Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Act.2 CLOUD COMPUTING

150 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Act.2 CLOUD COMPUTING

  1. 1. Josep M. Soler Vendrell(Administració i finances)
  2. 2. - Creació documents:Utilitzant el navegador ens permet crear i editar directament alnúvol o penjar documents, fulls de càlcul, presentacions, etc. Tot itenir menys funcionalitats que els programes que sinstal·len alordinador de manera local, gaudeix de lavantatge delaccessibilitat i la despreocupació en el tema dactualitzacions deprogramari. - Compartir arxius de treball: Servei dallotjament darxius al núvol. Aquest servei permet als usuaris emmagatzemar i sincronitzar arxius en línia i entre ordinadors diferents.
  3. 3. - Videoconferència:Per evitar desplaçaments innecessaris, la falta d’agilitat delscorreus electrònics podem aprofitar la xarxa de telefonia perinternet per parlar en directe i fins i tot amb vídeo... L’altre opciópodria ser el GOOGLE+ - Treball en xarxa: Els espais “Wiki” van sorgir com una eina de treball col·laboratiu per permetre a diversos usuaris coeditar fàcilment una pàgina web i així treballar conjuntament en un projecte.
  4. 4. - Creació pàgines WEB :WordPress sistema de gestió de continguts lliure i codi obert, quepermeten crear, gestionar i mantenir webs amb facilitat. Tot aixòsense necessitat de coneixements de programació. - Calaix d’eines: En aquest calaix podem destacar un editor de fotografies senzill i complet FLICKR, YOUTUBE que és un lloc web per, compartir i veure vídeos i moltes més aplicacions que ens enlairen cap un canvi de filosofia en el treball més obert i col·lectiu. Ens veiem en el núvol?

×