Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ben10 case study

801 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ben10 case study

  1. 1. <ul><li>Aplikacja Ben 10 </li></ul><ul><li>Promocja serialu </li></ul><ul><li>Case study </li></ul><ul><li>marzec 2011 </li></ul>
  2. 2. Cele kampanii Cel główny: Zmiana użytkowników GG w kosmitów Cel szczegółowy: Promocja serialu wśród użytkowników w wieku 6 – 11 lat Wykorzystane narzędzia: Komunikator GG Czas trwania kampanii: 8 – 20. 03.2011
  3. 3. Założenia aplikacji W wyniku rozwiązania Quizu użytkownicy określali z jakim bohaterem serialowym utożsamiają się. Utożsamienie polegało na zmianie awatara oraz ustawieniu opisu graficznego w komunikatorze GG. Dodatkowo aplikacja wyposażona była w timer odliczający do startu serialu w TV.
  4. 4. Mechanika
  5. 5. Mechanika
  6. 6. Wyniki Statystyki aplikacji Uu: 94642 Pv: 187588 Ustawienia awatara Wszystkie: 71966 Ilość użytkowników: 13261 Ustawienia opisu graficznego Wszystkie: 47798 Ilość użytkowników: 15525 Wypełnienie Quizu Wszystkie: 144282 Ilość użytkowników: 37005
  7. 7. <ul><li>Aplikacja Ben 10 </li></ul><ul><li>Promocja serialu </li></ul><ul><li>Dziękujemy  ! </li></ul><ul><li>Case study </li></ul><ul><li>marzec 2011 </li></ul>

×