Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
A régiók szerepe a területfejlesztésben Máthé Péter Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Pécs, 2007.10.10.
 
Régiók kialakulásának okai <ul><li>Politikai  (állami feladatok tehermentesítése, közigazgatási funkciók elosztása – tart...
A regionalizmus térnyerésének legfontosabb okai <ul><li>Etnikai, kulturális regionalizmus  (flamand, vallon, baszk, skót...
Az Európai Unió tagállamainak területi szerveződése <ul><li>Föderalista, szövetségi államok  (Ausztria, Belgium, Németors...
Strukturális Alapokból támogatható térségek 2000-2006 Objective 1 Objective 2        Objective 1        Objective 2     ...
2007-2013
1 főre jutó GDP régiónként (PPS) 2001 Forrás: DG REGIO < 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 nincs adat Inde...
A NUTS szintek száma a jelenlegi EU tagállamokban 1091 213 7 2 EU-15 21 8 1 Svédország 52 19 7 Spanyolország 30 7 3 Portu...
Az Európai Unió regionális politikájának alapelvei I. <ul><li>Szubszidiaritás és decentralizáció </li></ul><ul><ul><li>dön...
Az Európai Unió regionális politikájának alapelvei II. <ul><li>Programozás </li></ul><ul><ul><li>fejlesztési stratégiák ki...
A kohéziós politika főbb változásai (2007-) <ul><li>A célok ( Objectives ) számának csökkentése (9  3) </li></ul><ul><li>...
A Strukturális Alapok célkitűzései 2007-2013 <ul><li>Objective 1 – Convergence (Konvergencia) Az elmaradott régiók fej...
Strukturális eszközök 2007-től <ul><li>European Regional Development Fund (ERDF) – Európai Regionális Fejlesztési Alap </...
A bővítésből eredő kihívások <ul><li>Az EU lakossága 380 millióról 454 millió főre nő </li></ul><ul><li>Az egy főre jut...
Magyarország számára rendelkezésre álló EU forrás 61,6 59,3 64,8 62,3 197,1 224,9 289,8 803 , 6 833,9 863,1 892,6 920,9 95...
A várható európai uniós fejlesztési források <ul><li>Strukturális és Kohéziós Alapok: 22,4 Mrd EUR </li></ul><ul><li>Hazai...
Strukturális és Kohéziós Alapok sikeres igénybevételének feltételei: <ul><li>Második Nemzeti Fejlesztési Terv ( NFT II, Ú...
Tervezési alapdokumentumok <ul><li>Lisszaboni stratégia </li></ul><ul><li>Göteborgi elvárások </li></ul><ul><li>Közösségi ...
Lisszaboni stratégia <ul><li>Átfogó cél: EU a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb, tudásalapú gazdaságává váljon <...
Göteborgi elvárások <ul><li>Fejlődés fenntarthatóság át biztosítani kell </li></ul><ul><ul><li>Társadalmi </li></ul></ul>...
<ul><li>Közösségi kohéziós politika alapdokumentum a </li></ul><ul><li>Kötelező érvényű útmutató a regionális politikák ...
<ul><li>Teljes körű fejlesztési koncepció az összes közösségi és hazai források felhasználására (vidékfejlesztés, konverge...
<ul><li>Átfogó célok 2020-ig </li></ul><ul><ul><li>Térségi versenyképesség </li></ul></ul><ul><ul><li>Területi felzárkózás...
ÚMFT célrendszere
Az ÚMFT operatív program struktúrája + ÚMVP !!! <ul><li>Államreform OP – ÁROP </li></ul>6. Államreform <ul><li>Elektronik...
+ ÚMVP:  1 297 000 millió Ft
Konvergencia ROP-ok (6 db) <ul><li>Prioritási tengelyek: </li></ul><ul><li>regionális gazdaságfejlesztés </li></ul><ul><li...
KMR OP <ul><li>Prioritási tengelyek: </li></ul><ul><li>innováció-orientált gazdaság-fejlesztések támogatása </li></ul><ul...
Stratégiai tervezés folyamata (ÚMFT, OP-k) Miniszter Régiók OP  TKB NFÜ Koord. ÚMFT, OP javaslat ÚMFT, OP Korm. döntés ...
Akciótervezés folyamata Miniszter Régiók OP  TKB javaslat javaslat NFÜ Koord. Akcióterv javaslat Akcióterv Monitoring Bi...
A magyarországi régiók felkészülése 2007-2013. közötti EU-s költségvetési periódusra
A magyarországi NUTS 2 régióbeosztás
Forrás: VÁTI
 
 
A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül megyénként, 2003  Forrás: OFA
Forrás: VÁTI
A települések társadalmi-gazdasági fejlettsége, 2003
 
Regionális különbségek főbb tényezői <ul><li>Elérhetőség, infrastrukturális ellátottság </li></ul><ul><li>Régió tőkevonzó...
A tanács és az ügynökség törvényi háttere <ul><li>A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvén...
A regionális fejlesztési tanács tagjai <ul><li>19 fő (10 helyi, 9 kormányzati) </li></ul><ul><li>Megyei területfejlesztési...
A regionális fejlesztési tanács feladatai <ul><li>Gazdaságfejlesztés területi koordinációja </li></ul><ul><li>Előkészíti a...
A regionális fejlesztési tanács saját bizottságai <ul><li>Programértékelő Bizottság (PÉB) </li></ul><ul><li>Tervezési Bi...
A regionális fejlesztési tanács partner bizottságai <ul><li>Regionális Idegenforgalmi Bizottság (RIB) </li></ul><ul><li>...
Az RFÜ feladatai <ul><li>Az RFT és bizottságainak működtetése </li></ul><ul><li>Tervezés (felkészülés 2007-2013-ra) </li><...
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. kapacitása <ul><li>A DDRFÜ létszáma: kb. 95 fő </li></ul><ul><li>Ma...
Dél-Dunántúli Regionális Tervező Hálózat RMCS Térségi tervező hálózat ( v e r t i k á l i s ) Szakmai tervező hálózat ( h ...
Biztonságos Átfogó cél: felzárkózás A Dél-dunántúli ROP célrendszere
A Dél-Dunántúli Operatív Program tartalma <ul><li>1. prioritási tengely:  </li></ul><ul><li>A városi térségek fejleszté...
1. prioritási tengely: A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése <ul><li>1.1.1 Üzleti ...
2 . prioritási tengely: A turisztikai potenciál erősítése a régióban <ul><li>2.1.1 Komplex turisztikai termékcsomagok ki...
T urisztikai magterületek a régióban
3 . prioritási tengely: H umán közszolgáltatások  fejlesztés e  <ul><li>3.1.1Közszolgálati intézmények akadálymentesítés...
4 . prioritási tengely: Integrált városfejlesztési akciók támogatása  <ul><li>4.1.1 Városfejlesztési akciók támogatása </...
5 . prioritási tengely: Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés <ul><li>5.1.1 A hivatásforgalmú kerékpáros közleked...
A DDOP pénzügyi terve
Támogatás típusok (áttekintés) Akcióterv Korm. döntés Kiemelt projekt 2 fordulós pályázat 1 fordulós pályázat Közvetett t...
ROP Akciótervek – pályázati kiírások ütemezése (indikatív!) Júl. 19. Máj. 3. Márc. 22. Első pályázatok beérkezése Júl. 9....
www.deldunantul.com/nft2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RéGióK A TeruletfejlesztéSben, Pte Btk Mp 071010

3,065 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RéGióK A TeruletfejlesztéSben, Pte Btk Mp 071010

 1. 1. A régiók szerepe a területfejlesztésben Máthé Péter Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Pécs, 2007.10.10.
 2. 3. Régiók kialakulásának okai <ul><li>Politikai (állami feladatok tehermentesítése, közigazgatási funkciók elosztása – tartomány, régió, megye, járás stb.) </li></ul><ul><li>Gazdasági (azonos gazd. szerkezet, jelentős gazd-i potenciál, ökonómiai, agglomerációs hatás, klaszterizáció stb.) </li></ul><ul><li>Kulturális (nyelv, vallás, szokások, hagyományok, történelmi értékek, társadalmi kapcsolatok) </li></ul><ul><li>Tervezési-fejlesztési (gazdaságilag elmaradott, ipari válságtérség, magas munkanélküliség) </li></ul>
 3. 4. A regionalizmus térnyerésének legfontosabb okai <ul><li>Etnikai, kulturális regionalizmus (flamand, vallon, baszk, skót, ír, stb.) </li></ul><ul><li>Új társadalomirányítási funkciók (forrás-decentralizáció, regionális tervezés) </li></ul><ul><li>Regionális érdekek képviselete (politikai, üzleti csoportok) </li></ul><ul><li>EU integráció regionális politikája (Régiók Bizottsága, Strukturális Alapok, NUTS) </li></ul>
 4. 5. Az Európai Unió tagállamainak területi szerveződése <ul><li>Föderalista, szövetségi államok (Ausztria, Belgium, Németország) </li></ul><ul><li>Regionalizált államok (Olaszország, Spanyolország) </li></ul><ul><li>Decentralizált államok (Finnország, Franciaország, Portugália, Svédország) </li></ul><ul><li>Unitárius, központi irányítású államok (Dánia, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Nagy-Britannia) </li></ul>
 5. 6. Strukturális Alapokból támogatható térségek 2000-2006 Objective 1 Objective 2        Objective 1        Objective 2        Phasing-out (till 31/12/2005)        Objective 2 (partly)        Phasing-out (till 31/12/2006)        Phasing-out (till 31/12/2005)        Special programme        Phasing-out (partly) (till 31/12/2005)        ISPA
 6. 7. 2007-2013
 7. 8. 1 főre jutó GDP régiónként (PPS) 2001 Forrás: DG REGIO < 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 nincs adat Index EU 25 = 100 Forrás : Eurostat
 8. 9. A NUTS szintek száma a jelenlegi EU tagállamokban 1091 213 7 2 EU-15 21 8 1 Svédország 52 19 7 Spanyolország 30 7 3 Portugália 103 21 5 Olaszország 439 41 16 Németország 1 1 1 Luxemburg 8 2 1 Írország 40 12 4 Hollandia 51 13 4 Görögország 100 26 9 Franciaország 20 5 2 Finnország 133 37 12 Egyesült Királyság 15 1 1 Dánia 43 11 3 Belgium 35 9 3 Ausztria NUTS 3 NUTS 2 NUTS 1   28 6 2 Bulgária 42 8 4 Románia 193 55 23 NAC-12 12 1 1 Szlovénia 8 4 1 Szlovákia 2 1 1 Málta 20 7 3 Magyarország 6 1 1 Litvánia 10 1 1 Lettország 45 16 6 Lengyelország 5 1 1 Észtország 14 8 1 Csehország 1 1 1 Ciprus NUTS 3 NUTS 2 NUTS 1   1284 268 95 EU- 27
 9. 10. Az Európai Unió regionális politikájának alapelvei I. <ul><li>Szubszidiaritás és decentralizáció </li></ul><ul><ul><li>döntések és a végrehajtás decentralizációja </li></ul></ul><ul><ul><li>helyi szint felelőssége, lokális erőforrások aktivizálása </li></ul></ul><ul><li>Partnerség </li></ul><ul><ul><li>együttműködés a célkitűzésektől a programok megvalósításáig </li></ul></ul><ul><ul><li>vertikális metszet: EU, nemzetállamok, régiók, térség, település </li></ul></ul><ul><ul><li>horizontális metszet: helyi térségi szereplők </li></ul></ul>
 10. 11. Az Európai Unió regionális politikájának alapelvei II. <ul><li>Programozás </li></ul><ul><ul><li>fejlesztési stratégiák kidolgozása </li></ul></ul><ul><ul><li>fejlesztések egymásra épülése </li></ul></ul><ul><ul><li>komplex célkitűzések finanszírozása </li></ul></ul><ul><ul><li>időbeli ütemezés, mérhető területi hatások, eredmények </li></ul></ul><ul><ul><li>monitoring </li></ul></ul><ul><li>Koncentráció </li></ul><ul><ul><li>támogatások terület i /célorientált koncentrációja </li></ul></ul><ul><ul><li>5 szintű hierarchikus NUTS rendszer </li></ul></ul><ul><li>Addicionalitás </li></ul><ul><ul><li>közösségi támogatás kiegészítése, társfinanszírozás </li></ul></ul><ul><ul><li>saját hozzájárulás (nemzeti, regionális, helyi) </li></ul></ul>
 11. 12. A kohéziós politika főbb változásai (2007-) <ul><li>A célok ( Objectives ) számának csökkentése (9  3) </li></ul><ul><li>A pénzügyi alapok ( Funds ) számának csökkentése (6  3) </li></ul><ul><li>Egy alapos ( monofund ) programok ; </li></ul><ul><li>Elmaradott térségekre történő koncentráció növelése (70%  78%) </li></ul><ul><li>Közös stratégia az ERDF és Kohéziós Alap által finanszírozott beruházásokra (közlekedés és környezetvédelem) </li></ul>
 12. 13. A Strukturális Alapok célkitűzései 2007-2013 <ul><li>Objective 1 – Convergence (Konvergencia) Az elmaradott régiók fejlődésének és foglalkoztatási helyzetének elősegítése (78%) </li></ul><ul><li>Objective 2 – Competitiveness (Versenyképesség) A regionális versenyképesség és foglalkoztatás növelése (18%) </li></ul><ul><li>Objective 3 – Cooperation (Együttműködés) Európai területi együttműködés, a harmonikus és kiegyensúlyozott területi fejlődés elősegítése (4%) </li></ul>
 13. 14. Strukturális eszközök 2007-től <ul><li>European Regional Development Fund (ERDF) – Európai Regionális Fejlesztési Alap </li></ul><ul><li>European Social Fund (ESF) – Európai Szociális Alap </li></ul><ul><li>Cohesion Fund (CF) – Kohéziós Alap </li></ul>
 14. 15. A bővítésből eredő kihívások <ul><li>Az EU lakossága 380 millióról 454 millió főre nő </li></ul><ul><li>Az egy főre jutó GDP 12,5%-kal csökken </li></ul><ul><li>A csatlakozó országok dinamiká ja viszont nagyobb (EU-15: 2,5%; NAC-10: 4%) </li></ul><ul><li>Az elmaradott régiók lakossága másfélszeresére nő (84  123 millió fő) </li></ul><ul><li>A fejlettségi differenciák megduplázódnak (elmaradott régiók GDP / fő átlaga: EU-15: 65%; NAC-10: 46%) </li></ul>
 15. 16. Magyarország számára rendelkezésre álló EU forrás 61,6 59,3 64,8 62,3 197,1 224,9 289,8 803 , 6 833,9 863,1 892,6 920,9 956,0 991,6 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1 000,0 Milliárd Ft 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
 16. 17. A várható európai uniós fejlesztési források <ul><li>Strukturális és Kohéziós Alapok: 22,4 Mrd EUR </li></ul><ul><li>Hazai társfinanszírozás: 3,9 Mrd EUR </li></ul><ul><li>ÚMFT Összesen: 26,3 Mrd EUR </li></ul><ul><li>EMVA források: 3,8 Mrd EUR </li></ul><ul><li>Hazai társfinanszírozás: 1,2 Mrd EUR </li></ul><ul><li>ÚMVP Összesen: 5 Mrd EUR </li></ul><ul><li>MINDÖSSZESEN: 31,3 Mrd EUR </li></ul><ul><li>( ~ 8 ezer Mrd Ft) </li></ul>
 17. 18. Strukturális és Kohéziós Alapok sikeres igénybevételének feltételei: <ul><li>Második Nemzeti Fejlesztési Terv ( NFT II, ÚMFT ) és Operatív Programok elkészülnek 2006 végére </li></ul><ul><li>Akciótervek és pályázati kiírások elkészítése (2007 közepéig) </li></ul><ul><li>Társfinanszírozás (országos, regionális, stb.) </li></ul><ul><li>Végrehajtási intézményrendszer és eljárások kialakítása </li></ul><ul><li>Kellő számú és minőségű projekt előkészítése </li></ul>
 18. 19. Tervezési alapdokumentumok <ul><li>Lisszaboni stratégia </li></ul><ul><li>Göteborgi elvárások </li></ul><ul><li>Közösségi Stratégiai Iránymutatások 2007-13 </li></ul><ul><li>Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) </li></ul><ul><li>Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) </li></ul><ul><li>Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete (NSRK, NFT II., ÚMFT) </li></ul><ul><li>Operatív Programok (NSRK alapján) </li></ul><ul><li>Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Terv (NAVT, ÚMVP) </li></ul>
 19. 20. Lisszaboni stratégia <ul><li>Átfogó cél: EU a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb, tudásalapú gazdaságává váljon </li></ul><ul><li>Versenyképesség erősítése </li></ul><ul><li>Társadalmi és gazdasági kohézió </li></ul><ul><ul><li>Több és jobb munkahely </li></ul></ul><ul><ul><li>Területi különbségek csökkentése </li></ul></ul><ul><ul><li>Szociális szolgáltatások legszegényebb rétegekre koncentráló fejlesztése </li></ul></ul>
 20. 21. Göteborgi elvárások <ul><li>Fejlődés fenntarthatóság át biztosítani kell </li></ul><ul><ul><li>Társadalmi </li></ul></ul><ul><ul><li>Gazdasági </li></ul></ul><ul><ul><li>Környezeti </li></ul></ul><ul><ul><li>szempontok összhangjának megteremtésével, ezek együttes érvényesítésével </li></ul></ul>
 21. 22. <ul><li>Közösségi kohéziós politika alapdokumentum a </li></ul><ul><li>Kötelező érvényű útmutató a regionális politikák kialakításához </li></ul><ul><li>Prioritások: </li></ul><ul><li>1. Európa és a régiók vonzóvá tétel e </li></ul><ul><li>(alap infrastruktúra, energiatakarékosság, egészségfejlesztés) </li></ul><ul><li>2. Gyarapodó tudás és innováció a növekedésért </li></ul><ul><li>(K+F, innováció, ICT, külső finanszírozás) </li></ul><ul><li>3. Több és jobb minőségű munkahely (munkaerőpiaci eszközök, oktatás) </li></ul><ul><li>Területi célok: </li></ul><ul><li>- Városi területek hozzájárulása a növekedéshez </li></ul><ul><li>- Rurális térségek gazdasági diverzifikációjának elősegítése </li></ul><ul><li>- Területi együttműködés </li></ul>Közösségi Stratégiai Iránymutatások
 22. 23. <ul><li>Teljes körű fejlesztési koncepció az összes közösségi és hazai források felhasználására (vidékfejlesztés, konvergencia program) </li></ul><ul><li>Sikeres Magyarország! </li></ul><ul><ul><li>Versenyképes, biztonságos, igazságos Magyarország </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Versenyképesség tartós növelése </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Foglalkoztatás bővülése </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Versenyképes tudás és műveltség </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Társadalmi kohézió erősítése </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fizikai elérhetőség javítása </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Információs társadalom kiteljesítése </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erőforrások védelme és fenntartható hasznosítása </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kiegyensúlyozott területi fejlődés </li></ul></ul></ul>Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció 2005-20
 23. 24. <ul><li>Átfogó célok 2020-ig </li></ul><ul><ul><li>Térségi versenyképesség </li></ul></ul><ul><ul><li>Területi felzárkózás </li></ul></ul><ul><ul><li>Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem </li></ul></ul><ul><ul><li>Területi integrálódás Európába </li></ul></ul><ul><ul><li>Decentralizáció és regionalizmus </li></ul></ul><ul><li>Középtávú célok 2013-ig </li></ul><ul><ul><li>Versenyképes budapest i metropolisz </li></ul></ul><ul><ul><li>A régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése </li></ul></ul><ul><ul><li>Elmaradott térségek , külső és belső perifériák felzárkóztatása </li></ul></ul><ul><ul><li>Országos jelentőségű térségek és tématerületek </li></ul></ul><ul><ul><li>Határ-menti területek fejlesztése és határon átnyúló térségi együttműködésük erősítése </li></ul></ul><ul><ul><li>Rurális térségek területileg integrált fejlesztésének prioritásai </li></ul></ul>Országos Területfejlesztési Koncepció 2005-20
 24. 25. ÚMFT célrendszere
 25. 26. Az ÚMFT operatív program struktúrája + ÚMVP !!! <ul><li>Államreform OP – ÁROP </li></ul>6. Államreform <ul><li>Elektronikus közigazgatás OP – EKOP </li></ul><ul><li>Gazdaságfejlesztés OP – GOP </li></ul>1. Gazdaság fejlesztése <ul><li>Észak-alföldi OP </li></ul><ul><li>Dél-alföldi OP </li></ul><ul><li>Észak-magyarországi OP </li></ul><ul><li>Dél-dunántúli OP </li></ul><ul><li>Nyugat-dunántúli OP </li></ul><ul><li>Végrehajtás OP – VOP </li></ul>ÚMFT koordinációja és kommunikációja <ul><li>Európai területi együttműködések OP-k </li></ul><ul><li>Közép-Magyarországi OP </li></ul><ul><li>Közép-dunántúli OP </li></ul>5. Területfejlesztés <ul><li>Környezet és Energetika OP – K E OP </li></ul>4. Környezet - és energia fejlesztése <ul><li>Társadalmi infrastruktúra OP – T IOP </li></ul><ul><li>Társadalmi megújulás OP – TAMO P </li></ul>3. Társadalom megújulása <ul><li>Közlekedés OP – KÖZOP </li></ul>2. Közlekedés fejlesztése OPERATÍV PROGRAM IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGOK
 26. 27. + ÚMVP: 1 297 000 millió Ft
 27. 28. Konvergencia ROP-ok (6 db) <ul><li>Prioritási tengelyek: </li></ul><ul><li>regionális gazdaságfejlesztés </li></ul><ul><li>a régiók turisztikai potenciáljának, szabadidő-gazdaságának stratégiai fejlesztése </li></ul><ul><li>térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése </li></ul><ul><li>humán és közösségi infrastruktúra térségi dimenzióinak fejlesztése, valamint a közszolgáltatások hatékony és racionális térségi ellátásának biztosítása </li></ul>
 28. 29. KMR OP <ul><li>Prioritási tengelyek: </li></ul><ul><li>innováció-orientált gazdaság-fejlesztések támogatása </li></ul><ul><li>közszolgáltatási szektor- és intézményrendszer fejlesztése </li></ul><ul><li>természeti és épített környezet revitalizálása </li></ul><ul><li>közlekedés fejlesztése </li></ul>
 29. 30. Stratégiai tervezés folyamata (ÚMFT, OP-k) Miniszter Régiók OP TKB NFÜ Koord. ÚMFT, OP javaslat ÚMFT, OP Korm. döntés javaslat javaslat EU FIT NFT Part vélemény
 30. 31. Akciótervezés folyamata Miniszter Régiók OP TKB javaslat javaslat NFÜ Koord. Akcióterv javaslat Akcióterv Monitoring Biz. (megtárgyalja) Akcióterv Korm. döntés FIT vélemény
 31. 32. A magyarországi régiók felkészülése 2007-2013. közötti EU-s költségvetési periódusra
 32. 33. A magyarországi NUTS 2 régióbeosztás
 33. 34. Forrás: VÁTI
 34. 37. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül megyénként, 2003 Forrás: OFA
 35. 38. Forrás: VÁTI
 36. 39. A települések társadalmi-gazdasági fejlettsége, 2003
 37. 41. Regionális különbségek főbb tényezői <ul><li>Elérhetőség, infrastrukturális ellátottság </li></ul><ul><li>Régió tőkevonzó képessége </li></ul><ul><li>Foglalkoztatási helyzet </li></ul><ul><li>Vállalkozások tőke-ellátottsága </li></ul><ul><li>Innovációs hajlandóság </li></ul><ul><li>Jövedelmek nagysága </li></ul>
 38. 42. A tanács és az ügynökség törvényi háttere <ul><li>A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvény </li></ul><ul><li>2004-ben került módosításra </li></ul>
 39. 43. A regionális fejlesztési tanács tagjai <ul><li>19 fő (10 helyi, 9 kormányzati) </li></ul><ul><li>Megyei területfejlesztési tanácsok elnökei </li></ul><ul><li>Többcélú kistérségi társulások megyénként egy.egy képviselője </li></ul><ul><li>MJV-ok polgármesterei </li></ul><ul><li>RIB elnöke </li></ul><ul><li>Minisztériumok: regionális felzárkóztatás, FVM, KVVM, GKM, ÖTM, EÜM, SZMM, OKM, PM, MEH </li></ul>
 40. 44. A regionális fejlesztési tanács feladatai <ul><li>Gazdaságfejlesztés területi koordinációja </li></ul><ul><li>Előkészíti a régió közép- és hosszú távú fejlesztésének programját </li></ul><ul><li>Részt vesz fejlesztési programok finanszírozásában </li></ul><ul><li>Nemzetközi együttműködésekben vesz részt, CoR </li></ul><ul><li>NFT-ben részt vesz </li></ul><ul><li>Helyi szervezetek koordinációja </li></ul>
 41. 45. A regionális fejlesztési tanács saját bizottságai <ul><li>Programértékelő Bizottság (PÉB) </li></ul><ul><li>Tervezési Bizottság (TB) </li></ul><ul><li>Innovációs és gazdaságfejlesztési bizottság (RIGB) </li></ul><ul><li>Külügyi Bizottság </li></ul><ul><li>Monitoring Bizottság </li></ul>
 42. 46. A regionális fejlesztési tanács partner bizottságai <ul><li>Regionális Idegenforgalmi Bizottság (RIB) </li></ul><ul><li>Regionális Közkincs Bizottság </li></ul><ul><li>Regionális Egészségügyi Tanács </li></ul><ul><li>Dél-Dunántúli Civil Fórum </li></ul><ul><li>Regionális Sportbizottság </li></ul>
 43. 47. Az RFÜ feladatai <ul><li>Az RFT és bizottságainak működtetése </li></ul><ul><li>Tervezés (felkészülés 2007-2013-ra) </li></ul><ul><li>Projektfejlesztés </li></ul><ul><li>Pályázatkezelés (EU-s és hazai decentralizált források) </li></ul><ul><li>Régiószervezés (TIPP, külügyek, marketing, kistérségek szerepe) </li></ul><ul><li>Regionális innovációs ügynökség hálózat működtetése </li></ul>
 44. 48. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. kapacitása <ul><li>A DDRFÜ létszáma: kb. 95 fő </li></ul><ul><li>Magasan képzett, többdiplomás fiatal gárda </li></ul><ul><li>3 iroda </li></ul><ul><li>Évi kb. 500 millió Ft-os árbevétellel </li></ul><ul><li>Kistérségi jelenlét (NFT házhoz jön program) </li></ul>
 45. 49. Dél-Dunántúli Regionális Tervező Hálózat RMCS Térségi tervező hálózat ( v e r t i k á l i s ) Szakmai tervező hálózat ( h o r i z o n t á l i s ) Térségi almunkacsoport <ul><li>megyei területfejlesztési tanácsok </li></ul><ul><li>megyei jogú városok </li></ul><ul><li>kistérségek képviselői </li></ul>Szektorális almunkacsoportok <ul><li>Közlekedés </li></ul><ul><li>Környezet- és természetvédelem </li></ul><ul><li>turizmus </li></ul><ul><li>egészségügy-szociális ellátás </li></ul><ul><li>oktatás-kutatás </li></ul><ul><li>gazdaságfejlesztés-foglalkoztatás </li></ul><ul><li>agrár- és vidékfejlesztés </li></ul>Megyei és kistérségi kapcsolattartó személyek Koordináció: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség TERVEZŐ KONZORCIUMOK
 46. 50. Biztonságos Átfogó cél: felzárkózás A Dél-dunántúli ROP célrendszere
 47. 51. A Dél-Dunántúli Operatív Program tartalma <ul><li>1. prioritási tengely: </li></ul><ul><li>A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése </li></ul><ul><li>2 . prioritási tengely: </li></ul><ul><li>A turisztikai potenciál erősítése a régióban </li></ul><ul><li>3 . prioritási tengely: </li></ul><ul><li>H umán közszolgáltatások fejlesztés e </li></ul><ul><li>4 . prioritási tengely: </li></ul><ul><li>Integrált városfejlesztési akciók támogatása </li></ul><ul><li>5 . prioritási tengely: </li></ul><ul><li>Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés </li></ul>
 48. 52. 1. prioritási tengely: A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése <ul><li>1.1.1 Üzleti infrastruktúra fejlesztése </li></ul><ul><ul><ul><li>1.1.1.a Ipari park fejlesztés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.1.1.b Inkubátorház fejlesztés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.1.1.c Barnaövek gazdasági célú hasznosítása </li></ul></ul></ul><ul><li>1.1.2 Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása </li></ul><ul><li>1.1.3 A vállalkozások közötti együttműködések erősítése </li></ul>
 49. 53. 2 . prioritási tengely: A turisztikai potenciál erősítése a régióban <ul><li>2.1.1 Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása </li></ul><ul><ul><ul><li>2.1.1.a Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2.1.1.b Regionális jelentőségű egészségturisztikai fejlesztések támogatása </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2.1.1.c Helyi jelentőségő egészségturisztikai fejlesztések támogatása </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2.1.1.d Balatoni komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása </li></ul></ul></ul><ul><li>2.1.2 Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése </li></ul><ul><li>2.1.3 Turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése </li></ul><ul><ul><ul><li>2.1.3.a Turisztikai klaszterek és beszállítói rendszerek fejlesztése </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2.1.3.b Desztináció menedzsment szervezetek kialakítása a régióban 2.1.3.c Balatoni termék desztináció menedzsment szervezet kialakítása </li></ul></ul></ul><ul><li>Területi preferencia: 7 turisztikai magterület (idegenforgalmilag meghatározó települések) </li></ul>
 50. 54. T urisztikai magterületek a régióban
 51. 55. 3 . prioritási tengely: H umán közszolgáltatások fejlesztés e <ul><li>3.1.1Közszolgálati intézmények akadálymentesítése </li></ul><ul><li>3.1.2 Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése </li></ul><ul><li>3.1.3 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése </li></ul><ul><ul><ul><li>3.1.3.a Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok kialakítása </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3.1.3.b Integrált járó-beteg központok fejlesztése </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3.1.3.c Komplex egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása </li></ul></ul></ul>
 52. 56. 4 . prioritási tengely: Integrált városfejlesztési akciók támogatása <ul><li>4.1.1 Városfejlesztési akciók támogatása </li></ul><ul><ul><ul><li>4.1.1.a Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4.1.1.b Hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4.1.1.c Megyei jogú városok integrált fejlesztése </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4.1.1.d Megyei jogú városok integrált fejlesztése projektelőkészítés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4.1.1.e A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések </li></ul></ul></ul><ul><li>4.1.2 Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja </li></ul><ul><li>4.1.3 Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 program infrastrukturális elemeinek megvalósítása </li></ul>
 53. 57. 5 . prioritási tengely: Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés <ul><li>5.1.1 A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése </li></ul><ul><li>5.1.2 Közösségi közlekedés színvonalának javítása </li></ul><ul><ul><ul><li>5.1.2.a Közösségi közlekedésfejlesztés projektgenerálás </li></ul></ul></ul><ul><li>5.1.3 A hálózati jelentőségű mellékút hálózat fejlesztése </li></ul><ul><ul><ul><li>5.1.3.a,b A hálózati jelentőségű mellékút hálózat, valamint a településeket feltáró úthálózat fejlesztése a hiányzó szakaszok kiépítésével, a meglévő hálózat elemeinek korszerűsítésével + projektelőkészítés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5.1.3.c A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain </li></ul></ul></ul><ul><li>5.1.4 Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése </li></ul><ul><li>5.1.5 Környezeti veszélyelhárítás </li></ul><ul><ul><ul><li>5.1.5.a A felszíni vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentőségű vízvédelmi területeken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5.1.5.b Települési bel- és külterületi vízrendezés </li></ul></ul></ul>Közlekedés-fejlesztés Környezet-fejlesztés
 54. 58. A DDOP pénzügyi terve
 55. 59. Támogatás típusok (áttekintés) Akcióterv Korm. döntés Kiemelt projekt 2 fordulós pályázat 1 fordulós pályázat Közvetett támogatás KORMÁNYDÖNTÉS = miniszterek, régiók javaslatára az akciótervben. Spec. eset: régióhoz decentralizált előirányzat = régió dönt. Indikatív lista is lehetséges: ezek között később NFÜ dönt. Akciótervben leírt célcsoportnak NFÜ pályázatot ír ki. Szakmai bírálat alapján nyertesekről NFÜ DÖNT , támogatás érkezési sorrendben. Akcióterv szerinti célcsoportnak NFÜ pályázatot ír ki. Szakmai bírálat alapján NFÜ DÖNT. Kisprojekt alap Mikrohitel Tőkealap Garanciaalap Régió, önkormányzat, vagy civil szervezet által kezelt pályázati alap. Az alap támogatásáról az NFÜ DÖNT. Az alapra beadott pályázatokról az ALAP KEZELŐJE DÖNT , NFÜ által jóváhagyott eljárás alapján. („global grant”) Vállalkozástámogatás kereskedelmi társaságok (bankok és alap- kezelők) bevonásával. Pólus programok, zászlóshajó projektek a fenti művelettípusok bármely kombinációjaként – az egyes OP-k akcióterveiben meg-jelenítve
 56. 60. ROP Akciótervek – pályázati kiírások ütemezése (indikatív!) Júl. 19. Máj. 3. Márc. 22. Első pályázatok beérkezése Júl. 9. Ápr. 23. Márc.12. Kiírás megjelenése Jún.19. Ápr. 3. Febr. 20. Pályázati kiírások véleményeztetése Jún. 13. Márc.28. Febr. 14. (Ideiglenes) akcióterv Kormány előtt Jún. 4. Márc.19. Márc. 1. Kiválasztási szempontok MB előtt Jún. 4. Márc.19. Febr. 5. (Ideiglenes) akcióterv RFT előtt Máj. 15. Febr.26. Jan. 22. Előzetes akcióterv- tervezet összeállítása III. kör (végleges) II. kör (előzetes) I. kör (előzetes)
 57. 61. www.deldunantul.com/nft2

×