Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reformu grupai

155 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reformu grupai

 1. 1. Biodegvielas nozare Latvijā. Esošā situācija un risinājumi. Daumants ZnatnajsLatvijas Biodegvielu un bioenerģiju asociācijas prezidents Inženierzinātņu doktore Dagnija Blumberga, profesore Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore MK Reformu vadības grupai 2012.gada decembrī
 2. 2. Kā mēs sākāmo2003.gadā tiek pieņemta EK direktīva parbiodegvielas īpatsvaru transportā ne mazāk kā5,7% apmērā.o2003.gadā tiek pieņemta valsts programmaBIODEGVIELAS RAŽOŠANA UNPIELIETOŠANA LATVIJĀ (2003-2010).oTiek uzsākta biodegvielu nozares izveide unkopumā uzceltas 9 rūpnīcas.oUzsākta inovatīvu tehnoloģiju ieviešana. 2
 3. 3. Kas traucēja sasniegt izvirzītos mērķuso2008.gadā tiek plānota aprēķinātā valstsatbalsta izmaksu termiņa pagarināšana uz 10gadiem.o2009.gadā tiek izmaksāta neliela daļa atbalsta,sākas problēmas ar kredītiestādēm, rodaszaudējumi, procentu parādi.oTikai 2009.gadā beigās tiek pieņemts lēmumspar obligāto piejaukumu. Neviens cits no valstsprogrammā minētajiem biodegvielas patēriņaveicināšanas pasākumiem netiek īstenots. 3
 4. 4. Kur mēs esam šobrīdo2011.gada martā MK nolemj turpināt atbalstītbiodegvielas nozari. EM sagatavo koncepciju.oPēc ārkārtas Saeimas vēlēšanām dokumentutālākā virzība tiek apstādināta.oGandrīz visas biodegvielu rūpnīcasapturējušas darbību.oNozares kopējie zaudējumi pārsnieguši 19miljonus LVL. 4
 5. 5. Kāpēc jāsaglabā nozareo No valsts neaizplūst 43 milj.LVL par importēto degvielu.o No valsts neaizplūst 14 milj.LVL par lopbarības importu.o Valsts nezaudē nozarē ieguldītos līdzekļus 67 milj.LVL.o Investori nezaudē nozarē ieguldītās investīcijas 100 milj. LVL.o Tiek saglabātas 400 darba vietas (tikai ražošanā). 5
 6. 6. Perspektīva LV LV bioetanola Blakus biodīzeļa Bioetanola Biodīzeļa TIRGUS tirgus, 5% tirgus, 5% cena cena produkti piemais. piemais. (EUR/ m3) (EUR/m3) (milj. EUR) (milj. litri) (milj. EUR) (milj. litri) 2013. gads 15 28 670 1070 40,0 25,7 2014. gads 15 28 683 1091 40,8 25,7 2015. gads 15 28 697 1113 41,6 25,7 2016. gads 15 28 711 1135 42,5 25,7 2017. gads 15 28 725 1158 43,3 25,7 2018. gads 15 28 740 1181 44,2 25,7 2019. gads 15 28 755 1205 45,1 25,7 2020. gads 15 28 770 1229 46,0 25,7 Kopā 343,4 milj. EUR 205,7 milj. EUR Ja Latvijā nenotiek ražošana, par šo summu biodegviela tiek importēta Ja notiek ražošana, tiek Ja Latvijā ražošana notiek, tad tirdzniecības bilance tiek izlīdzināta saražota papildus(aizstājot importu vai eksportējot, piemēram, uz Mažeiķiem) produkcija eksportam
 7. 7. Priekšlikumi nozares saglabāšanaio Definēt ilgtermiņa uzdevumus biodegvielu ražotājiem līdz 2020.gadam.o Paredzēt tiešā un netiešā atbalsta pasākumus, nosakot kopējo atbalstāmo biodegvielas apjomu.o Izstrādāt atbalsta programmu biodegvielas ražošanas blakus produktiem.o Izveidot biodegvielas ražošanas Rotācijas fondu.o Izstrādāt programmu,kas dod iespēju biodegvielas ražotājiem piesaistīt ES līdzekļus. 7
 8. 8. Kur ņemt naudu - bioetanols Patērētājs par degvielu maksā pilnu akcīzi, jo atlaide tika atcelta pēc Mažeiķu naftas sūdzības. Piedāvājam Biodegvielas attīstības fonda vajadzībām iezīmēt līdzekļus 5%apmērā no iekasētās akcīzes. 1. Patērētājs nopērk benzīnu (E5) 0,932 Ls / l 2. Valsts budžetā tiek pārskaitīts akcīzes 5% no 0,289 Ls / l summas nodoklis 3. Budžetā rezervē 5% no akcīzes nodokļa 0,01445 Ls / l 330 milj. + PVN no šīs akcīzes nodokļa daļas 0,00318 Ls / l litri gadā4. Gada laikā fondā veidojas uzkrājums noakcīzes 4,7 milj. Ls + uzkrājums no PVN 1,15 milj. Ls 8
 9. 9. Kur ņemt naudu - biodīzeļdegviela1. Patērētājs nopērk dīzeļdegvielu (B5) 0,969 / l 2. Valsts budžetā tiek pārskaitīts akcīzes 5% no 0,234 Ls / l summas nodoklis3. Budžetā rezervē 5% no akcīzes nodokļa 0,0117 Ls / l 564 milj. + PVN no šīs Akcīzes nodokļa daļas 0,002457 Ls / l litri gadā4. Gada laikā fondā veidojas uzkrājums no akcīzes 6,6 milj. Ls + uzkrājums no PVN 1,39 milj. Ls 9
 10. 10. RTU pētījuma rezultātiSaražotā pievienotā vērtība tautsaimniecībā 0.54no katra litra iegūtās biodegvielas gadā. LVL/lDarba spēka minūtes uz katru saražoto litru 4.94biodegvielas minūtes /lPievienotā vērtība lauksaimniecībā uz vienu 0.19litru biodegvielas LVL/lPozitīvā ietekme uz tirdzniecības bilanci uz 0.49litru biodegvielas gadā LVL/lKopējie papildus nodokļu ieņēmumi uz litru 0.10biodegvielas gadā LVL/l 10
 11. 11. Valsts atbalsts fosilajam kurināmajam 2011. gadā info: Latvijas Statistikas pārvalde; VIDObligātais elektroenerģijas 149,2 Akcīzes nodokļa samazinājums 18,31iepirkums dabas gāzes naftas produktiemelektrostacijās lauksaimniecības transportamUzstādītās jaudas maksājums 46,79 Akcīzes nodokļa samazinājums 7,85dabas gāzes elektrostacijās naftas produktiem rūpniecībai un apkureiAkcīzes nodokļa 25,27 Akcīzes nodokļa samazinājums 4,23samazinājums dabas gāzes naftas produktiem vietējam jūraspatērētājiem transportamPVN nodokļa samazinājums 6,65 Akcīzes nodokļa samazinājums 17,40dabas gāzei mājsaimniecībās naftas produktiem lauksaimniecības transportamCiti atbalsti dabas gāzes 3,33 Citi atbalsti naftas produktiem 1,26lietotājiemKopā 231,25 280,3 miljoni Ls 49,05 11
 12. 12. 12
 13. 13. Paldies par uzmanību! 13

×