Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫ולחדש‬ ‫לאוורר‬ ‫איך‬‫שלכם‬ ‫השיווקיים‬ ‫המסרים‬ ‫את‬
‫ולתת‬‫לתוכן‬‫מראה‬‫חדש‬,‫עדכני‬‫ומושך‬,‫ב‬-5‫מהלכים‬
‫מאת‬:‫נעמן‬ ...
‫הוציאו‬‫מהטקסט‬
‫נחוצות‬ ‫לא‬ ‫מילים‬,
‫מעיק‬ ‫סרבול‬
‫מפותלת‬ ‫וכתיבה‬
‫וחופרת‬
‫הצטעצעות‬
‫מאיטה‬ ‫מילולית‬
‫הקריאה‬ ‫א...
‫שיווקי‬ ‫מסר‬ ‫כותבים‬?‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫שאלו‬3‫לפחות‬ ‫שאלות‬:
‫המטרה‬ ‫מה‬?‫הנושא‬ ‫מה‬?‫הלקוחות‬ ‫על‬ ‫ישפיע‬ ‫הוא‬ ‫ואיך‬!
‫בעמדותיכם‬ ‫נחישות‬ ‫והפגינו‬ ‫שלכם‬ ‫המסרים‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫קחו‬
‫יאהבו‬ ‫חלק‬,‫לא‬ ‫חלק‬,‫מנוכחותכם‬ ‫להתעלם‬ ‫יוכל‬ ‫ל...
‫לאבד‬ ‫מאוד‬ ‫קל‬
‫שליטה‬,‫ולפזר‬
‫פיסוק‬ ‫סימני‬
‫בחסר‬ ‫או‬ ‫בעודף‬
‫תנו‬‫מבט‬ ‫עוד‬-
‫שהם‬ ‫לוודא‬ ‫כדי‬
‫משרתים‬ ‫באמ...
‫שזורקים‬ ‫מה‬ ‫שזורקים‬ ‫אחרי‬ ‫משאירים‬ ‫תוכן‬ ‫איזה‬ ‫אז‬?
‫חזקים‬ ‫ממש‬ ‫וסיפורים‬ ‫להמחשה‬ ‫ספציפיות‬ ‫דוגמאות‬!
‫אליכם‬ ‫שיביא‬ ‫התוכן‬ ‫את‬ ‫לכתוב‬ ‫איך‬ ‫לגלות‬ ‫רוצים‬
‫רציתם‬ ‫שתמיד‬ ‫המעולים‬ ‫הלקוחות‬ ‫את‬ ‫בדיוק‬?
‫הקישור‬ ‫על‬...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

איך לאוורר מסרים שיווקיים קיימים ב-5 מהלכים

168 views

Published on

מסדרים את הארון לקראת הקיץ? הגיע הזמן לסדר גם את המסרים השיווקיים שלכם.
במצגת תמצאו 5 מהלכים לרענון וחידוש המסרים הקיימים והתאמתם צרכים החדשים והמשתנים של העסק.
רוצים לפרוץ קדימה ולמנף את המומחיות המקצועית להצלחה שיווקית? לחצו על הקישור, מלאו את הפרטים, והמדריך השלם לניהול תוכן למקצוענים - כבר בדרך אליכם!
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=31684-791593056-691
בהצלחה
מעידית

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

איך לאוורר מסרים שיווקיים קיימים ב-5 מהלכים

  1. 1. ‫ולחדש‬ ‫לאוורר‬ ‫איך‬‫שלכם‬ ‫השיווקיים‬ ‫המסרים‬ ‫את‬ ‫ולתת‬‫לתוכן‬‫מראה‬‫חדש‬,‫עדכני‬‫ומושך‬,‫ב‬-5‫מהלכים‬ ‫מאת‬:‫נעמן‬ ‫עידית‬ ‫בלוג‬"‫התוכן‬ ‫בת‬"
  2. 2. ‫הוציאו‬‫מהטקסט‬ ‫נחוצות‬ ‫לא‬ ‫מילים‬, ‫מעיק‬ ‫סרבול‬ ‫מפותלת‬ ‫וכתיבה‬ ‫וחופרת‬ ‫הצטעצעות‬ ‫מאיטה‬ ‫מילולית‬ ‫הקריאה‬ ‫את‬, ‫מהעיקר‬ ‫מסיטה‬ ‫מיותרת‬ ‫וממש‬
  3. 3. ‫שיווקי‬ ‫מסר‬ ‫כותבים‬?‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫שאלו‬3‫לפחות‬ ‫שאלות‬: ‫המטרה‬ ‫מה‬?‫הנושא‬ ‫מה‬?‫הלקוחות‬ ‫על‬ ‫ישפיע‬ ‫הוא‬ ‫ואיך‬!
  4. 4. ‫בעמדותיכם‬ ‫נחישות‬ ‫והפגינו‬ ‫שלכם‬ ‫המסרים‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫קחו‬ ‫יאהבו‬ ‫חלק‬,‫לא‬ ‫חלק‬,‫מנוכחותכם‬ ‫להתעלם‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫איש‬ ‫אבל‬!
  5. 5. ‫לאבד‬ ‫מאוד‬ ‫קל‬ ‫שליטה‬,‫ולפזר‬ ‫פיסוק‬ ‫סימני‬ ‫בחסר‬ ‫או‬ ‫בעודף‬ ‫תנו‬‫מבט‬ ‫עוד‬- ‫שהם‬ ‫לוודא‬ ‫כדי‬ ‫משרתים‬ ‫באמת‬ ‫המסר‬ ‫את‬!
  6. 6. ‫שזורקים‬ ‫מה‬ ‫שזורקים‬ ‫אחרי‬ ‫משאירים‬ ‫תוכן‬ ‫איזה‬ ‫אז‬? ‫חזקים‬ ‫ממש‬ ‫וסיפורים‬ ‫להמחשה‬ ‫ספציפיות‬ ‫דוגמאות‬!
  7. 7. ‫אליכם‬ ‫שיביא‬ ‫התוכן‬ ‫את‬ ‫לכתוב‬ ‫איך‬ ‫לגלות‬ ‫רוצים‬ ‫רציתם‬ ‫שתמיד‬ ‫המעולים‬ ‫הלקוחות‬ ‫את‬ ‫בדיוק‬? ‫הקישור‬ ‫על‬ ‫עכשיו‬ ‫לחצו‬ ‫לגמרי‬ ‫והורידו‬‫בחינם‬‫את‬ ‫למקצוענים‬ ‫דיגיטלי‬ ‫תוכן‬ ‫לניהול‬ ‫השלם‬ ‫המדריך‬

×