Estudi de mercat del contract manufacturing en el sector de les tecnologies mèdiques a Catalunya

2,651 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,651
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Estudi de mercat del contract manufacturing en el sector de les tecnologies mèdiques a Catalunya

 1. 1. ANÀLISI I ESTUDI DE MERCAT DEL CONTRACT MANUFACTURING EN EL SECTOR DE TECNOLOGIES MÈDIQUES El.laborat per: Amb la col·laboració de: Amb el suport de: Barcelona, juliol de 2009
 2. 2. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya 1. FASE 1. ANÁLISIS DEL CONTEXT ............................................................................................................. 3 1.1 INTRODUCCIÓ..........................................................................................................................................................3 1.1.1 Característiques bàsiques del sector ................................................................................................ 3 1.1.2 Definició i abast de l’estudi ............................................................................................................... 4 1.1.3 Importància del Contract Manufacturing....................................................................................... 6 1.2 MARC GLOBAL DEL MEDTECH CONTRACT MANUFACTURING .................................................................9 1.2.1 Clústers de referència en medtech contract manufacturing.......................................................... 9 1.2.2 Empreses OEMs de referència en medtech .................................................................................. 33 1.2.3 Empreses de referència en medtech contract manufacturing..................................................... 41 1.2.4. El contract manufacturing en altres sectors.................................................................................. 53 1.3 CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN NORMATIU ...........................................................................................61 1.3.1. Marc legislatiu de la compra de tecnologies innovadores ............................................................ 61 1.3.2. Marc normatiu i regulador per al sector de les tecnologies mediques ........................................ 66 1.4 ANÁLISI DE TENDENCIES DEL MEDTECH CONTRACT MANUFACTURING.............................................94 2. FASE 2. L’OFERTA I DEMANDA DEL CONTRACT MANUFACTURING A CATALUNYA............................................................................................................................................... 103 2.1 METODOLOGIA....................................................................................................................................................103 2.2 ANÀLISI DE LA DEMANDA DE CONTRACT MANUFACTURING ...............................................................105 2.2.1 Anàlisi de la demanda mitjançant fonts indirectes..................................................................... 105 2.2.2 Anàlisi de la demanda mitjançant entrevistes individualitzades............................................... 109 2.3 ANÀLISI DE L’ OFERTA DE CONTRACT MANUFACTURING.....................................................................114 2.3.1 Oferta actual del sector Medtech ................................................................................................. 114 2.3.2 Oferta potencial provinent d’altres sectors ................................................................................. 119 2.4 ANÀLISI D’INSTITUCIONS DE SUPORT AL SECTOR MEDTECH................................................................131 2.5 ANÀLISI DE LA CADENA DE VALOR I DIAGNÒSTIC DEL SECTOR MEDTECH CONTRACT MANUFACTURING ..............................................................................................................................................135 2.5.1 Arquitectura de la Cadena de Valor............................................................................................ 135 2.5.2 Descripció i diagnòstic de cada baula de la Cadena de Valor.................................................... 137 2.5.3 Taula de processos Interns i Externs de les empreses entrevistades ......................................... 145 2.5.4 Mancances detectades en el sector MedTech a Catalunya......................................................... 148 2.6 EINES PER RELACIONAR OFERTA I DEMANDA ...........................................................................................153 REFERENCIES BIBLIOGRÀFIQUES.............................................................................................................................163 2
 3. 3. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya 1. FASE 1. ANÁLISIS DEL CONTEXT 1.1 INTRODUCCIÓ 1.1.1 Característiques bàsiques del sector La industria d’equipament mèdic ha experimentat un creixement substancial en els últims deu anys. Les empreses líders d’aquest sector han mantingut un fort compromís amb la innovació, especialment de producte, i amb la cerca de solucions per reduir costos com ara la subcontractació de la fabricació. Les expectatives de creixement de la industria de tecnologia medica han atret l’atenció de moltes empreses (proveïdores) que veuen una oportunitat de negoci en aquest sector. De la mateixa manera s’ha detectat una tendència creixent de les activitats de subcontractació. En el 2005 aproximadament un 20% de tota la producció d’equipament mèdic dels EEUU. va ser subcontractada a tercers i es preveu que per el 2010 aquest percentatge arribi al 40%. Per exemple, als EEUU el segment del contract manufacturing està molt fragmentat. Aproximadament el 50% del contract manufacturing pel sector de les tecnologies mediques està controlat per 12 empreses mentre que l’altre 50% està controlar per empreses que tenen menys d’un 1% de quota de mercat. Existeixen molts proveïdores de dimensions, experiència, procedència sectorial i capacitats diferents i per a cada un dels aspectes que es poden subcontractar: disseny, mecanitzat, estampació, assemblatge, inspecció, esterilització, packaging etc... Degut al creixement del mercat global de tecnologia medica es detecta un creixement pròsper dels proveïdores d’aquest tipus de servei ja siguin proveïdores de servei integral (des de el disseny i la fabricació fins el packaging i la distribució) o proveïdors de serveis específics (fabricació d’un component, o assemblatge, o el packaging). 3
 4. 4. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya 1.1.2 Definició i abast de l’estudi En el present estudi s’entén per Contract Manufacturing l’externalització, per part del fabricant de producte, d’alguna o varies de les activitats que componen la seva cadena de valor. D’aquesta manera doncs, l’abast de l’estudi no es focalitza només en l’activitat de fabricació sinó en totes aquelles etapes que constitueixen la cadena de valor d’un producte: investigació, disseny i desenvolupament, fabricació, assemblatge i verificació final, packaging, venda i marketing. Tecnologies mèdiques: conceptes: En sentit estricte el concepte de Tecnologies Mèdiques (Medical Technology) engloba el Diagnòstic in vitro i els Medical Device. A continuació es mostra una definició, segons la directiva europea, d’aquestes dues disciplines: Diagnòstic in vitro: “qualsevol producte sanitari ja sigui un reactiu, producte reactiu, calibrador, material de control, estoig d’instrumental i materials, instrument, aparell, equip o sistema, utilitzat sol o en associació amb altres, destinat pel fabricant a ser utilitzat in vitro per a l’estudi de mostres procedents del cos humà, incloses les donacions de sang i teixits, només o principalment per a proporcionar informació: relativa a un estat fisiològic o patològic, o relativa a una anomalia congènita, o per a determinar la seguretat i compatibilitat amb receptors potencials, per a supervisar mesures terapèutiques.” 4
 5. 5. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya Medical Devices: “qualsevol instrument, dispositiu, equip, material o altre tipus d’article, utilitzat sols o en combinació, inclosos els programes informàtics que intervinguin en el seu bon funcionament, destinat pel fabricant a ser utilitzat en éssers humans amb finalitats de: diagnòstic, prevenció, control, tractament o alleugeriment d’una malaltia, diagnòstic, control, tractament, alleugeriment o compensació d’una lesió o d’una deficiència investigació, substitució o modificació de l’anatomia o d’un procés fisiològic, regulació de la concepció, i que no exerceixi l’acció principal que es desitgi obtenir a l’interior o a la superfície del cos humà per mitjans farmacològics, immunològics ni metabòlics,…” Directiva de les Comunitats Europees relativa a productes sanitaris (93/42/ECC), article 1 Al mateix temps s’han de considerar dos grans tipus de Medical Device (Font: “Innovar y emprender en el sector sanitario Luis G. Pareras”) que es mostren a continuació: Medical Device “tecnològic”, més dependents de la innovació científica i els avanços tècnics i que tenen un ritme de creixement més elevat com per exemple el marcapassos, pròtesis de maluc o de genoll, catèters endovasculars etc.. Medical Device “no tecnològics o fungibles”, en els que la tecnologia és un element diferencial menys important, són menys atractius comercialment, més indiferenciats i amb menor creixement, com per exemple guants, bosses de sèrum, sutures etc.. No obstant això, i donat que l’objecte del present projecte és l’estudi del Contract Manufacturing en el sector mèdic, prenem de base, una definició amplia de Tecnologies Mèdiques (Font: “Innovar y emprender en el sector sanitario Luis G. Pareras”)) que engloba els Dispositius mèdics (Medical Device) i l’Equipament mèdic o hospitalari necessari per la pràctica de la sanitat. Així doncs a nivell operatiu es consideren objecte d’estudi els Medical Device de tipus tecnològic i l’equipament mèdic o hospitalari. Es deixen fora de l’abast d’aquest projecte 5
 6. 6. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya les tecnologies de IVD (In vitro diagnòstic) i els materials d’un sol us (Medical Device no tecnològic o fungibles). 1.1.3 Importància del Contract Manufacturing A diferencia dels processos de subcontractació tradicional que persegueixen reduir costos, el contract manufacturing persegueix dos objectius addicionals: donar una resposta ràpida a la demanda i alliberar recursos per a dedicar-los a la innovació. La realització del contract manufacturing porta associat un seguit d’avantatges e inconvenients que s’han de prendre en consideració. A continuació es citen els més destacats: Avantatges del Contract Manufacturing Capacitat per concentrar-se en les “core-competences”: els fabricants de producte obtenen un retorn de la inversió més gran si inverteixen en les fases de desenvolupament i marketing més que no pas invertint en la fase de fabricació que implica grans inversions i un retorn menor i a més llarg termini. Reducció del “time to market”. Llançaments del producte més ràpids i eficients. Es millora la col·laboració dels fabricants i els dissenyadors de producte a la fase de disseny i desenvolupament, disminueixen els problemes a la fase de producció i es redueix el temps de llançament (enginyeria concurrent). Major especialització: especialització dels contract manufacturers en certs nixos de mercat (capacitat de producció etc.). Flexibilitat de la producció: els contract manufacturers poden proveir comandes més grans fent una millor gestió de la planificació de la producció. Reducció de costos: Els fabricants redueixen les seves inversions en els processos externalitzats (fabricació, emblatge etc..).. En cas de fer-ho internament hauran d’invertir forçosament cada 3 o 5 anys en actualitzar els seus equips i instal·lacions. 6
 7. 7. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya Inconvenients del Contract Manufacturing Menys control de la fabricació: Externalizar la fabricació implica per part del fabricant de producte una pèrdua de control d’aquest procés. Alguns fabricants prefereixen mantenir la fabricació “in house” per implementar més eficientment canvis imprevistos en el procés o per protegir la propietat de les tecnologies o processos. Quan la producció no es estàndard sinó que s’ha d’analitzar cas a cas, moltes vegades el proveïdor s’integra verticalment en la cadena de valor, i actua fins i tot com a co-desenvolupador dels productes. Més rics: l’empresa fabricant assumeix el rics associat d’externalitzar processos clau, perdent el seu control i confiant en els seus proveïdors. La relació amb el proveïdor es més propera (socis) quan l’empresa fabricant ofereix al proveïdor alguns dels seus processos o tecnologia. Aspectes de responsabilitat: legalment els fabricants son responsables de la seva cartera de productes encara que aquesta es faci fabricar per un tercer. Si s’externalitza la fabricació hi ha una pèrdua de control sobre els processos que pot repercutir negativament en el fabricant, especialment quan hi ha inspeccions de línies de producte concretes que poden necessitar responsables dels processos de fabricació. Capacitat sobrant: donat un cost fix de fabricació alguns fabricants prefereixen mantenir la fabricació “in house”, analitzen la capacitat d’utilitzar els recursos interns (infrautilitzats) abans de subcontractar. Malgrat els inconvenients, el ritme accelerat de canvi del sector de les tecnologies mèdiques comporta la necessitat, per part dels fabricants, d’extenalitzar certes activitats per mantenir la seva competitivitat. L’envelliment de la població, la millora de la qualitat de vida dels pacients, la demanda de millors infraestructures de la salut per part dels països desenvolupats així com la demanda d’atenció sanitària per part dels països subdesenvolupats, comporta que el sector de les tecnologies mediques evolucioni ràpidament i que la demanda d’aquest tipus de tecnologies sigui cada vegada més exigent i variable. 7
 8. 8. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya El mercat de tecnologies mediques als EEUU està creixent anualment entre un 8% i un 10%. Fins i tot en alguns sectors es preveu que aquest percentatge arribi al 15%-20% anual. En aquestes circumstancies de fort creixement, l’objectiu del fabricant de tecnologia mèdica consisteix en introduir al mercat nous productes i fer-ho ràpidament. Aquest fet fa preveure que en els pròxims anys els fabricants augmentin significativament les activitats de contract manufacturing donat que els ajuda a disminuir la incertesa a la que s’enfronten, no només perquè en certs sectors la quota de mercat és molt sensible als canvis tecnològics sinó també perquè els permet centrar els seus esforços a innovar. 8
 9. 9. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya 1.2 MARC GLOBAL DEL MEDTECH CONTRACT MANUFACTURING 1.2.1 Clústers de referència en medtech contract manufacturing Metodologia La següent informació, és una síntesi i anàlisi de la informació obtinguda de fonts indirectes, que descriuen l'entorn de cada clúster seleccionat per a l'anàlisi. El criteris de selecció dels clústers han estat la seva dinàmica històrica, maduresa, importància, impacte en l’industria de les tecnologies mèdiques i semblança potencial amb la realitat de Catalunya. Els punts analitzats en cada clúster han estat: • L'entorn socioeconòmic: en aquesta secció es descriu la geografia, la població i el tipus d’indústria present en l'àrea amb potencial de reorientació. • Descripció del clúster MedTech: en aquest apartat es detalla la història del clúster, l'enfocament, el desenvolupament d'aquest, les agents que el composen, i la presència d'un organisme dinamitzador del clúster. • Activitats del Contract Manufacturing: en aquesta part es descriu la dinàmica de desenvolupament, dimensió i els agents presents en el clúster dedicats al contract manufacturing, especialment l'existència d'un dinamitzador del contract manufacturing. Baden-Württemberg Entorn Socioeconòmic És un dels setze estats federats d'Alemanya; s'ubica al sud-oest del país. Té 10.4 milions d'habitants, és l'estat amb la població més jove d'Alemanya i amb la menor taxa de desocupació La seva força laboral es caracteritza per estar altament capacitada, el 37% de la seva població tenen titulació professional o han finalitzat el seu batxillerat. El 31% compta amb un certificat d'educació secundaria, el 29% compta amb un “school leaving certificate” i per sota del 3% dels treballadors wurtembergueses no compten amb cap tipus de titulació. De cada 9
 10. 10. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya 100 habitants econòmicament actius, 21 no tenien experiència prèvia al lloc de treball actual, 53 han realitzat algun tipus d'aprenentatge previ, 11 són tècnics avalats amb un títol i 15 tenen algun grau universitari. Cal esmentar que és l'estat alemany amb major inversió en R+D (28,4%) i que conseqüentment té la major quantitat d'empleats (27,1%) al territori alemany encarregats de la innovació i desenvolupament. És seu de les principals companyies automotrius (Daimler, Mercedes-Benz i Porsche), compta amb gran quantitat d'indústries enfocades a l'automatització i precisió com; Trumpf empresa amb més de 80 anys de funcionament i amb una dècada d'experiència en el sector mèdic. Una altra companyia és Bosch, enfocada a resoldre problemes tecnològics amb un equip especialitzat en l'àrea automotriu, industrial i per a la llar. Descripció del clúster MedTech Baden-Württemberg, allotja un dels majors clústers a nivell mundial en tecnologia mèdica. Compta amb 570 empreses concentrades la major part, a les regions de (Heidelberg, Freiburg, Tuttlingen i Ulm). Aquests territoris s'han convertit en zones d’atenció de la salut d’alt nivell reconegut. Hi ha una gran relació entre totes les entitats encarregades de la innovació i investigació i el sector industrial. Aquest estat compta amb 66 universitats (privades, ciències aplicades, d'art, entre d'altres), 8 centres vocacionals, 3 instituts d'investigació de llarga escala ?, 12 instituts Max-Planck, 15 Fraunhofer i 13 “Contract Research institutes.” També es detecta una gran interacció entre els hospitals i aquests instituts, ja que existeixen 15 hospitals amb més de 750 llits coordinats amb aquests centres de coneixement i investigació. També hi ha companyies com ho són Zeiss, Stroz i Aesculap, especialitzades en instruments quirúrgics invasius i de mínima invasió, que daten del segle avantpassat i principis del passat, i que tenen les seves matrius en aquest estat. Es troben principalment a la regió de Tuttlingen (caracteritzada per tenir més de 130 anys en l'àmbit de productes mèdics). Aquestes empreses són les responsables de la fabricació del 50% d'aquest tipus d'equip a nivell mundial. Les indústries localitzades en aquest estat meridional, són més antigues que els centres de recerca i innovació, però les necessitats i l'evolució de la mateixa tecnologia ha causat la instal·lació d'instituts de recerca a la regió i el sorgiment d'una estreta col·laboració entre els centres educatius, empreses i institucions de la salut. 10
 11. 11. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya Hi han dues entitats que agrupen a tot el clúster de tecnologies mèdiques, la primera és dependent del mateix govern estatal, el qual s’encarrega de la promoció, atreu inversionistes i fomenta la innovació i desenvolupament. La segona entitat, anomenada Bio- Pro, agrupa a les mateixes empreses, però està s'enfoca més a la divulgació d'articles científics i empresarials. Activitats del Contract Manufacuturing Les empreses més emblemàtiques estan estenent les seves innovacions al miniaturitzat d'instruments per a procediments quirúrgics de mínima-invasió, creant majors oportunitats d'expansió a diverses companyies del sector de tecnologies mèdiques. A conseqüència s'ha creat una gran integració de companyies d'avantguarda com fotònica, microsistemes i biotecnologia, en el sector salut. Hi ha entitats que agrupen a aquestes en funció de la tecnologia, per exemple; el grup de Mikrosystemtechnik Baden-Württemberg e.V. (MST BW) agrupa als que desenvolupen BioMEMs, o Competence Centre for Minimally Invasive Medicine and Technology (MITT) que agrupa als contract manufacturers que proveeixen d'alguna tecnologia a les grans companyies generadores d'equips quirúrgics de mínima invasió. Minnesota, USA Entorn Socioeconòmic És el dotzè major estat dels Estats Units, situat en el mig oest. Té 5.197 milions d'habitants, la meitat d'ells situats a la zona metropolitana de les ciutats bessones (Minneapolis-Saint Paul), compta amb 87 comtats. Compta amb la major quantitat de treballadors en l'àrea de tecnologies mèdiques (més de 26.000) en tot els EE.UU. Aquests, tenen gran capacitat per treballar amb equips de classe I, II, III segons la FDA, a més, les seves habilitats estan avalades pel sistema educatiu. En els últims anys s'han incorporat més de 8.000 estudiants en ciències de la vida, i es troben més de 1.300 científics i tècnics especialitzats en les àrees biològiques. També, més de 2.800 científics investiguen en l'àrea de salut, igual que centenars de tècnics especialitzats ajuden a innovar en aquestes ciències. Hi han més de 1.900 tecnics que surten amb postgrau universitaris en camps biològics, biomèdics, entre d'altres àrees relacionades. És seu de grans companyies com 3M i Generals Mills, la primera creadora de la cinta adhesiva i la segona fundadora dels cereals i vegetals enllaunats. 3M fundada al principi del 11
 12. 12. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya segle passat s'ha anat diversificant, fins a crear una àrea altament especialitzada en tecnologies mèdiques per a l’auscultació, diagnòstic i subministrament de fàrmacs. Descripció del clúster de MedTech Aquest estat es considera “La Mecca” dels medical divices a nivell mundial. És el centre d'operacions de les grans companyies mèdiques com Medtronic, 3M i St. Jude Medical. A més a més allotja a la Universitat de Minnesota, una de les institucions acadèmiques amb major prestigi en l'àrea mèdica. També compta amb la presència de la Clínica Mayo, hospital amb gran renom a nivell mundial, al comtat de Rochester. La consolidació d'aquest clúster es va donar a mitjans dels anys 60, el gran motor va ésser la Clínica Mayo, institució de salut que sempre s'ha caracteritzat per incursionar amb noves tecnologies des de la seva fundació. Una altra part crucial va ser la Universitat de Minnesota, que s'ha caracteritzat per recolzar a la investigació en aquesta àrea. Finalment la fundació de Medtronic i St. Jude Medical, que van néixer per proveir tecnologies terapèutiques per a cardiopaties associades al ritme cardíac, van donar l’impuls necessari per a situar aquest clúster com un dels més importants a nivell mundial. Encara que 3M entra en aquesta llista de les grans companyies, ells van fer la seva expansió a aquesta àrea en les mateixes dates aprofitant el recurs humà i la gran inquietud per a la investigació en medical devices. Aquest estat americà, actualment, compta amb un dels majors clúster de medical devices i és origen de més de 600 dispositius mèdics acreditats per la FDA. En aquest cluster es poden trobar empreses que es dediquen a algun tipus específic de patologia, que comprenen diverses àrees clíniques, d'un sol ús mèdics, entre molts mes tipus. Avui en dia, Minnesota compta amb 213 indústries principals i amb 756 Contract Manufacture, una gran quantitat d'aquestes companyies són de nova creació grácies al fort programa de transferència de tecnologia que té la Universitat de Minnesota. Actualment hi ha un organisme encarregat de donar serveis d'orientació, estratègies i coordinació entre totes les empreses que estan en totes les àrees de les biociencies. La principal funció d'aquesta associació és promoure Minnesota com el principal estat d'EE.UU. per dur a terme negocis en ciències de la vida. Aquesta entitat anomenada The BioBusiness Alliance of Minnesota assumeix la funció d'unir aliances entre empreses, acadèmia, govern, ciutadans i inversionistes. Té la seva subdivisió en medical devices la qual té com a agents principals la Universitat de Minnesota, Clínica Mayo i les principals companyies. 12
 13. 13. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya Activitats del Contract Manufacturing Algunes empreses de contract manufacture es van diversificar en els darrers anys cap a l'àrea mèdica (exemple: Analog-Tech, ‘Sub-Tronics', Permacindustries). Els principals objectius d'aquestes companyies són proveir a les tres grans que es troben a la regió, a més d’oferir serveis i productes a les petites i mitjanes empreses que es dediquen a un dispositiu mèdic en particular. Aquestes empreses han aconseguit l'aprovació de la FDA i cada vegada es veuen més empreses que es reorienten cap a aquest camp d'oportunitat. Hi ha una entitat que anglomera a diverses contract manufacture que s'han reorientat cap a l'àrea de tecnologies mèdiques. Aquest organisme anomenat Minnesota Valley Manufacturers Network, té com a objectiu recolzar a les companyies que serveixen a la indústria mèdica. Va sorgir de la unió de contract manufacture que es van reorientar per proveir aquest sector industrial. Israel Entorn socioeconòmic És un país d'Orient Mitjà que es troba a la ribera sud-oriental del Mar Mediterrani. Es troba assetjat per veïns hostils, per la qual cosa sol estar en estat de preguerra. És escas en recursos naturals i amb una població al voltant de 7,35 milions d'habitants. Compta amb 7 universitats principals i 23 incubadores d'empreses tecnològiques. És el país amb major quantitat d'enginyers respecte a la seva població (135 de cada 10.000). Més de 4.500 empleats es troben treballant en les indústries biotecnològiques. A més, la seva indústria s'ha solidificat gràcies a la immigració de científics i enginyers qualificats pertanyents a l'ex-unió soviètica. La seva indústria ha crescut exponencialment gràcies al suport del govern en la incubació d'empreses high-tech. Predominen companyies de nova creació, però també es troben indústries de molta tradició com; Intel (electrònica), IAI: Israel Aircraft Industries (aeronàutica) i TEVA (farmacèutica). Contínuament, Israel, inverteix en innovació i investigació cap a noves àrees de competència tecnològica. 13
 14. 14. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya Descripció del clúster MedTech El “boom“ del med-tech israelí va tenir lloc en la passada dècada, el 70% de les empreses encarregades al desenvolupament, distribució i fabricació de tecnologies mèdiques van ser creades en els darrers deu anys, mentre un percentatge menor, aproximadament el 7% estan en fase d'incubació. S'ha aprofitat el capital humà altament capacitat en ciències exactes i se li va donar un gir a la recerca i desenvolupament cap a les tecnologies bio. El nombre total de companyies encarregades del desenvolupament de tecnologies mèdiques és de 916. Hi ha una gran diversitat d'enfocament però la gran majoria es dedica a l'àrea cardiovascular. Gairebé totes aquestes indústries desenvolupen dispositius biomèdics que tenen acció terapèutica. Compta amb 356 hospitals distribuïts a tot el país. A més, hi ha una gran col·laboració entre govern, hospitals i instituts acadèmics. També existeix ILSI, que és una entitat israeliana que té per missió investigar, desenvolupar, promoure polítiques i accions que motivin, al sector indústrial i educatiu, a introduir-se en la biomèdica, biotecnologia, Agro-Biotech i la innovació de dispositius mèdics. L'objectiu d'ILSI és desenvolupar una informació sòlida sobre la investigació mèdica i la fabricació de dispositius. Fa arribar la informació a dirigents polítics, els mitjans de comunicació, els capitalistes de risc, banquers d'inversió, i al públic en general per promoure la inversió estrangera en aquest petit país. També té com a objectiu demostrar que la investigació mèdica i la indústria manufacturera d'aquest sector és un dels principals contribuents a l'economia d'Israel amb gran potencial per al creixement i la creació d'ocupació. Activitats del Contract Manufacturing Com s’ha dit, Israel, té la peculiaritat de que la majoria de les seves empreses són de nova creació. La gran inversió al mon acadèmic i la importació de capital humà altament qualificat en biociències, ha causat el naixement de centenars de noves empreses que ofereixen al mercat nous dispositius d'acció terapèutica en algun tipus de patologia o àrea clínica. Aquestes petites empreses solen ser absorbides per les grans companyies (cas Herzliya's Disc-o-Tech que va ser absorbida per Kyphon, empresa de Medtronic), per comercialitzar aquestes tecnologies emergents. Hi ha poques empreses, com ACengineering, que es dediquen realment al contract manufacturing. Aquesta companyia satisfà tota la cadena de valor per a la indústria 14
 15. 15. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya aeronàutica, farmacèutica i de dispositius mèdics. El seu principal producte són bombes per a ventiladors de respiració assistida. No hi ha una entitat que agrupi a les contracts manufactures israelians, aquestes estan directament agrupades en ILSI. ERBI (Anglaterra) Entorn socioeconòmic Clúster localitzat a Cambridge, a l'est d'Anglaterra, depenent de la Universitat el nom de la qual és homònim de la ciutat. Aquesta institució educativa és considerada una de les 10 millors del món. Alberga diversos Premis Nobels involucrats en la investigació en aquesta àrea. Descripció del Clúster MedTech ERBI és l'organisme encarregat d'accelerar la competitivitat en el sector Bio-tech, de Cambridge i l'Est d'Anglaterra. Els seus interessos es situen en 6 àrees d'oportunitat; desenvolupament de productes farmacèutics i serveis (55%), Enginyeria Clínica (5%), elaboració de mètodes de diagnòstic per a la salut humana (12%), desenvolupament de processos biotecnològics en l'agricultura (8%), desenvolupament d'instruments i equips biotecnològics (10%) i altres àrees com les indústries alimentàries (10%). Activitats del Contract Manufacturing En la informació consultada no es detalla l’activitat de contract manufacturing en medical devices. L'enfocament d'aquest clúster és bàsicament farmacèutic, entre altres serveis oreintats a l'agricultura i a altres àrees alienes als dispositius mèdics. Dinamarca Entorn Socioeconòmic És el menor en qüestió d'extensió dels països nòrdics, té frontera amb Alemanya i està unit pel pont Oresund amb Suècia. Està envoltat pel Mar del Nord i el Mar Bàltic. És el segon país europeu amb major quantitat d'empleats en l'àrea biotecnologica més de 18.000 treballadors. Té un personal de més de 5.000 investigadors i innovadors en aquesta àrea. Compta amb 8 universitats d'alt prestigi reconegut, 7 parcs científics i 6 hospitals universitaris. 15
 16. 16. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya Es poden trobar indústries solides en tecnologies marítimes (amb alta tradició en aquest país escandinau), energies renovables (factura més del 40% de tota la facturació a nivell mundial) i en telecomunicació i informàtica (amb més de 95.000 empleats). També hi ha el Medicon Valley, clúster de Biotech localitzat al nord de Dinamarca i al sud de Suècia, units pel pont Oresund. És llar de companyies com Novo Nordisk, H. Lundbeck, AstraZeneca i LEO Pharma. El seu enfocament principal és la indústria farmacèutica, encara que hi ha empreses de recent sorgiment que comercialitzen alguns nous dispositius mèdics. Descripció del Clúster MedTech Veí al Medicon Valley es troba el Clúster MedTech danès. L'origen d'aquest clúster data de principis del 1.900, gràcies a la fundació d'Oticon (companyia de pròtesis auditives), però es consolida en els anys 50 amb la promoció del govern per proveir a tota la població amb deficiència auditiva d'aquests dispositius de manera gratuïta. Avui en dia, el 40% dels productes existents en el mercat són d'origen danès. El clúster MedTech danès es caracteritza per estar compost per més d'un centenar d'indústries especialitzades en diferents àrees mèdiques, que van des de la cardiologia fins a la radiologia. En aquest, es poden trobar les grans empreses a nivell mundial com ho són 3M Healthcare, AngioTech, Medtronic, GE Healthcare, Siemens, Johnson & Johnson, Philips, entre d'altres. Aquestes indústries es van instal·lar en aquest petit país a causa dels atractius incentius fiscals, a la gran quantitat d'enginyers capacitats i l'excel·lent formació acadèmica d'aquests en l'àrea de ciències de la vida. El clúster danès compta amb l'associació “MedicoIndustrien”, entitat que neix al juny del 2001. Agrupa a més de 101 companyies encarregades de desenvolupar, vendre i manufacturar medical devices. El seu objectiu és promoure, comercial i políticament, els interessos dels seus membres. A més a més estableix punts de convergència entre el sector públic, privat, educatiu i de salut. Per últim crea xarxes d'aliança entre hospitals, centres de recerca i empreses. 16
 17. 17. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya Activitats del Contract Manufacturing Compta amb 160 indústries especialitzades en el contract manufacture de medical devices. Hi han companyies com Delta i Unisensor que són d'origen danès, que s'encarreguen del desenvolupament de sensors i ambdues s'enfoquen en òptica i microsistemes. Neixen de la necessitat les grans corporacions instal·lades en el clúster de proveir-se de tecnologies d'avantguarda per desenvolupar el seu “gran producte”. Aquestes dues companyies van reorientar els seus serveis, Delta va fer el seu canvi del sector industrial i automotriu, al de tecnologies médiques l’any 1999; mentre que Unisensor va obtenir el seu primer contracte en l'àrea de tecnologies mèdiques al 2005, vuit anys després de la seva fundació. No hi ha un organisme semblant, que unifiqui a totes les contract manufacture, que estan dins l'entitat “MedicoIndustiren”. Irlanda Entorn socioeconòmic País illenc situat al nord-oest d'Europa continental, confronta per l'est amb el Mar d'Irlanda i a l'oest amb la Gran Bretanya. El seu territori comprèn unes cinquenes/ sisenes parts d'una illa que comparteix amb Irlanda del Nord. Compta amb més de 22.000 empleats en el sector de tecnologies mèdiques. L'educació superior és proveïda principalment per tres universitats nacionals (National University of Ireland at Galway, University College Cork i the University of Limerick), que tenen programes de transferència de tecnologia en conjunt amb Enterprise Ireland. Aquestes tres institucions encarregades de l'educació compten amb hospitals escola que ajuden de manera significativa a la prova, desenvolupament i innovació de noves tecnologies mèdiques. Les grans companyies de desenvolupament de software i hardware, com són IBM i Microsoft, es troben a Irlanda. Però un dels ingressos més forts que té aquest país són els guanys generats per la indústria dels Medical Devices, 6 mil milions de dòlars anualment es sumen al seu PIB provinents d'aquest sector, que equival al 13% del seu PIB total. Descripció del clúster de MedTech Aquest país d'origen cèltic compta amb un dels clústers líders a nivell mundial, considerat el més important a nivell de medical device a Europa equiparable amb el de Minnesota i Boston. En ell es troben 15 de les 25 companyies més importants en l'entorn global (Medtronic, Boston Scientific, Jonson & Jonson, Baxter, entre d'altres). La dinàmica i 17
 18. 18. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya funcionalitat d'aquest clúster s'ha degut a causa de la promoció, al llarg de la seva història, de la cordialitat entre les multinacionals i companyies autòctones de la regió. La seva atractiva política fiscal va atreure a les principals indústries, això va desencadenar una gran inversió per part del govern als centres educatius per preparar estudiants especialitzats en enginyeries amb enfocament a les ciències de la vida. De 200 companyies que es troben en l'àrea de bio-ciències, entre 70 i 80 s'encarreguen del desenvolupament, innovació i manufactura de dispositius mèdics. Irlanda es considera que està dins els sis primers en el rànquing mundial dels clústers de medical devices. Les àrees mèdiques en les què s’introdueix la indústria tecnològica d'Irlanda són: Stents que subministren medicaments per mitjà d'elució (produeixen el 80% dels que hi ha en el mercat), marcapassos, infusors, dispositius per a gastroenterologia i urologia, lents protètiques, microbombes cardíaques, kits de diagnòstic i a l'últim en l'ortopèdia pròtesis de genoll i malucs. L'agència responsable del desenvolupament industrial d'irlanda (IDA per les seves sigles en anglès), constantment motiva als centres d’R+D a introduir-se en aquesta àrea. A més que hi ha una entitat que aglomera tot el clúster, el qual s'anomena IMDA The Irish Medical Devices Association; que proveeix conferències, aliances, facilita col·laboracions intraempresarials, entre d'altres activitats. Activitats del Contract Manufacturing Irlanda allotja les principals companyies a nivell mundial de contract manufacture (Accellent, Symmetry Medical, Lake Region, etc.) Galway, unes de les regions irlandeses amb major creixement en l'àrea de tecnologies mèdiques, va sorgir després del tancament d'una sucursal de HP encarregada del desenvolupament de subparts electròniques. Grans empreses com Boston Scientific van aprofitar aquesta força laboral i es van instal·lar a la regió, entre 1992 i 1993. Això va crear una nova subcultura de vendes i treballs que ha donat un nou gir a la indústria irlandesa al MedTech. Un exemple d'aquest sorgiment i canvi de direcció d'una empresa és Creganna, companyia de contract manufacture reorientada, que va passar de dur a terme una gamma de solucions per a la indústria electrònica, a oferiri actualment productes i serveis per a la indústria de dispositius mèdics Singapur Entorn socioeconòmic 18
 19. 19. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya La república de Singapur, és una illa i ciutat-estat situada al sud de l'estat de Johor a la Península de Malàisia i al nord de les illes Riau d'Indonèsia, separades per un estret. És el país més petit del sud-est d'Àsia. Posseeix una economia de mercat lliure i pròspera. Caracteritzada per un entorn obert, els seus ingressos depenen principalment de les exportacions, particularment les del sector electrònic i industrial. Té una política fiscal amb tipus impusitiu del 18%, menor que qualsevol altra a Europa i Estats Units. El Nivell educatiu dels seus treballadors és considerat un dels més elevats a tot Àsia. El 40% (més de 1.500) d'aquests són enginyers capacitats per a la manufactura de qualsevol mena de tecnologia. Les seves universitats estan dins les millors del món. Singapore Nayang Polytechnic, desenvolupa una iniciativa de col·laboració entre els seus centres de recerca, hospitals i indústria. L'objectiu d'això és generar estratègies, nous productes i ser més competitius a nivell mundial. Descripció del clúster de MedTech Moltes companyies singapurenses s'han anat preparant per obtenir les certificacions (de l'ISO 9001:2000 a l'ISO 13485:2003) necessàries per a la fabricació d'aquests components, també han construït sales blanques certificades i han cobert tota la normativa necessària per a la fabricació d'aquest tipus de dispositius. A més, aquestes indústries s'acrediten com a empreses d'alt nivell de fabricació i tenen un alt compromís de protecció de la propietat intel·lectual. Els serveis principals que tenen són: manufactura, electrònica, sub acoblaments, materials amb grau mèdic, disseny assistit per ordinador, disseny, producció de maquinaria, dispositius de comunicació, entre altres. També compten amb enginyeria especialitzada en l'ús de materials plàstics i metàl·lics. Allí es troben les principals companyies americanes com són 3M, Boston Scientific, GE, Medtronic i altres europees com a Siemens Medical Instruments. Totes aquestes empreses estan associades a la SMa (Singapore Manufacturis Federation) en el capítol MTIG (Medtech Interest Group), que és l'organisme que s'encarrega d'atreure inversionistes, planteja estratègies de mercat i promou la tecnologia mèdica. Activitats del Contract Manufacturing Singapur compta amb 30 anys d'història en el Contract Manufacture. Durant aquestes tres dècades aquesta ciutat-estat va poder desenvolupar les seves capacitats en 19
 20. 20. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya electrònica, enginyeria de precisió i ciència dels materials. Avui en dia es troben les principals companyies dedicades al contract manufacturing de peces electròniques per a Medical Devices. Les més destacades són Sanmina, Flextronics, Celestica i Jabil. Moltes d'aquestes empreses han passat de ser contract manufacturers de peces electròniques a oferir avui dia una gamma àmplia de serveis per a les grans indústries de medical device Companyies com Flextronics (Orchid) s’han situat en aquest país com a conseqüència de la qualitat dels seus treballadors, una forta protecció als drets d'autor i l'atractiva política fiscal. Les noves àrees clíniques en les que està penetrant aquest petit país són: cardiovascular, atenció de la vista, sistemes per a diagnòstic, instruments científics i ortopèdia. Empreses de Contract Manufacturing com Limited i Inzing Pte. Ltd, cobreixen una alta gamma de serveis, des de la innovació i disseny de components o parts de dispositius biomèdics, així com la manufactura, acoblament, disseny assistit per ordinador, esterilització i embalatge final. _______________________________________________________________ Conclusions Tots els clústers exposats amb anterioritat tenen en comú la presència d'un organisme autònom i independent que agrupa les empreses i tracta de satisfer les seves necessitats, proveint-los d'estratègies, ajudant a algunes companyies a reorientar-se cap al med-tech, alhora que interrelaciona a les institucions principals (hospitals, escoles i centres de recerca) per donar-li força al clúster. Exceptuant Singapur, la resta de clústers compten amb alta interacció empresa-hospital-universitat, això ha originat el sorgiment de noves tecnologies, l'atracció de centres d’R+D de les grans multinacionals, i en conseqüència s'ha generat un desenvolupament significatiu en aquestes zones. Hi ha clústers madurs com ho són Badem-Württember i Minnesota; el primer dels quals es diferència en què té més de 130 anys de tradició en l'àrea d'instrumentació quirúrgica. La nova tendència a les intervencions de mínima invasió ha originat el sorgiment de companyies de tecnologies emergents. No obstant això, el clúster de Minnesota és molt heterogeni en la seva activitat, les seves entitats comprenen gairebé totes les especialitats mèdiques, això ha afavorit la reorientació d'algunes empreses cap a aquest camp tecnològic. Tot i que la seva àrea més forta és el desenvolupament de dispositius de control i correcció d'arítmies cardíaques, això no ha impedit a les indústries que s’introdueixin en altres àrees 20
 21. 21. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya clíniques. Cal recalcar que les empreses que conformen ambdós clústers tenen una comunicació molt estreta amb els hospitals i universitats de la zona. El cas d'Israel, es caracteritza per crear un teixit industrial completament nou a partir dels últims 10 anys, el canvi es va donar principalment des del sector educatiu. El govern va impulsar per mitjà de les universitats la recerca biomèdica, principal causa de que aquest país es col·loqui avui en el primer lloc en desenvolupament de patents de dispositius biomèdics. Igual que Israel, el clúster localitzat en l'est d'Anglaterra es caracteritza per invertir gran capital en centres d'investigació i innovació, però a diferència d'Israel, aquest es caracteritza per enfocar els seus projectes més cap a la part biotecnològica i farmacèutica. Irlanda i Dinamarca han atret a les grans companyies en tecnologies mèdiques gràcies a la seva agressiva política fiscal. Paral·lelament s'ha generat un gran capital humà, altament especialitzat en tecnologies biomèdiques, als centres d'ensenyament. Hi ha també una destacada col·laboració entre empresaris, institucions acadèmiques i hospitals. Una diferència clara entre aquests dos països és que la petita nació escandinava té una història de gairebé 100 anys en pròtesis auditives, això ha causat que grans companyies confiïn en el mercat laboral que ofereixen els danesos, ja que coneixen l'àmbit mèdic. Finalment Singapur, país molt caracteritzat en la manufactura i contract manufacture, ha treballat per innovar els seus estàndards de qualitat i complir amb el marc regulatori específic per manufacturar components dels dispositius biomèdics. Encara que no hi ha una recepta en concret de com construir una xarxa d'empreses fortes en l’industria mèdica, a partir de l'anàlisi de la literatura trobada, sobre aquests clústers es poden identificar 5 factors clau d'èxit que fan possible el seu adequat desenvolupament i funcionament: 1) forts i atractius incentius fiscals que faciliten l'atracció de grans empreses tractores per al sector local; 2) capacitats de manufactura de primera classe mundial; 3) una xarxa ben estructurada d'una activa col·laboració entre indústries del sector, hospitals i centres educatius, que garanteix la presència de coneixement i persones formades en l'àmbit biomèdic; 4) un adequat finançament per l’R+D i la ràpida comercialització dels productes de creació recent; 5) compliment per part de la indústria del marc regulatori i normatiu específic. Per tal que es puguin dur a terme aquests factors clau d'èxit hi ha cinc agents de vital importància a considerar dins l'ecosistema del clúster de tecnologies mèdiques: 1.- Govern: És qui estimula a la inversió estrangera o autòctona amb polítiques fiscals atractives i crea un ambient d'estabilitat macroeconòmica propícia per a la inversió. 21
 22. 22. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya També és qui injecta capital a les institucions educatives, de salut i centres d’R+D. A més, dóna suport a les empreses emergents per poder llançar ràpidament els seus productes. 2,- Empreses: Són les qui defineixen les seves estratègies d'innovació i cooperació. Es comprometen a un acostament proactiu a universitats i hospitals universitaris. Creen connexions entre PIMEs per compartir coneixements en vendes, màrqueting, aspectes de regulacions i finançament. Finalment són les que es comprometen amb el vertader enfocament del clúster. Es divideixen en tres categories: • Tractores: grans companyies, generalment multinacionals, de molta tradició i amb alta capacitat financera. Tendeixen a absorbir a les companyies de nova creació per comercialitzar la seva novetat tecnològica. • Start-Ups: empreses de recent creació, gràcies a l'impuls de l’R+D en el sector. Gairebé sempre són absorbides per les tractores per a la comercialització dels seus nous productes, o es transformen en un Contract Manufacturer de les grans en alguna tecnologia d'avantguarda. • Contract Manufactures: companyies que ofereixen cobrir part de la cadena de valor dels tipus d'empresa anteriors, a més de fer R+D en components o parts especifiques d'algun dispositiu mèdic dissenyat per alguna start-up o tractora. 3.- Universitats: Són les principals fonts de la força laboral d'alta qualitat i coneixement. En conjunt amb l'empresa i els hospitals, creen l'agenda real en què s'ha d'investigar. Indaguen les necessitats del mercat i orienten les seves investigacions per millorar les capacitats de la indústria, generen capital intel·lectual i comparteixen models de col·laboració entre els altres quatre agents involucrats (govern, hospitals, companyies i entitat dinamitzadora). A més, estableixen programes d'incubació d'empreses i sistemes de transferència de tecnologia. 4.- Hospitals: Són els qui projecten agendes de treball per assegurar que la innovació tecnològica sigui una de les màximes prioritats dins la institució, a més desenvolupen programes amb plans concrets en els què poden sorgir noves àrees d'oportunitat per a la innovació. Treballen sempre conjuntament amb les companyies i institucions educatives, proveint-les de problemes clínics en els què es pugui introduir alguna solució tecnològica. Promouen l'ús de la tecnologia entre el seu personal, a més de motivar-los a fer proves i apreciar l’eficiència dels nous dispositius. 22
 23. 23. Anàlisi i Estudi de Mercat del Contract Manufacturing en el Sector de Tecnologies Mèdiques a Catalunya 5.- Entitat dinamitzadora: És l'organisme que orquestra la bona comunicació entre els diferents agents involucrats en el clúster. Són els que obren els canals de comunicació entre tots els actors implicats en el clúster. Promouen la realització de esdeveniments de convivència, motiva amb premis a la innovació, orienta a les empreses que volen introduir-se en aquest mercat i difon els èxits aconseguits. Tots els clústers exposats han aconseguit la seva maduresa ja sigui a partir d'una especialitat clínica inicial, o a partir de l'existència de competències tecnològiques capaces de satisfer les necessitats de contract manufacturing del sector a nivell mundial, com per exemple: • Baddem-Württemberg: Instruments quirúrgics. • Minnesota: Control i correcció del ritme cardíac (per les seves sigles en anglès es CMR, cardiac rhythm managment). • Israel: Cardiopaties. • ERBI: Soluciones en biotecnologia. • Dinamarca: Pròtesis auditives. • Irlanda: Stents d’elució de fàrmacs i pròtesis locomotors. • Singapur: Parts electròniques de dispositius biomèdics. 23
 24. 24. Companyies Clúster Govern Universitats Hospitals Entitat que conjunta Tractores Start-ups CM S'han En aquest generat Són les clúster, companyies mateixes estan de Start-ups instal·lade tecnologia les que es El mateix ministeri s les tres d'avantguar transformen d'economia crea el seu Promou la inversió principals da en CM, Alta qualitat, tenen organisme per estrangera, deixant clar la empreses (microsiste també hi ha programes de Alta qualitat, organitzar al clúster i hi qualitat dels recursos d'instrume mes, una gran transferència de treballen en ha petits grups que humans amb què compte nts fotònica, quantitat de Baden-Württemberg tecnologia, conjunt amb uneixen a les la regió. Recolza a centres quirúrgics. entre CM que treballen en conjunt la indústria i companyies que d’R+D, Universitats i d'altres), a fabriquen amb la indústria i universitats. elaboren alguna hospitals causa de la instruments hospitals tecnologia nova de precisió i d'avantguarda per a les tendència automatitza grans companyies. de ció. procediment s quirúrgics de mínima invasió. 24
 25. 25. Companyies Clúster Govern Universitats Hospitals Entitat que conjunta Tractores Start-ups CM Estat que Estat amb Biobussines Allience of alberga S'han CM Minnesota. Promou les generat reorientades Minnesota com el matrius de companyies al MedTech, principal estat per a la les tres que han a causa de inversió en ciències de Alta qualitat, grans desenvolup les mateixes la vida. Té un pla programes en tots companyi at algun necessitats estratègic fins al 2025, els camps de Alta qualitat, Recolza centres d’R+D, es líders tipus de de les que és ser el principal l'enginyeria promou la Universitats i centres en tecnologia companyies destí per a aquest tipus biomèdica, hi ha investigació, d'incubació d'empreses. dispositius per a un cas tractores i d'empreses. A més Minnesota centres d'incubació treballa en Dóna un ambient segur de control clínic Stuart-ups promou la relació entre i transferència de conjunt amb d'inversió i promou la i correcció específic. de la regió. companyies, universitat tecnologia, les empreses regió. de El seu CM, i hospital. considerats uns i universitats. arítmies. han anat Existeix també el dels més forts a evolucionan anomenat Minnesota EE.UU. t absorbint Valley Manufacture altres Network, que és la empreses xarxa de contract per manufacture que s'han augmentar reorientat al contract 25
 26. 26. Companyies Clúster Govern Universitats Hospitals Entitat que conjunta Tractores Start-ups CM les seves manufacture de capacitats medical devices. S'han Representa Existeixen instal·lat més del molt poques les 70% de les companyies principals empreses que es Existeix ILSI, entitat companyi presents a dediquen al Son d’alta qualitat, encarregada de es del la regió. La vertader compta amb 7 i promoure a aquest Alta qualitat, món a gran majoria CM, l'única genera una gran petit país com a lloc treballen en Alta inversió en centres causa de han que s'ha quantitat atractiu per a conjunt amb Israel d'R+D, educació i centres la compra desenvolup trobat en les d'enginyers. A més inversions en l’industria les d'incubació d'empreses. de start- at algun fonts ha treballen MedTech. A més universitats i ups. dispositiu estat conjuntament amb fomenta la relacions empreses. nou i ACengineeri els centres d’R+D i entre hospitals-centres després han ng empreses. d'R+D-universitats- estat govern. absorbides per les empreses 26
 27. 27. Companyies Clúster Govern Universitats Hospitals Entitat que conjunta Tractores Start-ups CM tractores Hi ha una gran quantitat de ERBI, entitat promotora Start-ups, Depèn gairebé tot de la regió. Ven els en l'àrea del clúster de la espais per a les ERBI biotecnològi Universitat de empreses, promou la (East England & N/A N/A ca enfocada N/A N/A Cambridge, incubació de noves Cambridge) a la considerada una de companyies i organitza farmacèutic les millors del món. cicles de conferències i a, cursos. agroindustri es i serveis. El govern atreu als Alberga a Hi ha Estan Són d'alta qualitat, Compta amb Tenen a inversionistes promovent les empreses localitzades promouen les 6 hospitals MedicoIndustiren, que Dinamarca l'alta qualitat dels seus companyi de nova en aquesta ciències de la vida, universitaris el seu objectiu és recursos humans, inverteix es més creació que regió més compten amb que estan en promoure comercial i 27
 28. 28. Companyies Clúster Govern Universitats Hospitals Entitat que conjunta Tractores Start-ups CM en educació, centres importants cobreixen d'un centres d'R+D i estreta políticament els d’R+D, incubació del món, a una centenar de transferència de col·laboració interessos dels seus d'empreses i atractiva més a necessitat companyies tecnologia amb el sector membres, a més política fiscal. més país específica CM. acadèmic, estableix una relació seu de les d'alguna Cobreixen indústria i estreta entre ells i crea empreses empresa les d'R+D. xarxes d'aliança entre més tractora, es necessitats hospitals, centres importants transformen de les d'R+D, Universitats i de en CM, a tractores i empreses. pròtesis més hi ha d'alguns auditives. companyies start-ups de base especialitzat tecnològica s en algun de nova tipus de creació. dispositiu biomèdic. Hi ha companyies que s'han reorientat al 28
 29. 29. Companyies Clúster Govern Universitats Hospitals Entitat que conjunta Tractores Start-ups CM sector. Es troben Han sorgit Es troben Compten amb tres instal·lacio empreses a les universitats ns de les causa del instal·lacion involucrades de Hi han dues agències 15 gran s de les manera àmplia en responsables de la principals impacte que principals totes les àrees de coordinació de les companyi tenen les CM del les tecnologies relacions entre Atreu a les grans Hospitals es de indústries món. A més mèdiques. empresa, universitats, companyies amb escoles que medical MedTech a és lloc Promouen els hospitals i centres atractives polítiques interaccionen devices la regió i el d'origen de centres d’R+D, de d’R+D. Una dependent fiscals, inverteix en amb les Irlanda en el món. gran impuls Crennega, transferència de del govern (IDA) i una educació i en centres empreses, d'R+D dins CM que tecnologia i prepara altra exclusiva del d’R+D, transferència de centres d'R+D les factura l'1% enginyers d'alta sector (IMDA). tecnologia i incubació i sector institucions del mercat qualitat. Aquesta última d'empreses. acadèmic. educatives. mundial, Clara pertinença de proveeix de empresa la propietat conferències, aliances i que s'ha intel.lectual creada facilita la col·laboració reorientat a la universitat; interpersonal. en el L'investigador rep transcurs de el 95% dels 29
 30. 30. Companyies Clúster Govern Universitats Hospitals Entitat que conjunta Tractores Start-ups CM la seva ingressos nets història al durant els 5 MedTech primers anys per la transferència de tecnologia de la seva recerca Es troben Les CM Compta amb el instal·lacio No s'ha presents Politècnic de ns de les trobat s'han Promou la Hi ha l'entitat MTIG Nanyang Singapur, principals informació reorientat investigació que és un subgrup de considerat una de Promou amb incentius companyi de de la clínica per la SMa. La funció les millors del món. fiscals i un ambient de es de companyies indústria cercar nínxols principal d'aquesta A més a més que Singapur lliure comerç per a les MedTech de nova electrònica d'oportunitat entitat és promoure la és el principal inversions de les grans en el món. creació. a la dels per al regió, atreure promotor de l’R+D i companyies. medical desplegament inversionistes i de les aliances devices. de plantejar estratègies de entre centres Això ho han tecnologies. mercat. d’R+D, hospitals i fet canviant indústria. els seus 30
 31. 31. Companyies Clúster Govern Universitats Hospitals Entitat que conjunta Tractores Start-ups CM estàndards de qualitat i complint amb la normativa corresponen t a la indústria. 31
 32. 32. Anàlisis del Medtech Contra Manufacturing a Catalunya Fluix d'interacció entre els principals “agents” que fan funcionar el clúster de MedTech
 33. 33. Anàlisis del Medtech Contra Manufacturing a Catalunya 1.2.2 Empreses OEMs de referència en medtech Metodologia En aquest apartat s'han seleccionat els dos OEMs més representatius a nivell mundial, i amb una major influència en el sector de les tecnologies mèdiques. Ambdues companyies són àmpliament esmentades a la literatura. Aquesta petita mostra es considera suficient per exemplificar la dinàmica pròpia del naixement i creixement d'aquest tipus d'empreses. Medtronic Marc històric. Quan es parla de Medtronic, es parla també de la història dels marcapassos. L'empresa va ser fundada el 1949, en l'estat de Minnesota, pel co-inventor del primer marcapassos portàtil, Earl Bakken. En els seus orígens va ser un taller de reparació d'equip mèdic, avui en dia és una de les corporacions més innovadores en el disseny, investigació i manufactura de tecnologies mèdiques, amb gran impacte en el mercat global. En els seus orígens, els fundadors, Earl Bakken i Palmer Hermundslie es dedicaven a reparar equips mèdics de diversos hospitals de la localitat. Aquesta circumstància els va donar l'oportunitat de conèixer al Dr. C. Walton Lillehei, pioner de les cirurgies de cor obert, provinent de la Universitat de Minnesota. El Dr. Walton va plantejar als dos joves enginyers un problema que tenia amb alguns dels seus pacients després del procediment quirúrgic, al qual ell mateix havia donat una solució rudimentària no exempta d'importants riscos, i els va proposar el projecte de crear un aparell que fos portàtil, eficaç i, sobretot, segur. Després de quatre setmanes al laboratori, van aconseguir crear el primer marcapassos extern i portàtil. Les proves de funcionament es van dur a terme a la Universitat de Minnesota, més tard el dispositiu va ser col·locat amb èxit a un nen. Gràcies a aquest èxit, Medtronic es va establir com a fabricant de dispositius mèdics. Anys més tard i gràcies a la compra dels drets de fabricació dels primers marcapassos implantables creats pels doctors Chardack i Greatbatch, van aconseguir la seva expansió global. 33
 34. 34. Anàlisis del Medtech Contra Manufacturing a Catalunya Medtronic es va implantar en diferents països del món, com Brasil, França, Holanda, Japó, etc. i es va diversificar cap a altres àrees clíniques com la gastrointestinal, control del dolor per mitjà de neuro-estimulació, cardiologia intervencionista (stents, pilotes per a angioplàstia i vàlvules cardíaques introduïdes per cateterisme) Actualment empra a més de 40.000 persones a tot el món i al voltant d'1,5 milions de pacients han rebut els beneficis d'alguna tecnologia de Medtronic. Igual que en els seus orígens, l'empresa segueix innovant, dissenyant i investigant noves tecnologies d'avantguarda que puguin donar una millor qualitat de vida als pacients. En l'actualitat, Medtronics està penetrant en àrees noves com la biotecnologia, telemedicina o nous mètodes per al subministrament de fàrmacs, sempre fidel a la seva missió: “Contribuir al benestar de l'home aplicant l'enginyeria biomèdica a la investigació, el disseny, la fabricació i la venda d'instruments o dispositius per alleujar el dolor, restaurar la salut i prolongar la vida”. Dimensió i quota de mercat Medtronic, igual que moltes OEMs de gran importància al mercat s'han anat conformant i creixent a partir de l'adquisició d'empreses de nova creació amb tecnologies d'avantguarda. Actualment és una de les companyies més grans i importants del món dels medical devices. L'any passat va obtenir 35,97 mil milions de dòlars de la seva capitalització de mercat, compta amb 40.000 empleats arreu del món i va tenir una facturació de 14,63 mil milions de dòlars. Principals productes i serveis En l'actualitat, aquesta companyia compta amb 6 unitats de negoci: 1) control i correcció del ritme cardíac, 2) espinal i biotecnologia, 3) sistema cardiovascular, 4) neuromodulació, 5) diabetis i 6) tecnologies quirúrgiques . 1.- Control i correcció del ritme cardíac: és la unitat de negoci més antiga i gran de Medtronic. El 2008 va facturar el 37% del total dels ingressos de l'empresa (aproximadament 4,9 milers de milions de dòlars). Entre els seus productes estan: • Marcapassos implantables • Desfibriladors cardioventriculars implantables 34
 35. 35. Anàlisis del Medtech Contra Manufacturing a Catalunya • Dispositius implantables terapèutics per a la resincronització cardíaca. • Sistemes sense fil de vigilància via internet per a dispositius implantats. 2.- Espina dorsal i biotecnologia: és la segona unitat de negoci més rendible de Medtronic, l'any passat va facturar el 22% de l'ingrés total de l'empresa (3mil milions de dòlars). Ha evolucionat ràpidament gràcies a les innovacions i el sorgiment de noves tecnologies en aquesta àrea. Gràcies a la col·laboració entre investigadors, socis innovadors i metges, Medtronic, pot oferir avui dia l'estat de l'art de les principals teràpies per a l'espina dorsal, neurològiques, ortopèdiques i oral maxil·lofacials. Entre els seus principals productes estan: • Tecnologies de mínima invasió per a l’accés a l'espina dorsal. • Sistemes de fusió. • Discos cervicals artificials. • Unfuse i Bone Graft. Os artificial i estimulants per al creixement ossi. 3.- Cardiovascular: És la tercera unitat de negoci per facturació i grandària de Medtronic. Va facturar el 2008 el 16% de l'ingrés total anual de la companyia (2.1mil milions de dòlars). El treball entre els professionals sanitaris i els enginyers de l'empresa, han fet que aquesta àrea sigui cada dia competitiva. Existeixen als Estats Units i a Europa, escoles per capacitar als cirurgians intervencionistes i a altres especialistes de la salut, en l'ús de tecnologies com a cirurgia robòtica, intervencions de mínima invasió, procediments quirúrgics a cor obert, i cirurgia cardíaca i vascular. L'objectiu d'aquesta unitat de negoci és proveir de tecnologies que ajudin a la millora dels pacients que pateixen malalties coronàries, aòrtiques i cardíaques estructurals. Entre els seus principals productes es troben: • Tecnologies per a angioplàstia • Empelt de stents • Vàlvules cardíaques i tecnologia per a la reparació d'aquestes. • Tecnologies per a procediments quirúrgics de cor obert i productes per a empelts de bypass coronari 4.- Neuromodulació.- És la segona unitat de negoci més antiga de la companyia i quarta respecte a la facturació (1,3 milers de milions de dòlars, aproximadament 10%). Gràcies a l'àmplia experiència en estimulació elèctrica cardíaca, van transferir aquest coneixement al tractament d'altres malalties i 35
 36. 36. Anàlisis del Medtech Contra Manufacturing a Catalunya condicions del sistema nerviós. Avui en dia, Medtronic compta amb sistemes per a la neuroestimulació i dispositius de subministrament de fàrmacs implantables per a casos de dolor crònic, desordres comuns dels moviments i desordres gastrointestinals i ortològics. Entre els seus principals productes estan: • Activa, teràpia de cervell profund. • Teràpies per al dolor crònic. • Enterra, teràpia per a pacients amb gastroparesis • Interstim, teràpia per al control urinari • Baclofen, teràpia intracranial per a pacients amb dany cerebral traumàtic. • Porstiva, teràpia RF, per a hiperplàsia prostàtica. 5.- Diabetis.- És la cinquena unitat de negoci de Medtronic per facturació, aproximadament 1 mil milions de dòlars (7%). Va sorgir fa 25 anys i s'ha dedicat a sistemes de subministrament d'insulina. Actualment compten amb el primer dispositiu del mercat d“anell tancat”, consistent en la monitorització constant del nivell de glucosa del pacient, i amb base a això el subministrament d'insulina per infusió. L'objectiu d'aquest dispositiu és imitar la funció del pàncrees. Entre els seus principals productes estan: • Sistemes avançats de subministrament d'insulina. • Monitors de glucosa de manera continua. • Software per al maneig d'informació per millorar l'administració de la diabetis. 6.- Tecnologies quirúrgiques.- La sisena unitat de negoci de Medtronic, factura aproximadament el 6% dels ingressos de la companyia. Està dividida en tres àrees; malalties del nas, gola i oïda; tecnologies neurològiques i navegació. Entre els seus principals productes estan: • Malalties del nas, gola i oïda: o Straightshot i Visao, sistemes de microendoscopia otològica. o NIM-Response, sistema de vigilància nerviós durant procediments quirúrgics. o Fusió ENT, sistema de navegació quirúrgic a base de guia d'imatges. 36
 37. 37. Anàlisis del Medtech Contra Manufacturing a Catalunya o Productes solubles per al control del fluid per accelerar l'alleugeriment de la zona afectada en el període postoperatori immediat • Tecnologies neurològiques: o Mides Rex i Styllus Drill, sistemes pneumàtics de trepatge i torsió per a procediments quirúrgics sobre l'espina dorsal. o Strata, vàlvula hidrocefàlica. o Duet, Sistema de drenat lumbar i ventricular. o Implants per tancar zones cranials, reparació d'altres ossos, etc. • Navegació: o O-arm sistema d'imatges per a procediments quirúrgics de l'espina dorsal i ortopèdics. o PoleStart, sistema d'imatges per ressonància magnètica per a localització de tumors oncològics. o StealthStation, sistema de navegació per a procediments cranials, neurològics, espinals i d'oïda, gola i nas. o AxiEM, sistema de rastreig electromagnètic que es pot usar en una àmplia gamma de procediments quirúrgics. Les instal·lacions de Medtronics es troben en 120 països del món, la seva matriu mundial està a St. Paul, Minnesota, però també compta amb una matriu asiàtica a Singapur. Els seus principals centres manufacturers estan localitzats en diferents estats dels Estats Units, a Europa (Galway, Irlanda; Dusselford, Alemanya; Heerlen, Holanda; Tolochenaz, Suïssa) i diferents països d'Àsia i Llatinoamèrica com l'Índia, Xina i Mèxic. St. Jude Medical Marc històric Es tracta d'una empresa pionera en tecnologia cardiovascular, especialment en l'àmbit de les vàlvules cardíaques. Va ser fundada el 1976 a la ciutat de St. Paul Minnesota, i a tan sols un any de la seva fundació es va dur a terme el primer implant de vàlvula cardíaca dissenyada per ells. No obstant això, no va ser fins a desembre de 1982 que van rebre l'aprovació de la FDA per vendre aquest tipus de dispositius. 37
 38. 38. Anàlisis del Medtech Contra Manufacturing a Catalunya Durant la dècada dels 80 la companyia es va dedicar a registrar i obtenir els permisos pertinents de la FDA per poder comercialitzar els seus productes. Durant els 90 va començar a expandir-se, adquirint el 1996 Draig Corporation, empresa especialitzada en cateterisme. En aquest mateix any va comprar Biocor, una fabrica brasilera de teixit valvular; Ventritex, companyia californiana de desfibril·ladors cardioventriculars implantables (ICDs); Telectronics, Pacing Systems; amb seu en Vermell i per últim Medtel, companyia asiàtica distribuïdora de productes mèdics. El 1999 va anunciar l'adquisició d'Angio-Seal, unitat de negoci de Tyco International, enfocada a les tecnologies vasculars. A partir de l'any 2000, St. Jude Medical, va començar a penetrar en altres àrees clíniques. En el 2003 va comprar Geltz Bros, Ltd, companyia japonesa distribuïdora de productes mèdics. També, en aquest mateix any, van llançar al mercat els ICDs de St. Jude Medical, de nova generació. Del 2004 al 2005, es va enfocar el desenvolupament en l'àrea de cateterisme i al final del segon any va comprar ANS, empresa dedicada als sistemes de neuromodulació. Del 2006 fins avui, St. Jude Medical ha anat innovant els seus productes, fent-los més competitius, segurs i duradors. Actualment més de 1.5 milions de persones en el món, tenen una vàlvula cardíaca fabricada en St. Jude Medical. Aquesta empresa sempre s'ha distingit per la innovació contínua, creant noves tecnologies per millorar la qualitat de vida de qualsevol pacient a nivell mundial. La seva missió és: “Desenvolupar tecnologia mèdica i serveis per posar més control a les mans d'aquells que necessiten tractament cardíac, neurològic i per al dolor crònic, al voltant del món. “Nosaltres ho fem perquè estem dedicats a l'avanç de la pràctica mèdica a través de la reducció de risc quan sigui possible i a contribuir a la recuperació de cada pacient”. Dimensió i quota de mercat St. Jude Medical, igual que moltes altres OEMs, entre elles Medtronic, ha anat creixent a causa de l'adquisició de noves empreses de base tecnològica amb tecnologies d'avantguarda. Actualment és una les companyies més grans i importants del món dels medical devices. La CNN Money l’ha considerat la segona empresa de medical device més admirable del món. L'any passat va reportar 12,71 mil milions de dòlars de la seva capitalització de mercat, compta amb 14,000 empleats a reu del món i va tenir una facturació de 4,363 mil milions de dòlars. 38
 39. 39. Anàlisis del Medtech Contra Manufacturing a Catalunya Principals productes i serveis St. Jude Medical, com a empresa mundial, té diferent línies de productes en el mercat local (nord-americà) i mundial. En el món comercialitzen 173 productes, mentre que als Estats Units 98. Aquests estan dividits en els 12 grups, descrits a continuació: • Productes per a bradicàrdia • Teràpia de resincronització cardíaca • Ablació quirúrgica cardíaca • Productes per a accés cardiològic i vascular • Productes d'electrofisiologia • Monitors cardíacs implantables • Vàlvules cardíaques mecàniques • Xarxa de cura del pacient • Productes de reparació • Estimulador del cordó espinal • Productes per a taquicàrdies • Vàlvules tissulars • Actualment es troben 5 productes en fase d'aprovació als Estats Units i 7 a nivell internacional. A continuació es mostra una gràfica del pastís, que està dividit pel percentatge de facturació de les 4 àrees clíniques principals de St. Jude Medical, aquestes són: Control del ritme cardíac (CMR), Neuromodulació, Cardiovascular i Fibril·lació Auricular. Font: www.sjm.com 39

×