Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Likestilling i menigheter på Sørlandet? - mellom ideologi og praksis Ottar M. Michaelsen Stipendiat i religionssosiologi ...
” Hvem koker kaffen og hvem forkynner Ordet?” – endringer i det sørlandske kristenliv i lys av et kjønnsperspektiv <ul><l...
Forskningsspørsmål <ul><li>1) Kartlegging av endringer </li></ul><ul><li>Hvilke endringer har skjedd i forhold til kjønnsm...
Vest-Agder <ul><li>- by – land </li></ul><ul><li>øst/vest i Vest-Agder </li></ul>
Menigheter fra følgende kirkesamfunn: Statistisk materiale fra 10 menigheter :  6 statskirkelige, 2 pinsekarismatisk, 2 ...
Ulike typer informanter i hver av de fire menighetene <ul><li>Informanter, fra grasrot til ledelse </li></ul><ul><li>-Pres...
Forskningsdesign <ul><li>Kombinasjon av </li></ul><ul><li>kvantitative og kvalitative metoder </li></ul><ul><ul><li>såka...
Hvordan skjer endringer i samfunnet? <ul><li>Agent over struktur? </li></ul><ul><ul><li>(voluntaristisk tendens) </li></u...
Hvilke faktorer er av betydning når det gjelder agentens makt til endringer? <ul><li>Makt avhengig av kjønn? </li></ul><ul...
Hvilke strukturer kan det være snakk om? <ul><li>Teologiske standpunkter </li></ul><ul><li>Autoritetsstrukturer ? </li><...
Ulike teoriperspektiver <ul><li>Endringer og makt </li></ul><ul><li>Bourdieu: posisjon, habitus (den kroppsliggjorte vane...
<ul><li>Operasjonalisering av makt i et kjønnsperspektiv </li></ul><ul><li>handler om både posisjoner (praksis) og tenknin...
<ul><li>Hvor forpliktet er menighetene på målsettingen om likestilling i samfunnet (Likestillingsloven)? </li></ul><ul><li...
Hva er det med Sørlandet og likestilling?!? <ul><li>Hvorfor kommer Agder dårlig ut på Likestillingsbarometeret? </li></ul...
Likestilling i menigheter  mellom ideologi og praksis <ul><li>Hvordan forstår jeg ideologi </li></ul><ul><ul><li>Offisie...
Likestilling i menigheter  mellom ideologi og praksis <ul><li>Hvordan forstår jeg praksis: </li></ul><ul><ul><li>praksis...
Likestilling i <ul><li>I Strategiplan for Den norske kirke 2005-2008 er &quot;kjønn </li></ul><ul><li>og likestilling&quo...
Likestilling i <ul><li>Ingen offisiell strategi for likestilling </li></ul><ul><li>Unntaksbestemmelsen fra ”Likestillingsl...
Likestilling i <ul><li>Ingen offisiell strategi i forhold til likestilling </li></ul><ul><li>Unntaksbestemmelsen fra ”Like...
Noen eksempler fra empirien <ul><li>I forhold til informantenes tenkning om: </li></ul><ul><ul><li>hva likestilling er ? <...
Likestilling i menigheter – mellom ideologi og praksis? noen foreløpige tendenser <ul><li>Forskjeller mellom Den norske ...
Hvor går veien videre? <ul><li>Kilde: google bildesøk </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Likestillingskonferansen Ottar Mm 09112007

635 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Likestillingskonferansen Ottar Mm 09112007

 1. 1. Likestilling i menigheter på Sørlandet? - mellom ideologi og praksis Ottar M. Michaelsen Stipendiat i religionssosiologi Universitet i Agder Likestillingskonferansen UiA, 09.11.07
 2. 2. ” Hvem koker kaffen og hvem forkynner Ordet?” – endringer i det sørlandske kristenliv i lys av et kjønnsperspektiv <ul><li>Hovedproblemstilling for avhandlingen: Hvilke endringer har skjedd i forhold til makt, muligheter og begrensninger for både kvinner og menn i menigheter i Vest-Agder i et 30 års perspektiv, </li></ul><ul><li>og hvordan kan disse endringene fortolkes i lys av teorier om makt og kjønn? </li></ul>
 3. 3. Forskningsspørsmål <ul><li>1) Kartlegging av endringer </li></ul><ul><li>Hvilke endringer har skjedd i forhold til kjønnsmessig fordeling i ulike posisjoner i menighetene? </li></ul><ul><li>2) Fortolkning av endringer </li></ul><ul><li>Hvordan kan disse endringer i menighetene analyseres og fortolkes med utgangspunkt i teoriperspektiver på makt og kjønn? </li></ul><ul><li>3) Forventninger og praksis knyttet til kjønn </li></ul><ul><li>Hvordan har oppfatninger og praksiser knyttet til kjønn endret seg i menighetene? </li></ul><ul><li>4) Likestilling i menighetene </li></ul><ul><li>Hvilken tenkning og praksis har menighetene i forhold til likestilling, og hvordan er denne tenkning og praksis sammenlignet med målsettinger om likestilling? </li></ul>
 4. 4. Vest-Agder <ul><li>- by – land </li></ul><ul><li>øst/vest i Vest-Agder </li></ul>
 5. 5. Menigheter fra følgende kirkesamfunn: Statistisk materiale fra 10 menigheter : 6 statskirkelige, 2 pinsekarismatisk, 2 frikirkelig Kvalitative intervjuer i 4 av disse 10 menigheter 2 statskirkelige, 1 pinsekarismatisk, 1 frikirkelig
 6. 6. Ulike typer informanter i hver av de fire menighetene <ul><li>Informanter, fra grasrot til ledelse </li></ul><ul><li>-Prest/Pastor </li></ul><ul><li>-Menighetsråd/ Eldsteråd (leder) </li></ul><ul><li>-Diakon </li></ul><ul><li>-Barne- og ungdomsarbeidere </li></ul><ul><li>-Frivillige: - mat og vasking (praktisk) </li></ul><ul><li>Til sammen ca. 25 informanter, jevnt fordelt på </li></ul><ul><li>- kjønn </li></ul><ul><li>- alder (20 – 70 år) </li></ul><ul><li>- ulike posisjoner/funksjoner i menigheten </li></ul>
 7. 7. Forskningsdesign <ul><li>Kombinasjon av </li></ul><ul><li>kvantitative og kvalitative metoder </li></ul><ul><ul><li>såkalt metodetriangulering </li></ul></ul><ul><li>Kombinasjon av </li></ul><ul><li>deduktiv og induktiv tilnærming </li></ul>
 8. 8. Hvordan skjer endringer i samfunnet? <ul><li>Agent over struktur? </li></ul><ul><ul><li>(voluntaristisk tendens) </li></ul></ul><ul><li>Struktur over agent? </li></ul><ul><ul><li>(deterministisk tendens) </li></ul></ul><ul><li>Hvordan kan dette fortolkes ut i fra menighetenes dynamikk og egenart? </li></ul>
 9. 9. Hvilke faktorer er av betydning når det gjelder agentens makt til endringer? <ul><li>Makt avhengig av kjønn? </li></ul><ul><li>Makt avhengig av alder? </li></ul><ul><li>Makt avhengig av posisjon? </li></ul><ul><li>Makt avhengig av refleksive strategier? </li></ul><ul><li>Makt avhengig av sosialt samspill/ demokratisering </li></ul>
 10. 10. Hvilke strukturer kan det være snakk om? <ul><li>Teologiske standpunkter </li></ul><ul><li>Autoritetsstrukturer ? </li></ul><ul><li>Kjønnsbaserte strukturer (patriarkatet)? </li></ul><ul><li>Familiestrukturer? </li></ul><ul><li>Sosiale normer og forventninger? </li></ul><ul><li>Tradisjonens strukturer? </li></ul><ul><ul><li>i menighet og samfunn </li></ul></ul><ul><li>Organisasjonskultur? </li></ul><ul><li>Samfunnets lovbestemmelser ? </li></ul>
 11. 11. Ulike teoriperspektiver <ul><li>Endringer og makt </li></ul><ul><li>Bourdieu: posisjon, habitus (den kroppsliggjorte vane), praksisteori </li></ul><ul><li>Giddens: refleksive strategier, empowerment, strukturasjonsteori </li></ul><ul><li>Kjønn og makt </li></ul><ul><li>Butler: ”doing gender” (queer teori) </li></ul><ul><li>Bourdieu: Den maskuline dominans (heteronormativt utgangspunkt) </li></ul><ul><li>Kjønn og makt og i religiøs kontekst </li></ul><ul><li>Woodhead: egen makt-dynamikk i religiøse sammenhenger, i forhold til kjønn </li></ul><ul><li>David og Bernice Martin o.a.: Forholdet mellom offisiell ideologi og operativ praksis kan sprike </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Operasjonalisering av makt i et kjønnsperspektiv </li></ul><ul><li>handler om både posisjoner (praksis) og tenkning om praksis (ideologi) </li></ul><ul><li>Deskriptivt eller normativt? </li></ul><ul><li>Likestilling og likeverd </li></ul><ul><li>Fokus på likestilling og kjønn </li></ul>Likestilling som analytisk perspektiv
 13. 13. <ul><li>Hvor forpliktet er menighetene på målsettingen om likestilling i samfunnet (Likestillingsloven)? </li></ul><ul><li>Unntaksbestemmelsen fra ”Likestillingslovens § 2: Loven gjelder på alle områder, med unntak av indre forhold i trossamfunn .” </li></ul>Likestilling i menigheter på Sørlandet?
 14. 14. Hva er det med Sørlandet og likestilling?!? <ul><li>Hvorfor kommer Agder dårlig ut på Likestillingsbarometeret? </li></ul><ul><li>Hvordan er sammenhengen mellom religiøsitet og likestilling? (jfr. Selands artikkel ”Bedehusets kjønnsregime” (2002) </li></ul>
 15. 15. Likestilling i menigheter  mellom ideologi og praksis <ul><li>Hvordan forstår jeg ideologi </li></ul><ul><ul><li>Offisielle lovbestemmelser og strategier </li></ul></ul><ul><ul><li>Menighetens tenkning omkring likestilling </li></ul></ul><ul><ul><li>Informantens syn på – og forståelse av likestilling </li></ul></ul>
 16. 16. Likestilling i menigheter  mellom ideologi og praksis <ul><li>Hvordan forstår jeg praksis: </li></ul><ul><ul><li>praksis i forhold til ”hvem som gjør hva”. </li></ul></ul><ul><ul><li>praksis i forhold til hva som gjøres av likestillingsarbeid (særlig Den Norske kirke) </li></ul></ul>
 17. 17. Likestilling i <ul><li>I Strategiplan for Den norske kirke 2005-2008 er &quot;kjønn </li></ul><ul><li>og likestilling&quot; integrert som et av mange tverrgående </li></ul><ul><li>perspektiver. </li></ul><ul><li>I Fremme en jevn fordeling av kvinner og menn på alle plan i kirken. </li></ul><ul><li>II Synliggjøre og styrke arbeidet med teologi, gudstjeneste og liturgi. </li></ul><ul><li>III Vektlegge kvinners kompetanse i kirkens arbeid for fred, rettferdighet og vern om skaperverket. </li></ul><ul><li>IV Integrere og spesialisere arbeidet med kjønnsspørsmål og likestilling. </li></ul><ul><li>Eksempel på praksis: Likestilling på autopilot, v/ Gry Friis Eriksen (2004) </li></ul>
 18. 18. Likestilling i <ul><li>Ingen offisiell strategi for likestilling </li></ul><ul><li>Unntaksbestemmelsen fra ”Likestillingslovens § 2: Loven gjelder på alle områder, med unntak av indre forhold i trossamfunn .” </li></ul><ul><li>kirkesamfunn uten den samme hierarkiske ordning som andre kirkesamfunn </li></ul><ul><li> hver menighet er i større grad en selvstendig enhet  variasjon mellom ulike menigheter </li></ul><ul><li>” (…) vi har ikke vedtekter eller andre ting som sier at det må være en mann.” (pastor) </li></ul>
 19. 19. Likestilling i <ul><li>Ingen offisiell strategi i forhold til likestilling </li></ul><ul><li>Unntaksbestemmelsen fra ”Likestillingslovens § 2: Loven gjelder på alle områder, med unntak av indre forhold i trossamfunn .” </li></ul><ul><li>Frikirken mer hierarkisk struktur – vedtar teologiske spørsmål og standpunkter på synodemøter </li></ul><ul><li>Spørsmålet om kvinners muligheter til å kunne inneha ulike verv har vært under diskusjon i lang tid </li></ul><ul><li>2005: Åpenhet for at kvinner kan ordineres både til eldsteråd og som pastor </li></ul>
 20. 20. Noen eksempler fra empirien <ul><li>I forhold til informantenes tenkning om: </li></ul><ul><ul><li>hva likestilling er ? </li></ul></ul><ul><ul><li>hva likestilling betyr for informanten? </li></ul></ul><ul><ul><li>i hvilken grad likestilling er tematisert i menigheten? </li></ul></ul><ul><ul><li>om menigheten er likestilt? </li></ul></ul>OBS: Av forskningsetiske hensyn ønsker jeg ikke å legge ved de transkriberte tekstutdragene som ble presentert på selve foredraget! Har du spørsmål knyttet til disse, så kan jeg kontaktes feks. på mail.
 21. 21. Likestilling i menigheter – mellom ideologi og praksis? noen foreløpige tendenser <ul><li>Forskjeller mellom Den norske kirke og frimenighetene – om likestilling er tematisert? </li></ul><ul><li>Ingen offisielle hinder for kvinnelige pastorer eller prester </li></ul><ul><li>Er likestilling viktig å fokusere på? </li></ul><ul><li>Flere tenker ”moderne” om kjønn </li></ul><ul><li>Paradoks i forhold til likestilling – ideologi og praksis. </li></ul>
 22. 22. Hvor går veien videre? <ul><li>Kilde: google bildesøk </li></ul>

×