Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Semnul Fiului Omului
1
„Pune-ți lucrurile pe umăr în ochii lor și ieși pe întuneric, și fața să ți-o acoperi, ca să
nu vez...
Semnul Fiului Omului
2
începătură de lumină văzută, că vine ziua slavei, copil al acestei slave. Am spus că lucrăm să
scoa...
Semnul Fiului Omului
3
… Vine, tată, ziua să Mă socotesc cu lucrătorii viei Mele, și le voi cere rodul lor, și le voi
cere...
Semnul Fiului Omului
4
ca nimeni să nu se semețească în fața lui Dumnezeu, iar cel ce se laudă, în Domnul să se laude.
Ami...
Semnul Fiului Omului
5
E praznic în tine, poporul Meu. Eu te-am pus semn pe tine înaintea Mea și am scris pe
creștetul tău...
Semnul Fiului Omului
6
o margine la alta ca să vin apoi văzut, Verginico; Evanghelie vestită, semnul Fiului Omului, Cu-
vâ...
Semnul Fiului Omului
7
Ioan. Să audă toate neamurile pământului: Eu sunt Fiul Tatălui Savaot, și Mă numesc Cu-
vântul lui ...
Semnul Fiului Omului
8
Ține minte, poporul Meu, ține minte că Eu, Domnul Iisus Hristos, vin mereu la tine și Mă
fac cuvânt...
Semnul Fiului Omului
9
O, poporul Meu cel nou, o, fiilor scumpi lui Dumnezeu! Pe ucenicii Mei cei de atunci i-am
trimis pe...
Semnul Fiului Omului
10
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. (Vezi „Taina omului şi a femeii”, pe my.edocr; docs.com; Cala-
m...
Semnul Fiului Omului
11
***
O, Mă uit peste pământ și suspin cu jale. Mă uit peste locurile în care Eu am venit acum
două ...
Semnul Fiului Omului
12
înfricoșa pentru nașterea Mea din Fecioara căreia nu i s-a stricat fecioria prin naștere. Merge om...
Semnul Fiului Omului
13
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului Antonie cel mare, din 30-01-
2000
***
Am...
Semnul Fiului Omului
14
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii izgonirii lui Adam din rai, din
12-03-2000...
Semnul Fiului Omului
15
vremii venirea Mea de la Tatăl. Duhul potrivnic Mie este împărat peste om și îi șoptește omului la...
Semnul Fiului Omului
16
Venirea Mea de acum e cruce grea pentru cei ce s-au pus punte ca să vin. Evanghelia
venirii Mele e...
Semnul Fiului Omului
17
N-are nimeni cu ce să-Mi facă primirea când voi veni, și de aceea Eu Însumi Îmi fac această
pregăt...
Semnul Fiului Omului
18
Şi iarăşi vom aşeza pe pământ zile de serbare; Domnul cu ucenicii Săi în mijlocul oameni-
lor. Ami...
Semnul Fiului Omului
19
am sortit cămăşuţă albă, care nu ascunde murdăria, ci o vădeşte şi te pune la lucrul curăţeniei ca...
Semnul Fiului Omului
20
O, poporul Meu, am sărbătoare pentru Mine în mijlocul tău, că tu eşti biserica Mea, şi Eu
sunt cap...
Semnul Fiului Omului
21
durut de la el, de atunci şi până azi. L-am făcut cu dor când l-am făcut, ca să Ne mângâiem de la
...
Semnul Fiului Omului
22
E cu tine ziua venirii Mele. Aceasta înseamnă acest semn, iar semnul este cuvântul care curge
pest...
Semnul Fiului Omului
23
să-Mi guste adevărul cuvântului Meu cu care Eu Mă desfac înaintea omului, ca un sul care se
desfac...
Semnul Fiului Omului
24
ce nu va învia omul, până ce omul nu va fi din cer, aşa cum Eu sunt Om coborât din cer pe pământ
a...
Semnul Fiului Omului
25
tainic, venit de la Tatăl pe pământ ca să-i adun sub mantia Mea pe cei risipiți ai lui Israel și p...
Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul Fiului Omului
Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul Fiului Omului
Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul Fiului Omului
Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul Fiului Omului
Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul Fiului Omului
Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul Fiului Omului
Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul Fiului Omului
Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul Fiului Omului
Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul Fiului Omului
Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul Fiului Omului
Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul Fiului Omului
Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul Fiului Omului
Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul Fiului Omului
Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul Fiului Omului
Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul Fiului Omului
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul Fiului Omului

1,835 views

Published on

"Poporul Meu, tu eşti semnul Meu cel de dinaintea venirii Mele, fiindcă Eu am făcut din tine semn pe pământ, şi altceva tu nu eşti decât semnul Meu, chipul Meu cel de dinaintea venirii Mele cuvânt şi chip. Poporul Meu, tu eşti chipul Meu."

Published in: Education
 • Be the first to comment

Cuvântul lui Dumnezeu despre semnul Fiului Omului

 1. 1. Semnul Fiului Omului 1 „Pune-ți lucrurile pe umăr în ochii lor și ieși pe întuneric, și fața să ți-o acoperi, ca să nu vezi pământul, căci te-am pus semn casei lui Israel”. „Și să le mai spui: Eu sunt un semn pentru voi; ceea ce fac eu,…” (Iez. 12/6, 11.) * „Iezechiel va fi semn pentru voi: ceea ce el a făcut, veți face și voi întocmai; și când se vor împlini acestea, veți ști că Eu sunt Domnul Dumnezeu.” „În ziua aceea se va deschide gura ta către cel scăpat și vei grăi și nu vei mai fi mut și vei fi semn pentru ei, și ei vor afla că Eu sunt Domnul”. (Iez. 24/24, 27.) (primind poruncă să ilustreze starea Bisericii, n.r.) * „Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel.” (Isaia. 14/7.) * „Și a zis Domnul: „Precum a umblat robul Meu Isaia gol și desculț vreme de trei ani, ca semn și prevestire…” (Isaia. 20/3.) * „Căci precum a fost Iona un semn pentru Niniviteni așa va fi și Fiul Omului semn pentru acest neam.” „Și s-a arătat din cer un semn mare: o femeie (Biserică, n.r.) înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din douăsprezece stele.” „Și alt semn s-a arătat în cer: iată un balaur mare, roșu, având șapte capete și zece coarne, și pe capetele lui, șapte cununi împărătești.” (Apoc. 12/1, 3.) * „Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor zgudui. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu slavă multă.” (Matei. 24/29-30.) * „Iar alții, ispitindu-L, cereau de la El semn din cer.” (Luca. 11/16.) * „Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat.” Semnul Fiului Omului Selecție de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă. … Ridică-te pe temelia credinței, ridică-te și acum, căci acum vin spre tine și îți vestesc început de lucru văzut, fiindcă am spus că voi scoate deasupra această fântână de miere, această
 2. 2. Semnul Fiului Omului 2 începătură de lumină văzută, că vine ziua slavei, copil al acestei slave. Am spus că lucrăm să scoatem crucea deasupra și s-o înfigem în vârful unghiului, ca să știe mulțimile lucrarea semnu- lui Fiului Omului, Care Se va arăta pe nori după acest semn, căci Fiul Omului va lucra apoi văzut ca să adune în grădina arătării Sale pe toți aleșii Săi, de la marginile cerului și până la celelalte margini. Adevăr adevărat grăiesc și acum, că nu va trece neamul acesta, și se va împlini această lucrare adusă prin cuvânt. Iar de ziua și ceasul acela, iată, copilul Meu, Tatăl știe ziua aceea, iar Tatăl este în Fiul, și Fiul este împreună cu Tatăl în toți cei care prin Duhul strigă: „Avva, Părinte!“. Iată taină pecetluită și despecetluită în vremea aceasta! Fericit este slujitorul acela pe care, Tatăl lucrând și Fiul venind, îl va afla crezând așa, căci adevăr grăiesc, că peste toate va fi pus. Iar cei ce vor tăgădui acest adevăr, veni-va Stăpânul pe neașteptate pentru aceia și îi va scoate din dregătorie și îi va pune cu cei fățarnici, acolo unde este plâns și scrâșnire de dinți. Voi scrie numele tău pe piatra aceasta și voi scrie numele aleșilor Mei, dar vreau să scriu numele unsului (Regele Mihai, n.r.) cel de la Mine pe piatra aceasta. Fii înțelept de la Mine, căci înțelepciunea este fiica Mea, cea care a luat ființă de la Mine mai înainte de toate câte s-au făcut prin cuvânt. Am dat cuvânt servilor Mei prin care vin cu cuvântul, și lucrez prin cuvânt, de la cele rostite și până la cele împlinite prin cuvânt, dar vreau să-i văd lucrând lucru de credință pe cei spre care vin să-Mi desăvârșesc taina acestor mărturii, că vine ziua mărturiilor, copilul Meu, vine, și vom intra apoi în odihna ei, vom intra noi mai întâi, cei care am lucrat la această lucrătură, și fi-va apoi să chemăm sub această viță pe toți cei care locuiesc în cerurile noastre, căci în cerul inimilor celor credincioși locuiesc acum mulțimile cele numeroase care va fi să se hrănească și să se tămă- duiască din fructele și din frunzele sădirii vestite, și vor lua viață prin această piatră nouă. Dar iată, trebuie să facem înscriere, ca să fie cunoscută pe pământ și să rămână de mărturie această înscriere, căci mărturia ei va lucra, ca să putem apoi să ridicăm această piatră și să înfigem în vârful ei semnul Fiului Omului, și să se audă cântare îngerească pe pământ, și să cântăm ca îngerii: «Bi- necuvântat este Cel ce iarăși vine întru numele Domnului!», căci Eu sunt Alfa și Eu sunt Omega. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu, din 04-06-1991 *** Saltă cerul de bucurie când vede că mai este pe pământ credință vie și lumină de Duh Sfânt peste fiii și fiicele care așteaptă împărăția lui Dumnezeu. Această piatră coborâtă din cer prin cu- vânt, Eu sunt această piatră; Eu și cei ce au crezut în vremea împlinirilor cele scrise pentru vremea aceasta. Această iesle binecuvântată este ascunsă de înțelesurile celor ce nu sunt învăluiți de lumina înțelepciunii curate și neamestecate cu cele din lume. Iată de ce am așezat acest semn peste România Mea. Am așezat această iesle de cuvânt ceresc ca să vină omul înapoi la Mine, ca să aduc pe cel credincios la starea cea pe care am lăsat-o Eu peste cei puțini ai Mei atunci când M-am dus să-Mi iau locul de unde coborâsem când am luat trup de om văzut, de Dumnezeu văzut între oameni. În lume am venit atunci, dar lumea nu M-a cunoscut, iubiții Mei. Și iată, iarăși face Domnul o lucrare mare, dar lumea nu poate să o înțeleagă, și dacă nu poate, hai, iubiții Mei, hai, că Noi suntem în voi, și voi în Noi. Hai să-l facem pe om să priceapă această vreme cerească. Este scris că cele ce au fost, iarăși vor mai fi, și iarăși este scris că voi veni și voi fi împlinitor. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către Gheorghe Zamfir, din 22-02-1992 ***
 3. 3. Semnul Fiului Omului 3 … Vine, tată, ziua să Mă socotesc cu lucrătorii viei Mele, și le voi cere rodul lor, și le voi cere culesul și fructul și talanții, și în ziua aceea ei vor fi cu mâinile goale înaintea Mea, iar tu vei fi pregătit să-ți dau via în primire, și Eu să stau cu tine la masă și să te slujesc, așa cum și tu azi stai în numele Meu înaintea cuvântului Meu. Voi împlini Scripturile de azi cu tine, popor al Dom- nului, și le voi da un semn celor necredincioși, dar Eu vă spun că le-am și dat, și ei nu s-au uitat la tine, și dacă s-au uitat, nu te-au cunoscut al cui ești tu, popor al Domnului, că Eu am stat cu tine sub obroc până azi, dar azi ies cu voi, măi fiilor, și voi veți fi semne între neamurile pământului. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08- 1994 *** Iată, timpul cel de până acum s-a depănat și și-a sfârșit depănarea, căci voi, măi fiilor, sunteți numiți în cer începătură nouă, după cum a fost făgăduința în Scripturi despre Paștele cel nou pe care Domnul îl așează în împărăția Sa, fiindcă aici este împărăție cerească. Împărăție ce- rească înseamnă acolo unde toți mănâncă Paștele Domnului. Tinerețe fără de bătrânețe și viață fără de moarte este acolo unde în fiecare zi se mănâncă Paștele Domnului întru sfințenie. E îngrozitoare pentru duhul rău această taină de viață fără de moarte, căci viața fără de moarte este Domnul Iisus Hristos fără de oprire în om. Și fiți atenți, copiii mei, ca să arătați bine înviați prin acest veșnic Paști al sărbătorii Mielului lui Dumnezeu, căci voi prin Sângele Mielului lui Dumnezeu ați biruit. Voi nu trebuie să fiți pământești, că mare este taina care vă cuprinde pe voi. Voi sunteți semnul lui Dumnezeu între vremi, și duceți acest semn până la toate marginile, căci judecata Domnului se scrie de Dumnezeu până la margini. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, din 14-12-1994 *** Poporul Meu, nu uita că tu ești mărturie peste timp, că tu ești semn care stârnești împotrivire peste oamenii cei fără de Duhul Sfânt. Israele, Israele, Duhul Sfânt, Cel Care pur- cede de la Tatăl, te-a adunat pe dealul cel plin de mărturii. Iată-Mă iar în satul Meu cu poporul Meu, în satul cuvântului Meu. Acest sat se va numi satul Cuvântului lui Dumnezeu și va purta numele Meu. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, din 11-06-1995 *** Poporul Meu, această lucrare de cuvânt din cer este crucea Mea pe care v-am dat-o s-o purtați prin lume, fiilor. Este semnul Fiului Omului, care era să se arate mai înainte de venirea Lui cea văzută. (Vezi tema: „Venirea în chip văzut”, pe my.edocr; docs.com; Calameo; Issuu; Google Drive, n.r.) Crucea este viața lui Hristos, purtată de om, este fața lui Hristos, luată de om, iar cuvântul acesta și fața lui este crucea Mea, purtată de voi. De aceea această vestire nouă, această cruce purtată este o nebunie pentru cei ce stau în duhul nepăsării acestui veac, dar pentru voi este puterea lui Dumnezeu. Iată, cuvântul Meu vădește nebunia înțelepciunii acestui veac, fiindcă dacă înțelepciunea lui Dumnezeu nu l-a făcut pe om să cunoască prin înțelepciune pe Dumnezeu, de aceea a voit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin vestirea crucii, după cum este scris: «Iudeii cer semne, elinii, înțelepciunea, iar cei credincioși Îl vestesc pe Hristos Cel răstignit, Care pentru iudei este sminteală, pentru neamuri, nebunie, dar pentru cei chemați dintre ei, este Hristos, puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu». Așa este înțelepciunea cea as- cunsă a lui Dumnezeu. El ridică pe cele de jos, pe cele ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt,
 4. 4. Semnul Fiului Omului 4 ca nimeni să nu se semețească în fața lui Dumnezeu, iar cel ce se laudă, în Domnul să se laude. Amin. Eu te cuprind cu mare iubire, Eu şi toţi sfinţii Mei. E dragostea Mea cu tine şi te mângâi şi te binecuvintez, ca să fii tu bucuria Mea, poporul Meu. E pacea Mea cu tine; întăreşte-te din duhul păcii Mele. Cuvântul e pacea cea din cer şi de pe pământ. Cuvântul Meu e slava Mea în mijlocul tău, şi Mă slăvesc în el înaintea ta. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt te binecuvintează pe tine, Israele. Să fii copil credincios, fiule, căci prin credinţa ta lucrez şi Mă slăvesc înaintea ta prin cuvânt. Cuvântul este Dumnezeu. Pace ţie, popor al Domnului, căci Unul este Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08- 1996 *** Am spus noroadelor de pe pământ că tu ești poporul Meu; am spus că Eu sunt Dumnezeul tău; am spus că glasul cuvântului Meu este slava lui Dumnezeu în mijlocul tău, este semnul Meu înaintea venirii Mele, este crucea slavei Mele, care vine înaintea Mea, este viața Mea peste viața ta, căci am venit și te-am ales dintre neamuri ca să pun peste tine ființa cuvântului Meu, împlinirea cuvântului Meu. La Mine totul este cu putință, și am adăugat că totul este cu putință celui ce crede în Mine și în cuvântul Meu. Cuvântul Meu te paște, te crește și te umple de ființa lui, poporul Meu. Pe Israel pe care l-am avut de popor l-am învățat prin Duhul Meu în prooroci, dar el prea mult s-a iubit pe sine și n-a stat înaintea Mea ca să Mă aibă de Dumnezeu, și M-a scos afară din ale lui. Eu când dădeam să-Mi fac loc cu împărăția Mea în el, am ales din el vestitori de la Mine și le-am spus: «Mergeți, și pe căile păgânilor să nu mergeți, în cetăți de samarineni să nu intrați, și mai degrabă la oile cele pierdute; mergeți la Israel, cel ce a pierdut calea», căci păgânii și samarinenii credeau în Dumnezeu, credeau în Cel ce vine, în Cel ce era așteptat să vină, dar Israel nu mai credea nimic, nu mai voia nimic. Samarinenii erau urâți de iudei, dar erau cre- dincioși în Cel ce trebuia să vină de la Tatăl, iar când am venit, M-au primit și Mi-au ieșit înainte ca să Mă ia în casa lor, nu ca iudeii care M-au scos din casa lor. Să Mă primești, poporul Meu, așa cum M-au primit samarinenii, fiule, și să faci ființă din cuvântul Meu, că și Eu fac ființă din toate făgăduințele Mele dacă tu faci ființă din cuvântul Meu. Cuvântul Meu e lapte și miere din cer. Cuvântul Meu să-l mănânci cu dulceață, copile scump, să-l pui pe pâine ca pe dulceață și să mănânci și să crești dulce, o, copile Israele, ca să Mă îndulcesc cu tine, fiule scump. Iudeii Mi-au dat fiere, Israel cel de atunci Mi-a dat oțet și fiere chiar și în clipa Mea cea mai grea, dar tu, Israele de azi, fă-te dulce Mie și dă-Mi să beau din apa ta, dă- Mi apă dulce, dă-Mi, poporul Meu, dă-Mi, și fii ager la lucru, că lenea e păcat de moarte, poporul Meu. Tu să nu stai în această moarte, că Eu voi veni curând, și va fi să te găsesc lucrând venirea Mea, căci venirea Mea, cu tine Eu o lucrez. Verginica Mă roagă și Îmi spune: „Mărește, Doamne, credința lui Israel!“. O, Israele, Isra- ele, de ce crezi tu că M-am întrebat Eu atunci când am zis de venirea Mea? că așa am zis: «Când va veni Fiul Omului, va mai găsi credință pe pământ?». O, pe pământ nu voi mai găsi credință, dar voi găsi la tine, poporul Meu, că Eu te-am luat din lume ca să nu mai fii din lume, și să fii născut de sus, din Mine să fii, nu din lume, ca să pot să-ți măresc credința în Mine, poporul Meu.
 5. 5. Semnul Fiului Omului 5 E praznic în tine, poporul Meu. Eu te-am pus semn pe tine înaintea Mea și am scris pe creștetul tău numele Meu și te-am însemnat cu pecete cerească și te cunosc prin unșii Mei, care stau înaintea Mea pentru tine, că tu prin uși poți să fii poporul Meu, căci așa este orânduiala dumnezeiască. Eu prin porți intru la tine. Tu tot așa să intri și tu la Mine, prin porți, poporul Meu, prin porți, fiule, căci cine sare peste porți, acela este duh de Lucifer, nu este duh de oaie în staulul cel nou de nou Ierusalim, venit de la Mine peste tine. De aceea mereu ți-am spus, și mereu îți spun: stai în duhul ascultării, poporul Meu, și mergi, fiule, cu călăuza în față, căci duhul rău când vede călăuza cea pusă de Mine, fuge duhul rău de așezarea Mea, iar dacă tu nu mergi după călăuză, vine duhul rău și îți strică înțelegerea, și te faci Lucifer și tu nu știi ce faci, și scris este: «Dacă nu știi, nu ai păcat». Dar iată, îți spun ca să nu faci păcat și să te ții departe de neorânduiala despre care scrie în Scripturi și în cuvântul Meu cel proaspăt peste tine, că neorânduiala nu e bună, fiule. E Duhul Sfânt învățător peste tine, ca să fii tu învățat de Duhul Sfânt, poporul Meu, după cum este scris: «Și vor fi învățați de Dumnezeu». Am pe cineva din porțile tale care din copilărie Îmi spune mereu: „O, Doamne, să nu fiu eu în gândul meu și în inima mea, ci Tu să fii, Doamne, Tu, cu voia Ta, iar când vezi micșorarea Ta în mine, scoate-mă din voia mea cu voia Ta și mă deprinde să fiu voia Ta, Doamne, că voia mea este să fiu voia Ta, voia Ta înaintea Ta“. O, Solomon Mi-a cerut înțelepciune, altul ca el Mi-a cerut altceva, altul, iarăși, altceva, dar mare lucru este când aud Eu că-Mi spune cineva: „Doamne, să fiu eu voia Ta înaintea Ta, Doamne“. O, ferice ție, suflețel și inimioară care spui așa, căci voia Mea este mântuirea neamului omenesc. Voia Mea în om e mare minune. Un așa om este o minune lucrată de Mine pentru mântuirea omului, a neamului omenesc. Voia Mea e numai bine, voia Mea e bună, voia Mea este să biruiesc în om pe omul cel vechi și să-L nasc în el pe Cel nou, pe Hristos, pe Mine să Mă nasc în om; asta este voia Mea în om și iubirea Mea în om. Ferice de cel ce se face voia Mea ca s-o lucreze pe ea, căci Eu lucrez răscumpărare din moarte și Mă fac cale pentru cel ce umblă să Mă găsească. Israele, să fii, tată, voia Mea. Să fii tu voia Mea, că lumea, fiule, e voia duhului rău. Dacă dai să te duci în lume, te faci voie a duhului lumii, dar să nu voiești așa voie, fiule, ci tu să fii voia Mea, ca să fiu Eu voia ta, și unul în altul să fim, Eu în tine, și tu în Mine, fiule din Israel. Israele, Israele, nu te mai trage, fiule, la voile tale. Eu fi-va să vin văzut, și să te găsesc voia Mea pe tine, poporul Meu. Crești, tată, întru voia Mea și te roagă zicând: „Facă-se, Doamne, voia Ta ca și în cer peste pământ, și peste mine, Doamne“. Cine se trage în voile lui, acela nu știe ce este viața, unul ca acela nu știe ce înseamnă să aibă viață. E voia Mea deasupra ta, poporul Meu. Să intru, fiule, în tine cu ea. Voia Mea este să nu ai alți dumnezei afară de Mine. Voia Mea este să nu-ți fii ție dumnezeu, și să-ți fiu Eu Dumnezeul tău prin toate câte îți cer Eu din Mine peste tine. Cel ce ascultă, acela face voia Mea. Cel ce nu face voia Mea, acela este dumnezeu mincinos. Cel ce face voia lui, acela nu face voia Mea. Tu să fii voia Mea, fiule Israele, că te-am numit, tată, cu numele Meu, ca să te cunosc că faci voia Mea. Viața Mea și semnul vieții Mele să le porți înaintea Mea, ca să vin și Eu înaintea ta, și să ne întâlnim în fața tuturor neamurilor de pe pământ, că unul pe altul ne așteptăm, Israele iubit, Eu pe tine, și tu pe Mine, poporul Meu. O, fericit este cel credincios din Israel, că acela este voia Mea înaintea Mea. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării sfintei Cruci, din 27-09-1996 *** O, Verginico, se împlinesc toate cuvintele Mele rostite de Mine din tine, tată, nuntă de veac nou pe pământ, cer nou și pământ nou în poporul tău, veste peste pământ, Evanghelie vestită de la
 6. 6. Semnul Fiului Omului 6 o margine la alta ca să vin apoi văzut, Verginico; Evanghelie vestită, semnul Fiului Omului, Cu- vântul, semn înaintea venirii Mele, crucea Mea, viața Mea în creștin, poporul Meu, crucea Mea cea ușor de dus din loc în loc. Și Îmi voi arăta tot mai mult slava Mea și a cuvântului Meu cu poporul Meu, și se vor plânge toate neamurile pământului văzând pe Fiul Omului venind cu norii cerului cu putere și cu slavă multă, că iată, Eu trimit pe îngerii Mei cu poporul Meu, cu sunet mare de trâmbiță și voi aduna la trâmbița Mea pe cei aleși ai Mei din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la celelalte margini, precum am spus Eu prin Scripturi. Iată, «propovăduirea cru- cii, a Evangheliei, este nebunie pentru cei nebuni, dar pentru cei mântuiți este puterea lui Dum- nezeu», după cum este scris. Se împlinește nunta de veac nou, nunta Fiului de Împărat, și cei sfinți se vor sfinți încă și se vor albi și se vor lămuri, iar cei înțelepți vor fi ca stelele cerului. Amin. Iar tu, Verginico, trâmbița Mea cea de apoi, să te bucuri, tată, că toate cele vestite de Mine din tine se împlinesc, și poporul Meu născut din tine naște fii pentru Dumnezeu, căci cuvântul Meu din mij- locul lui naște, naște fii. Cel ce Se naște cuvânt în ieslea Sa, naște fii, și cei născuți se vor scrie în Cartea Vieții, iar poporul cel dezrădăcinat din tine – că tu ești rădăcina – poporul cel ce s-a smuls să știe și să audă că pentru orice cuvânt spus în deșert, Eu, Domnul, îi voi cere socoteală. Eu, Cel ce am stat cuvânt în Israel, voi sta cu cuvântul acesta față în față cu cei dezrădăcinați din rădăcină, din tine, Verginico, și din fiii tăi. Tu ești rădăcina, și fiii de azi ai tăi sunt ramurile, tată, ramurile tale, Verginico, și «ramurile cresc și dau peste ziduri», precum scrie în Scripturi. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfântului Ioan Botezătorul, din 20-01-1997 *** Iată, fiule Ierusalime, cuvântul Meu cu tine ridică pe mulți, și cade pe mulți. A venit vremea ridicării multora și a căderii multora după cum este scris. Se vor prăbuși cei ce n-au fost păstori de oi sub cojoc de păstori. Eu nu Mă las înșelat așa cum se lasă omul. Iată, nici urmă de pocăință nu văd la preoți și la arhierei, nici vorbă de umilință nu văd, iar cuvântul Meu lucrează spre ridicarea multora și spre căderea multora. Eu de aceea merg cu tine, că tu ești semn, poporul Meu. Nici un semn nu le dau la cei ce au fost fățarnici, nici un semn decât cuvântul Meu și pe tine semn, că trec cu tine peste pământ, și binecuvintez acolo unde sunt primit cu credință, și scutur praful de pe picioare spre mărturie acolo unde nu sunt primit cu credință. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-1997 *** E sărbătoarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, căci Tatăl a mărturisit din cer pe Fiul Său Cel de pe pământ, iar Duhul Sfânt a întărit adevărul cuvântului cel rostit de Tatăl peste Mine. În zilele acelea Ioan a fost trimisul Tatălui către oameni ca să vestească arătarea Mea în mijlocul oamenilor, și să creadă oamenii în Fiul Tatălui și să se boteze cu apa spălării păcatului strămoșesc, și cu Duhul Sfânt, Care mărturisește pe Tatăl și pe Fiul. Iar în zilele acestea, în zilele cele de apoi, te trimit pe tine între oameni, pe tine, poporul Meu, ca pe un trimis al Meu, că am făcut din tine semn pe pământ, semn înaintea venirii Mele a doua oară pe pământ, precum Ioan a fost semn de la Tatăl înaintea arătării Mele întâia oară între oameni. Mergi, poporul Meu, semn nou în mijlocul oamenilor, că te-am vestit că ești și că vei fi. Mergi, Ierusalime nou, mergi și întinde harul cuvântului Meu deasupra pământului. Amin. Mergi, poporul Meu, mergi, că Eu sunt Cel ce sunt, și te cuprind cu puterea harului Meu din toate laturile, că tu ești cel micuț și cel ocrotit, și ești semnul Meu, ești trimisul Meu, așa cum a fost
 7. 7. Semnul Fiului Omului 7 Ioan. Să audă toate neamurile pământului: Eu sunt Fiul Tatălui Savaot, și Mă numesc Cu- vântul lui Dumnezeu, Care vine din cer pe pământ în mijlocul neamului român ca să Se anunțe întru cea de a doua venire cu trupul pe pământ. Amin. Amin, amin zic ție, poporul Meu român: vine vremea, dar a și venit, să Mă arăt din mijlocul tău cuvânt, și apoi trup întru cea de a doua venire a Mea, precum mărturisesc Scripturile Mele din vremea trupului Meu în mijlocul poporului Israel care M-a lepădat, dar Eu îl aștept să se întoarcă la Mine. Adevăr adevărat grăiesc din cer peste pământ: Eu sunt Cuvânt în mijlocul neamului ro- mân. Eu vin curând după acest cuvânt. Cel ce voiește să vină după Mine, să-și ia crucea sa și să- Mi urmeze Mie. Eu vin curând, curând și voi fi cu toți cei ce-Mi urmează Mie și ție, țara Mea de nuntă, iar tu să fii pe voia Mea, că ești cea dintâi. Cei ce nu cred în adevărul cuvântului Meu, nu-l vor vedea venind, că Eu voi da din calea Mea pe cel necredincios, pe cel tare la cerbice, care nu se uită ca să vadă că Eu sunt cu cei credincioși și curați. În zilele acelea mergea Ioan înaintea Mea, iar în zilele acestea mergi tu, poporul Meu cel credincios. Cel ce va crede și se va boteza în râul vieții, care curge cuvânt din Mine în mijlocul tău, acela va vedea pe Cel ce vine a doua oară din cer pe pământ. Mergi, Ierusalime, și stropește pământul cu apa și cu harul cuvântului Meu. Mergi, poporul Meu, că Eu vin și tu mergi înaintea Mea ca să Mă vestești că vin. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Botezului Domnului, din 19-01-1998 *** În tine M-am făcut praznic, poporul Meu, și în tine voi coborî praznicul venirii Mele a doua oară pe pământ, și tu vei fi poporul întâmpinării Mele, și te voi face semn în mijlocul popoarelor, așa cum l-am făcut pe Israel în vremea lui Moise cel blând și credincios. Ține minte, poporul Meu, că Domnul Dumnezeul tău este Dumnezeu în cer sus și pe pă- mânt jos, și nu mai este altul în afară de El ca să-ți facă ție bine. Ține minte, poporul Meu, că tu ești semnul Meu mai înainte de venirea Mea cea mare, că scris este: «După zilele cele de strâm- torare soarele se va întuneca, și luna nu va mai lumina, și stelele vor cădea, și se vor clătina puterile cerurilor, și atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului, și se vor tângui toate neamurile de pe pământ și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă». Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului din 15-02-1998 *** Poporul Meu, le spun românilor să semene cu Mine la port și la hrană și la băutură și la faptă, că altfel nu vor mai fi români, căci numele de român este numele lui Israel cel nou, cel după chipul și asemănarea Mea. Le spun românilor să țină minte că Eu sunt Domnul Iisus Hristos, Cel Bun și Drept, și am venit la ei cuvânt pentru ei și pentru toate neamurile de pe pământ, și Îmi pregătesc ziua venirii Mele, Mi-o pregătesc prin cuvânt și o fac prin cuvânt, căci Eu pe toate le fac cu cuvântul, de la început și până la venirea Mea cu trup slăvit. La prima Mea venire trupul Meu a fost fără slavă, dar acum vin cu trupul plin de slavă văzută și voi sta în mijlocul tău, poporul Meu, și vei face parte din slava Mea și te voi purta din slavă în slavă, precum este scris în Scripturi despre cei de la venirea Mea care vor fi găsiți lângă Mine. (Vezi tema: „Slava Domnului”, pe my.edocr; docs.com; Calameo; Issuu; Scribd; Archive.org; Google Drive, n.r.) Ai grijă mare să fii lângă Mine, Israele român, că tu ești mijlocitor pentru neamul român.
 8. 8. Semnul Fiului Omului 8 Ține minte, poporul Meu, ține minte că Eu, Domnul Iisus Hristos, vin mereu la tine și Mă fac cuvânt peste tine și te numesc poporul Meu. (Vezi tema: „România - Noul Ierusalim - Noul Canaan”, pe my.edocr; docs.com; Calameo; Issuu; Google Drive; scribd; archive, n.r.) Amin. Te-am învățat să fii pildă și semn al Meu în mijlocul oamenilor. Mare-Mi este grija pentru tine, că tu trebuie să poți și să voiești prin puterea și prin voința Mea peste pământ. Antichrist Mă încurcă de peste tot, ca să nu-i aleg pe cei buni dintre cei răi, dar Eu Mă grăbesc să-i dau de-a dreapta Mea pe cei plăcuți Mie. (Vezi tema: „Antichrist şi fiara apocaliptică”, pe my.edocr; docs.com; Calameo; Issuu; Google Drive, n.r.) El se face văzut cu momeala lui peste tot, și omul se lasă momit de cele ce se văd. El a îmbrăcat haină sfântă și se strecoară peste tot, dar el nu face voia Mea, și nu este oaie, chiar dacă are deasupra lui pielea oii. Poporul Meu, ține minte că antichrist nu face voia Mea, și prin aceasta este vădit și este prins în însăși cursa lui cea ascunsă, și prin aceasta a fost și este judecat. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica înfricoşatei judecăţi, din 22-02-1998 *** Poporul Meu, poporul Meu, să stai mereu pe calea iubirii Mele cu tine. Să stai mereu, mereu pe calea venirii Mele la tine, că tu ești calea Mea de la cer la pământ. Și dacă nu te-aș avea pe tine cale a Mea, pe ce drum aș mai veni Eu întru venirea cea de acum? Poporul Meu, tu ești semnul Meu cel de dinaintea venirii Mele, fiindcă Eu am făcut din tine semn pe pământ, și altceva tu nu ești decât semnul Meu, chipul Meu cel de dinaintea venirii Mele cuvânt și chip. Poporul Meu, tu ești chipul Meu. Ce este acest cuvânt? O, tu Mă porți pe Mine în tine, tu Mă arăți pe Mine oamenilor, tu dai celor ce vor să ia, ca și tine, chipul Meu. Ce este chipul Meu? Chipul Meu este viața Mea în om, în cugetul și în inima și în sufletul și în trupul și în fapta omului. Chipul Meu în om este iubirea omului, iubirea lui de Dumnezeu. Amin. Poporul Meu, tu ești cel ce ai înțeles taina chipului Meu, și de aceea trăiești în ea și ești cuprins în ea, iar cel ce este cuprins în ea, nu mai are nevoie de credință în Mine, că acela este om împlinit întru Mine și trăiește în Mine și este fiu al lui Dumnezeu, fiind fiu al învierii. Amin. E sărbătoare de sfinţi, coborâtă cu Mine în grădina cuvântului Meu, că la tine, poporul Meu, stă cerul în sărbătoare şi îşi găseşte plăcerea în tine. Tu eşti semnul Meu cel de dinaintea venirii Mele. Tu eşti chipul Meu cel de dinaintea arătării Mele. Tu Mă arăţi pe Mine oamenilor. Tu dai celor ce vor să ia în ei, ca şi tine, chipul Meu. Poporul Meu, tu eşti cel ce ai înţeles taina chipului Meu în om şi trăieşti în ea şi eşti cuprins în ea, că ai fost credincios venirii Mele şi ţi-am dat pietricica cea albă pe care Eu am scris numele Meu cel nou: Cuvântul lui Dumnezeu, şi am scris peste tine numele lui Dumnezeu şi numele cetăţii lui Dumnezeu, al Noului Ierusa- lim, care se coboară din cer, de la Dumnezeu şi cu Dumnezeu, şi numele Meu cel nou: Cuvântul lui Dum- nezeu. Nu ştiu oamenii bisericii lumii, nu ştiu nici oamenii bisericii din România, nu ştiu aceştia să înţeleagă cuvântul Meu cel din Scripturi pentru vremea venirii Mele a doua oară pe pământ. Ei au scris cu mâna lor în Scripturi vreme lungă până la venirea Mea, şi lumea a fost înşelată de înşişi învăţătorii care stau peste ea în numele Meu. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe, din 06-05-1998 ***
 9. 9. Semnul Fiului Omului 9 O, poporul Meu cel nou, o, fiilor scumpi lui Dumnezeu! Pe ucenicii Mei cei de atunci i-am trimis peste pământ să-Mi fie martorii învierii Mele, care a urmat după răstignirea Mea, iar pe voi v-am făcut ucenicii venirii Mele și din mijlocul vostru Mă împart cuvânt peste oameni, că am făcut din voi semnul Meu pe pământ și în cer, semnul cel de dinaintea venirii Mele cu trupul în slavă. Dacă Eu nu M-aș fi ascuns de ochii oamenilor, s-ar fi pierdut dumnezeirea Mea din mintea oamenilor. Dar M-am ascuns cu mare slavă, cu mare taină, că mare taină este înălțarea Mea. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului din 28-05-1998 *** Amin, amin grăiesc vouă, fiilor miruiți de mâna Mea, de izvorul care curge din coasta Mea, de două mii de ani: veniți și prânziți! Pâine și pește de la Mine este cuvântul Meu; lapte și miere în pustiu fără hrană; apă din stâncă, izvor în veci nesecat. Veniți și prânziți! Eu Însumi stau în mijlocul vostru ca pe țărmul mării. Lumea este mare fără margini. În ea se îneacă toți cei care se încearcă cu ea. Voi însă sunteți oaza cea de scăpare, țărmul mării. Curând, curând marea nu va mai fi, căci este scris în Scripturi: «Am văzut cer nou și pământ nou, căci cerul cel dintâi și pământul cel dintâi au trecut, iar marea nu mai este; și am văzut cetatea sfântă, Noul Ierusalim, din cer coborând cu Dumnezeu, împodobită mireasă pentru Mirele ei». «Noi le fac pe toate.» Amin. Și iarăși zic: «Făcutu-s-a!». Amin. Iar cel ce însetează, să vină să bea, și în dar să bea din izvorul apei vieții. (Vezi tema: „Acest cuvânt este râul vieţii”, pe my.edocr; docs.com; Calameo; Issuu; Google Drive, n.r.) Dar cu cei fricoși și necredincioși și spurcați și ucigași și desfrânați și fermecători și idolatri și în tot felul mincinoși, este moartea cea de a doua partea lor, foc și cu pucioasă arzând în iezer. Dar iată râul și apa vieții, limpede cum e cleștarul; pe țărmul lui crește pomul vieții. Cei ce beau au numele scris pe frunțile lor. Aceste cuvinte sunt credincioase și adevărate, și Eu, Domnul, am trimis pe îngerul Meu ca să vestească cele ce vor fi, căci vin curând, iar înaintea Mea merge cuvântul, semnul Fiului Omului, poporul cuvântului lui Dumnezeu, care scoate demonii din oameni, căci scris este despre cei miruiți și trimiși cu trimitere: «În numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi și cerești vor grăi, șerpi vor nimici și moartea o vor birui, și pe cei neputincioși îi vor scula și îi vor întări pe picioarele lor». Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a doua după Paști, a sfântului apostol Toma, din 18-04-1999 *** ... – O, fiilor, toate sunt scrise în Scripturi, dar omul se face că nu le știe. Așa face omul și cu cuvântul Meu cel de azi, pe care Eu, Domnul, îl scriu pe pământ prin mânuțele voastre. Este scris în Scripturi că «necredincioșii vor fi șterși de pe pământ», dar omul s-a învățat să piară și zice că așa este legea de când lumea. O, nu asta este legea! Asta nu e lege, omule. Asta este plata păcatului tău, omule învățat cu pieirea. Omule, omul cel ieșit din tine este plata păcatelor tale, nu este lege. Vezi tu la ce spui lege? Tu spui lege la păcat, căci l-ai pus lege peste tine ca s-o împlinești. Împlinește-o dacă așa vrei, dar să știi că Eu pe om îl fac tot din pământ, așa cum l-am făcut întâi, căci cel ieșit din tine este păcatul tău, nu este omul. Ce să-ți fac dacă tu ai voit ca femeia să fie femeia ta? Dacă tu rămâneai al Meu, rămânea și femeia a Mea, și rămâneai omul lui Dum- nezeu, că Eu pentru asta te-am creat. Eu nu te-am creat ca să te dau păcatului, ci te-am creat ca să te rodesc și ca să te înveți lucrul rodirii, dar dacă tu ai făcut femeie a ta din femeie, ai uitat pe Dumnezeu și te-ai alipit de femeia ta, și n-ai mai știut taina trupului cel făcut de Dumnezeu, care spune că nu sunt doi cei doi, ci sunt unul, împreună cu Dumnezeu, precum Unul este Dumnezeu
 10. 10. Semnul Fiului Omului 10 Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. (Vezi „Taina omului şi a femeii”, pe my.edocr; docs.com; Cala- meo; Issuu; Google Drive, n.r.) Acum am venit pe pământ cuvânt ca să-ți fac judecata, omule. O, dacă te-ai pocăi de fapta ta cea adâncită în timp! O, dacă ai vrea să fii credincios și nu necredincios! O, omule necredincios, care nu împlinești cuvântul Meu! Împlinește-l, că vin din cer și îți spun acest cuvânt. Ești bătrân de șapte mii de ani, omule. Când erai în rai, grăiam cu tine și tu Mă auzeai. După ce ai ieșit din rai pentru neascultare și pentru păcat, L-ai dat pe Dumnezeu pentru păcat și ai ascultat glasul păcatu- lui. O, glasul păcatului îl auzi și îl crezi, dar glasul Meu nu-l mai auzi și nu-l mai crezi. Urechea ta e poartă a fărădelegii; la fel și ochii; la fel și credința; la fel și înțelepciunea, căci tu ai schimbat cursul înțelepciunii tale odată cu ieșirea ta din rai când te-ai împotrivit Făcătorului tău. Dar Eu am deschis porțile raiului, ca să Mă vezi și să Mă auzi, căci am venit după tine cu vindecare, și voiesc să-ți întocmesc din nou urechea și ochii și tot trupul tău. Stau în ușa cortului Meu, și am pus îna- intea ta semn ca să Mă cunoști. Cuvântul Meu este semnul. El este izvor de apă vie în pământ fără de apă. Eu sunt cuvântul cel din cer, prin care Mi-am născut copilași pentru Tatăl, ca să stau cu ei înaintea ta, omule hoinar și fără cale. O, când te-am întocmit din pământ, a fost ușor. Acum ești carne și sânge, dar acestea nu moștenesc împărăția cerurilor, căci se împotrivesc prin duhul lor cel potrivnic vieții, fiindcă scris este: «Ce este din trup, trup este, carne și sânge este». O, greu Îmi este să te întocmesc din nou, căci tu ești potrivnicul Meu, ca și diavolul, dar iată ce cuvânt am rostit pentru ca să-l împlinesc: tot ce a făcut omul pe pământ, se va întoarce împotriva omului. Tot ce a făcut omul pe pământ, sunt pietre de aducere-aminte ale păcatelor omului care s-a făcut potrivnicul lui Dumnezeu pe pământ. Îi voi arăta omului că Eu, Domnul, tot din pământ îl voi zidi pe om, căci învierea morților va fi judecata omului care a făcut din păcat om. (Vezi tema: „Învierea morţilor”, pe my.edocr; docs.com; Calameo; Issuu; Google Drive, n.r.) Eu pe om l-am întors în pământ ca să-l rușinez și ca să știe că tot ce a făcut el, nu este, și ca să-l fac tot Eu apoi, și tot din pământ să-l fac, căci au fost și sunt pe pământ oameni care s-au lăsat cu Mine pentru facerea din nou a omului, și cu aceștia voi lucra pe om, așa cum am voit să lucrez cu omul cel întâi zidit, iar Eu, Domnul, voi rosti cu cuvântul Meu prin gura celor ce s-au lăsat lucrați de Mine, și voi ridica din pământ neamul omenesc, spre judecata duhurilor potrivnice lui Dumnezeu. Și voi fi Dumnezeu drept, și voi așeza pe cei drepți moștenitorii cerului și ai pământului, «cer nou și pământ nou», după cum este scris în Scripturi. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a cincea după Rusalii din 04-07-1999 *** Stăm cu cartea deschisă și scriem în ea, că e zi cerească, fiilor. E zi pentru trâmbița Mea, ziua când Eu, Domnul, am venit și am luat-o lângă Mine în cer, că vremea era grea. (Vezi tema: „Trâmbiţele apocaliptice”, pe my.edocr; docs.com; Slideshare; Calameo; Issuu; Google Drive, n.r.) Voi ați rămas în urma ei, și vremea era grea. Voi ați luat să duceți mai departe crucea Mea, și vremea era grea, și voi erați micuți, fiilor mici. Atunci am venit și am lucrat cu putere și v-am făcut loc pe pământ cu crucea Mea, cu venirea Mea, și am făcut din voi crucea venirii Mele, semnul cel de dinaintea arătării slavei Mele venind cu sfinții și cu îngerii întru slăvită venire, și v-am înfășurat în lucrare de taină ca într-un veșmânt, iar Eu, Domnul, M-am făcut cuvânt de deasupra voastră și v-am așezat să-Mi sfârșiți de scris cartea venirii Mele cu judecata pentru fiecare faptă, cartea judecății făpturii, cartea înnoirii facerii. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, din 14-12-1999
 11. 11. Semnul Fiului Omului 11 *** O, Mă uit peste pământ și suspin cu jale. Mă uit peste locurile în care Eu am venit acum două mii de ani prunc prin Fecioară, după cum era scris în prooroci să vin. Când am venit atunci, toți mai-marii pământului M-au prigonit, toți M-au pândit ca să nu-și piardă slava lor din pricina slavei Mele. Așa este și astăzi, și iată, Mă uit peste locul în care M-am născut acum două mii de ani. S-au strâns oameni cu vază și își măresc slava lor și își dau daruri și nume unii altora zicându-și între ei că s-au adunat la aniversarea nașterii Mele în Betleem. Ei se bucură, și Eu suspin în cer cu Tatăl și cu sfinții, căci acolo nu este vorba de slavă pentru Mine, și oamenii Mă folosesc pentru slava numelui lor și nu fac altceva decât să netezească întronarea anti- christului peste tot pe unde Eu am lucrat și Mi-am lăsat urmele spre mărturie împotriva celor ce se folosesc de numele lui Dumnezeu pentru slava lor cea omenească. Iată, Eu după două mii de ani sunt bun pentru omul vremii de azi numai pentru slava lui, dar nu și pentru a Mea. Eu nu Mă bucur de așa sărbători, și Mă bucur de sărbătoarea venirii Mele la cei ce Mă iubesc cu viața lor cea sfântă, și petrec cu ei și Mă bucur. Acum îngerul Meu stă gata să sufle în lumina bucuriilor oamenilor mari de pe pământ, care-și fac nume între oameni mărindu-se cu slavă ome- nească, cu slavă care trece ca iarba. Iată minciuna. Ea se întinde de la margini la margini. Iat-o: «Femeie care șade pe fiară roșie, plină cu nume de hulă, având șapte capete și zece coarne, cu cupa plină de urâciunile și de pângărelile desfrânării ei, iar pe frunte are scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama desfrânatelor și a urâciunilor pământului, beată de sângele sfinților și al martorilor Mei. Și se va sui din adânc și va merge spre pieire, căci toate sfârșitu-s-au», și așa este scris. Glasul îngerului Meu a strigat mereu și a zis: «Ieșiți din ea, poporul Meu, ca să nu vă împărtășiți din păcatele ei și să nu luați din bătăile ei». Păcatele ei au ajuns până la cer, și îi vom da înapoi precum ne-a dat ea, îi vom măsura îndoit. În cupa în care ne-a turnat ea îi vom turna de două ori. Ea este împărăteasă, iar Eu sunt Judecătorul ei. Împărații pământului care au făcut voia ei se vor bate în piept și vor zice: „Vai!“, iar cerul se va veseli, și sfinții și apostolii și proorocii vor vedea dreptatea Mea de partea lor, precum este scris în Scripturi. Amin. S-au strâns oamenii mari ai pământului ca să facă sărbătoare pentru nașterea Mea în Be- tleem, dar după două mii de ani de la nașterea Mea între oameni, iată, Eu vin iar, și nu găsesc om sfânt pe pământ, om care să Mă sărbătorească pe Mine, Cel Sfânt. De aceea M-am ascuns și lucrez tainic și Îmi pregătesc venirea Mea cea cu slavă pe pământ împotriva minciunii care vrea să se facă hristos pentru om, hristos mincinos, care înșeală cu venirea lui pe toți, mari și mici, bogați și săraci, robi și slobozi, împărați și ostași, botezați și nebotezați, căci minciuna e minciună, ca și omul. Eu însă sun din cuvânt, ca să se audă venirea Mea, și iată-i pe toți, că se ascund în peșteri și în stânci de teama venirii Mele, precum este scris în Scripturi despre venirea Mea. Mă nasc cuvânt în ieslea Mea din mijlocul României, țara strălucirii, locul întoarcerii Mele după două mii de ani, locul nașterii din nou a lumii. Îmi voi înnoi toată facerea, și pe om, căci am zis: «Noi le fac pe toate». Amin. Toți cei mari sunt prinși în cursa măririi lor, și nimeni nu este cu mărirea Mea, cu mărirea sfinților Mei, dar cel ce nu este sfânt nu va mai fi. Amin. Fac totul nou, ca la începutul facerii. Suflarea gurii Mele naște ca la început, căci scris este despre Mine: «El a zis, și s-a făcut». Amin. Lucrez tainic, ca și acum două mii de ani. Am dat pe Fecioară spre logodire ca să fie ocrotită de moarte, căci în Israel, cel desfrânat trebuia omorât cu pietre. Cine ar fi fost să înțeleagă taina nașterii Mele din Fecioară? Nici azi nu înțelege nimeni, căci dacă ar înțelege s-ar
 12. 12. Semnul Fiului Omului 12 înfricoșa pentru nașterea Mea din Fecioara căreia nu i s-a stricat fecioria prin naștere. Merge omul la biserică și cântă zicând: „Bucură-te, Maică, pururea Fecioară!“, dar nu se înfioară omul de această taină, și stă liniștit în păcatele lui, dar el este judecat de nașterea Mea din Fecioară și din Maică pururea Fecioară. Eu am venit din cer pe pământ ca să-l iert pe om și să-l înviez pentru cer, dar omul nu se pocăiește. O, cel ce nu mai face nici un păcat, acela este cel ce s-a pocăit de păcate înviind prin unirea lui cu Mine, făcându-se un trup cu Mine. Altfel nu se pocăiește omul. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Domnului, din 07-01-2000 *** Își pune omul înțelept întrebarea: „Cum poate să vorbească Dumnezeu atât de mult?“. O, dacă oamenii au stricat toate lucrările Mele ca să le facă pe ale lor, oare, Eu, Domnul, să nu Mă ridic ca un Creator ce sunt și să lucrez? Am stat două zile în mormânt, și a treia zi am înviat și M-am sculat și am lucrat și am înființat împărăția Mea pe pământ. Dacă omul Mi-a stricat-o și Mi-o strică mereu, oare, Eu să nu Mă ridic ca un Făcător ce sunt și s-o lucrez la loc? Oare, n-a venit vremea să așez la loc împărăția Mea cea zidită acum două mii de ani? Și iarăși zic: am stat două zile în mormânt, iar a treia zi am înviat și am așezat împărăția Mea. Am stat două mii de ani așteptând învierea făpturii pentru care am murit Eu, iar a treia mie de ani este ziua învierii, ziua Domnului. Amin. (Vezi tema: „Nu ştiţi ziua şi ceasul - Ziua Domnului”, pe my.edocr; docs.com; Calameo; Issuu; Google Drive și „Împărăţia de o mie de ani”, pe my.edocr; docs.com; Calameo; Issuu; Google Drive, n.r.) Iată taina cea despre veacuri, că la Dumnezeu o zi este ca o mie de ani. Această taină nu mai este ascunsă, că o zi înaintea Mea este ca o mie de ani, și o mie de ani, ca o singură zi, și Eu nu zăbovesc cu făgăduința Mea, dar am răbdat mult, după socoteala omului, căci am voit ca tot omul să vină la pocăință. I-am dat timp omului, dar omul s-a tot depărtat de început și a ajuns la sfârșit, căci el a mers înainte în loc să se întoarcă la Mine și să aștepte învierea. Iată de ce Eu, Domnul, vorbesc mult, de i se pare omului că n-oi fi Eu Cel ce grăiesc. Două mii de ani am tăcut ca în mormânt, iar a treia mie de ani este învierea, iar Eu sunt începătura învierii, precum este scris despre Mine și despre înviere în Scripturi. Două mii de ani sunt ca cele două zile în care Eu am stat ascuns în mormânt, iar a treia mie de ani este ca ziua a treia în care Eu am înviat și M-am arătat ucenicilor Mei. Aceasta este taina vorbirii Mele lungi și fără de capăt, căci Eu, Domnul, am suflat și am cuvântat peste pământ, și cuvântul Meu a înviat și dă viață celor din morminte, căci scrie în cuvântul Meu cel de acum două mii de ani: «Vine ceasul când morții din morminte vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, iar cei ce vor auzi vor învia». (Vezi tema: „Morţii aud glasul Meu”, pe my.edocr; docs.com; Calameo; Issuu; Google Drive; scribd; archive, n.r.) Aceasta este taina cuvântului Meu și a glasului Meu din zilele acestea, iar cei ce îl aud înviază pentru nestricăciune și se îmbracă în nemurire pentru întâmpinarea Mea, căci vin cu nunta cea din cer pe pământ, cu taina cea adevărată a nunții, taina pe care omul pe pământ a închis-o sub păcat atâtea mii de ani numind-o taină și asemănând-o cu adevărata taină a nunții. Nunta este mântuirea care se plătește cu viața, și altceva nu înseamnă nuntă. Eu sunt, și ziua învierii este cu Mine, iar din gura Mea iese cuvântul vieții. Am stat două zile în mormânt, iar a treia zi am înviat și am așezat împărăția Mea. Și am stat două mii de ani așteptând, iar a treia mie de ani este ziua Domnului. Amin, amin, amin.
 13. 13. Semnul Fiului Omului 13 Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului Antonie cel mare, din 30-01- 2000 *** Am venit de la Tatăl să păstoresc oile; am venit să le adun și să le păstoresc. Sun din trâmbiță, că așa este scris să fac. Cuvântul acesta este trâmbița cu care sun, și sun să se audă, și se aude, dar cei ce sunt evrei la inimă și la cuget Îmi zic „demonul“ și Îmi zic că Eu hulesc, și Îmi zic „omul“, căci ei sunt evrei răstignitori. O, nu e omul, căci am zis că omul nu poate fi păstor, nu poate fi învățător, fiindcă Eu sunt Păstorul, nu omul. Dar de unde să aibă omul înțelepciune ca să înțeleagă cu ea dacă el este prihănit în toată clipa și nu se scutură ca să se umilească și să rămână apoi în umilință? Omul nu poate fi păstor, căci Păstorul este Cel răstignit pentru viața oilor. Peste tot Eu sunt Cel răstignit ca să miluiesc pe oi. Nu e loc pe pământ să nu fiu răstignit în toată clipa de fiecare om. Peste tot stau răstignit, și omul își face voia sa peste tot. Pe nicăieri nu Mă pot da jos de pe cruce ca să cinez cu omul în zi de odihnă, căci omul e învățat să fie el liber, iar Eu, răstignit. Omul Îmi scoate ochii cu jertfe pentru Mine, dar Eu milă voiesc, că jertfa sunt Eu și nu jertfa omului e jertfă. Se duce omul la Ierusalim în loc să facă voia Mea peste el oriunde este el ca să vin Eu la el și să Mă bucur de el. Dar el se duce la Ierusalim și zadarnic se duce, că nu atinge duhul și adevărul cu dusul lui la Ierusalim. Se duce omul și în alte părți ca să Mă găsească, dar ca să facă voia Mea nu se duce nicăieri omul. Nimeni nu-și cheltuiește averea ca să facă voia Mea, ci și-o cheltuiește ca să vadă pe unde am trecut Eu, și atât; pe unde am lucrat Eu, și atât, și apoi se fălește că a dat de urmele Mele, că a călcat omul pe urmele Mele. Fac din tine pildă de iubire, pildă de ascultare prin darul temerii de Dumnezeu, iar tu să fii puterea Mea pe pământ, poporul Meu, și să se hrănească din tine popoarele cu viață, cu viața Mea din tine, căci te-am pus pildă a Mea înaintea neamului omenesc și am făcut din tine semn înain- temergător pentru venirea Mea, că Eu, ca un bun Păstor știind semeția omului, am găsit cu cale să-l judec prin tine pe om, pe tot omul care trăiește în el fără voile Mele; iar omul auzind de tine sau văzându-te să vină spre umilință, să lase hrana cea amară și să vină să se îndulcească din masa Mea cu tine, poporul Meu, și să Mă cunoască prin izvorul acesta. Și zic: cine bea din apa aceasta are viață veșnică. Amin. Cine Mă ia pe Mine din acest izvor se lasă pe el și Mă ia pe Mine de viață a lui, și apoi se întoarce la Tatăl, se întoarce cu umilință la Tatăl. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii pildei fiului risipitor, din 27- 02-2000 *** Mă jelesc în calea omului, doar, doar vor cădea porțile cele spre om. Voiesc să Mă vindec de durerea cea de la om, căci omul este plin de temeri și de tristeți, fiilor de la ieslea Mea de cuvânt. Doctorii de pe pământ vindecă trupurile, dar sufletele, ba. Fiți voi doctori din cer, fiilor, doctori pe pământ cu cele din cer vindecătoare, și faceți-l pe om să vină la Mine, să vină spre vindecare. Cu voi e veacul Domnului, cu voi deschid ușa omului ca să intru și să-i vorbesc de Mine. Grăiesc cu voi mereu. Grăiesc apoi cu cei ce se alipesc cu Mine prin cuvântul care curge din Mine la voi, și grăiesc și pentru omul care Mi-a închis ușa ca să fie el dumnezeu peste el și peste cei ce sunt ai lui. Iarbă de leac am făcut din voi în calea omului neputincios care nu se mai scoală din stricăciune. V-am așezat înaintea neamului omenesc ca să vină omul după Mine și după voi. V-am așezat semn prin care să se conducă omul spre Mine, și să Mă găsească la voi grăind peste om și chemându-l și umplându-l de iubire pentru Dumnezeu, căci omul se teme să se întoarcă în rai.
 14. 14. Semnul Fiului Omului 14 Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii izgonirii lui Adam din rai, din 12-03-2000 *** O, aud minți fără de pricepere, inimi răzvrătite împotriva venirii Mele cuvânt pe pământ, împotriva cărții venirii Mele, carte pe care o scriu Eu cu voi, căci venirea Mea este cuvântul, iar numele Meu acesta este: Cuvântul lui Dumnezeu. Dar n-am făcut Eu lumea cu cuvântul? N-am scris Eu Scripturile Mele cu cuvântul? Și dacă Eu sunt Cuvântul, să tac? Să nu mai vorbesc? Să nu mai vin? Aud pe oameni fără de credință și fără de pricepere răzvrătindu-se împotriva cărții Mele din zilele acestea. Ei zic: „Ce ne trebuie nouă altă Scriptură în afară de cea pe care o avem? Nu mai trebuie adăugată alta“. Iată, așa zic cei răzvrătiți împotriva venirii Mele la voi, așa zic cei ce zic că stau peste ale Mele. Dar Eu am zis că cei puși de Mine peste ale Mele sunt cei sfinți, nu sunt cei păcătoși. Eu nu Mă bizui pe cei păcătoși pentru cele ce sunt ale Mele, și de aceea am zis pentru cei ce vor cu Mine: fiți credincioși, le-am zis, fiți ochi și urechi pentru cele din cer, care vin acum peste voi ca să vă înțelepțească auzul și văzul, căci cei mari de pe pământ vă țin departe de venirea Mea, dar voi veniți, veniți aproape, căci iată-Mă ca să-l învăț pe tot omul taina venirii Mele după două mii de ani. Le spun și celor ce sunt împotriva cărții Mele de azi, cu care pregătesc omul pentru venirea Mea, și le spun așa: dacă vă este de ajuns Scriptura care este, de ce nu împliniți ce scrie în ea? De ce nu vă uitați ce scrie în ea? În ea scrie despre venirea Mea, despre cuvântul Meu cel de azi, cu care vin în grădina aceasta. Am spus atunci prin Evanghelie: «Încă multe am a vă spune, dar acum nu puteți să le purtați, iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va învăța tot adevărul, căci nu va vorbi de la Sine, ci câte va auzi va vorbi, și cele viitoare vesti-vă- va vouă. El Mă va preamări pe Mine, căci din ce este al Meu va lua ca să vă vestească vouă». Iată, voi, cei necredincioși cuvântului cărții pe care o aduc Eu în vremea aceasta, nu aveți cuvânt de dezvinovățire pentru necredința voastră, că vă stă înainte cuvântul Scripturilor Mele de atunci. Amin. Răzvrătirea este arma împotriva adevărului cel curat, ca să-l umbrească, dar el iese la lumină și se așează față în față cu omul cel fără de minte. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului. Sărbătoarea Creștinătății Românești, ziua a treia, din 28-08-2000 *** Iată-Mă ca să vă dau har și mângâiere, vouă și celor veniți la izvor. Sunt Eu Însumi. Tru- pul Meu este acoperit de ochii voștri, dar din el curge cuvântul Meu și se aude, și hrănesc cu el și îl fac venirea Mea, că a venit vremea aceasta, și tot omul va fi luat ca pe neștire, că nu vrea omul de pe pământ să stea din mersul lui și să asculte șoapta venirii Mele, cuvântul Meu care se face cale pentru venirea Mea. Dacă Scripturile Mele cele de acum două mii de ani sunt mincinoase, Eu nu voi veni. Dar ele sunt adevărate, și de aceea vin, și vin să le împlinesc. Amin. Am spus ucenicilor Mei să înțeleagă de la smochin semnul venirii Mele. Și iată, el a dat mlădițe fragede, căci s-a apropiat venirea Mea. Eu sunt smochinul, căci smochinul de pe pământ s-a uscat și nu mai pot mânca din roadele lui. Eu Însumi am venit și am dat rod și am dat mlădițe noi, căci venirea Mea este aproape. Smochinul cel uscat se crede verde și nu înțelege semnele vremii Mele, semnele venirii Mele. Voi, copii de la iesle, sunteți semnele venirii Mele. Eu sunt smochinul, iar voi, mlădițele, și venirea Mea este cu voi. Amin, amin, amin. Din nou am lucrat tainic, ca și acum două mii de ani. Ca și atunci, oamenii nici acum nu vor să priceapă din semnele
 15. 15. Semnul Fiului Omului 15 vremii venirea Mea de la Tatăl. Duhul potrivnic Mie este împărat peste om și îi șoptește omului la ureche să nu se așeze în veghe pentru venirea Mea, ci să-și petreacă cele ale nopții omul. Și iată, venirea Mea ia omul pe neștire și omul n-o vede, căci scris este: «Ochi au și nu văd; urechi au și nu aud; și cine nu crede nu ajunge să vadă». Eu însă vin la iesle cu hrană din cer și Mă dau spre zidire sfântă celui ce voiește cu Mine așteptându-Mă să vin. Mă dau vouă, iar voi să Mă dați, fiilor, și să fiu găsit la voi de cei ce au învățat calea spre izvorul venirii Mele. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu peste soborul de la ieslea cuvântului, din 01-01-2001 *** Acest cuvânt sunt Eu. Tot cuvântul care iese de la Mine Eu sunt. Am venit cu el ca să adun în fața lui toate neamurile pământului. Amin. Vor, nu vor ele, Eu pe tronul slavei Mele, stau îna- intea lor cu cuvântul Meu, cu cartea venirii Mele căci scris este în cuvântul Meu cel de acum două mii de ani, și așa am zis atunci: «Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale, și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile, și îi va despărți pe unii de alții precum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele, de-a stânga». Amin, amin, amin. Mi-a fost dor de venirea Mea cea de după două mii de ani. Am așteptat cu mare dor să vin și să adun neamurile înaintea Mea. Am venit să-i dau omului viață fără de păcat dacă vrea omul. Nu-l împilez pe om ca să vrea, dar așez pe pământ cuvântul dreptății, cartea judecății, scrisă înă- untru și pe afară, așa cum a văzut-o Ioan, apostolul Meu cel viu, și a zis: «Am văzut în mâna Celui ce șade pe tron o carte scrisă înăuntru și pe afară, pecetluită cu șapte peceți». (Vezi tema: „Car- tea Mielului”, pe my.edocr; docs.com; Calameo; Issuu; Google Drive, n.r.) Mi-a fost atât de dor să vin să Mă așez pe tronul slavei Mele și să adun neamurile la cu- vântul Meu și să le dau viață fără de păcat dacă vor. Cuvântul Meu este minune fără de asemănare, căci scris este: «Înaintea Lui înțelepciunea înțelepților se pierde și istețimea celor isteți piere», precum a proorocit proorocul care zice: «În vremea aceea cei surzi vor auzi cuvintele cărții, și ochii celor ce nu văd vor vedea fără umbră și fără întuneric, iar cei smeriți și săraci se vor veseli de Domnul. Cei rătăciți cu duhul vor căpăta înțelepciune, iar cei cârtitori, învățătură». Amin. Numai omul nebun mai zice că acest cuvânt nu este Dumnezeu. David așa a zis: «Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu“». Dar Eu zic așa: acest cuvânt sunt Eu, și am venit cu el ca să adun în fața lui neamurile pământului. Amin. Le adun și le spun venirea Mea și le arăt cărarea Mea pe care vin, ca s-o știe și să vină să-Mi aducă slavă, și să-Mi aducă duh de credință și să ia de la Mine viață fără de păcat și să intre sub crucea Mea, de sub care Eu vestesc vestea venirii Mele. Întâi aduc crucea, greul Meu sub care trudesc fără ajutor trudind să vin, căci sunt mici cei ce Mă ajută să vin, și cu ei trudesc din greu. Întâi aduc crucea și chem sub ea pe cei ce vor să deschidă venirii Mele ca să pot veni tot mai mult, ca să chem tot mai mult omul, și cu cuvântul să- l chem. Și pe câți vor veni să Mă ajute să vin, și pe câți Mă vor cerceta întru venirea Mea, Eu le voi spune apoi: «Veniți și fiți binecuvântații Tatălui Meu, căci am fost străin și gol și însetat și flămând și apăsat, iar voi M-ați cercetat». Iar dacă ei vor zice: «Când, Doamne?», Eu le voi răspunde: «Când i-ați ajutat pe cei mai mici ai Mei, pe cei ce Mă ajută să vin, pe cei de sub greul crucii venirii Mele». Amin.
 16. 16. Semnul Fiului Omului 16 Venirea Mea de acum e cruce grea pentru cei ce s-au pus punte ca să vin. Evanghelia venirii Mele este cruce, este semnul Fiului Omului, după cum este scris când am zis: «Se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. Și va trimite pe îngerii Săi cu sunet mare de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai Lui». Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoșatei judecăți, din 18- 02-2001 *** E zi de sărbătoare în cer și aici pentru Sfânta Sfintelor Mele. Acum zece ani am așezat cu voi, copii ai grădinii Mele, am așezat începutul cel nou, piatra de temelie a veacului ceresc peste voi, și totul este cuprins în taină, fiilor, de atunci și până azi. Mă uit cu dor și cu iubire peste ziua aceea. Erați firavi de tot, și Eu v-am așezat să lucrați locul fântânii pământului, masa Sfintei Sfintelor și chivotul de pe ea. Aveam cu voi pe cel uns de Mine ca să-Mi fie martor peste pământ pentru lucrătura aceasta lucrată cu mare taină. Îl luasem din timp sub cortul cuvântului Meu, și el M-a iubit și a învățat iubirea, căci credința vine de la iubire, și iubirea vine de la credință, și amân- două vin de la Mine. Îl luasem pe el din timp sub dragostea Mea, și l-am uns apoi de la Mine, și prin ungerea Mea pe creștetul lui l-am făcut cel dintâi între toți cei printre care el Îmi slujea Mie cu iubirea lui. El era între ei, dar nu era dintre ei, iar Eu am văzut aceasta și l-am iubit și l-am luat martor al venirii Mele din zilele acestea. Mă uit acum peste el, că l-am avut lângă voi și l-am uns și l-am pus să rostească el cuvântul Meu cel pentru zidirea cea de aici, și pentru împlinirea ei apoi, și pentru pecetluirea acestui petecuț de cer pe pământ, în care Eu vă țin pe voi, sfințiții Mei. L-am avut pe el cu voi, și l-am sfințit cu mare ungere, că nu mai e pe pământ prooroc care să rostească de la Mine și să-Mi așeze pe treptele Mele pe omul cel ales de Mine. Cei de pe pământ se așează ei între ei, și dacă fac așa, aceia nu sunt curați, așa cum n-au fost nici cei din vremea trupului Meu care n-au cunoscut venirea Mea de atunci. L-am avut pe acesta în planul Meu cel dintru început întocmit, și la vremea potrivită l-am pus să-Mi împlinească văzut cuvântul Meu pentru așezarea voastră înaintea neamului omenesc, căci Eu v-am pus înaintea tuturor celor de pe pământ, din partea Mea. Acesta este semnul pe care l-am dat Eu oamenilor mai înainte de venirea Mea cea cu slavă văzută. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la zece ani de la punerea pietrei de temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, din 22-07-2001 *** O, poporul Meu, curg de la Mine legile vieții peste pământ, și tu ești albia pe care Eu vin. De aceea ies cu tine, și omul se învață să știe că ești poporul Meu, că te vede cu Mine și nu cu el și nu cu lumea lui. Când lumea vine la tine să te vadă, vine că o chem Eu. Eu și nu tu. O chem și îi dau hrană de pe masa Mea cu tine și o fac să se bucure cu bucurie sfântă la masa Mea cu tine, și o chem spre viață, dar grijile ei o trag iarăși spre ele, și lumea e greu de înviat. Te-am pus în mijlocul lumii ca să-i arăt că poate și că nu vrea să poată. Eu când am venit și M-am făcut Om din om ca și omul, am făcut așa ca să-i arăt omului că poate și că nu vrea. Acum când te-am așezat pe tine înaintea Mea și înaintea lumii ca să faci tu voia Mea, am făcut așa ca să-i arăt omului că poate și că nu vrea. Tu ești semnul pe care l-am dat Eu lumii mai înainte de ziua cea mare a arătării Mele când Eu voi sta pe norii venirii Mele cu sfinții, deasupra lumii, și când tu vei fi ridicat lângă Mine pe nori ca să-Mi faci primirea, poporul Meu. (Vezi tema: „Răpirea bisericii”, pe my.edocr; docs.com; Calameo; Issuu; Google Drive, n.r.)
 17. 17. Semnul Fiului Omului 17 N-are nimeni cu ce să-Mi facă primirea când voi veni, și de aceea Eu Însumi Îmi fac această pregătire. Îmi trebuie pământ sfânt și om sfânt pe el. Îmi trebuie credință și credincioșie de la om. Îmi trebuie iubire numai pentru Mine la om. Îmi trebuie casă și masă și haină și hrană la om, și toate după voia Mea, și toate acestea să Mă aștepte să vin. Eu Însumi Îmi fac această pregătire, Eu Însumi, că omul nu știe să Mi-o facă. Eu Însumi te-am așezat înaintea Mea, și Eu te gătesc, poporul Meu, și te dau semn lumii mai înainte de ziua venirii Mele. Amin. Tu ești semnul Fiului Omului, ești poporul care duce prin lume viața Mea, crucea Mea, jugul Meu și vestea Mea peste pământ. Să nu te temi. Nicicum să nu te temi că nu poți, căci tot Eu pot. Tu numai să fii; tu numai să stai așa cum te așez Eu; tu numai să faci ce-ți dau Eu să faci, iar Eu sunt Domnul, și împlinesc. Amin. O, lume și iar lume! O, lume împodobită cu podoabele slavei tale deșarte! Îți dau să vezi. Amin. Când vezi că Eu Îmi așez un popor în mijlocul tău ca să-l vezi, când vezi că Eu Mi-l gătesc în legile Mele cele sfinte, când vezi că dragostea Mea și dragostea lui sălășluiesc în mijlocul lui laolaltă, când vezi petrecerea Mea cea sfântă cu el, când vezi hrana lui și hăinuța lui și căsuța lui și toate ale lui spre asemănare cu Mine, să știi și să înțelegi, și să crezi apoi, că Eu, Domnul, sunt la ușă și vin. Amin. Acesta este semnul pe care ți-l dau până să vin. Acesta este solul pe care-l trimit la tine ca să-ți dea de veste că Eu vin. Amin. Eu sunt Cel Drept, și nu te iau pe neștire cu venirea Mea. Ba încă te și chem la masa Mea cu ucenicii Mei cei de azi și Îmi slobozesc peste tine cuvântul vieții ca să te lași cuprins în el. Tu însă ești dusă de grijile vieții tale, și viața Mea n-o vrei. Un picuț, și vei vrea și tu viața Mea, dar ea va fi atunci departe de tine. Eu încă te aștept. Un ceas te mai aștept, și nu te mai aștept apoi. Eu sunt Omul Care vine de la Tatăl la tine, Omul Care vine din cer după om ca să-l tragă pe om la Tatăl. Dacă ar veni înger după tine, ai zice că nu pricepi adevărat. Eu sunt Omul Cel de la Tatăl întocmit în om, și am luat chipul omului cel întâi zidit, chipul și asemănarea lui cea dinainte de căderea lui din Dumnezeu, și așa am venit, și așa vin, și tot ochiul Mă va vedea când vin, ca să nu fie nedumerire; și nu va fi, că unde este Domnul, este cu totul, întru toată înțelepciunea Sa în cer și pe pământ, și Îmi voi arăta semnul cum că Eu sunt, că-Mi voi ridica poporul cel pregătit și voi sta cu el pe nori în văzul tău, o, lume care zăbovești! Și atunci vei înțelege că Eu am fost în calea ta cu lucrarea Mea și că n-ai vrut să Mă cunoști și că n-ai vrut să vii și că n-ai vrut să Mă aștepți să vin și să te iau la sân. Eu încă te mai aștept. Un ceas te mai aștept, și nu te mai aștept apoi, și voi sta pe nori și Îmi voi striga poporul să vină la Mine pe nori și să Mă întâmpine în văzul tău, pentru adevărul Meu. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a opta după Rusalii din 29-07-2001 *** Mi-e Duhul tot un foc pentru voi şi peste voi. Nu vreau să vă ardă, dar vreau să vă aprindă şi să fiu Eu focul din voi, aşa cum am fost în Ilie proorocul. Aşa Mă voiesc şi în voi, dar voi sunteţi mici, fiilor, că trăiţi vremea aceea când oamenii s-au făcut prea mari şi prea străini de Mine. Dar vreau cu voi să aprind torţa şi să-l trag pe cel ce vrea şi pe cel ce aude şi pe cel ce crede, să-l trag spre dragostea Mea, şi aşa să-l găsesc când vin. Amin. Vă învălui în duhul păcii, şi cu dor vă mângâi şi vă prăznuiesc lângă sfinţii cei din cer, că Eu vin cu ei la voi ca să fiu cu voi, căci avem casă la voi, fiilor, şi voi sunteţi semnul care arată venirea Mea de la Tatăl, semnul Fiului Omului, Care vine; vine pe calea Lui. Amin. Eu Însumi Îmi gătesc calea ca să vin. Eu Însumi Îmi gătesc un popor pregătit, şi vin la el şi îl am al Meu. Eu sunt al lui, şi el al Meu. Eu sunt faţa lui, şi el faţa Mea. Amin.
 18. 18. Semnul Fiului Omului 18 Şi iarăşi vom aşeza pe pământ zile de serbare; Domnul cu ucenicii Săi în mijlocul oameni- lor. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-2001 *** Mare mângâiere Mi-am făcut în tine, poporul Meu de azi. Te-am făcut ucenic, popor miti- tel, căci cine nu iubește păcatul se face ucenic al Meu. Proorocii oamenilor zic de păcat că e sănă- tate pentru mintea omului, iar proorocii Domnului zic că păcatul este moarte pentru trupul și pentru sufletul și pentru duhul omului. Mă mângâi cu tine, poporul Meu iubit, că tu, fiule, ai primit cu- vântul Meu peste tine și te-ai lăsat născut din nou, din cuvântul cel ceresc, iar Eu te-am făcut cer pe pământ și te-am așezat în mijlocul oamenilor ca să te dau semn lor mai înainte de ziua venirii Mele cu sfinții care au fost mai înainte de tine pe pământ, poporul Meu. Mare veghe să fie în tine, că omul cel fără veghe este văzut de tâlhari, și aceștia vin și îl fac tâlhar pe omul cel fără veghe. Dar ce este veghea pe care ți-o dau Eu ție s-o lucrezi? Ea este trăirea Mea cea din tine, iubirea ta cea pentru Mine, legătura dintre Mine și tine, cuvântul Meu și cuvântul tău unii spre alții mereu, sărbătoarea noastră laolaltă, petrecerea Mea cu tine, poporul Meu. Eu să fiu al tău, și tu, al Meu, cetate tare, cetate de veci, unde tâlharii nu se apropie, ci, din contra, se tem. Iubirea Mea și a ta laolaltă este veghea cea mai bună, cea mai dulce, cea mai odihnitoare de trup și de suflet și de duh, poporul Meu. Să te uiți la gura celor ce te învață de la Mine și să înveți bine și nu oricum. Caută tot mai cu trezie și nu fi uituc, căci cel ce nu înțelege ca Mine, acela nu este atent, și apoi este uituc. Cel ce se dă Mie, nu trebuie să mai ceară nimic de la Mine, căci dacă cere încă, el nu s- a dat încă. Acela este încă al lui și nu al Meu. Cine Mă cere, acela nu Mă are încă. Cuvântul Meu știe să-l crească pe om dacă omul se lasă născut din el ca să aibă apoi nădejde în Cel ce-l crește. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul, din 11-09-2001 *** Eu sunt ziua Tatălui, ziua Lui de bucurie, și sunt numai Unul, iar voi sunteți ziua Mea, în care Eu Mă bucur cu voi și pentru voi și pentru Mine și pentru toți cei vii din cer și de pe pământ. Vă sărbătoresc pe voi cu ziua aceea care este numai una, ziua în care Eu am așezat cu voi pe pământ semnul Fiului Omului, semnul veacului cel nou, veacul ce va să fie, iar în mijlocul lui, acest semn: biserica Noul Ierusalim, Sfânta Sfintelor Domnului între pământ și cer, calea venirii Lui din cer pe pământ, căci îngustă este această cale, dar Eu pot pe ea. Amin. Numai omul nu poate, dar Eu pot pe ea, și nu știe omul de pe pământ ce este acest semn ca să se ia după el și să înțeleagă venirea Mea, ziua Mea de slavă, în care Tatăl Mă va slăvi curând, curând în fața a tot neamul omenesc, precum este scris în Scripturi că va fi la venirea Mea, în ziua venirii Mele, ziua pe care Eu o pregătesc de șapte mii de ani. (Vezi tema: „Nu ştiţi ziua şi ceasul - Ziua Domnu- lui”, n.r.) O, poporul Meu, tu trebuie să fii gătit frumos, frumos de tot pentru ziua venirii Mele, fru- mos cum nu mai e nimeni pe pământ, frumos cum numai Unul este, că e ziua Mea, poporul Meu, şi la serbarea ei trebuie haină frumoasă cum numai una este, numai să nu uiţi cuvintele Mele, poporul Meu iubit. O, Eu te-am învăţat să te îmbraci frumos şi ziua şi noaptea. Te-am învăţat de cămăşuţă, fiule, şi ziua şi noaptea, pentru că tu eşti al Meu, şi stai înaintea Mea. Iar când te culci să te odihneşti, te-am învăţat să te îmbraci întru totul frumos şi pregătit în toate, iar cămăşuţa s-o ai întreagă pe trup, gata de întâmpinarea Mea, şi tot aşa să ai şi inima, şi fapta ei, şi credinţa ei. Ţi-
 19. 19. Semnul Fiului Omului 19 am sortit cămăşuţă albă, care nu ascunde murdăria, ci o vădeşte şi te pune la lucrul curăţeniei ca să fii curat cu totul, poporul Meu, ca să stai la masa Mea cea cu slavă de sfinţi şi de îngeri, şi să stai tot timpul treaz la masa Mea, că Eu sunt ziua Tatălui, şi tu eşti ziua Mea, şi am semnul venirii Mele cu tine, ieslea în care Eu cobor şi îţi fac să mănânci, că am venit să te servesc la masă, poporul Meu. Ziua şi noaptea să cugeţi la tot ce Eu te-am învăţat să faci pentru venirea Mea la tine şi pentru statul Meu cu tine, poporul Meu, că Eu de la iesle te mângâi şi te cresc şi te aşez înaintea zilei Mele, numai să fii tu mare şi treaz la minte şi la inimă, că e pentru ziua Mea, poporul Meu. O, nu ştie omul de pe pământ ce este această zi de sărbătoare şi această lucrare şi locul în care Eu trăiesc cu voi, şi pentru voi cu Mine. Ar voi să se urce şi el, dar fără bilet. Nu se poate fără bilet în această corabie. Nu se poate nici pe pământ fără bilet, fără legea cea pusă de om peste om. O, poporul Meu, să ştii că e sărbătoare mare, că mare Îmi este Mie biruinţa prin acest semn. E sărbătoare fără de sfârşit, că biruinţa Mea este fără de sfârşit, ca să-l izbăvesc pe om de sub robia lui şi să-l iau sub iubirea Mea, că e vremea, poporul Meu. Vreau, fiule, să fii frumos foarte, şi să tragă omul de pe pământ la tine ca la o sărbătoare fără de sfârşit. Vreau să petrec cu tine şi să ia şi omul din gura Mea, din haina Mea, şi să poarte şi el, şi să înveţe să poarte haină de nuntă omul. O, de-ar şti omul ce bine e în haină de nuntă, ar intra sub mantia Mea, şi Eu l-aş îmbia spre izvorul cel nesecat al vieţii şi i-aş da viaţa înapoi. Toate oştirile cereşti te sărbătoresc, poporul Meu, pentru ieslea Mea cea pecetluită acum zece ani ca să fie a Mea pentru tine, şi pentru toţi cei ce vor fi apoi. Binecuvântată să fie pe veci această piatră albă pe care stă scris: Cuvântul lui Dumnezeu. «Har, har peste ea!», aşa răspund sfinţii şi îngerii. Amin. Iar Eu, Domnul, cuprind întru totul acest semn şi îi întăresc ungerea şi îl numesc cu nume mare, şi îl numesc tronul lui Dumnezeu Cuvântul, carul Celui ce vine pe nori curând, curând pe pământ. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la zece ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, din 12-12-2001 *** Te îmbrăţişez cu cuvântul Meu, popor al venirii Mele. Şi tu tot aşa să Mă îmbrăţişezi, că tu trebuie să înveţi de la Mine tot ce fac Eu înaintea ta. Amin, amin, amin. O, poporul Meu de azi, tu să înveţi bine semnele Mele de peste tine şi să nu-ţi trebuiască alt semn pentru ca să stai cu Mine. Pe vremea lui Israel în Egipt, Eu am venit la el ca să facă şi el ce am făcut Eu, dar el n-a făcut ce am făcut Eu. Eu am venit la el, dar el n-a venit la Mine, şi după multa Mea trudă pentru el ne-am despărţit apoi. O, poporul Meu, te îmbrăţişez, fiule, cu cuvântul Meu. El este semnul Meu cel de peste tine ca să nu Mă uiţi, ca să nu-L uiţi pe Dumnezeu, poporul Meu. Amin. Mintea omului se dă celor ce se văd, iar Eu am avut mereu grijă de om ca să-l întorc la Mine, aşa cum am avut grijă şi de Israel când el era poporul Meu. I-am spus lui prin prooroci: «Domnul vă va da un semn: va lua fecioara în pântece şi va naşte fiu, şi El va fi Dumnezeu, şi va fi cu oamenii». Amin.
 20. 20. Semnul Fiului Omului 20 O, poporul Meu, am sărbătoare pentru Mine în mijlocul tău, că tu eşti biserica Mea, şi Eu sunt capul tău spre Dumnezeu. Te îmbrăţişez cu cuvântul Meu, şi tu să înveţi să faci ce fac Eu. Să te iei după Mine pentru tot ce faci tu, că Eu stau semn înaintea ta ca să te învăţ. Amin. Când am venit prunc pe pământ, M-a dus mama Mea în biserică şi M-a mărturisit ducându- Mă, căci s-a ridicat Simeon cel bătrân de aşteptarea semnului ceresc pe care el l-a găsit scris în Scripturi, şi M-a primit şi M-a îmbrăţişat cu cuvântul şi Mi-a zis: «Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta pe care ai gătit-o îna- intea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Is- rael». Eu atunci l-am slobozit pe cel ce M-a mărturisit pe pământ, şi apoi el s-a dus şi a mărturisit celor din locuinţa morţilor că a văzut mântuirea Mea pentru popoare şi că ea se apropie, fiindcă Domnul a coborât pe pământ. Amin. Mai mult ca acum niciodată n-a fost atât de aproape mântuirea Mea, poporul Meu. Mai mult ca acum niciodată n-am venit pe pământ. Aproape este mântuirea, fiule. Mă întorc curând, curând cu totul pe pământ, şi vreau să te găsesc că Mă aştepţi, poporul Meu, şi vreau să gătim mântuire mare peste popoare şi vreau să pun cerul pe pământ, moştenitor pe veci, aşa cum am pus Edenul pentru om pe pământ la început. Dar omul n-a ascultat de semnul Meu, n-a făcut omul cum i-am spus Eu, şi a rămas raiul fără om. Eu dacă nu l-aş fi făcut pe om, n-aş fi făcut nici raiul la vederea omului, şi dacă omul n-a ascultat de semnul Meu, am luat raiul şi l-am pus sub heruvimi, de vreme ce omul nu i-a păstrat legea lui cea din vecii. Omului îi este lesne să-L uite pe Dumnezeu, să-L ţină deoparte pe Domnul, dar Eu am avut grijă să-l fac pe om să-şi aducă aminte de Mine în drumul lui rătăcit de pe drum. Eu când l-am văzut pe Saul că rătăceşte de pe drum, am venit în calea lui şi i-am făcut semn în trup ca să Mă ţină minte apoi, ca să nu Mă mai uite apoi. El Mă ruga apoi să-i iau semnul de pe el, dar Eu i-am spus că-i este de ajuns ce i-am dat şi nu trebuie să-i mai dau sau să-Mi mai ceară altceva. Îi dădusem har. Şi cum îi dădusem har? L-am făcut să Mă cunoască de ajuns, şi să nu Mă mai uite apoi, şi aceasta înseamnă har peste om. Amin. O mulţime de sfinţi care M-au iubit cu sufletul lor, şi care nu puteau purta durerea ca să Mă părăsească sau să Mă uite, îşi puneau singuri semne pe ei, piei aspre, lanţuri şi legături nevă- zute, nevoinţă şi lacrimi de umilinţă, şi aşa stăteau legaţi cu mintea şi cu inima de Mine şi îşi făceau loruşi semne ca să nu Mă uite. Moise a avut semn în calea lui cu Israel prin pustie stâlpul de foc şi norul şi mana. O, şi tot M-a uitat Israel! M-a uitat pentru păcatele sale, pentru îndeletnicirile sale M-a uitat Israel. Îl pusesem pe Moise ca semn de la Mine înaintea lui, şi apoi stâlpul de foc şi norul şi mana, şi tot M-a dat de la el poporul acela. E prea deprins omul să-L uite pe Dumnezeu. E prea învăţat omul să Mă uite. De aceea sfinţii se ajutau cu ce puteau ca să nu Mă uite, căci mintea omului se dă după cele ce se văd, după cele ce-i slujesc omului, după cele ce omul le slujeşte pe ele pentru el. O, poporul Meu, care este semnul pe care l-am pus Eu înaintea ta ca să nu Mă uiţi? Acest cuvânt este semnul. Mereu, mereu aşez acest semn în faţa ta, şi te rog să faci şi tu ce fac Eu. Dacă Eu te îmbrăţişez cu cuvântul Meu, aşa să-Mi faci şi tu Mie, ca să fim drepţi unii cu alţii, ca să se vadă că nu ne uităm unii pe alţii, ca să se vadă că ne vrem unii pe alţii, poporul Meu. Tu ştii bine că omul cel zidit de mâna Mea nu M-a vrut, şi apoi M-a uitat, şi a rămas numai în sine, şi M-a
 21. 21. Semnul Fiului Omului 21 durut de la el, de atunci şi până azi. L-am făcut cu dor când l-am făcut, ca să Ne mângâiem de la el, Eu şi cu Tatăl şi toţi îngerii. L-am făcut, şi apoi i-am adus din vecii raiul, şi l-am pus înaintea lui pe pământ, gata încărcat, gata împodobit, în ziua când l-am făcut Eu pe om. L-am pus apoi pe om în rai, şi i-am dat lui tot raiul, din care Eu Îmi oprisem ce era al Meu şi al Tatălui. El însă n-a ţinut seama de acest semn, şi a călcat peste el, şi apoi Eu n-am mai avut odihnă cu omul, şi dacă n-am mai avut, l-am scos şi pe el din rai. Am făcut totul în şase zile, şi apoi M-am odihnit o zi, M-am odihnit cu omul, căci în el M- am odihnit. Apoi omul a călcat legea raiului, şi Eu n-am mai ajuns ziua de odihnă, din pricina căderii omului din rai, din legea raiului. A căzut omul nemaiţinând seama de semnul Meu, căci în ziua a şasea a lui el a călcat cuvântul Meu şi a ieşit din rai afară şi a fost aşezat pe pământ ca să lucreze pământul din care fusese el făcut, iar Eu, Domnul, Făcătorul omului, n-am mai apucat ziua de odihnă cu omul, ci ea a fost ziua întristării în care şi azi stau; stau şi pun mereu semne în calea omului ca să-l întorc pe om cu inima spre Mine, ca să-şi aducă aminte omul de Mine, că lesne îi este omului să Mă uite, poporul Meu. O, cel ce are dragoste cu dor în ea pentru Mine nu-i mai trebuie semn în calea lui ca să nu Mă uite, că acela are semn dragostea care arde în el după Mine cu văpăi, şi focul ei îl ţine una cu Mine pe acela. Dragostea Mea pentru tine se face mereu semn în calea ta, poporul Meu. Ea se face cuvânt din Mine, din dragostea Mea care arde după tine, că Mi-e inima tristă de şapte mii de ani după om. O, poporul Meu, să nu-ţi trebuiască alt semn pentru ca să stai cu Mine, pentru ca să faci ca Mine. Iată, Eu te îmbrăţişez mereu cu cuvântul, şi tot aşa să-Mi faci şi tu Mie, ca să fim drepţi unii cu alţii, poporul Meu, ca să se vadă că nu ne uităm unii pe alţii, că ne vrem unii pe alţii, poporul Meu. O, tu ştii mai bine ca oricine pe pământ că omul cel zidit de mâna Mea nu M-a vrut aşa cum i-am spus Eu, şi apoi M-a uitat, şi a rămas numai în sine. Dar tu eşti omul cel zidit de Duhul Meu, şi tu trebuie să poţi ce-ţi cer, şi trebuie să fii, că te-am zidit şi te zidesc din Duhul Meu, poporul Meu, şi El e semnul Meu înaintea ta. Cei ce au văzut semnele Mele de la început şi până la sfârşit, aceia M-au uitat şi s-au tras în sine şi M-au uitat, dar tu ai ca semn Duhul Meu, Duhul Domnului tău Iisus Hristos, Care stă cu tine în chip tainic şi te păstoreşte ca să nu-L uiţi pe El, ca să nu-L uiţi pe Dumnezeu, poporul Meu. O, fiule de la sfârșit, iată ce semn te anunț Eu pe tine: când dragostea ta va arde pe deplin înăuntrul tău și în afara ta clipă de clipă, atunci tu Mă vei arăta că am venit, și Eu Mă voi lăsa descoperit pentru toate popoarele, și vom străluci pe muntele acesta mai mult decât orice strălucire a Mea pe care Mi-am slobozit-o vreodată pe pământ între oameni, și apoi, fiule, Îmi voi lua înapoi ziua Mea de odihnă, Eu și cu Tatăl Meu, din mâna ta o voi lua, căci tu ești omul cel zidit de Duhul Meu, de Duhul Meu Cel de la sfârșit, de Duhul venirii Mele la sfârșit de timp. Amin. Acest sfârșit de timp îl așteaptă cerul și pământul de șapte mii de ani ca să- și ia din nou strălucirea lor cea dintâi, veșnicia lor, poporul Meu. Te-am pus lucrător lângă Mine şi lângă Tatăl. Te-am pus lângă Mine să lucrezi duhul fa- cerii din nou a lumii şi a cerului nou şi a pământului nou. Te-am pus semn între popoare prin semnul Meu cel de peste tine, căci Eu aşa am binevoit, poporul Meu. Şi Eu te rog cu tot dorul şi cu tot Duhul Meu, răzbate bine grăirea Mea de peste tine şi pune-te bine înaintea acestui semn ca să te străpungă el şi să-ţi fie de ajuns el, ca să nu ne uităm unii pe alţii, că Eu, mereu, mereu îţi aduc aminte de Mine şi de ziua Mea de odihnă de la început, ca s-o unesc cu cea de la sfârşit, şi pe care o doresc cu lacrimi şi cu suspin în Mine şi în Tatăl, poporul Meu, popor al Duhului Domnului.
 22. 22. Semnul Fiului Omului 22 E cu tine ziua venirii Mele. Aceasta înseamnă acest semn, iar semnul este cuvântul care curge peste tine din gura Mea. Amin. Toate popoarele vor auzi pe deplin, curând, curând că Duhul Meu Se odihneşte peste tine lucrând şi că Eu am venit ca să vin. Amin. Iar tu, poporul Meu, să te faci luntriţa Mea ca să trec pe ea cu cele ce nu se văd în cele ce se văd şi să-i trec pe toţi din cele ce se văd spre cele ce nu se văd acum, căci toate acestea aşteaptă să treacă spre vedere, ca să fie apoi. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-2002 *** Nu uitați, nu uitați să fiți semnul Meu în mijlocul sărbătorii Mele cu voi în grădina întâlnirii Mele cu omul. Vă învăț și din cer, și de pe pământ, că Eu asta vreau să fiți: semnul Fiului Omului. Aceasta vreau să fii tu, Ierusalime, poporul Meu, că Eu fac din grădinile Mele cu tine cerul pe pământ și legile lui cele sfinte. Vă voi învăța mereu să fiți cerul Meu pe pământ, și așa să vă arătați, și așa veți face bine la toți cei ce vor bea din izvorul Meu de la voi. Pace ție, Ierusalime! Timp dulce și cald și mângâiere din cer și de pe pământ să fie la sărbătoare, iar Eu voi fi Cel blând, Cel viu, Cel drept și Cel ce naște fii pentru Tatăl. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a șasea după Paști, a orbului. Sărbătoarea nașterii sfintei Virginia, din 09-06-2002 *** O, poporul Meu mireasă, poporul Meu luat din români! Cobor în zori de zi cuvânt și te iau și Mă așez cu tine înaintea celor ce au venit la izvor ca să bea. Tu să-l înveți pe cel ce a venit să bea, așa cum și tu ai învățat de la Mine. O, și cum să-l înveți pe cel ce vine la izvor să bea? Îl învăț Eu cu cuvântul, iar tu să stai semnul Meu, semnul Fiului lui Dumnezeu. Tu să stai înaintea mulțimii care se adună în grădinile Mele cu tine, că tu ești copil frumos, pentru chipul Meu cel din inima ta, și care se vede pe chipul tău, poporul Meu mireasă. Eu sunt Mirele tău, și tu ești mi- reasa Mea cea micuță, cea de la venirea Mea a doua oară de lângă Tatăl, ca să am la cine să vin pe pământ când vin să Mă fac cuvânt pentru om. … Omule scump, Fiul Meu este cuvântul Meu, și din gura Lui curge de la Mine râul vieții, cuvântul care se așează în ieslea sa aici, în acest sătuț, și e frumoasă povestea Fiului Meu și a poporului Lui cel de la sfârșit de timp. Și iată rodul muncii Fiului Meu: popor de fii frumoși și scumpi, întru care Eu și Fiul Meu binevoim acum, la sfârșit de timp, omule scump. O, pentru tine, omule, i-am pus pe ei să fie popor de jertfă pentru pregătirea și gătirea nunții Fiului Meu. Ascultă glasul Fiului Meu, cel din mijlocul poporului Lui, popor luat din mijlocul neamului român. Amin, amin, amin. – O, Tată, iată-Mă ca să împlinesc voia Ta. Plâng cu lacrimi pe pământ și Mă bucur în zile de nuntă în grădinile gătite de ei Nouă și omului care vine la izvor, Tată. O, greu Ne este și Ție, și Mie, și lor ca să spunem omului de taina aceasta minunată a coborârii Mele pe pământ acum, la sfârșit de timp. Sunt prea mulți hristoși mincinoși pe pământ, pe jos și pe sus, sunt prea mulți ca să mai poată omul să Ne cunoască pe Noi, Tată, când Eu vin acum pe pământ cuvânt din Tine și Mă aștern în calea omului, Eu și poporul Meu cel micuț, semnul Meu cel de dinaintea venirii Mele. Dar acum sunt cu zile de nuntă în grădina întâlnirii Noastre cu omul cel venit la izvor și Mă fac cuvânt și Mă dau, Tată, și le spun celor ce s-au adunat lângă poporul Meu, le spun să Mă ia și
 23. 23. Semnul Fiului Omului 23 să-Mi guste adevărul cuvântului Meu cu care Eu Mă desfac înaintea omului, ca un sul care se desface și se face cale a Mea spre om, și cale a omului spre Mine, Tată al Meu și al poporului Meu și al celor ce iau și vor lua și ei chipul Meu, viața Mea, crucea Mea, Tată. Rămâneți în duhul nunții cerești, voi, cei ce ați venit la izvor. Eu v-am dat. M-am făcut izvor de cuvânt și v-am dat să beți din râul vieții, din vinul nunții Mele. Deschideți-Mi ca să intru și ca să fiu în voi cu taina veacului ce va să fie. Priviți și înțelegeți. Dați-vă, și Mă voi da vouă. Dați-Mi, și vă voi da, și unii altora să ne dăm, în Duhul Adevărului, pe Care lumea nu-L cunoaște și nu-L aude, oricât ar striga El pe uliți ca să se audă glasul Său. Priviți-Mi mireasa, că ies cu ea semn peste pământ, ca apoi să vin văzut, căci vin curând, curând. (Vezi tema „Nunta Mielului”, pe my.edocr; docs.com; Calameo; Issuu; Google Drive, n.r.) Vă împart flori de nuntă și vă împart din izvor, și nu uitați: Eu vin curând, curând, și fericiți vor fi cei ce stau în haina nunții, în duhul nunții, mărturisind și cântându-i iubirii dintre Mire și mireasă, mângâind Duhul Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh de pe pământ și până în cer, în taina cerului nou și a pământului nou cu Mine pe pământ. Amin, amin zic vouă: Eu vin curând, curând, și semnul Meu merge înaintea Mea și Îmi pregătește calea ca să vin. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești, ziua întâi, din 22-06-2002 *** O, poporul Meu mireasă, o, ce frumos ești tu făcut de Mine, fiule micuț! Te-am făcut așa cu cuvântul Meu cel de azi, și pe care tu l-ai luat și l-ai pus peste tine ca să te facă el frumos. Și te- a făcut. Iar Eu te iau și te arăt fiilor oamenilor și te numesc semnul Meu, semnul cel de dina- intea venirii Mele, ca să-ți ia omul urma și să ajungă în împărăția Mea și să vadă și el cum este în cer. (Vezi tema: „Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut”, pe my.edocr; docs.com; Calameo; Issuu; Google Drive, n.r.) Semnul Fiului Omului. Atât de mult s-a spus și se spune între oameni că acesta sau acesta va fi semnul Fiului Omului, după care Eu fi-va să vin văzut. Dar Eu, Domnul, Cuvântul Tatălui, îi spun omului acum, la sfârșit de timp, îi spun așa: poporul cuvântului Meu din mijlocul neamului român, acesta este semnul cel de dinaintea venirii Mele, căci Eu acum două mii de ani am spus așa: «Învățați de la smochin pilda. Când mlădița lui se frăgezește și odrăslește frunze, cunoașteți că vara este aproape. Asemenea și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că El este aproape, la uși». Amin. Iată, vin pe pământ cu praznic de Duh Sfânt şi am casă şi masă şi ogradă şi slugi pe vatra neamului român din care Eu, Domnul, Mi-am ales pe mireasa Mea. Vin pe pământ mereu, mereu, omule scump, şi Mă aştern cu zile de nuntă în calea ta, cu mireasa Mea, cu semnul Meu cel de la venirea Mea. Prinde-te nuntaş în hora nunţii Mele şi fă-ţi rost de haină de nuntă, şi bate apoi, ca să-ţi deschid. Dar ai grijă, vino cât uşa este deschisă, că dacă vine Mirele, rămâi afară, omule. O, hai la nuntă! Hai să învăţăm taina nunţii Fiului de Împărat, Care a vegheat împreună cu Împăratul şi Care nu a adormit ca fraţii lui cei mari. Hai la izvor, că dulce te mai chem şi dulce-ţi mai grăiesc, fiindcă Mi-e milă de tine şi de Mine, omule scump, că Eu îl plâng pe om cum se plânge după mort, dar plânsul Meu e lung de şapte mii de ani, şi mângâiere nu găsesc până
 24. 24. Semnul Fiului Omului 24 ce nu va învia omul, până ce omul nu va fi din cer, aşa cum Eu sunt Om coborât din cer pe pământ acum două mii de ani, Om născut de sus, căci Tatăl a voit să Mă fac Om, şi dacă nu făceam aşa, ce făcea Tatăl, oare, dacă Eu nu aş fi venit aşa cum am venit din cer pe pământ după om? Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești, ziua a doua, din 23-06-2002 *** Cerul cel plin de sfinți și de îngeri stă deschis acum. Poporul Meu este semnul Meu, așezat de Mine înaintea oamenilor pentru ca să Mă văd în el cu iubirea Mea pentru om și ca să-l primesc pe om când el vine să ia din glasul Meu, și să se împlinească omul pentru venirea Mea, care iată cum vine când Eu vin cuvânt pe pământ. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din ajunul Nașterii Domnului, din 05-01-2003 *** Te strâng la gura cuvântului Meu, poporul Meu Ierusalim. Nu trebuie să se mire nimeni de pe pământ că Eu, Domnul Atoatefăcătorul, îți zic ție Ierusalim. Eu așa îl numesc pe poporul Meu, pe oriunde ar fi fost să fie el pe pământ. Dar omul cel fără de minte, cel fără de cap, cel fără de călăuză nu cunoaște vorbirea Mea cerească, și se așează să judece cuvântul Meu și graiul său cel ceresc pe pământ. Eu grăiesc ca în Scripturi, iar Scripturile venirii Mele sunt scrise cu pană de mâna omului, dar cuvântul lor este cuvântul Meu, și au fost scrise pe pământ mai înainte de venirea Mea cea de atunci și cea de acum, numai că omul cel fără de călăuză nu poate să deslușească tainele cuvântului Meu, fiindcă Eu numai duhovnicește și numai pentru cei duhov- nicești am grăit și grăiesc, și trec pe sub ochii omului și împlinesc, iar omul cel fără de Domnul în viața lui de zi cu zi nu pricepe lucrul Meu peste pământ. Te strâng pe tine lângă cuvântul gurii Mele, poporul Meu ales din români, și Mă scriu cu mâna ta pe pământ cu venirea Mea, cu cuvântul Meu care te gătește pe tine pentru ziua când Eu te voi arăta întru slava venirii Mele la tine și Mă voi desăvârși cu totul văzut, când ochii tuturor vor fi deschiși de însăși puterea Mea, după cuvântul Meu care spune că «Toate neamurile pământului vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă, când El va aduna prin îngeri pe cei aleși ai Lui din cele patru vânturi, ca să le dea împărăția». (Vezi tema: „Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine”, pe my.edocr; docs.com; Calameo; Issuu; Google Drive, n.r.) Toate, toate sunt scrise la începutul venirii Mele și la sfârșitul slavei cuvântului Meu, și Eu le voi împlini cu cuvântul pe toate, așa precum le-am spus. Amin. Scriu peste tine numele cel întreg al tău, poporul Meu, că tu ești cetatea Mea, Ierusalimul Meu de azi. Te cresc și te ud din cer, nu de pe pământ. Te nasc din cer și îți dau din cer să mănânci mult cuvânt și te numesc popor din cer, nu popor de pe pământ, iar umilința ta să strălucească mult ziua și noaptea înaintea Mea, că Eu îți dau nume nou, cetate iubită, căci în Scripturi scrie așa: «Am văzut Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, coborâtă din cer, de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită pentru Mirele ei». Amin, amin, amin. Te înscriu pe pământ cu numele tău cel întreg: Cetatea Sfântă Noul Ierusalim. Până acum te-am ținut sub văl și ți-am zis: Cetatea Noul Ierusa- lim. Dar acum vine tot mai mult vremea cea sfântă, vine cu sfinții din cer pe pământ, vine puterea Mea care împlinește Scripturile sub ochii celor tari la cerbice care stau împotriva Duhului Sfânt. Dar Eu suflu cu putere pe Duhul Sfânt cuvânt și îi adun cu suflarea gurii Mele pe cei sfinți și pe cei ce se sfințesc la auzul venirii Mele care-i adună pe toți cei ce vor umbla pe cărările vieții și care vor învăța de la Mine, fiindcă ucenici nu se nasc dacă nu este învățător. Iată-Mă Învățător
 25. 25. Semnul Fiului Omului 25 tainic, venit de la Tatăl pe pământ ca să-i adun sub mantia Mea pe cei risipiți ai lui Israel și pe toate neamurile pământului, care vor vedea slava cuvântului Meu coborând pe pământ peste po- porul Meu cel din români, poporul Noului Ierusalim, cetatea cea sfântă, gătită ca o mireasă pentru Mirele ei. Amin. (Vezi și „Nunta Mielului”, n.r.) … Binecuvântat să fie numele tău cel nou, cetate iubită, și te voi învăța curând, curând să sărbătorești cu sfinții pe pământ în mijlocul noroadelor, și tu vei asculta așa cum Eu te învăț, că vreau să-i adun sub dragostea cuvântului Meu pe cei risipiți ai lui Israel și să-i fac să umble pe căile Mele cele sfinte și să asculte de Dumnezeu după ce atâta vreme au stat departe de voia Mea prin îndărătnicia lor, risipindu-și averea în plăceri și în desfătări între neamuri, ca unul tânăr care- și dorește desfătări. Dar Eu voi aduce pe pământ durere mare, foamete de pace și de desfătări, ca nimic, nimic să nu-l mai bucure pe om, și să împlinesc Eu apoi pilda întoarcerii fiului risipitor, care și-a cheltuit viața și averea ei în plăceri. Amin. O, poporul Meu, am mare lucrare de împlinit peste pământ, iar tu ești mic și plăpând și n- ai decât cuvântul Meu ca stăpân al tău. Dar el se rostește și se împlinește, numai să te am pe tine semn al venirii Mele, că mult Mi-a trebuit Mie om și popor căruia să-i dau cuvântul Meu cel de azi, și cu care-Mi pregătesc slava venirii Mele. Așează-te mult la lucru cu Mine și Mă vestește ca un fiu ascultător și dă de știre venirea Mea la tine, ca apoi să Mă împlinesc cu ea peste pământ, că scrie despre Mine: «Din gura Lui iese sabie ascuțită, ca să lovească cu ea neamurile și să le păstorească cu toiag de fier, iar pe haina și pe coapsa Lui are nume scris: Împăratul împăraților și Domnul domnilor». Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii pildei fiului risipitor. Sărbă- toarea sfântului mucenic Haralambie, din 23-02-2003 *** V-aş lua pe voi şi aş trece cu voi din loc în loc peste pământ pentru ca să Mă arăt mai mult cu semnul venirii Mele, cu viaţa Mea trăită în om. M-aş duce cu voi să rostesc morţii şi iadului să-şi închidă gura şi să dea înapoi pe morţii lor, dar Eu, Domnul, am milă de voi şi dau să vă întăresc duhul şi trupul ca să puteţi pentru Mine, şi apoi, mai mult şi mai mult să vă dau întărituri cereşti ca să puteţi pentru lume, căci lumea a ajuns la sfârşit încă de pe când Eu am judecat-o pe ea şi pe stăpânitorul ei prin venirea Mea cea cu trupul între oameni acum două mii de ani. Omul îngâmfat din lume zice că voi aveţi duh de mândrie, dar dacă aş face cu voi semne despre care nu s-a mai auzit, ce ar mai zice omul care face atâtea minuni cu care să-l tragă pe om din calea pe care stau Eu cu cei ce sunt ai Mei? Iar de el nu mai zice că este mândru, şi îşi zice drept şi îşi zice deştept şi îşi zice că Mă are de Dumnezeu pe Mine, Cel smerit pe pământ şi în cer. Aş face de lângă voi şi din voi semne mari, văzute şi auzite de ochii şi de urechile celor de pe pământ, dar Eu după ce am lucrat pe cele mai presus de fire între oameni, M-a luat poporul cel în mijlocul căruia M-am arătat şi M-a răstignit pe cruce ca pe cei răufăcători. Minunile pe care Eu le lucrez azi cu voi sunt cu mult mai mari decât toate câte s-au auzit despre Dumnezeu pe pământ, fiilor din vremea acestui sfârşit. Eu n-am vorbit cu nimeni între oameni cum vorbesc cu voi. N-am vorbit nici cu Adam, nici cu Cain, nici cu Noe, nici cu Moise, nici cu David, nici cu Zaharia, nici cu Ioan Botezătorul, nici cu apostolii aşa şi atât cât vorbesc cu voi, fiindcă aşa minune n-a fost de când e veacul şi nici nu va mai fi alta decât împărăţia Mea în om în

×