Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ургамлын  эрхтэнтогтолцоо
Хичээлээр судлахзүйл• Ургамлын эрхтэнг ангилах• Ургамлын үржлийн эрхтэн тогтолцоо:•   Цэцгийн бүтэц•   Үр тогтолт•  ...
Ургамлын эрхтэн     •  Навч     •  Иш     •  Үндэс     •  Цэцэг     •  Жимс     •  Үр
Ургамлын эрхтэн          цэцэг      үндэс              жимснавч    иш          ...
Ургамлын эрхтэнтогтолцоо
Цэцгийн бүтэц
Цэцгийн бүтэц     Дэлбээ          Цомирлог               •           Үрийн     ...
Цэцгийн үүрэгҮрийн   Дохиуророн Үрт    Тоосовч нахиа       Эр Өндгөн   бэлгийн эс     эс
Цэцгийн үүрэг     Тоос хүртэх     Үр тогтох     Жимс үүсэх
Үр тогтолт
Жимс үүсэх
Жимсний бүтэц
Жимсний бүтэц
Жимсний бүтэц
Жимсний ангилал         Жимс• Шүүслэг            ХуурайЖимсгэнэ  ßст жимс   Нээгддэг   Íээгддэ...
Гэрийн даалгавар• Жимсээр варень хийх, жимсний шүүс бэлтгэх аргачлал áè÷èæ ãýðèéíõýíòýéãýý õàìòðàí õèéæ õýðýãëýýðýé• Яма...
ХИЧЭЭЛ БЭЛТГЭСЭН О.ОЮУНТУНГАЛАГ
ургамлын үржлийн эрхтэн
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ургамлын үржлийн эрхтэн

14,831 views

Published on

 • Be the first to comment

ургамлын үржлийн эрхтэн

 1. 1. Ургамлын эрхтэнтогтолцоо
 2. 2. Хичээлээр судлахзүйл• Ургамлын эрхтэнг ангилах• Ургамлын үржлийн эрхтэн тогтолцоо:• Цэцгийн бүтэц• Үр тогтолт• Жимс хэрхэн үүсэх• Жимсний бүтэц• Жимсний ангилал
 3. 3. Ургамлын эрхтэн • Навч • Иш • Үндэс • Цэцэг • Жимс • Үр
 4. 4. Ургамлын эрхтэн цэцэг үндэс жимснавч иш үр Ургал Үржлийн эрхтний эрхтний тогтолцоо тогтолцоо
 5. 5. Ургамлын эрхтэнтогтолцоо
 6. 6. Цэцгийн бүтэц
 7. 7. Цэцгийн бүтэц Дэлбээ Цомирлог • Үрийн орон Дохиур
 8. 8. Цэцгийн үүрэгҮрийн Дохиуророн Үрт Тоосовч нахиа Эр Өндгөн бэлгийн эс эс
 9. 9. Цэцгийн үүрэг Тоос хүртэх Үр тогтох Жимс үүсэх
 10. 10. Үр тогтолт
 11. 11. Жимс үүсэх
 12. 12. Жимсний бүтэц
 13. 13. Жимсний бүтэц
 14. 14. Жимсний бүтэц
 15. 15. Жимсний ангилал Жимс• Шүүслэг ХуурайЖимсгэнэ ßст жимс Нээгддэг Íээгддэггүй Àëèì ×àâãà Áóóðöàã ¯ðýíöýð Æ¿ðæ Òîîð Õîíõîðöîã Àìóó Òàðâàñ ×àöàðãàíà Öóóðöàã
 16. 16. Гэрийн даалгавар• Жимсээр варень хийх, жимсний шүүс бэлтгэх аргачлал áè÷èæ ãýðèéíõýíòýéãýý õàìòðàí õèéæ õýðýãëýýðýé• Ямар жимсэнд ямар амин дэм их байдгийг мэдэж Ñ àìèí äýìýýð áàÿëàã æèìñèéã õàíèàä, òîìóóíû ¿åä ñàéí õýðýãëýõèéã çºâëºæ áàéíà.• ªºðñäèéí ìýäýõ æèìñ¿¿äèéí íýðèéã áè÷èæ ,àíãèëààðàé• Ìºíõèéí ¿ñýã ÕÕÊ- ûí Áèîëîãè II ñóðàõ áè÷ãèéí õóóäàñ 57-62 –ûã óíøèæ ñóäëààðàé
 17. 17. ХИЧЭЭЛ БЭЛТГЭСЭН О.ОЮУНТУНГАЛАГ

×