Welkom in de Bisdomzaal    Informatiebijeenkomsten   14 & 16 februari 2011 voornieuw benoemde leden van kerkbesturen...
Gebed tot de Heilige GeestKom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen,en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde....
ProgrammaWelkom / toelichting  De parochie in het geheel van de Kerk  De juridische aspecten van de parochie  als recht...
Drs. J.v.Oppenmedewerker dienst Parochieontwikkeling    De parochie   in het geheel van     de Kerk
De parochie• Gemeenschap van christengelovigen• Eucharistische gemeenschap• Taken: - vieren - onderrichten - liefde beo...
Naamgeving• παροικια >        = in den vreemde wonen παροικεω – inwonen zonder burgerrecht – „erbij wonen‟ – op...
Doelstelling• Het in stand houden en vitaal doen zijn van een geloofsgemeenschap die haar evangelische opdracht gestalte...
Geschiedenis• Derde eeuw: bisschopskerk in steden• Vanaf 300: groei op platteland parochies ontstaan vanuit bisschopskerk...
Beleidsverantwoordelijkheid• Bisschop: de pastoor van het bisdom• Delegatie naar     • Delegatie naar priesters, dia...
Wereldkerk• Bestuurd door college van bisschoppen• Onder leiding van de paus, de Pontifex Maximus• Met behulp van het kar...
Parochie nu• Codex (canon 515 §1): – “een parochie is  een bepaalde gemeenschap van  christengelovigen, – in een par...
Structuur parochie        Geloofsgemeenschap beheer                    pastoraat       ...
Taak kerkbestuur • Beheer vermogen • Werven en ontvangen gelden • Beheer (on)roerende goederen • Vaststellen en doen van u...
Mr. V. Peters,   jurist & kanselierDe juridische aspecten  van de parochie als rechtspersoon
Parochie als rechtspersoon• Kerkbesturen moeten rekening houden met woud aan regelgeving• Parochie bezit rechtspersoonlij...
Parochie als rechtspersoon• Algemeen Reglement voor bestuur parochie van de R.K. Kerk in Nederland• regelt structuur, org...
Bevoegdheid rechtspersoon• Algemeen Reglement regelt inrichting, beheer en besluitvorming van rechtspersoon• Vermogensrec...
Beperkingen  handelingsbevoegdheid• Besluiten uitvoeren overeenkomstig Algemeen Reglement (zie artikelen 53 en 54)• Schr...
Aansprakelijkheid• Naast kerkelijke regelgeving ook Nederlandse wetgeving van toepassing evenals eisen van goede trouw, ...
Arbeidsomstandigheden• ARBO-wet geldt voor parochie én begraafplaats, ook als vrijwilligersorganisatie• Verplichting: géé...
ANBI• Kerkgenootschappen aangemerkt als ANBI (Algemeen nut beogende instelling)• Vrijstelling van schenkings- en successi...
W.A. van de Molengraft RA,     Adjunct-econoomDe financiële aspecten van de     parochie
Activiteiten afdeling      Financiën• Aanspreekpunt voor parochies; van salaris tot restauratie• Ondersteuning in u...
Richtlijnen• Up to date houden van bijv. arbeidsvoorwaarden• Salarisverwerking: advies SDBgroep, hr. Witte (070-3570884) ...
Begroting• Uitbrengen brief voor opstellen begroting• Vóór 1 december indienen, ter goedkeuring bisdom• Geen uitgaven bui...
Jaarrekeningen• Voorgeschreven model: staat van inkomsten en uitgaven en balans bezittingen en schulden• Vóór 1 mei indie...
Financiële administratie• Boekhouding voeren volgens voorgeschreven rekeningschema• Streven naar één systeem voor alle pa...
Beleggingsfonds• Vanaf 2008• Ingelegd vermogen thans ca € 63 mln.• Rendement 2010: 4,5 %• Uitkering 2010: 3 %; rest vermog...
Interne controle,  toestemming betalingen• Bestuur collectief verantwoordelijk voor financiële gang van zaken• Onmisbaar...
Tekeningsbevoegdheid    penningmeester• Voorzitter en secretaris machtigen penningmeester• Aangeven grenzen van bevoegd...
Drs. J.Broekhuizen, medewerker dienst Parochieontwikkeling De nieuwe parochies enondersteuning vanuit bisdom
Ontwikkeling parochies  • Functie van pastoor  • Verzekering van inkomsten  • Creëren van rechtspersonen  • Koppel...
Inhoud nieuwe beleid• Vorming van nieuwe parochies: vitale en toekomstgerichte centra voor alle generaties voor viering ...
Inhoud nieuwe beleid• Eén parochiekerk met pastorie en parochiecentrum, ook voor catechese en diaconie• Parochiekerk:  d...
Pastoraal team• Doel: leiding en inspiratie geven aan hele parochie• Samenstelling: benoemde functionarissen (priester, ...
Bestuur• Pastoor en minimaal 4 en maximaal 8 leden• Zittingstermijn maximaal twee maal 4 jaar• Voorwaardenscheppend voor p...
Organogram
Beoogde indeling      Wijchen                 Nijmegen IIIDen Bosch II              U...
Dienstverlening bisdomBisdomstaf• mgr. drs. A.L.M.Hurkmans     eerstverantwoordelijke voor de pastorale zorg• mgr. dr...
Dienstverlening bisdomDienst Parochieontwikkeling: Drs. J. Broekhuizen, drs. B. Jansen en drs. J. van Oppen bieden begel...
Dienstverlening bisdomPastorale ondersteuning• Parochieontwikkeling        drs. B.Jansen• Jeugd en Jongeren    ...
Dienstverlening bisdomEconomaat• Dienst financiën         W.A. v.d.Molengraft RA o.a. adviseren van parochiebestu...
Dienstverlening bisdomOverige diensten:• Officialaat               dr. G.P. Weishaupt• Archief / Kerkelijke ...
Vragen ?Nadere informatie: www.bisdomdenbosch.nl
Wij danken u hartelijk voor uw aanwezigheid en   wensen u in uw belangrijke taak als  parochiebestuurder veel succes e...
Bisdom presentatie nieuwe bestuursleden 2011
Bisdom presentatie nieuwe bestuursleden 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bisdom presentatie nieuwe bestuursleden 2011

1,880 views

Published on

Ruim veertig nieuwe bestuursleden van parochies in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch verzamelden zich verdeeld over maandag 14 en woensdag 16 februari in het bisdomskantoor aan de Parade. Jaarlijks worden nieuw benoemde bestuursleden uit ons bisdom uitgenodigd voor een informatieavond over de parochie en de dienstverlening vanuit het bisdom.

Aan de hand van een viertal thema’s gingen vijf bisdommedewerkers in op functie van de parochie in het bisdom. Met het thema ‘De parochie in het geheel van de Kerk’ sprak drs. Jac van Oppen onder andere over het ontstaan, de structuur en het doel van de parochie. ‘De parochie als rechtspersoon’ en andere juridische aspecten van het bestuurslidmaatschap werden ingeleid door mr. Vincent Peters. Na een korte pauze - waarin de deelnemers hun ervaringen uitwisselden - behandelde Wil van de Molengraft RA het thema ‘De parochie en financiën’. De dienstverlening vanuit het bisdom en de vorming van Nieuwe Parochies werd toegelicht door drs. Co Broekhuizen. 

Tijdens de afsluitende vragenronde waarin mede-procesbegeleider drs Bart Jansen MBA als moderator optrad, kwamen aspecten aan de orde als het werkgeverschap van bestuur, het functioneren van het pastorale team, vrijwilligers en doelgroepen in de kerk en de communicatie van en met het bisdom. "Tijdens deze avonden is het prettig dat we van deze nieuwe bestuursleden terugkoppeling krijgen over de gang van zaken binnen de parochies", aldus Jansen, "zodat wij vanuit het bisdom onze dienstverlening nog specificieker kunnen toespitsen op de behoeftes die daar liggen". 

Beide avonden werd gebruikt gemaakt van diabeelden via een beamerpresentatie en kregen de deelnemers een handout met een samenvatting van de inleidingen. De presentatie is te bekijken en te downloaden via onderstaande applicatie. Het volledige documentatie is op te vragen bij de afdeling Parochieontwikkeling: 073 6125488

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,880
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
138
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bisdom presentatie nieuwe bestuursleden 2011

 1. 1. Welkom in de Bisdomzaal Informatiebijeenkomsten 14 & 16 februari 2011 voornieuw benoemde leden van kerkbesturen in het bisdom van ‟s-Hertogenbosch
 2. 2. Gebed tot de Heilige GeestKom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen,en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen.- En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.Laat ons bidden.God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen door deverlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef datwij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogenbezitten, en ons altijd over Zijn vertroosting mogenverblijden. Door Christus, onze Heer.Amen.
 3. 3. ProgrammaWelkom / toelichting De parochie in het geheel van de Kerk De juridische aspecten van de parochie als rechtspersoonPauze De financiële aspecten van de parochie De nieuwe parochies en ondersteuning vanuit bisdomGelegenheid tot stellen van vragenAfsluiting
 4. 4. Drs. J.v.Oppenmedewerker dienst Parochieontwikkeling De parochie in het geheel van de Kerk
 5. 5. De parochie• Gemeenschap van christengelovigen• Eucharistische gemeenschap• Taken: - vieren - onderrichten - liefde beoefenen
 6. 6. Naamgeving• παροικια > = in den vreemde wonen παροικεω – inwonen zonder burgerrecht – „erbij wonen‟ – op doortocht• Volk Gods burgers van Rijk Gods
 7. 7. Doelstelling• Het in stand houden en vitaal doen zijn van een geloofsgemeenschap die haar evangelische opdracht gestalte geeft• Parochie maakt algemene doelstelling van Kerk plaatselijk waar
 8. 8. Geschiedenis• Derde eeuw: bisschopskerk in steden• Vanaf 300: groei op platteland parochies ontstaan vanuit bisschopskerken• Trente (1545-1563): – Parochies afgebakend als onderdeel van bisdom – Parochie territoriaal omschreven als ambtsgebied van de pastoor• Vaticanum II (1962 –1965): parochiegemeenschap
 9. 9. Beleidsverantwoordelijkheid• Bisschop: de pastoor van het bisdom• Delegatie naar • Delegatie naar priesters, diakens en kerkbesturen pastorale werkers die hij heeft die hij heeft aangesteld aangesteld• Presbyterium• Bisdom: lange en middellange termijn Kerkbesturen: middellange en korte termijn
 10. 10. Wereldkerk• Bestuurd door college van bisschoppen• Onder leiding van de paus, de Pontifex Maximus• Met behulp van het kardinalencollege• Ondersteund door de Curie
 11. 11. Parochie nu• Codex (canon 515 §1): – “een parochie is een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, – in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, – waarover de herderlijke zorg, – onder het gezag van de diocesane Bisschop, – aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.
 12. 12. Structuur parochie Geloofsgemeenschap beheer pastoraat Pastoor (vz) Kerk- Pastoraal team advies bestuurWerkgroepen Werkgroepen Beheer en pastoraat zijn onderscheiden taken
 13. 13. Taak kerkbestuur • Beheer vermogen • Werven en ontvangen gelden • Beheer (on)roerende goederen • Vaststellen en doen van uitgaven • Nakomen verplichtingen • Aangaan overeenkomsten
 14. 14. Mr. V. Peters, jurist & kanselierDe juridische aspecten van de parochie als rechtspersoon
 15. 15. Parochie als rechtspersoon• Kerkbesturen moeten rekening houden met woud aan regelgeving• Parochie bezit rechtspersoonlijkheid• Burgerlijk wetboek: Kerkgenootschappen “bezitten rechtspersoonlijkheid”; “Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de wet” • Kerkelijk wetboek als basis
 16. 16. Parochie als rechtspersoon• Algemeen Reglement voor bestuur parochie van de R.K. Kerk in Nederland• regelt structuur, organisatie en bevoegdheden van parochie• maakt deelname mogelijk aan maatschappelijk handelen (m.n. vermogensrechtelijk)• Rechtspersoonlijkheid parochie in maatschappij NIET altijd meer duidelijk
 17. 17. Bevoegdheid rechtspersoon• Algemeen Reglement regelt inrichting, beheer en besluitvorming van rechtspersoon• Vermogensrechtelijke handelingen gebaseerd op „collegiaal bestuur‟: bestuursbesluit nodig • Geldige (her)benoeming bestuursleden door bisschop noodzakelijk voor geldigheid besluiten
 18. 18. Beperkingen handelingsbevoegdheid• Besluiten uitvoeren overeenkomstig Algemeen Reglement (zie artikelen 53 en 54)• Schriftelijke machtiging bisschop nodig voor bepaalde besluiten• Niet ongebruikelijk: vergelijk bestuur van vereniging en college van B&W• Handelen is onbevoegd zonder goedkeuring• Vraag tijdig machtiging bisschop aan!
 19. 19. Aansprakelijkheid• Naast kerkelijke regelgeving ook Nederlandse wetgeving van toepassing evenals eisen van goede trouw, redelijkheid en billijkheid• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: weinig zinvol• Hoofdregel: niet persoonlijk aansprakelijk • Veel zaken zijn (collectief) verzekerd door bisdom/parochie
 20. 20. Arbeidsomstandigheden• ARBO-wet geldt voor parochie én begraafplaats, ook als vrijwilligersorganisatie• Verplichting: géén negatieve invloed op veiligheid en gezondheid• Risico-inventarisatie en -evaluatie; plan van aanpak voor parochies (knelpunten)• Overleg bisdommen – ARBO-dienst• Landelijke modelinstructie met ARBO-voorschriften
 21. 21. ANBI• Kerkgenootschappen aangemerkt als ANBI (Algemeen nut beogende instelling)• Vrijstelling van schenkings- en successierechten
 22. 22. W.A. van de Molengraft RA, Adjunct-econoomDe financiële aspecten van de parochie
 23. 23. Activiteiten afdeling Financiën• Aanspreekpunt voor parochies; van salaris tot restauratie• Ondersteuning in uitvoering financieel werk• Bisschop blijft eindverantwoordelijke• Richtlijnen, gebundeld in parochiehandboek (zie website bisdom)
 24. 24. Richtlijnen• Up to date houden van bijv. arbeidsvoorwaarden• Salarisverwerking: advies SDBgroep, hr. Witte (070-3570884) verricht al voor meer dan 100 van onze parochies de salarisadministratie
 25. 25. Begroting• Uitbrengen brief voor opstellen begroting• Vóór 1 december indienen, ter goedkeuring bisdom• Geen uitgaven buiten goedgekeurde begroting• Hulpmiddel bij plannen ontwikkelen• Aanreiken van uitgangspunten voor opstellen begroting
 26. 26. Jaarrekeningen• Voorgeschreven model: staat van inkomsten en uitgaven en balans bezittingen en schulden• Vóór 1 mei indienen, ter goedkeuring bisdom• Geen noodzakelijke controle door accountant• Controle door bisdom
 27. 27. Financiële administratie• Boekhouding voeren volgens voorgeschreven rekeningschema• Streven naar één systeem voor alle parochies• NAVISION: - kerkledenadministratie (hr. J. Broekhuizen), - financiële administratie - begraafplaatsadministratie• Controle jaarrekening en maken nota voor bisdomafdracht door mevr. Martens• Andere zaken o.a. pensioenmutaties en KASKI-gegevens
 28. 28. Beleggingsfonds• Vanaf 2008• Ingelegd vermogen thans ca € 63 mln.• Rendement 2010: 4,5 %• Uitkering 2010: 3 %; rest vermogensgroei• Instappen per 1e van ieder kwartaal
 29. 29. Interne controle, toestemming betalingen• Bestuur collectief verantwoordelijk voor financiële gang van zaken• Onmisbaar: afdoende interne controle binnen parochie• Veelal door middel van functiescheiding; niet alles door één persoon
 30. 30. Tekeningsbevoegdheid penningmeester• Voorzitter en secretaris machtigen penningmeester• Aangeven grenzen van bevoegdheden• Richtlijnen bisdom: > penningmeester alleen bevoegd bij betalingen tot euro 10.000; > bevoegd samen met voorzitter of secretaris bij betalingen tussen euro 10.000 - 100.000; > bevoegd samen met voorzitter en secretaris bij betalingen boven euro 100.000.• Verhouding tussen penningmeester en eventuele beheercommissies
 31. 31. Drs. J.Broekhuizen, medewerker dienst Parochieontwikkeling De nieuwe parochies enondersteuning vanuit bisdom
 32. 32. Ontwikkeling parochies • Functie van pastoor • Verzekering van inkomsten • Creëren van rechtspersonen • Koppeling gelovigen aan kerken • Sinds 1854: Bestuur door leken Na Vaticanum II: • Omslag naar geloofsgemeenschap
 33. 33. Inhoud nieuwe beleid• Vorming van nieuwe parochies: vitale en toekomstgerichte centra voor alle generaties voor viering Eucharistie en ontmoeting• Nabije pastorale zorg, persoonlijk contact • Prioriteit aan speerpunten: - jeugd en jongeren - huwelijk en gezin - roeping en vorming - Kerk en samenleving
 34. 34. Inhoud nieuwe beleid• Eén parochiekerk met pastorie en parochiecentrum, ook voor catechese en diaconie• Parochiekerk: dagelijkse Eucharistie en alle kerkelijke feesten.• Overige kerken: in weekend minstens één eucharistieviering• Kapelkerken: dopen, huwelijken, uitvaarten en gebedsdiensten.• Eén pastoraal team en één bestuur
 35. 35. Pastoraal team• Doel: leiding en inspiratie geven aan hele parochie• Samenstelling: benoemde functionarissen (priester, diaken en pastoraal werk(st)er)• Taakverdeling: elk teamlid eigen taken m.b.t. speerpunten• Werkt vanuit een gezamenlijke werkplek en werkt samen met pastorale assistenten en vrijwilligers
 36. 36. Bestuur• Pastoor en minimaal 4 en maximaal 8 leden• Zittingstermijn maximaal twee maal 4 jaar• Voorwaardenscheppend voor pastoraat• Taken: - Beheer - Administratie en automatisering - Informatie en communicatie - Personeel - Representatie• Ondersteuning door commissies
 37. 37. Organogram
 38. 38. Beoogde indeling Wijchen Nijmegen IIIDen Bosch II Uden St.AnthonisKaatsheuvelTilburg I St.OedenrodeHilvarenbeek Helmond I
 39. 39. Dienstverlening bisdomBisdomstaf• mgr. drs. A.L.M.Hurkmans eerstverantwoordelijke voor de pastorale zorg• mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts eerste vicaris-generaal; beleid nieuwe parochies; voorzitter priesterraad en kapittel• mgr. dr. J.W.M. Liesen onderwijs; het categoriaal pastoraat; welzijn, vorming en benoemingen van pastoraal kader• diaken drs. P.A.M. Broeders directeur-econoom; economaat; bisdomdiensten
 40. 40. Dienstverlening bisdomDienst Parochieontwikkeling: Drs. J. Broekhuizen, drs. B. Jansen en drs. J. van Oppen bieden begeleiding en toerusting bij• processen van pastorale reorganisatie (vorming nieuwe parochies, kerksluiting)• voortgaande kerkopbouw (visie-ontwikkeling, nieuwe projecten, teamvorming, pastorale planning, kerkledenadministratie)
 41. 41. Dienstverlening bisdomPastorale ondersteuning• Parochieontwikkeling drs. B.Jansen• Jeugd en Jongeren ing. H.Ruiter.• Huwelijk en gezin ing. H.Ruiter• Kerk en Samenleving drs. P.Wennekes• Roeping en Vorming (DVC) drs. E.Kleinpenning• Katholiek Onderwijs drs. C.Roes• Liturgie F. van Genugten .
 42. 42. Dienstverlening bisdomEconomaat• Dienst financiën W.A. v.d.Molengraft RA o.a. adviseren van parochiebesturen• Dienst financiën/administratie M.Promt verzorgt o.a. financiële administratie bisdom• Afdeling bouwzaken A.Maas advies en ondersteuning bij bouwkundige vragen• Kanselarij mr.V.Peters o.a. begeleiding en ondersteuning in juridische aangelegenheden
 43. 43. Dienstverlening bisdomOverige diensten:• Officialaat dr. G.P. Weishaupt• Archief / Kerkelijke kunst drs. E. van Deutekom• Welzijn werkers in pastoraat drs. T.Bangert• Dienst Communicatie M. Savelsbergh o.a presentatie bisdom, perscontacten verzorgen van bisdomblad en website
 44. 44. Vragen ?Nadere informatie: www.bisdomdenbosch.nl
 45. 45. Wij danken u hartelijk voor uw aanwezigheid en wensen u in uw belangrijke taak als parochiebestuurder veel succes en zegen. U kunt ons altijd benaderen met uw vragen. Goede reis naar huis!

×