ALIMENTSALIMENTS
FUNCIONALS:FUNCIONALS:
Concepte i avaluaciConcepte i avaluacióó
cientcientííficafica
LluLluíís Arola Ferr...
PIB per càpita
SobreviureSobreviure
SeguretatSeguretat
Suficiència
Plaer
Suficiència
Plaer
Nutrició i Salut
Viure millor
N...
ALIMENTS
NUTRIENTSNUTRIENTS
És sa? És natural? És 
ecològic? Engreixa? Té
colesterol? Té sal? És 
ric en vitamines i 
mine...
COMPONENT
D’ALIMENT
EFECTE
SOBRE LA
SALUT
regulació expressió,
SNP’s, control
transcripcional,
interacció amb histones
DNA...
RECEPTOR
NUCLEAR
NUTRIENTS
TRANSDUCCIÓ
DE SENYALS
EXPRESSIÓ
GÈNICA
DIETA
CREIXEMENT
CEL·LULAR NORMAL
Acció directa dels nutrients com a lli...
Genomes
Informació
Gens
Expressió
Proteïnes
Estructura
Activat
Metabòlits
Composició
Organisme
Fenotip
Genòmica
Transcript...
Nutrició adequada
Nutrició òptima
- Calories i nutrients
- Necessitats metabòliques
- Satisfer la gana
- Plaer de menjar
-...
Nivells
inacceptables
sinó es prenen
mesures
apropiades
Excés
d’aliment
i manca
d’exercici
En allargar-se
l’esperança
de v...
Principals causes de mortaldatPrincipals causes de mortaldat
Malalties
cròniques
Traumes Malalties
transmissibles
Evolució de la despesa en salut pública
durant el cicle vital
Evolució de la despesa en salut pública
durant el cicle vita...
Benestar/
Aparença
Edat
Afegir
qualitat de
vida als anys
Envellir en salut, lEnvellir en salut, l’’estratestratèègiagia
Instruments per millorar la salutInstruments per millorar la salut
de la poblacide la poblacióó
Quan alguna
cosa no es cura
amb vi, les
medicines es fan
necessàries.
Galè, S.II dC
Als anys 30, el Dr.Als anys 30, el Dr. MinoruMinoru ShirotaShirota
comencomençça la recerca, al Japa la recerca, al Japóó,...
Als anys 80, tambAls anys 80, tambéé al Japal Japóó, comencen tres, comencen tres
programes de recerca a gran escala sobre...
Als anys 90 la UniAls anys 90 la Unióó Europea endega una AcciEuropea endega una Accióó
Concertada sobreConcertada sobre F...
Un aliment pot ser considerat funcional si es
demostra satisfactòriament que afecta, produint
benefici, a una o més funcio...
SUPLEMENTS
DIETÈTICS
SUPLEMENTS
DIETÈTICS
ALIMENTS PER A
USOS DIETÈTICS
ESPECIALS
ALIMENTS PER A
USOS DIETÈTICS
ESPECIALS
...
Són aliments No pastilles
No són comprimits, ni càpsules ni cap
forma de suplement alimentari
La demostració dels seus
efectes ha de satisfer les
exigències de la
comunitat científica
S’han de consumir
dins un règim
alimentari normal
Han de produir efectes
beneficiosos sobre les
funcions orgàniques a
més dels seus efectes
nutricionals intrínsecs
Addició d’un o
més components
Aliment
Concentració d’un o
més components
Modificació d’un o
més components
en la seva
biod...
AlimentAliment IngredientIngredient bioactiubioactiu Benefici potencialBenefici potencial
TomTomààquetquet LicopLicopèè CC...
Aliment funcionalAliment funcional IngredientIngredient bioactiubioactiu Benefici potencialBenefici potencial
Llet desnata...
Martin MJ, Hulley SB, Browner WS, Kuller LH, Wentworth D. Serum cholesterol, blood preasure
and mortality: implications fr...
Edat: 40 50 60              70               80
Law MR, Wald NJ, Thompson SG. By how much and how quickly does reduction i...
Canvi necessari % Reducció
colesterol LDL
10Àcids grassos saturats <7% de la energia
Colesterol <200 mg/d 5
Pes corporal
F...
Jenkins DA et al. Am J Clin Nutr 2005;81:380-7
Jenkins DA et al. Am J Clin Nutr 2006
La dieta Portfolio produeix
una dismi...
Disminueix LDL-colesterol
un 5%
Coneixement dels fitoesterols
(%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Coneix 
Fitoesterols
Coneix Danacol Coneix 
ProActiv
Coneix 
N...
Tecnologia 
(COM FER‐HO?)
‐ Aliments
‐ Desenvolupament del producte
‐ Biotecnologia
‐ Fortificar
Tecnologia 
(COM FER‐HO?)...
Dues estratègies en la investigació en nutrigenòmica
ALIMENTS
NUTRICIÓ
GENS DIANA
MECANISMES
VIES
PERFILS
BIOMARCADORS
NUT...
Moltes grMoltes grààciescies
Aliments funcionals, concepte i avaluació científica / Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS), Lluís Arola
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aliments funcionals, concepte i avaluació científica / Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS), Lluís Arola

1,582 views

Published on

Aliments funcionals, concepte i avaluació científica, Dr. Lluís Arola, director – Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS)

Published in: Health & Medicine, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,582
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aliments funcionals, concepte i avaluació científica / Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS), Lluís Arola

 1. 1. ALIMENTSALIMENTS FUNCIONALS:FUNCIONALS: Concepte i avaluaciConcepte i avaluacióó cientcientííficafica LluLluíís Arola Ferrers Arola Ferrer Director del CTNSDirector del CTNS
 2. 2. PIB per càpita SobreviureSobreviure SeguretatSeguretat Suficiència Plaer Suficiència Plaer Nutrició i Salut Viure millor Nutrició i Salut Viure millor Abans…. 70’s 80’s 90’s 00’s Òptim…?Òptim…? 10’s Evolució de la nutrició Satisfer les necessitats bàsiques Disponibilitat d’aliments Aportar calories Sabor Disfrutar Família Nens Seguretat Higiene Alimentació funcional Benefici específic Ens cuidem mentre ens alimentem Conveniència
 3. 3. ALIMENTS NUTRIENTSNUTRIENTS És sa? És natural? És  ecològic? Engreixa? Té colesterol? Té sal? És  ric en vitamines i  minerals? És sa? És natural? És  ecològic? Engreixa? Té colesterol? Té sal? És  ric en vitamines i  minerals? EFECTES  BENEFICIOSOS EFECTES  BENEFICIOSOS
 4. 4. COMPONENT D’ALIMENT EFECTE SOBRE LA SALUT regulació expressió, SNP’s, control transcripcional, interacció amb histones DNA control traduccional, processat, estabilitat, transport mRNA RNA interacció amb receptor, control de gens, transducció de senyal, regulació enzims, modificació transport, interacció amb canals o bombes PROTEÏNA multitud de funcionsMETABÒLIT Els components dels aliments condicionen interaccions a nivell molecular
 5. 5. RECEPTOR NUCLEAR
 6. 6. NUTRIENTS TRANSDUCCIÓ DE SENYALS EXPRESSIÓ GÈNICA DIETA CREIXEMENT CEL·LULAR NORMAL Acció directa dels nutrients com a lligands de receptors de factors de transcripció. Acció indirecta després de ser metabolitzats, condicionant canvis en la concentració de metabòlits implicats en la regulació de l’expressió o senyalització METABOLISME Destí i activitats dels nutrients a la cèl·lula
 7. 7. Genomes Informació Gens Expressió Proteïnes Estructura Activat Metabòlits Composició Organisme Fenotip Genòmica Transcriptòmica Proteòmica Metabolòmica SALUT/MALALTIA Què pot passar El que sembla estar passant El que fa que succeeixi El que ha passat i que està succeint Noves eines, nous enfocamentsNoves eines, nous enfocaments
 8. 8. Nutrició adequada Nutrició òptima - Calories i nutrients - Necessitats metabòliques - Satisfer la gana - Plaer de menjar - Promoció de la salut - Millora del benestar - Reduir el risc de malalties “Aliments funcionals”
 9. 9. Nivells inacceptables sinó es prenen mesures apropiades Excés d’aliment i manca d’exercici En allargar-se l’esperança de vida, cal retardar-ne el deteriori Poblacions cada cop més velles Els vells són un grup de risc de problemes nutritius Augment de malalties relacionades amb l’estil de vida
 10. 10. Principals causes de mortaldatPrincipals causes de mortaldat Malalties cròniques Traumes Malalties transmissibles
 11. 11. Evolució de la despesa en salut pública durant el cicle vital Evolució de la despesa en salut pública durant el cicle vital 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 M€M€ Intervals d’edatIntervals d’edat
 12. 12. Benestar/ Aparença Edat Afegir qualitat de vida als anys Envellir en salut, lEnvellir en salut, l’’estratestratèègiagia
 13. 13. Instruments per millorar la salutInstruments per millorar la salut de la poblacide la poblacióó
 14. 14. Quan alguna cosa no es cura amb vi, les medicines es fan necessàries. Galè, S.II dC
 15. 15. Als anys 30, el Dr.Als anys 30, el Dr. MinoruMinoru ShirotaShirota comencomençça la recerca, al Japa la recerca, al Japóó,, sobre el desenvolupament dsobre el desenvolupament d’’unauna llet fermentada per la prevencillet fermentada per la prevencióó dede malalties gastrointestinals.malalties gastrointestinals. PrimerPrimer ““aliment funcionalaliment funcional”” El 1939 comenEl 1939 començça la venda dea la venda de YAKULTYAKULT ((jahurtojahurto, una forma, una forma arcaica de l'esperanto per aarcaica de l'esperanto per a iogurt), encara al mercat, un iogurtiogurt), encara al mercat, un iogurt ambamb LactobacillusLactobacillus caseicasei ShirotaShirota que millora la salutque millora la salut gastrointestinal.gastrointestinal.
 16. 16. Als anys 80, tambAls anys 80, tambéé al Japal Japóó, comencen tres, comencen tres programes de recerca a gran escala sobreprogrames de recerca a gran escala sobre aliments i salut amb la intencialiments i salut amb la intencióó dede reduir costosreduir costos sanitarissanitaris.. Neix, el 1991, una categoria dNeix, el 1991, una categoria d’’alimentsaliments potencialment beneficiosos per a la salutpotencialment beneficiosos per a la salut anomenatsanomenats FOSHUFOSHU ((FoodFood forfor specificspecific healthhealth useuse).). ÉÉs el comens el començçament del mament del móón delsn dels alimentsaliments funcionalsfuncionals
 17. 17. Als anys 90 la UniAls anys 90 la Unióó Europea endega una AcciEuropea endega una Accióó Concertada sobreConcertada sobre FunctionalFunctional FoodFood ScienceScience inin EuropeEurope,, FUFOSEFUFOSE, coordinat per, coordinat per ILSI EuropaILSI Europa ((InternationalInternational LifeLife SciencesSciences InstituteInstitute--EuropeanEuropean BranchBranch) en el que participen molts cient) en el que participen molts cientíífics defics de molts pamolts païïsos i que acaba amb un document desos i que acaba amb un document de consens:consens: ScientificScientific conceptsconcepts ofof functionalfunctional foodsfoods inin EuropeEurope.. ConsensusConsensus documentdocument, un document, un document de referde referèència publicat elncia publicat el 19991999 que marca lesque marca les pautes en la definicipautes en la definicióó i evidenciacii evidenciacióó dels alimentsdels aliments funcionals avui.funcionals avui. Donat que els aliments funcionalsDonat que els aliments funcionals ssóónn unun concepteconcepte, m, méés que un conjunt de productess que un conjunt de productes alimentaris, el document de consens va proposaralimentaris, el document de consens va proposar unauna definicidefinicióó operativaoperativa dd’’aliments funcionals:aliments funcionals:
 18. 18. Un aliment pot ser considerat funcional si es demostra satisfactòriament que afecta, produint benefici, a una o més funcions de l’organisme en una direcció rellevant per: Millorar l’estat de salut Aconseguir millor benestar Reduir el risc de malaltia DefiniciDefinicióó dd’’aliments o components funcionalsaliments o components funcionals segons el Document de Consens del projectesegons el Document de Consens del projecte FUFOSEFUFOSE del 2003del 2003
 19. 19. SUPLEMENTS DIETÈTICS SUPLEMENTS DIETÈTICS ALIMENTS PER A USOS DIETÈTICS ESPECIALS ALIMENTS PER A USOS DIETÈTICS ESPECIALS ALIMENTS FUNCIONALS ALIMENTS SOTA SUPERVISIÓ MÈDICA (NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL)ALIMENTS FORTIFICATS No hi ha un consens universal sobre laNo hi ha un consens universal sobre la definicidefinicióó dd’’aliment funcionalaliment funcional
 20. 20. Són aliments No pastilles No són comprimits, ni càpsules ni cap forma de suplement alimentari
 21. 21. La demostració dels seus efectes ha de satisfer les exigències de la comunitat científica
 22. 22. S’han de consumir dins un règim alimentari normal
 23. 23. Han de produir efectes beneficiosos sobre les funcions orgàniques a més dels seus efectes nutricionals intrínsecs
 24. 24. Addició d’un o més components Aliment Concentració d’un o més components Modificació d’un o més components en la seva biodisponibilitat Retirar un o més components Aliment Funcional DefiniciDefinicióó dd’’aliments o componentsaliments o components funcionalsfuncionals
 25. 25. AlimentAliment IngredientIngredient bioactiubioactiu Benefici potencialBenefici potencial TomTomààquetquet LicopLicopèè CCààncer de pròstata / CVDncer de pròstata / CVD BròquilBròquil SulforafSulforafàà CCààncerncer PastanagaPastanaga CarotenoidsCarotenoids CCààncer/Antioxidant/ncer/Antioxidant/ Alteracions visuals/Alteracions visuals/…… AllAll OrganosulfuratsOrganosulfurats CCààncer / Digestiuncer / Digestiu TeTe PolifenolsPolifenols (catequines)(catequines) CVDCVD/ C/ Cààncer /ncer / …… PeixPeix OmegaOmega--33 CVD/CVD/NeurocognitivesNeurocognitives ((AlzheimerAlzheimer//ParkinsonParkinson//……)) Exemples d’ingredients en aliments naturals
 26. 26. Aliment funcionalAliment funcional IngredientIngredient bioactiubioactiu Benefici potencialBenefici potencial Llet desnatada enriquidaLlet desnatada enriquida amb calciamb calci CalciCalci Metabolisme ossiMetabolisme ossi LLààctics fermentatsctics fermentats ProbiòticsProbiòtics ((LactobacillusLactobacillus……)) Salut gastrointestinal iSalut gastrointestinal i immunitimmunitàària...ria... Ous amb omega 3Ous amb omega 3 OmegaOmega--33 CVD i alteracionsCVD i alteracions inflamatòriesinflamatòries Cereals ricsCereals rics enen ààcidcid fòlicfòlic ÀÀcidcid fòlicfòlic PrevenciPrevencióó ananèèmia, espinamia, espina bbíífida en nounatsfida en nounats Exemples d’aliments funcionals processats
 27. 27. Martin MJ, Hulley SB, Browner WS, Kuller LH, Wentworth D. Serum cholesterol, blood preasure and mortality: implications from a cohort of 361662 men. Lancet. 2:933-936 (1986) Colesterol sèric 2 4 6 8 10 12 14 16 18 140 160 180 200 220 240 260 280 300 Mortspercardiopaties mg/dL RelaciRelacióó entre el colesterol sentre el colesterol sèèric i el risc deric i el risc de cardiopatiescardiopaties
 28. 28. Edat: 40 50 60              70               80 Law MR, Wald NJ, Thompson SG. By how much and how quickly does reduction in serum cholesterol concentration lower risk of ischaemic heart disease?. BMJ. 1994 Feb 5; 308  (6925): 367‐72.  ‐54% ‐39% ‐27% ‐20% ‐19% ReducciReduccióó del risc de malaltia cardiovasculardel risc de malaltia cardiovascular desprdespréés de reduir uns de reduir un 10%10% els nivells deels nivells de colesterol totalcolesterol total
 29. 29. Canvi necessari % Reducció colesterol LDL 10Àcids grassos saturats <7% de la energia Colesterol <200 mg/d 5 Pes corporal Fibra soluble Proteïna de soja Esterols vegetals Total -5 Kg 5 5-10 g/d 5 25 g/d 5 1-3 g/d 5 35 Jenkins DA et al. Am J Clin Nutr 2000;71:401-2. PortfolioPortfolio de factors dietde factors dietèètics par a reduir eltics par a reduir el colesterolcolesterol
 30. 30. Jenkins DA et al. Am J Clin Nutr 2005;81:380-7 Jenkins DA et al. Am J Clin Nutr 2006 La dieta Portfolio produeix una disminució d’un 29 % del cLDL mentre que la dieta baixa en greix amb 20 mg/dia de Lovastatina disminueix un 33% el cLDL. ComparaciComparacióó entre els efectes del consumentre els efectes del consum de lade la dietadieta PortfolioPortfolio i de 20 mg/dia dei de 20 mg/dia de LovastatinaLovastatina
 31. 31. Disminueix LDL-colesterol un 5%
 32. 32. Coneixement dels fitoesterols (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Coneix  Fitoesterols Coneix Danacol Coneix  ProActiv Coneix  Naturcol Consumidors No Consumidors (N=318)
 33. 33. Tecnologia  (COM FER‐HO?) ‐ Aliments ‐ Desenvolupament del producte ‐ Biotecnologia ‐ Fortificar Tecnologia  (COM FER‐HO?) ‐ Aliments ‐ Desenvolupament del producte ‐ Biotecnologia ‐ Fortificar Aliments i Begudes  (MATRIU  TRANSPORTADORA? ‐ Aliments ‐ Ingredients (botànica) ‐ Suplements ‐ Fortificar Aliments i Begudes  (MATRIU  TRANSPORTADORA? ‐ Aliments ‐ Ingredients (botànica) ‐ Suplements ‐ Fortificar Efectes biològics  (COM HO FA?) ‐ Nutrició ‐ Salut ‐ Patologies ‐ Funció ‐ Òmiques Efectes biològics  (COM HO FA?) ‐ Nutrició ‐ Salut ‐ Patologies ‐ Funció ‐ Òmiques Avaluació científica  (COM DEMOSTREM?) ‐ Biomarcadors ‐ Mecanismes ‐ Metodologia ‐ Exposició Avaluació científica  (COM DEMOSTREM?) ‐ Biomarcadors ‐ Mecanismes ‐ Metodologia ‐ Exposició Ciència & Regulació (PROTEGIM/INFORMEM?) ‐ Definicions ‐ Avaluació ‐ Comunicació Ciència & Regulació (PROTEGIM/INFORMEM?) ‐ Definicions ‐ Avaluació ‐ Comunicació DISCUSSIÓDISCUSSIÓ PUBLICACIONSPUBLICACIONS Audiència diana ‐ Científics/Prof. salut ‐ Governs ‐ Educadors Audiència diana ‐ Científics/Prof. salut ‐ Governs ‐ Educadors ConsumidorsConsumidorsRef: Draft “Perspectives on ILSI’s International Activities on Functional Foods (2009)
 34. 34. Dues estratègies en la investigació en nutrigenòmica ALIMENTS NUTRICIÓ GENS DIANA MECANISMES VIES PERFILS BIOMARCADORS NUTRICIÓ MOLECULAR I GENÒMICA: Identificació de senyals dietaris Identificació de sensors dietaris Identificació de gens diana Reconstrucció de vies senyalitzadores BIOLOGIA NUTRICIONAL DE SISTEMES: Mesura de perfils d’estrès Identificació de biomarcadors primerencs Grups de recerca petits Pressupostos limitats Consorcis de recerca Quantitat important de diners
 35. 35. Moltes grMoltes grààciescies

×