Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palatuntunan3

838 views

Published on

LINGGO NG WIKA PALATUNTUNAN

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Palatuntunan3

  1. 1. PALATUNTUNANAwit-Panalangin……………………………………………Mark Joe A Bernardo Tagapagbalita, KAWIKAPambansang Awit…………………………………………...Jelly Jen Bancaya CSG-SecretaryBating Pambungad …………………………………………. Dr. Margie R. Atizardo Dekana, CITPamukaw na Pananalita………………………………………Dr Corazon C. Regacho. Ikalawang Pangulo, Pang-akademikoPampasiglang Bilang ………………………………………... Piling Mag-aaral ng BSCTPagpapakilala ng Lupon ng Inampalan………………................ Juan, Greenby A. Tagapagbalita, KAWIKAPagbasa ng Alituntunin Isahang Tinig…………………………Ramil Estolonio CSG-CommiteePatimpalak sa Isahang Tinig-KundimanPamukaw na Bilang…………………………………………….CSGPagbasa ng Alituntunin sa Sabayang Bigkas…………………….Julius Baldeveso Tagasuri, KAWIKAPaligsahan sa Sabayang BigkasPampasiglang Bilang ………………………………………… Mark Joe A. Bernardo Tagapagbalita, KAWIKAPaggawad sa mga Nagsipagwagi Sanaysay Dagliang-Pagguhit Islogan Isahang Tinig Sabayang BigkasBating Pangwakas…………………………………………….DR. Lourdes A. Ronda Tagapangulo,Departemento ng FilipinoEARIST HYMN James Martin Nocon Tiffany Jane Cruz
  2. 2. Mga Guro ng Palatuntunan Republika ng Pilipinas Eulogio “Amang” Rodriguez Institusyon ng Siyensya at Teknolohiya Kolehiyo ng Industriyal na Teknolohiya Kapisanan sa Wika, Kultura at Adhika (KAWIKA)Agosto 24, 2011Dr. Lourdes A. RondaTagapangulo, DepartementoNg Filipino, EARISTManilaDr. Lourdes A. Ronda, Pagbati sa ikasusulong ng Wikang Pambansa! Batid po naming ang inyong kahusayan at marubdob na pagmamahal sa Wikang Pambansa.Kaya’t unang-una kayong sumagi sa aming isipan bilang Isa sa mga Hurado sa gaganapingpagdiriwang ng “Buwan ng Wikang Pambansa” na may paksang: “Ang Filipino ay Wikangpanglahat ilaw at lakas sa tuwid na landas” na gaganapin sa ika-25 ng Agosto, 2011 sa ganap naika-1:00 ng hapon sa CIT Ground Floor, Kolehiyo ng Industriyal ng teknolohiya. Lubos po ang aming pag-asam na tutugunan ninyo an gaming kahiligan upang makatulongsa mga iskolar ng Bayan! Sumasainyo, James Martin Nocon Pangulo, Kawika-CITBinigyang pansin:Dr. Margie R. AtizardoDekana, CIT
  3. 3. Republika ng Pilipinas Eulogio “Amang” Rodriguez Institusyon ng Siyensya at Teknolohiya Kolehiyo ng Industriyal na Teknolohiya Kapisanan sa Wika, Kultura at Adhika (KAWIKA)Agosto 24, 2011Prop. Erlinda CadizDalubguro, CPACEARIST, ManilaProp. Erlinda Cadiz, Pagbati sa ikasusulong ng Wikang Pambansa! Batid po naming ang inyong kahusayan at marubdob na pagmamahal sa Wikang Pambansa.Kaya’t unang-una kayong sumagi sa aming isipan bilang Isa sa mga Hurado sa gaganapingpagdiriwang ng “Buwan ng Wikang Pambansa” na may paksang: “Ang Filipino ay Wikangpanglahat ilaw at lakas sa tuwid na landas” na gaganapin sa ika-25 ng Agosto, 2011 sa ganap naika-1:00 ng hapon sa CIT Ground Floor, Kolehiyo ng Industriyal ng teknolohiya. Lubos po ang aming pag-asam na tutugunan ninyo an gaming kahiligan upang makatulongsa mga iskolar ng Bayan! Sumasainyo, James Martin Nocon Pangulo, Kawika-CITBinigyang pansin:Dr. Margie R. AtizardoDekana, CIT
  4. 4. Republika ng Pilipinas Eulogio “Amang” Rodriguez Institusyon ng Siyensya at Teknolohiya Kolehiyo ng Industriyal na Teknolohiya Kapisanan sa Wika, Kultura at Adhika (KAWIKA)Agosto 24, 2011Prop. Florian CastroDalubguro, CENEARIST, ManilaProp. Florian Castro, Pagbati sa ikasusulong ng Wikang Pambansa! Batid po naming ang inyong kahusayan at marubdob na pagmamahal sa Wikang Pambansa.Kaya’t unang-una kayong sumagi sa aming isipan bilang Isa sa mga Hurado sa gaganapingpagdiriwang ng “Buwan ng Wikang Pambansa” na may paksang: “Ang Filipino ay Wikangpanglahat ilaw at lakas sa tuwid na landas” na gaganapin sa ika-25 ng Agosto, 2011 sa ganap naika-1:00 ng hapon sa CIT Ground Floor, Kolehiyo ng Industriyal ng teknolohiya. Lubos po ang aming pag-asam na tutugunan ninyo an gaming kahiligan upang makatulongsa mga iskolar ng Bayan! Sumasainyo, James Martin Nocon Pangulo, Kawika-CITBinigyang pansin:Dr. Margie R. AtizardoDekana, CIT

×