Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

биоген презентација [Repaired]

269 views

Published on

elektromagnetic radiation from NGO BIOGEN

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

биоген презентација [Repaired]

 1. 1. 25.03.2010.г. Удружење грађана БИОГЕН
 2. 2. Преглед 1 Увод 2 Разлози оснивања 3 Оснивање и програм удржења 4 Сарадња домаћа и међународна 5 Планиране активности
 3. 3. БИОГЕН ?! Здрава планета претпоставља и здраве становнике !
 4. 4. 1 Увод - Интензиван развој информационих технологија, а посебно мобилне телефоније и других комуникационих система за-снованих на бежичном преносу информација, допринео је специфичном загађењу животне средине електромагнетним зрачењима, за које је усвојен опште прихваћен назив ЕЛЕКТРОСМОГ. - у многим земљама је покренута акција за едуковање становништва о штетности таквих зрачења, као и о могућностима заштите од њих.
 5. 5. Предмет интересовања чланова удружења нису само електро-магнетна зрачења. 2 -Геопатогена зрачења - космичка зрачења -Имисије штетног зрачења уопште - УВ зрачење и соларијума - ИЦ показивачи -Микро-таласне пећи
 6. 6. Свака животна активност неумитно је праћена генерацијом електромагнетног поља. Наука и енергија у живом Сваки део нашег тела је извор електромагнетне енергије, која се као електромагнетни талас неогранично расејава до у бескрај. 1. Електромагнетно поље постоји у /и око живог организма, али је оно релано физичко поље. 2. Где год има живота , има и наелектрисања, електричних струја, електричног и електромагнетног поља, електромагнетне енергије. 3. Свака жива ћелија је комплексан електрични систем у коме стално извиру, увиру и теку променљиве електричне струје. 4. Свака ћелија живи у средини у којој постоји јако електрично поље, без ког не би могл ани да живи; <трнсмембрански потенцијал – 90mV у вооди нестаје и ћелија умире. Ако се укључи електр. Поље ћелија наставља да живи.
 7. 7. Литература Брошура међнародне комисије за заштиту од нејонизујућег зрачења “Биолошки ефекти и здравствене последице као последица изложености нејонизујућем зраченњу Брошура Руског националног комитета за заштиту од нејонизујућег зрачења “Електромагнетна поља мобилних телефона и здравствене последице код деце и тинејџера” 7 Део презентација са Међународне конференције “Нејонизујуће зрачење и здравље деце” Љубљана 18.-20.05.2011.г. LOGO
 8. 8. 3 ОСНИВАЊЕ Удружење грађана “БИОГЕН” На иницијативу, покренуту још пре годину дана, а на основу указаних потреба едуковања, веродостојног информисања шире јавности, на састанку одржаном 25.03.2010, ДОНЕТА ЈЕ ОДЛУКА ЗА ОСНИВАЊЕ УДРУЖЕЊЕ 8 LOGO
 9. 9. 4 Сарадња домаћа МИНИСТАРСТВА: ПРОСВЕТЕ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, ЕКОЛОГИЈЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА МЕДИЈСКИМ КУЋАМА (РТС РАДИО БЕОГРАД 1, ТВ КОПЕРНИКУС САРАДЊА СА НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИМ УСТАНОВАМА (ЈП Нуклеарни објекти Србије, Природњачки музеј, ПМФ Ниш департман за физичкухемију, ПМФ Ниш департман за географју – катедра за екологију) САРАДЊА СА ОПЕРАТЕРИМА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ(Теленор, Телеком, VIP) САРАДЊА СА НВО КОЈА У СВОЈИМ ПРОГРАСМКИМ ЦИЉЕВИМА ИЗРАЖАВАЈУ БРИГУ ЗА ЧОВЕКОВУЖИВОТНУ СРЕДИНУ 9 LOGO
 10. 10. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА  УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ СА INIS-ом Институтом за нејонизујућа зрачења из Словеније-Љубљана ,  УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ СА ICNIRP Међународна комисија за нејонизујуће зрачење;  УЧЕШЋЕ НА Joint conference на позив INIS NIR&Childrens health; 18./20.05.2011.g.Љубљана  УЧЕШЋЕ У РАДУ ЕУ ПАРЛАМЕНТА на позив Асоцијације југоисточних Градова и региона(SEEFED) „Енергија и животна средина-западни Балкан“  Позив од ICNIRP за учешће на 7. Конференцији у Единбургу 09./11.05.2012.г.  Успостављен контакт и току су ппреговори са ВИСТА ДАТА инг. Из Рејкајавика- Исланд  Активно учешће на 8. Међународном сајму екологије ЕCOFAIR Београд 10 LOGO
 11. 11. Планиране активности  Реализација акције за основне школе „МОБИЛНИ НИЈЕ ОПАСНА АКО ЗНАШ ДА СЕ ЗАШТИТИШ. АКО ЗНАШ ДА ГА КОРИСТИШ“  Расписивање наградног конкурса за уенике основних школа Србије ( и шире ако буде интересовања)  Учвршћивање и материјализација сарадње са : - ЈП Нуклеарни Објекти Србије - компанијама „Теленор“, Телеком и VIP  Израда графичког приказа електромагнетног зрачења 1. у Београду, а потом и целој Србији  Предлог НАЦИОНАЛНОГ КОДЕКСА ЗАШТИТЕ ОД ЕМЗ  Мониторинг пеериодичног испитивања електромагнетног загађења у сарадњи са Министарством екологије и акредитованим институцијама за мониторинг истог, Учествовање на 7. конференцији у Единбургу-Шкотска и представљање учесницима конференције и ICNIRP-u производа за личну и колективну заштиту од НЈЗ : производи PXD SISTEM-a.  Припрема за 2. међународну конференцију Западни Балкан – Брисел 2012 11 LOGO
 12. 12.  Набавка личног дозиметра САТИМО СПАЈ 121, ДСП 090 (Satimo EME Spy 121 Antennesse DSP 090) за мониторинг елктромагнетног зрачења појединца у току 24 сата. 12 LOGO
 13. 13. 13 LOGO

×