Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

How to cook_ a_guide_readers_will_love_eating

261 views

Published on

המצגת מראה את 5 השלבים בדרך לבניית מוצר ידע מושך שקוראים ירצו להוריד כדי לקרוא

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

How to cook_ a_guide_readers_will_love_eating

  1. 1. 5‫קריטיים‬ ‫שלבים‬ ‫לבישול‬‫ידע‬ ‫מוצר‬‫מושלם‬ ‫שימשוך‬‫ומעוניינת‬ ‫רעבה‬ ‫דיוור‬ ‫קהילת‬ ‫אליכם‬ ‫מאת‬:‫עידית‬‫נעמן‬ ‫בלוג‬"‫התוכן‬ ‫בת‬"
  2. 2. ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫תשאלו‬:‫הקוראים‬ ‫את‬ ‫להוביל‬ ‫ברצונכם‬ ‫לאן‬? ‫שלפניכם‬ ‫העסקיים‬ ‫היעדים‬ ‫מהם‬?‫ו‬...‫מתאים‬ ‫זה‬ ‫האם‬?
  3. 3. ‫הבנתם‬ ‫מי‬‫אתם‬ ‫ולאן‬‫ברצונכם‬ ‫להוביל‬ ‫את‬‫הפעילות‬ ‫עכשיו‬? ‫לברר‬ ‫יש‬ ‫עתה‬ ‫קהל‬ ‫מי‬ ‫שלכם‬ ‫המטרה‬ ‫אתם‬ ‫ומה‬ ‫יודעים‬‫עליו‬
  4. 4. ‫לברר‬?‫סתם‬ ‫לא‬!‫והפחדים‬ ‫החלומות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ולגלות‬ ‫לחפור‬ ‫וחשוב‬ ‫משמעותי‬ ‫הכי‬ ‫המקום‬ ‫זה‬,‫נולדים‬ ‫הרצונות‬ ‫כל‬ ‫ממנו‬!
  5. 5. ‫וביררתם‬ ‫חפרתם‬,‫נוצצת‬ ‫תשובה‬ ‫לקוראים‬ ‫הציעו‬ ‫עכשיו‬‫ומרשימה‬: ‫האם‬‫פתרון‬ ‫תציעו‬‫אישית‬ ‫מותאם‬ ‫מדף‬?‫לטעימה‬ ‫ייחודי‬ ‫מעדן‬ ‫או‬?
  6. 6. ‫ידע‬ ‫מוצר‬ ‫כמו‬ ‫הוא‬ ‫טוב‬ ‫המנה‬ ‫הראשונה‬ ‫סעודת‬ ‫של‬ ‫גורמה‬ ‫משובחת‬ ‫הוא‬‫מגרה‬ ‫החיך‬ ‫את‬, ‫את‬ ‫פותח‬ ‫התיאבון‬,‫אך‬ ‫מקום‬ ‫משאיר‬ ‫בצלחת‬
  7. 7. ‫אליכם‬ ‫שיביא‬ ‫התוכן‬ ‫את‬ ‫לכתוב‬ ‫איך‬ ‫לגלות‬ ‫רוצים‬ ‫רציתם‬ ‫שתמיד‬ ‫המעולים‬ ‫הלקוחות‬ ‫את‬ ‫בדיוק‬? ‫הקישור‬ ‫על‬ ‫עכשיו‬ ‫לחצו‬ ‫לגמרי‬ ‫והורידו‬‫בחינם‬‫את‬ ‫למקצוענים‬ ‫דיגיטלי‬ ‫תוכן‬ ‫לניהול‬ ‫השלם‬ ‫המדריך‬

×