Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

In vs outsourcing problematika

382 views

Published on

Az üzleti döntéshozók, menedzserek gyakran szembesülnek azzal a kérdéssel, hogy adott projektet, feladatot cégen belüli, vagy azon kívüli erőforrások segítségével hajtsanak végre.
Felismerve a döntés nehézségeit Cégünk olyan együttműködési formát javasolt Megbízójának ZePdone termékünk keretében, amely képes alternatívájaként szolgálni a fenti két opciónak azok reciprok hátrányainak kiküszöbölésével.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

In vs outsourcing problematika

  1. 1. In- vs. outsourcing problematikájaZePdone projekt tapasztalatokAz üzleti döntéshozók, menedzserek gyakran szembesülnekazzal a kérdéssel, hogy adott projektet, feladatot cégenbelüli, vagy azon kívüli erőforrások segítségével hajtsanakvégre. Nincs ez másként a marketingkutatási, - tanácsadásiterületeken sem, ahol az adott szituáció igényeihezigazodóan mérlegelnie kell a vezetőségnek, hogy egyik vagy másik alternatíva milyenelőnyöket és hátrányokat szolgáltathat a projekt eredményességét illetően. A döntéstnehezíti, hogy az egyes megoldások mellett szóló érvek egyben ellenérvekként isfelhozhatóak. Előnyök HátrányokInsourcing Szervezeten belüli információk „Külső rálátás” hiánya birtoklása Szervezeti kultúra és normák Szervezeti befolyásoltság a ismerete domináns csoportok által Szervezeten belüli személyes Szervezeten belüli szakmai elfogadottság gyorsasága elfogadottság gyengeségeOutsourcing „Külső rálátás” objektivitása Szervezeten belüli információk hiánya Egyéb területeken szerzett Szervezeti kultúra, normák és tapasztalatok, probléma célok hiányos ismerete megoldások módszerek, modellek ismerete 1. táblázat Az in- és outsourcing előnyei és hátrányaiFelismerve a döntés nehézségeit Cégünk olyan együttműködési formát javasoltMegbízójának ZePdone termékünk keretében, amely képes alternatívájaként szolgálni a fentikét opciónak azok reciprok hátrányainak kiküszöbölésével.A ZePdone módszertan kiindulópontja, alapfeltevése, hogy a vállalaton belüli információknagymértékben lefedik a döntések meghozatalához szükséges piaci ismereteket. Éppen ezérta klasszikus marketingkutatási logikával ellentétben nem a külső (fogyasztó, szakértői)információk megszerzése, hanem elsősorban a belső, menedzsment által már birtokoltinformációk összegyűjtésére épít. Ez a módszertan szoros, folyamatos együttműködéstfeltételez a Megbízó vállalat és a Megbízott kutatók, tanácsadók között, így a projekt során atanácsadó cég jobban megismerheti a vállalaton belül uralkodó normákat, a szervezetiZeP 1. oldal 2011.12.19.
  2. 2. kultúrát, a menedzsment céljait, valamint feltárhatja a cégen belüli fejlesztési irányokat,kereteket. Belső Külső Információ forrása Külső Belső Klasszikus marketingkutatás MenedzsmentkutatásA menedzsmentkutatás fontos eleme a kutatócsoport munkájának és céljainak mindszakmai, mind személyes elfogadtatása, hiszen a megvalósítási szakaszban nélkülözhetetlena szervezet feltétlen támogatása, ezért a vállalati döntéshozatalban és megvalósításbanrésztvevők teljes köre bevonásra kerül a kutatás e fázisában. Természetesen a különbözőszintekről származó információk eltérő célokat szolgálnak. Alkalmazott technika egyéni csoportos Koncepci Koncepci óértékelé Szervezeti szint óalkotás Döntéshozók s Megvalósítók Megvaló- Koncepci síthatósá óértékelé g s feltételei Menedzsmentkutatás céljaiA menedzsmentkutatás során feltérképezett és meghatározott fejlesztési irányok, vállalaticélok és normák után kerül sor a fogyasztók elvárásainak, jelenlegi és jövőbeli szokásainakobjektív információkat biztosító eszközökkel történő kutatására, illetve a vállalati célokkaltörténő egybevetésükre.A folyamat célja, olyan objektív, megvalósítható akciótervekkel támogatott eredményekprezentálása, amelyek összhangban állnak a fogyasztói igényekkel, a szervezet céljaival ésélvezik annak komplex támogatását is.ZeP 2. oldal 2011.12.19.
  3. 3. Eddigi projektjeink során azt tapasztaltuk, hogy bár a Megbízóval ápolt szorosegyüttműködés kifejezetten magas idő és erőforrás igényű folyamat, ugyanakkor a Megbízóaktív részt vételének és a várható szervezeti változásoknak köszönhetően képesmegbolygatni az aktuális vállalati status quo-t, valamint általa egyszerre érvényesülhetnek akülső és belső erőforrásokra támaszkodó tanácsadói, kutatási feladatok előnyei.ZePdone termékünket akkor ajánljuk, amennyiben:  jelentős piaci változást készít elő  több funkcionális területet is érint  fogyasztói megkérdezések csak a már rendelkezésre álló ismeretek megerősítését szolgáljákZeP 3. oldal 2011.12.19.

×