Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3.hingamine rakuhingamine

692 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3.hingamine rakuhingamine

 1. 1. Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker Tartu Ülikool
 2. 2. Mida teame? • Milleks vajab organism hapnikku? • Kuidas toimub organismis hapniku ja süsihappegaasi transport? • Mis on rakuhingamine? Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker 2
 3. 3. Mida teada saame? • Kuidas toimub rakuhingamine? • Mis toimub – glükolüüsil? – tsitraaditsüklis? – hingamisahela reaktsioonides? • Mis on rakuhingamise tulemuseks? 3 Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
 4. 4. Rakuhingamise etapid • Rakuhingamine koosneb kolmest protsessist: – glükolüüs – tsitraaditsükkel – hingamisahela reaktsioonid. • Need kolm etappi saab kokku võtta summaarse võrrandiga: 4 C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energia Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
 5. 5. Glükolüüs • Tsütoplasmas. 5 Glükolüüs Glükoos 2 püruvaati NAD NADH ADP + Pi ATP Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
 6. 6. Glükolüüs • Üldvõrrand: glükoos + 2NAD+ + 2ADP + 2Pi → 2 püruvaati + 2NADH + 2H+ + 2ATP + 2H2O • Osaleb vesnikukandja koensüüm NAD ehk nikotiinamiid adeniin dinukleotiid. 6 Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
 7. 7. Tsitraaditsükkel • Mitokondri sisemuses. 7 Püruvaat CO2Tsitraaditsükkel NAD NADH FADFADH2 Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
 8. 8. Tsitraaditsükkel • Tulemuseks 16 H+, 6 NADH2, 2 FADH2, 2 ATP, 2 CO2. • Osalevad vesiniku kandja koensüüm NAD ja vabanenud elektronide ja vesiniku kandja koensüüm FAD ehk flaviin adeniin dinukleotiid. 8 Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
 9. 9. Hingamisahela reaktsioonid • Mitokondri sisemembraani sopistustes. • Vajab hapnikku. 9 Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
 10. 10. Hingamisahela reaktsioonid • Tekkinud energia salvestatakse ATP molekulidesse. • Kokku sünteesitakse 34 ATP molekuli. 10 Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
 11. 11. Rakuhingamise tulemus C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energia • CO2 liigub verre ja eemaldatakse organismist väljahingamisel. • Ühe glükoosimolekuli lõhustamisel on võimalik saada maksimaalselt 38 ATP molekuli. • Reaalselt saab toota vaid 29–30 ATP molekuli. 11 Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
 12. 12. Kokkuvõte • Glükolüüsil lõhutakse glükoos kaheks kolmesüsinikuliseks ühendiks. • Tsitaaditsüklis lagundatakse kolmesüsinikulised ühendid süsinikdioksiidiks. • Hingamisahelas kasutatakse ära hapnik ja salvestatakse tekkinud energia ATP molekulidesse • Rakuhingamise tulemusena tekib süsihappegaas, vesi ja maksimaalselt 38 ATP-d energiat. 12 Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker

×