SlideShare a Scribd company logo

La compra pública innovadora dins les estratègies de contractació de la Generalitat de Catalunya / Sra. Neus Colet, cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Direcció General de Contractació Pública

Sra. Neus Colet, cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Direcció General de Contractació Pública Presentació a la taula rodona "Tecnologies mèdiques: compra pública i innovació". La compra pública de tecnologies mèdiques es perfila com una eina clau per impulsar la innovació en aquest àmbit, en paral·lel a la innovació que la pròpia atenció sanitària precisa per respondre d’una manera eficient als requeriments de la societat. El marc normatiu europeu i espanyol permet que l’Administració pugui concertar contractes de compra de tecnologies que encara no són al mercat mitjançant acords amb empreses capaces de dur a terme l’R+D necessària. Aquesta ha estat una estratègia d’èxit a diversos països europeus i en alguns sectors, com l’aeronàutic, però encara poc utilitzada a casa nostra en el sector tecmed, malgrat el seu potencial. Són claus en aquest àmbit qüestions com la gestió del risc o la de la propietat intel·lectual dels nous productes desenvolupats. La UE, a través de programa Competitiveness and Innovation Framework (CIP), promou l’ús de la compra pública i els partenariats públic–privats com una eina per fomentar la innovació. I el 7è Programa Marc per a la Recerca i el Desenvolupament preveu que els fons europeus puguin adreçar-se als partenariats públic-privats per proporcionar serveis innovadors a la ciutadania. Les fórmules contractuals poden ser diverses i, entre les fórmules més recents, hi ha els anomenats acords de risc compartit (Shared Risk Agreement), que poden ser especialment adients quan hi ha factors variables, com el volum de la demanda a cobrir. La taula vol proveir un panorama de la situació actual de la compra pública per impulsar la innovació en el sector tecmed a Europa, Espanya i Catalunya, repassar les especificitats dels diferents instruments tècnics per promoure-la i recollir les expectatives i inquietuds de les empreses a través dels representants del sector.

1 of 6
Download to read offline
LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 
DINS LES ESTRATÈGIES DE 
CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA
                              Neus Colet i Arean
                                ncolet@gencat.cat

                           Barcelona, desembre de 2010
  Generalitat de Catalunya
  Departament d’Economia i Finances
  Direcció General de Contractació Pública                1
  Junta Consultiva de Contractació Administrativa
El MERCAT PÚBLIC A EUROPA
1. La  contractació pública  total  de  la  UE  s’estima  entorn  al  16%  del  seu  PIB 
  (entorn els 1,5 bilions d’euros segons dades de 2002)

2. El  mercat  de  la  contractació pública  implica  una  part  important  de  l’activitat 
  econòmica en tots els estats membres (estimada entre l’11% i el 20% del PIB)

3. A Espanya, amb dades oficials de l’RPC, la contractació pública se situava l’any 
  2006  entorn  el  13%  del  PIB  i,  per  tipus  de  comprador,  les  EELL  executaven  el 
  15,9%, les CCAA el 40,7%, l’AGE el 24,7% i els sectors especials el 18,7%

4. Europa demana l’augment d’inversions en R+D+I fins el 3% del PIB i defineix la 
  contractació pública com un element estratègic per assolir aquesta fita

5. Europa  aconsella  l’adopció del  model  de  contractació precomercial  per 
  tractoritzar  la  innovació mitjançant  la  CP  i  aconseguir  serveis  públics  de  més 
  qualitat i més accessibilitat
                                              2
                  ncolet@gencat.cat
COMPRA PÚBLICA I EINES D’INNOVACIÓ
La  compra  pública  de  tecnologia  innovadora es  produeix  “quan  una  entitat 
pública aprova una comanda d’un producte  o sistema que no  existeix en  aquell 
moment,  però  que  pot  desenvolupar‐se  probablement  en  un  període  de  temps 
raonable.  Requereix  el  desenvolupament  de  tecnologia  nova  o  millorada  per 
poder complir amb els requisits demanats per el comprador.” (Edquist i Hommen, 
1999)

La contractació pública precomercial és una contractació de serveis de I+D en el 
que el comprador públic no es reserva els resultats de la I+D per al seu propi us 
exclusiu, sinó que comparteix amb les empreses els riscs i els beneficis de la I+D 
necessària per a  desenvolupar solucions innovadores que superen les que n’hi ha 
disponibles en el mercat. (COM 2000/799 final)

En el marc de la legislació comunitària, ambdues figures poden ser aplicades si 
s’interpreta degudament la normativa i s’apliquen els procediments i les eines 
previstes (...diàleg competitiu, exclusions explícites de contractes de serveis 
d’R+D+I...)                                   3
               ncolet@gencat.cat
L’ESTRATÈGIA DE LA GENERALITAT DE 
         CATALUNYA (2007‐2010)
  EL MANUAL PER A L’APLICACIÓ DE MESURES DE FOMENT D’R+D+I EN L’ÀMBIT DE LA 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA (ABRIL 2007)


 L’ACORD ESTRATÈGIC PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ, LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ I 
LA COMPETITIVITAT DE L’ECONOMIA CATALANA (2008‐2011)


 EL  PACTE  NACIONAL  PER  A  LA  RECERCA  I  INNOVACIÓ (2008)  I  EL  PLA  DE  RECERCA  I 
INNOVACIÓ DE CATALUNYA 2010‐2013


 L’ACORD  DEL  GOVERN  DE  9  DE  DESEMBRE  DE  2009,  DE  MESURES  EN  MATÈRIA  DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA

                                                4
                  ncolet@gencat.cat
MESURES VINCULADES ALS OBJECTIUS DE 
       R+D+I EN L’ÀMBIT DE LA CONTRACTACIÓ
              PÚBLICA 
1. MESURES DE FOMENT DE LA INFORMACIÓ, LA TRANSPARÈNCIA I LA INNOVACIÓ: LA 
  PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE 
  CATALUNYA (“bústia d’innovació”, punt de trobada empresarial, alertes avançades 
  de futures contractacions...)

2. MESURES DE FOMENT DE L’R+D+I EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA (definició
  d’objectes contractuals i de prestacions tècniques, foment d’ús de determinats 
  procediments i eines de contractació, imesures de seguiment, control i avaluació dels 
  resultats de les contractacions...)

3. AVENÇ COORDINAT EN L’ÚS DE LA CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA COM A MECANISME 
  DE COMPETITIVITAT I MILLORA DE LA QUALITAT DE LES PROPOSICIONS TÈCNIQUES

4. ESPECIALITZACIÓ DELS COMPRADORS PÚBLICS

5. IMPULSAR LA TRACTORITZACIÓ MITJANÇANT PROJECTES‐PILOT
                                              5
                  ncolet@gencat.cat
6
Ad

Recommended

Priorització d'actuacions en infraestructures i serveis de mobilitat del corr...
Priorització d'actuacions en infraestructures i serveis de mobilitat del corr...Priorització d'actuacions en infraestructures i serveis de mobilitat del corr...
Priorització d'actuacions en infraestructures i serveis de mobilitat del corr...Ajuntament de Sabadell
 
Accions Govern Generalitat #5
Accions Govern Generalitat #5Accions Govern Generalitat #5
Accions Govern Generalitat #5socialistes_ cat
 
Publicació-resum del document d'actuacions en infraestructures i serveis de m...
Publicació-resum del document d'actuacions en infraestructures i serveis de m...Publicació-resum del document d'actuacions en infraestructures i serveis de m...
Publicació-resum del document d'actuacions en infraestructures i serveis de m...Ajuntament de Sabadell
 
Àmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'Europa
Àmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'EuropaÀmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'Europa
Àmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'EuropaAjuntament de Sabadell
 
Àmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'Europa
Àmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'EuropaÀmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'Europa
Àmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'EuropaAjuntament de Sabadell
 

More Related Content

What's hot

Concurs de telefonia mòbil
Concurs de telefonia mòbil Concurs de telefonia mòbil
Concurs de telefonia mòbil stsiweb
 
Anàlisi econòmica dels municipis B30. (ierm)
Anàlisi econòmica dels municipis B30. (ierm)Anàlisi econòmica dels municipis B30. (ierm)
Anàlisi econòmica dels municipis B30. (ierm)Ajuntament de Sabadell
 
Estratègies per a una millora en la competitivitat de la indústria a l'Àmbit B30
Estratègies per a una millora en la competitivitat de la indústria a l'Àmbit B30Estratègies per a una millora en la competitivitat de la indústria a l'Àmbit B30
Estratègies per a una millora en la competitivitat de la indústria a l'Àmbit B30Ajuntament de Sabadell
 
La Catalunya Que Sap On Va V4
La Catalunya Que Sap On Va V4La Catalunya Que Sap On Va V4
La Catalunya Que Sap On Va V4socialistes
 
La Catalunya que sap on va
La Catalunya que sap on vaLa Catalunya que sap on va
La Catalunya que sap on vapscvoccsud
 
Pla de digitalització dels mercats de Barcelona
Pla de digitalització dels mercats de BarcelonaPla de digitalització dels mercats de Barcelona
Pla de digitalització dels mercats de BarcelonaAjuntament de Barcelona
 
Rècord d’assistents al Mobile World Congress 2015
Rècord d’assistents al Mobile World Congress 2015Rècord d’assistents al Mobile World Congress 2015
Rècord d’assistents al Mobile World Congress 2015Miqui Mel
 
Butlletí n.12 Acció de Govern
Butlletí n.12 Acció de GovernButlletí n.12 Acció de Govern
Butlletí n.12 Acció de Governsocialistes_ cat
 
Pla comercial 2010 2011
Pla comercial 2010 2011Pla comercial 2010 2011
Pla comercial 2010 2011Benet García
 
La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018
La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018
La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018Albert Castellanos Maduell
 
Que pot esperar Barcelona del pacte nacional per a les infraestructures
Que pot esperar Barcelona del pacte nacional per a les infraestructuresQue pot esperar Barcelona del pacte nacional per a les infraestructures
Que pot esperar Barcelona del pacte nacional per a les infraestructuresCambra de Comerç de Barcelona
 

What's hot (14)

Concurs de telefonia mòbil
Concurs de telefonia mòbil Concurs de telefonia mòbil
Concurs de telefonia mòbil
 
Anàlisi econòmica dels municipis B30. (ierm)
Anàlisi econòmica dels municipis B30. (ierm)Anàlisi econòmica dels municipis B30. (ierm)
Anàlisi econòmica dels municipis B30. (ierm)
 
Estratègies per a una millora en la competitivitat de la indústria a l'Àmbit B30
Estratègies per a una millora en la competitivitat de la indústria a l'Àmbit B30Estratègies per a una millora en la competitivitat de la indústria a l'Àmbit B30
Estratègies per a una millora en la competitivitat de la indústria a l'Àmbit B30
 
Programa jornada
Programa jornadaPrograma jornada
Programa jornada
 
La Catalunya Que Sap On Va V4
La Catalunya Que Sap On Va V4La Catalunya Que Sap On Va V4
La Catalunya Que Sap On Va V4
 
La Catalunya que sap on va
La Catalunya que sap on vaLa Catalunya que sap on va
La Catalunya que sap on va
 
Pla de digitalització dels mercats de Barcelona
Pla de digitalització dels mercats de BarcelonaPla de digitalització dels mercats de Barcelona
Pla de digitalització dels mercats de Barcelona
 
Dossier plenari Abril
Dossier plenari AbrilDossier plenari Abril
Dossier plenari Abril
 
Rècord d’assistents al Mobile World Congress 2015
Rècord d’assistents al Mobile World Congress 2015Rècord d’assistents al Mobile World Congress 2015
Rècord d’assistents al Mobile World Congress 2015
 
Observatori Barcelona 2011
Observatori Barcelona 2011Observatori Barcelona 2011
Observatori Barcelona 2011
 
Butlletí n.12 Acció de Govern
Butlletí n.12 Acció de GovernButlletí n.12 Acció de Govern
Butlletí n.12 Acció de Govern
 
Pla comercial 2010 2011
Pla comercial 2010 2011Pla comercial 2010 2011
Pla comercial 2010 2011
 
La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018
La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018
La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018
 
Que pot esperar Barcelona del pacte nacional per a les infraestructures
Que pot esperar Barcelona del pacte nacional per a les infraestructuresQue pot esperar Barcelona del pacte nacional per a les infraestructures
Que pot esperar Barcelona del pacte nacional per a les infraestructures
 

Similar to La compra pública innovadora dins les estratègies de contractació de la Generalitat de Catalunya / Sra. Neus Colet, cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Direcció General de Contractació Pública

Presentacio dialegs al sector
Presentacio dialegs al sectorPresentacio dialegs al sector
Presentacio dialegs al sectorAntoni Davia
 
Implicacions EC al sector logístic
Implicacions EC al sector logísticImplicacions EC al sector logístic
Implicacions EC al sector logísticIgnasi Sayol
 
Informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Economi...
Informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Economi...Informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Economi...
Informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Economi...Albert Canigueral
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització ObertaMesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització ObertaAjuntament de Barcelona
 
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró  idigital-presentacio-smartcatJordi puigneró  idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcatLa Salle BCN
 
Dades obertes a Catalunya
Dades obertes a CatalunyaDades obertes a Catalunya
Dades obertes a Catalunyagencat .
 
Política empresarial TIC
Política empresarial TICPolítica empresarial TIC
Política empresarial TICstsiweb
 

Similar to La compra pública innovadora dins les estratègies de contractació de la Generalitat de Catalunya / Sra. Neus Colet, cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Direcció General de Contractació Pública (20)

Presentacio dialegs al sector
Presentacio dialegs al sectorPresentacio dialegs al sector
Presentacio dialegs al sector
 
Oportunitats de negoci a Hong Kong
Oportunitats de negoci a Hong KongOportunitats de negoci a Hong Kong
Oportunitats de negoci a Hong Kong
 
Monografia informe territorial barcelona 2010
Monografia informe territorial barcelona 2010Monografia informe territorial barcelona 2010
Monografia informe territorial barcelona 2010
 
Implicacions EC al sector logístic
Implicacions EC al sector logísticImplicacions EC al sector logístic
Implicacions EC al sector logístic
 
Q12 - La innovació tecnològica a la RMB: localització i tecnologia de les pat...
Q12 - La innovació tecnològica a la RMB: localització i tecnologia de les pat...Q12 - La innovació tecnològica a la RMB: localització i tecnologia de les pat...
Q12 - La innovació tecnològica a la RMB: localització i tecnologia de les pat...
 
El sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya
El sector de la mobilitat ferroviària a CatalunyaEl sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya
El sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya
 
Pere Pardo, l'R+D catalana a Europa
Pere Pardo, l'R+D catalana a EuropaPere Pardo, l'R+D catalana a Europa
Pere Pardo, l'R+D catalana a Europa
 
Informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Economi...
Informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Economi...Informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Economi...
Informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Economi...
 
Bcndigitalroadmap
BcndigitalroadmapBcndigitalroadmap
Bcndigitalroadmap
 
El sector TIC a Catalunya
El sector TIC a CatalunyaEl sector TIC a Catalunya
El sector TIC a Catalunya
 
El sector TIC a Catalunya
El sector TIC a CatalunyaEl sector TIC a Catalunya
El sector TIC a Catalunya
 
El sector TIC a Catalunya
El sector TIC a CatalunyaEl sector TIC a Catalunya
El sector TIC a Catalunya
 
Oportunitats en mercats internacionals per a empreses catalanes del sector hà...
Oportunitats en mercats internacionals per a empreses catalanes del sector hà...Oportunitats en mercats internacionals per a empreses catalanes del sector hà...
Oportunitats en mercats internacionals per a empreses catalanes del sector hà...
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització ObertaMesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
 
Neus colet contractació
Neus colet contractacióNeus colet contractació
Neus colet contractació
 
El sector de les TIC a Catalunya
El sector de les TIC a CatalunyaEl sector de les TIC a Catalunya
El sector de les TIC a Catalunya
 
El sector TIC a Catalunya
El sector TIC a CatalunyaEl sector TIC a Catalunya
El sector TIC a Catalunya
 
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró  idigital-presentacio-smartcatJordi puigneró  idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
 
Dades obertes a Catalunya
Dades obertes a CatalunyaDades obertes a Catalunya
Dades obertes a Catalunya
 
Política empresarial TIC
Política empresarial TICPolítica empresarial TIC
Política empresarial TIC
 

More from Biocat, BioRegion of Catalonia

Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018Biocat, BioRegion of Catalonia
 
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLERBiocat, BioRegion of Catalonia
 
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRIBiocat, BioRegion of Catalonia
 
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYATBiocat, BioRegion of Catalonia
 
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa..."A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELLBiocat, BioRegion of Catalonia
 

More from Biocat, BioRegion of Catalonia (20)

Informe de la BiRegió de Catalunya 2020
Informe de la BiRegió de Catalunya 2020Informe de la BiRegió de Catalunya 2020
Informe de la BiRegió de Catalunya 2020
 
Catalonia BioRegion report 2020
Catalonia BioRegion report 2020Catalonia BioRegion report 2020
Catalonia BioRegion report 2020
 
Biocat presentation
Biocat presentationBiocat presentation
Biocat presentation
 
2019 BioRegion of Catalonia Presentation
2019 BioRegion of Catalonia Presentation2019 BioRegion of Catalonia Presentation
2019 BioRegion of Catalonia Presentation
 
Design Health Barcelona Presentation 2019
Design Health Barcelona Presentation 2019Design Health Barcelona Presentation 2019
Design Health Barcelona Presentation 2019
 
Biocat Report 2017 Presentation
Biocat Report 2017 PresentationBiocat Report 2017 Presentation
Biocat Report 2017 Presentation
 
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
 
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
 
EIT Health Presentation | CRAASH Barcelona
EIT Health Presentation | CRAASH BarcelonaEIT Health Presentation | CRAASH Barcelona
EIT Health Presentation | CRAASH Barcelona
 
CIMIT (Boston) Presentation | CRAASH Barcelona
CIMIT (Boston) Presentation | CRAASH BarcelonaCIMIT (Boston) Presentation | CRAASH Barcelona
CIMIT (Boston) Presentation | CRAASH Barcelona
 
CRAASH Barcelona Presentation
CRAASH Barcelona PresentationCRAASH Barcelona Presentation
CRAASH Barcelona Presentation
 
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
 
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
 
Presentation Moebio 2018
Presentation Moebio 2018Presentation Moebio 2018
Presentation Moebio 2018
 
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
 
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
 
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
 
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa..."A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
 
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
 
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
 

La compra pública innovadora dins les estratègies de contractació de la Generalitat de Catalunya / Sra. Neus Colet, cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Direcció General de Contractació Pública

 • 1. LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA  DINS LES ESTRATÈGIES DE  CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT  DE CATALUNYA Neus Colet i Arean ncolet@gencat.cat Barcelona, desembre de 2010 Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Finances Direcció General de Contractació Pública 1 Junta Consultiva de Contractació Administrativa
 • 2. El MERCAT PÚBLIC A EUROPA 1. La  contractació pública  total  de  la  UE  s’estima  entorn  al  16%  del  seu  PIB  (entorn els 1,5 bilions d’euros segons dades de 2002) 2. El  mercat  de  la  contractació pública  implica  una  part  important  de  l’activitat  econòmica en tots els estats membres (estimada entre l’11% i el 20% del PIB) 3. A Espanya, amb dades oficials de l’RPC, la contractació pública se situava l’any  2006  entorn  el  13%  del  PIB  i,  per  tipus  de  comprador,  les  EELL  executaven  el  15,9%, les CCAA el 40,7%, l’AGE el 24,7% i els sectors especials el 18,7% 4. Europa demana l’augment d’inversions en R+D+I fins el 3% del PIB i defineix la  contractació pública com un element estratègic per assolir aquesta fita 5. Europa  aconsella  l’adopció del  model  de  contractació precomercial  per  tractoritzar  la  innovació mitjançant  la  CP  i  aconseguir  serveis  públics  de  més  qualitat i més accessibilitat 2 ncolet@gencat.cat
 • 3. COMPRA PÚBLICA I EINES D’INNOVACIÓ La  compra  pública  de  tecnologia  innovadora es  produeix  “quan  una  entitat  pública aprova una comanda d’un producte  o sistema que no  existeix en  aquell  moment,  però  que  pot  desenvolupar‐se  probablement  en  un  període  de  temps  raonable.  Requereix  el  desenvolupament  de  tecnologia  nova  o  millorada  per  poder complir amb els requisits demanats per el comprador.” (Edquist i Hommen,  1999) La contractació pública precomercial és una contractació de serveis de I+D en el  que el comprador públic no es reserva els resultats de la I+D per al seu propi us  exclusiu, sinó que comparteix amb les empreses els riscs i els beneficis de la I+D  necessària per a  desenvolupar solucions innovadores que superen les que n’hi ha  disponibles en el mercat. (COM 2000/799 final) En el marc de la legislació comunitària, ambdues figures poden ser aplicades si  s’interpreta degudament la normativa i s’apliquen els procediments i les eines  previstes (...diàleg competitiu, exclusions explícites de contractes de serveis  d’R+D+I...) 3 ncolet@gencat.cat
 • 4. L’ESTRATÈGIA DE LA GENERALITAT DE  CATALUNYA (2007‐2010) EL MANUAL PER A L’APLICACIÓ DE MESURES DE FOMENT D’R+D+I EN L’ÀMBIT DE LA  CONTRACTACIÓ PÚBLICA (ABRIL 2007) L’ACORD ESTRATÈGIC PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ, LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ I  LA COMPETITIVITAT DE L’ECONOMIA CATALANA (2008‐2011) EL  PACTE  NACIONAL  PER  A  LA  RECERCA  I  INNOVACIÓ (2008)  I  EL  PLA  DE  RECERCA  I  INNOVACIÓ DE CATALUNYA 2010‐2013 L’ACORD  DEL  GOVERN  DE  9  DE  DESEMBRE  DE  2009,  DE  MESURES  EN  MATÈRIA  DE  CONTRACTACIÓ PÚBLICA 4 ncolet@gencat.cat
 • 5. MESURES VINCULADES ALS OBJECTIUS DE  R+D+I EN L’ÀMBIT DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA  1. MESURES DE FOMENT DE LA INFORMACIÓ, LA TRANSPARÈNCIA I LA INNOVACIÓ: LA  PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE  CATALUNYA (“bústia d’innovació”, punt de trobada empresarial, alertes avançades  de futures contractacions...) 2. MESURES DE FOMENT DE L’R+D+I EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA (definició d’objectes contractuals i de prestacions tècniques, foment d’ús de determinats  procediments i eines de contractació, imesures de seguiment, control i avaluació dels  resultats de les contractacions...) 3. AVENÇ COORDINAT EN L’ÚS DE LA CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA COM A MECANISME  DE COMPETITIVITAT I MILLORA DE LA QUALITAT DE LES PROPOSICIONS TÈCNIQUES 4. ESPECIALITZACIÓ DELS COMPRADORS PÚBLICS 5. IMPULSAR LA TRACTORITZACIÓ MITJANÇANT PROJECTES‐PILOT 5 ncolet@gencat.cat
 • 6. 6