Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫ניהול‬‫תוכן‬:
5
‫רעיונות‬‫מדליקים‬
‫לכם‬ ‫שיקצרו‬‫משמעותית‬
‫הכתיבה‬ ‫משך‬ ‫את‬
‫וישפרו‬‫לכם‬‫את‬‫המאמרים‬
‫מאת‬:
‫נעמן‬ ...
‫שאתם‬ ‫לפני‬
‫מתחילים‬
‫בכתיבה‬-
‫כדאי‬
‫שתגדירו‬
‫הם‬ ‫מי‬
‫הנמענים‬
‫תוכלו‬ ‫כך‬
‫להתקדם‬
‫במהירות‬
‫והמסרים‬
‫יהיו‬
‫מ...
‫לפני‬‫בכתיבה‬ ‫שוקעים‬ ‫שאתם‬-‫הכינו‬‫שלד‬ ‫למסר‬‫בסיסי‬
‫כך‬‫צעד‬ ‫תתקדמו‬-‫לקוראים‬ ‫ותספקו‬ ‫צעד‬‫סיפור‬‫עסיסי‬
‫אמצו‬‫גישת‬
"‫הפרד‬
‫ומשול‬"
‫כדי‬‫לקדם‬
‫הכתיבה‬ ‫את‬
‫בצורה‬
‫יעילה‬:
‫עם‬ ‫התקדמו‬
‫המסר‬
‫במסלול‬‫אחד‬
‫וצרו‬‫רשימת‬
...
‫בציטוטים‬ ‫שלכם‬ ‫המסר‬ ‫את‬ ‫להעשיר‬ ‫רוצים‬,‫שעות‬ ‫לבזבז‬ ‫בלי‬?
‫עשיר‬ ‫ציטוטים‬ ‫מאגר‬ ‫לכם‬ ‫הכינו‬,‫האצבעות‬ ‫בקצו...
‫קישורים‬
‫רלבנטיים‬
‫הם‬ ‫ומאמר‬
‫רוטב‬ ‫כמו‬
‫בולונז‬
‫ופסטה‬
‫מאודה‬
‫יכול‬ ‫הרוטב‬
‫לחכות‬
‫לפסטה‬,
‫אבל‬
‫שהפסטה‬
‫תח...
‫תוך‬ ‫להקים‬ ‫תוכלו‬ ‫איך‬ ‫לגלות‬ ‫רוצים‬3‫חודשים‬
‫חדשים‬ ‫לקוחות‬ ‫שמייצרת‬ ‫אוטומטית‬ ‫תשתית‬?
‫למקצוענים‬ ‫תוכן‬ ‫לנ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5 רעיונות מדליקים לכתיבה מהירה של מאמרים יותר איכותיים

204 views

Published on

במצגת תמצאו 5 רעיונות מדליקים שיבטיחו כתיבת מאמרים יותר מהירה, ושיפור ניכר באיכות המאמרים שלכם!

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

5 רעיונות מדליקים לכתיבה מהירה של מאמרים יותר איכותיים

  1. 1. ‫ניהול‬‫תוכן‬: 5 ‫רעיונות‬‫מדליקים‬ ‫לכם‬ ‫שיקצרו‬‫משמעותית‬ ‫הכתיבה‬ ‫משך‬ ‫את‬ ‫וישפרו‬‫לכם‬‫את‬‫המאמרים‬ ‫מאת‬: ‫נעמן‬ ‫עידית‬ ‫בלוג‬"‫בת‬‫התוכן‬"
  2. 2. ‫שאתם‬ ‫לפני‬ ‫מתחילים‬ ‫בכתיבה‬- ‫כדאי‬ ‫שתגדירו‬ ‫הם‬ ‫מי‬ ‫הנמענים‬ ‫תוכלו‬ ‫כך‬ ‫להתקדם‬ ‫במהירות‬ ‫והמסרים‬ ‫יהיו‬ ‫מועילים‬ ‫ומעניינים‬
  3. 3. ‫לפני‬‫בכתיבה‬ ‫שוקעים‬ ‫שאתם‬-‫הכינו‬‫שלד‬ ‫למסר‬‫בסיסי‬ ‫כך‬‫צעד‬ ‫תתקדמו‬-‫לקוראים‬ ‫ותספקו‬ ‫צעד‬‫סיפור‬‫עסיסי‬
  4. 4. ‫אמצו‬‫גישת‬ "‫הפרד‬ ‫ומשול‬" ‫כדי‬‫לקדם‬ ‫הכתיבה‬ ‫את‬ ‫בצורה‬ ‫יעילה‬: ‫עם‬ ‫התקדמו‬ ‫המסר‬ ‫במסלול‬‫אחד‬ ‫וצרו‬‫רשימת‬ ‫רעיונות‬ ‫בפינה‬‫משלה‬
  5. 5. ‫בציטוטים‬ ‫שלכם‬ ‫המסר‬ ‫את‬ ‫להעשיר‬ ‫רוצים‬,‫שעות‬ ‫לבזבז‬ ‫בלי‬? ‫עשיר‬ ‫ציטוטים‬ ‫מאגר‬ ‫לכם‬ ‫הכינו‬,‫האצבעות‬ ‫בקצות‬ ‫זמין‬ ‫שיהיה‬!
  6. 6. ‫קישורים‬ ‫רלבנטיים‬ ‫הם‬ ‫ומאמר‬ ‫רוטב‬ ‫כמו‬ ‫בולונז‬ ‫ופסטה‬ ‫מאודה‬ ‫יכול‬ ‫הרוטב‬ ‫לחכות‬ ‫לפסטה‬, ‫אבל‬ ‫שהפסטה‬ ‫תחכה‬? ‫כאילו‬-‫דה‬...
  7. 7. ‫תוך‬ ‫להקים‬ ‫תוכלו‬ ‫איך‬ ‫לגלות‬ ‫רוצים‬3‫חודשים‬ ‫חדשים‬ ‫לקוחות‬ ‫שמייצרת‬ ‫אוטומטית‬ ‫תשתית‬? ‫למקצוענים‬ ‫תוכן‬ ‫לניהול‬ ‫השלם‬ ‫המדריך‬ ‫את‬ ‫וקבלו‬ ‫הקישור‬ ‫על‬ ‫עכשיו‬ ‫לחצו‬ ‫התחייבות‬ ‫כל‬ ‫וללא‬ ‫בחינם‬

×