONENTA O PRZENIESIENIE NUMERU<br />Zalogowany jako: Jan Kowalski (Wyloguj)<br />Proszę wpisać numer telefonu, będący przedmiotem przeniesienia od dotychczasowego operatora:<br />+48XXXXXXXXX<br />Numer telefonu:<br />(+48 XXX XXX XXX)<br />Proszę wybrać nazwę dotychczasowego operatora, od którego przenoszony jest numer:<br />Diallo (Dialog S.A.) <br />ERA (PTC Sp. z o.o.) <br />Play (P4 Sp. z o.o.) <br />Plus GSM (Polkomtel S.A.) <br />Polsat Cyfrowy (Polsat Cyfrowy S.A.) <br />Orange (PTK Centertel Sp. z o.o.) <br />
 49. 49. WNIOSEK ABONENTA O PRZENIESIENIE NUMERU<br />Zalogowany jako: Jan Kowalski (Wyloguj)<br />Proszę wybrać tryb, w jakim ma zostać przeniesiony numer:<br />Tryb z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową o świadczenie usług<br />telekomunikacyjnych.<br />Numer przenoszony jest na koniec okresu rozliczeniowego u dotychczasowego dostawcy usług z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową. Jeżeli numer przenoszony jest w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, musi minąć jeden pełny cykl rozliczeniowy.<br />Tryb bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu … dni roboczych od dnia zawarcia umowy z FM GROUP Mobile. <br />Numer przenoszony jest w ciągu X dni roboczych od momentu otrzymania wymaganych dokumentów. Minimalnie można wskazać jeden dzień roboczy. Jeżeli nie upłynął jeszcze określony czas umowy abonamentowej z dotychczasowym operatorem, zostanie nałożona kara za zerwanie umowy abonamentowej (proporcjonalnie do czasu, jaki pozostał do zachowania umowy). Dodatkowo, jeżeli przenoszony jest numer w trakcie okresu rozliczeniowego, operator ma prawo obciążyć jednym miesięcznym abonentem określonym w umowie.<br />Tryb ze skutkiem na koniec trwania okresu umowy (okresu promocyjnego) przewidzianego umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych.<br />Numer przenoszony jest po zakończeniu okresu promocyjnego (umowy z dotychczasowym operatorem). Jeżeli wniosek w niniejszym trybie zostanie złożony później niż 31 dni przed zakończeniem okresu promocyjnego, będzie musiał minąć jeden pełny cykl rozliczeniowy, zanim numer zostanie przeniesiony. <br />
 50. 50. PEŁNOMOCNICTWO<br />Zalogowany jako: Jan Kowalski (Wyloguj)<br />Czy chcą Państwo, żeby FM GROUP Mobile zajął się wszystkimi formalnościami?<br />TAK, udzielam pełnomocnictwa do przeprowadzenia czynności związanych <br />z przeniesieniem numeru.<br />Opcja zalecana. Opcję tę wybiera osoba, która chce, aby pracownik FM GROUP Mobile zajął się wszystkimi formalnościami związanymi z przeniesieniem numeru.<br />NIE, nie udzielam pełnomocnictwa do przeprowadzenia czynności związanych <br />z przeniesieniem numeru.<br />Opcja niezalecana. Uwaga! Osoba, która nie udzieli pełnomocnictwa, musi osobiście odwiedzić salon dotychczasowego operatora. Opcję wybiera osoba, która nie chce, aby pracownik FM GROUP Mobile zajął się wszystkimi formalnościami związanymi z przeniesieniem numeru.<br />
 51. 51. OŚWIADCZENIE<br />Zalogowany jako: Jan Kowalski (Wyloguj)<br />Proszę zapoznać się z poniższymi zapisami zawartymi w Oświadczeniu o przeniesienie numeru:<br />1. Oświadczam, że jestem świadomy/-a konsekwencji, w tym finansowych, wynikających z rozwiązania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, a także tego, że konsekwencje te nie obciążą nowego dostawcy, w szczególności zobowiązania do zwrotu udzielonej ulgi (w wysokości określonej w umowie).<br />2. Ponadto oświadczam, że niniejszym dokonuję wyboru trybu przeniesienia numeru:<br />Z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą usług<br />telekomunikacyjnych.<br />Akceptuję powyższe zapisy.<br />
 52. 52. WYBÓR OPCJI<br />Zalogowany jako: Jan Kowalski (Wyloguj)<br />Proszę wybrać opcję przeniesienia numeru:<br />Chcę podpisać nową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z FM GROUP Mobile z przenoszonym numerem telefonu.<br />Chcę korzystać z oferty telefonu na kartę w FM GROUP Mobile.<br />Chcę przenieść numer na już istniejącą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (na już istniejący numer telefonu) w FM GROUP Mobile. <br />
 53. 53. ANEKS NR 2 DO UMOWY TELEKOMUNIKACYJNEJ<br />Zalogowany jako: Jan Kowalski (Wyloguj)<br />W związku z przenoszeniem numeru na istniejącą umowę abonamentową w FM GROUP Mobile, niezbędne jest dołączenie Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W celu przygotowania dokumentu proszę uzupełnić brakujące dane:<br />Firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą<br />Jestem osobą fizyczną<br />JAN<br />KOWALSKI<br />Imię:<br />Nazwisko:<br />801230XXXX<br />DOWÓDTOŻSAMOŚCI<br />PESEL:<br />Dokument tożsamości:<br /> XXX 123456<br />PREZYDENTMIASTAWROCŁAW<br />Seria i numer: <br />Wydany przez: <br />PRAWO JAZDY<br />123457XX<br />Dokument tożsamości nr 2:<br />Seria i numer: <br />PREZYDENT MIASTA WROCŁAW<br />07572236XX<br />Wydany przez: <br />Nr telefonu stacjonarnego:<br />600700XXX<br />kowalski@poczta.pl<br /> Adres e-mail:<br /> Fax:<br />Nr telefonu kom.:<br />PRZYKŁADOWA<br />15<br /> 9<br />Ulica: <br />Nr domu:<br />Nr mieszkania:<br />55-XXX<br />WROCŁAW<br />Kod pocztowy: <br /> Miejscowość: <br />NIEZNANA<br /> 1<br />Ulica: <br />Nr domu:<br />Nr mieszkania:<br />52-XXX<br />WROCŁAW<br />Kod pocztowy: <br />Miejscowość: <br />Proszę zapoznać się z poniższymi zapisami:<br />Abonent wyraża zgodę, aby przerwa w świadczeniu usług spowodowana przenoszeniem numer była<br />
 54. 54. WYPEŁNIONE DOKUMENTY<br />Zalogowany jako: Jan Kowalski ( Wyloguj )<br />Proszę zapoznać się z wypełnionymi dokumentami. Zalecamyprzeczytanie dokumentów przed przyjazdem kuriera, ponieważ znacznie ułatwi to cały proces. Kurier przywiezie identycznie wypełnione dokumenty.<br />Pobierz PDF<br />Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższym dokumentem. Jednocześnie potwierdzam zgodność <br />podanych informacji ze stanem faktycznym.<br />
 55. 55. POTWIERDZENIE<br />Zalogowany jako: Jan Kowalski (Wyloguj)<br />DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH <br />DO PRZENIESIENIA NUMERU!<br />Proszę wybrać jedną z opcji dostarczenia dokumentów i zapoznać się z dalszymi krokami:<br />Opcja nr 1 – Aby skrócić procedurę o ok. 7 dni. Na tym etapie mogą Państwo samodzielnie wydrukować i podpisać dokumenty, które odbierze od Państwa kurier.<br />Opcja nr 2 – FM GROUP Mobile wydrukuje dokumenty i dostarczy Państwu do podpisu. Wybierając tą opcję, procedura może potrwać do 14 dni. <br /> Po wybraniu „Wyślij” zostanie wysłane jednorazowe hasło na przenoszony numer telefonu:<br />Proszę wprowadzić jednorazowe hasło.<br />. . . . . . . . . . . <br />Hasło:<br />
 56. 56. DZIĘKUJEMY<br />Zalogowany jako: Jan Kowalski (Wyloguj)<br />Dziękujemy za wypełnienie zgłoszenia!<br />
 57. 57. Krok 1<br />Wydrukowanie<br />i sprawdzenie<br />dokumentów<br />
 58. 58. Krok 2<br />Przygotowanie dokumentów <br />i zamówienie kuriera<br />Sz. P. Jan Kowalski<br />ul. Nieznana 1<br />55-XXX Wrocław<br />
 59. 59. Krok 3<br />Wizyta kuriera <br />u Dystrybutora<br />
 60. 60. Krok 4<br />Podpisane dokumenty wracają <br />do FM GROUP Mobile<br />FM GROUP Mobile<br />ul. Wrocławska 2a, Szewce<br />55-114 Wisznia Mała<br />
 61. 61. Krok 5<br />Weryfikacja kompletu dokumentów<br />Rozpoczęcie procesu:<br /><ul><li> przeniesienia numeru
 62. 62. rejestracji umowy o świadczenie usług </li></ul> telekomunikacyjnych<br />
 63. 63. Do usłyszenia <br />w FM GROUP Mobile!!!<br />

×