Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ud9

908 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ud9

 1. 1. UD 9. Enginyeria genètica
 2. 2. Índex <ul>ENGINYERIA GENÈTICA <ul>Tècniques bàsiques </ul>APLICACIONS <ul>Medicina Agricultura Ramaderia </ul>CLONACIÓ D'ÉSSERS VIUS <ul>Plantes Animals Clonació terapèutica </ul>PROJECTE GENOMA HUMÀ </ul>
 3. 3. <ul><li>Biotecnologia
 4. 4. Enginyeria genètica </li></ul>
 5. 5. 1. Tècniques d'enginyeria genètica <ul>A. Enzims de restricció B. Vectors de clonació C. Tecnologia de DNA complementari D. Reacció en cadena de la polimerasa (PCR) </ul>
 6. 6. <ul><li>A. Enzims de restricció
 7. 7. Enzims propis de bacteris
 8. 8. Destrucció de DNA vírics
 9. 9. Reconeixen sempre la
 10. 10. mateixa seqüència </li></ul>http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120078/bio37.swf
 11. 11. <ul><li>B. Vectors de clonació </li><ul><li>mitjans per introduir el material genètic dins les cèl·lules.
 12. 12. DNA a inserir i vectors es tallen amb el mateix enzim de restricció </li></ul></ul>
 13. 13. <ul>Vectors de clonació per a procariotes <ul><li>Plasmidis </li></ul></ul>
 14. 14. <ul>Vectors de clonació per a procariotes <ul><li>Fags </li></ul></ul>
 15. 15. <ul>Vectors de clonació per a eucariotes <ul><li>Plasmidi Ti </li></ul></ul>
 16. 16. <ul>Vectors de clonació per a eucariotes <ul><li>Plasmidis
 17. 17. Retrovirus modificats
 18. 18. Injecció directa de DNA </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>C. Tecnologia del DNA complementari </li></ul>http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120078/bio_h.swf
 20. 20. <ul><li>D. Reacció en cadena de la polimerasa </li></ul>
 21. 21. <ul><li>En medicina </li><ul><li>Proteïnes terapèutiques
 22. 22. Vacunes
 23. 23. Teràpia gènica </li></ul><li>En agricultura
 24. 24. En ramaderia </li></ul>APLICACIONS DE L'ENGINYERIA GENÈTICA
 25. 25. <ul><li>Proteïnes terapèutiques </li><ul><li>Inserir gen de la proteïna en un bacteri
 26. 26. Cultivar el bacteri trasgènic
 27. 27. Exemples: I nsulina </li><ul><ul><li>Hormona del creixement
 28. 28. Interferó
 29. 29. Factor VIII de coagulació </li></ul></ul></ul></ul>Aplicacions en la medicina
 30. 30. <ul>Producció d'insulina </ul>
 31. 31. <ul><li>Producció de vacunes </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Teràpia gènica </li><ul><li>Introducció de gens en humans per corregir alguna malaltia d'origen genètic
 33. 33. Cèl·lulues somàtiques o germinals
 34. 34. Retrovirus modificats
 35. 35. Procés: </li><ul><li>Inserció DNA
 36. 36. Selecció cèl·lules amb inserció correcte
 37. 37. Implant en el pacient </li></ul><li>ADA, Fibrosi quística, talassèmia, alguns càncers </li></ul></ul>
 38. 39. Aplicacions en l'agricultura <ul><li>Organismes transgènics
 39. 40. Objectius: </li><ul><li>Augmentar la productivitat
 40. 41. Pràctiques més ecològiques
 41. 42. Millora de les característiques </li></ul><li>Plasmidi Ti , microinjecció o microbales </li></ul>
 42. 43. <ul><li>Exemples: </li><ul><li>Blat Bt
 43. 44. Soja
 44. 45. Tomàtigues
 45. 46. Maduixes </li></ul></ul>
 46. 47. <ul><ul><li>Lletuga
 47. 48. Pomes
 48. 49. Raïm
 49. 50. Platans
 50. 51. Patates
 51. 52. Arròs daurat </li></ul></ul>
 52. 54. Aplicacions en la ramaderia <ul><li>No està aprovat l'ús de cap animal transgènic
 53. 55. Peixos: </li><ul><li>Fecundació externa
 54. 56. Microinjecció </li></ul></ul>
 55. 57. <ul><li>S'han obtingut: </li><ul><li>Carpes més grans
 56. 58. Salmons resistents a baixes temperatures
 57. 59. Llet amb determinats productes </li><ul><li>Rates
 58. 60. Ovelles
 59. 61. Vaques </li></ul><li>Ous </li></ul></ul>
 60. 62. <ul><ul><li>Pollastres resistents a grip aviar
 61. 63. Andy
 62. 64. Moixos d'Angora fluorescents </li></ul></ul>
 63. 65. CLONACIÓ D'ÉSSERS VIUS <ul><li>Consisteix en l'obtenció d'organismes genèticament idèntics. </li></ul>
 64. 66. <ul><li>Plantes: </li><ul><li>Contínuament a la natura
 65. 67. Reproducció asexual
 66. 68. Cèl·lules totipotents
 67. 69. Permet l'obtenció de plantes
 68. 70. modificades genèticament </li></ul></ul>
 69. 71. <ul><li>Animals </li><ul><li>Més complexa
 70. 72. No cèl·lules adultes totipotents
 71. 73. 1997, Ovella Dolly </li><ul><li>1r mamífer clònic
 72. 74. Tècnica: Transferència nuclear somàtica </li></ul></ul></ul>
 73. 75. <ul><li>Clonació terapèutica: </li><ul><li>Clonació d'òrgans o teixtits a partir de cèl·lules pròpies del pacient
 74. 76. No hi hauria rebuig
 75. 77. Problema: cèl·lules adultes estan diferenciades </li></ul></ul>
 76. 78. <ul>Cèl·lules mare embrionàries <ul><li>Cèl·lules pluripotencials
 77. 79. Obtingudes d'un embrió en les primeres fases de desenvolupament
 78. 80. Ús: </li><ul><li>Obtenció cèl·lules mare
 79. 81. Cultivar-les per formar el teixit o òrgan necessari
 80. 82. Implantar al pacient </li></ul><li>Problema: rebuig </li></ul></ul>
 81. 83. <ul><ul><li>Solució: Transferència nuclear somàtica </li></ul></ul>
 82. 85. PROJECTE GENOMA HUMÀ <ul><li>Desxiframent de la seqüència exacte de nulceòtids dels 23 cromosomes humans
 83. 86. Inici: 1980
 84. 87. 2 projectes: </li><ul><ul><li>HUGO, projecte públic
 85. 88. Celera Genomics, projecte privat </li></ul></ul><li>2003, seqüència completa </li></ul>
 86. 89. <ul><li>Genòmica: </li><ul><ul><li>Obtenir patró normal de referència
 87. 90. Prevenir malalties </li></ul></ul></ul>

×