Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 דברים שחשוב לדעת כדי לייצר שיתוף אופטימלי ברשתות חברתיות

184 views

Published on

הידעתם? בכל דקה מועלים לפייסבוק משהו כמו שניים וחצי מיליון מסרים. ביניהם נמצאים גם המסרים שלכם. מה הסיכוי שהמסרים הללו יזכו לתשומת לב ראויה, שלא לומר איזה לייק, או שיתוף? בשתי מלים: שואף לאפס.
ומה בכל זאת אפשר לעשות כדי לייצר שיתוף אורגני ויראלי? על כך במצגת שלפניכם

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

5 דברים שחשוב לדעת כדי לייצר שיתוף אופטימלי ברשתות חברתיות

  1. 1. 5‫ובדוקות‬ ‫מוכחות‬ ‫תובנות‬ ‫למסרים‬ ‫שיבטיחו‬‫ויראלית‬ ‫תנופה‬ ‫שלכם‬ ‫ברשתות‬ ‫אינסופית‬‫החברתיות‬ ‫מאת‬:‫עידית‬‫נעמן‬ ‫בלוג‬"‫התוכן‬ ‫בת‬"
  2. 2. ‫לשיתופים‬ ‫הקוראים‬ ‫את‬ ‫להניע‬ ‫ורוצים‬ ‫מסרים‬ ‫כותבים‬? ‫המשתפים‬ ‫לקהל‬ ‫שלכם‬ ‫המסרים‬ ‫של‬ ‫התועלות‬ ‫מה‬ ‫חשבו‬!
  3. 3. ‫כדי‬‫לזכות‬ ‫בשיתוף‬, ‫לזכות‬ ‫עליכם‬ ‫של‬ ‫באמונם‬ ‫הקוראים‬, ‫תחילה‬ ‫הקפידו‬‫לתת‬ ‫אמין‬ ‫מידע‬ ‫ומדויק‬,‫ועדות‬ ‫תוצאה‬ ‫על‬ ‫ויעילה‬ ‫רצויה‬!
  4. 4. ‫אפקטיבי‬ ‫שיווק‬-‫ומבריקה‬ ‫מושכת‬ ‫באריזה‬ ‫תועלות‬ ‫למכור‬ ‫פירושו‬ ‫הפרטים‬ ‫עם‬ ‫הקוראים‬ ‫את‬ ‫תסבכו‬ ‫אל‬ ‫אז‬.‫פשוט‬,‫נשיקה‬ ‫להם‬ ‫תנו‬!
  5. 5. ‫גדולה‬ ‫בחשיפת‬ ‫ולזכות‬ ‫לשיתוף‬ ‫הקוראים‬ ‫את‬ ‫להניע‬ ‫רוצים‬? ‫במיוחד‬ ‫מעניינים‬ ‫מסרים‬ ‫להם‬ ‫תנו‬.‫פעולה‬ ‫לשתף‬ ‫ישמחו‬ ‫הם‬!
  6. 6. ‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫לסייע‬ ‫שמחים‬ ‫אנשים‬ ‫שיתוף‬ ‫רוצים‬?‫בקשו‬!‫ופשוטות‬ ‫ברורות‬ ‫במילים‬ ‫בקשו‬
  7. 7. ‫אליכם‬ ‫שיביא‬ ‫התוכן‬ ‫את‬ ‫לכתוב‬ ‫איך‬ ‫לגלות‬ ‫רוצים‬ ‫רציתם‬ ‫שתמיד‬ ‫המעולים‬ ‫הלקוחות‬ ‫את‬ ‫בדיוק‬? ‫הקישור‬ ‫על‬ ‫עכשיו‬ ‫לחצו‬ ‫לגמרי‬ ‫והורידו‬‫בחינם‬‫את‬ ‫למקצוענים‬ ‫דיגיטלי‬ ‫תוכן‬ ‫לניהול‬ ‫השלם‬ ‫המדריך‬

×