Enoh şi Ilie


     „Şi apoi mi-a zis: Tu trebuie să prooroceşti, încă o dată, la popoare şi la neamuri şi
la limbi şi...
Enoh şi Ilie


poporul îmbrăcat în haine până jos, albe ca zăpada. Şi în cetatea aceea nu poate intra nimeni
care nu are a...
Enoh şi Ilie


    Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-05-1977
                      ***

 ...
Enoh şi Ilie    Stânca Golgotei este stropită cu sânge nevinovat şi este întărită în temelie şi nu se va
prăbuşi în...
Enoh şi Ilie


Verginica, dar e mare taina venirii ei între sfinţii cerului, căci puterea cea pentru voi este de
atunci o ...
Enoh şi Ilie


lucrarea Sa se numeşte slava Sa, după cum este scris: «Lăudaţi pe Domnul stelele şi lumina;
lăudaţi pe Domn...
Enoh şi Ilie


    Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-
1994
      ...
Enoh şi Ilie


    …Iată, fiilor, lumea se va naşte din nou, lumea se va înnoi, după cum este scris.
Lumea va lua înfă...
Enoh şi Ilie


spre părinţi, şi pe părinţi spre fii, ca să cruţ pe omul care se întoarce cu faţa la Dumnezeu.
Proorocul Il...
Enoh şi Ilie


a mâncat Ilie prin corbii Mei. Omul se rătăceşte cu Scripturile în mână şi nu caută în ele
mântuirea, nu ca...
Enoh şi Ilie


cuvânt pe pământ, şi din cuvântul Meu în tine s-a născut un popor, şi s-a scris cartea acestui
popor ca şi ...
Enoh şi Ilie


    – Slavă Ţie, Tatăl Meu, că Eu Mă rog Ţie în grădiniţa cuvântului Nostru. Mă rog
pentru om să se înt...
Enoh şi Ilie


Mea cea binecuvântată». Aşa striga Hristos Domnul, la oamenii care slujeau lui Dumnezeu,
ziceau ei, dar ei ...
Enoh şi Ilie


ca să nu mai muşte din Duhul Adevărului Tău. Cuvântul Tău dă război cu satana, iar eu sunt
trimisul Tău şi ...
Enoh şi Ilie


     Nu vă întristaţi, fiilor. Nu te întrista, poporul Meu. Fiilor, nimeni nu poate lua de la
voi ce av...
Enoh şi Ilie


va apleca inima părinţilor către fii, şi inima fiilor către părinţi, ca să nu vin şi să lovesc
pământul cu ...
Enoh şi Ilie


cu serbare de sfinţi în cartea Mea de azi. Iată, Eu trimit pe Ilie proorocul, până să vină ziua
Mea cea mar...
Enoh şi Ilie


mantia mea, el a strigat la Dumnezeul lui Ilie, şi Dumnezeu a lucrat şi în el cu ale Sale, şi
lângă ale Sal...
Enoh şi Ilie


    O, fiilor credincioşi, oamenii de pe pământ citesc în viaţa Mea cea din vremea
trupului Meu în mijl...
Enoh şi Ilie


Tatăl, Om şi Dumnezeu desăvârşit între oameni, strigându-i cu dor spre slava vieţii Mele, pe
care am voit ş...
Enoh şi Ilie


pământul, ca să pregătesc apoi pe el slava Domnului şi odihna ei, căci oamenii nu vor mai
putea sluji la do...
Enoh şi Ilie


    Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, din
12-07-2006
 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A doua venire a Domnului Iisus Hristos - Enoh şi Ilie

3,461 views

Published on

"Înainte de Domnul Iisus Hristos vin profeţii Enoh, Ilie şi Ioan şi vor pregăti masa Mea. Nu masă de mâncare, ci masă de judecată."
"…Iată, fiilor, Ilie proorocul suspină cu ochii şi cu duhul, căci el este trup în cele cereşti, fiindcă n-a murit cu trupul, şi a rămas cu trupul ca să poată lucra pentru pregătirea slavei zilei Mele în care voi veni văzut din cer pe pământ."

Published in: Education
 • Be the first to comment

A doua venire a Domnului Iisus Hristos - Enoh şi Ilie

 1. 1. Enoh şi Ilie „Şi apoi mi-a zis: Tu trebuie să prooroceşti, încă o dată, la popoare şi la neamuri şi la limbi şi la mulţi împăraţi.” (Apoc. 10/11.) * „Şi voi da putere celor doi martori ai mei şi vor prooroci, îmbrăcaţi în sac, o mie două sute şi şaizeci de zile. Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea Domnului pământului. Şi dacă voieşte cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor şi mistuieşte pe vrăjmaşii lor; şi dacă ar voi cineva să-i vatăme, acela trebuie ucis. Aceştia au putere să închidă cerul, ca ploaia să nu plouă în zilele proorociei lor, şi putere au peste ape să le schimbe în sânge şi să bată pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Iar când vor isprăvi cu mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, şi-i va birui şi-i va omorî. Şi trupurile lor vor zăcea pe uliţele cetăţii celei mari, care se cheamă, duhovniceşte, Sodoma şi Egipt, unde a fost răstignit şi Domnul lor. Şi din popoare, din seminţii, din limbi şi din neamuri vor privi la trupurile lor trei zile şi jumătate şi nu vor îngădui ca ele să fie puse în mormânt. Iar locuitorii de pe pământ se vor bucura de moartea lor şi vor fi în veselie şi îşi vor trimite daruri unul altuia, pentru că aceşti doi prooroci au chinuit pe locuitorii de pe pământ. Şi după cele trei zile şi jumătate, duh de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei şi s-au ridicat pe picioarele lor şi frică mare a căzut peste cei ce se uitau la ei. Şi din cer au auzit glas puternic, zicându-le: Suiţi-vă aici! Şi s-au suit la cer, în nori, şi au privit la ei duşmanii lor. (Apoc. 11/3-12.) Enoh şi Ilie Selecţie de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă. …Fiule, dacă-ţi spun că eşti credincios, te ţii şi nu cazi, iar dacă îţi spun că eşti păcătos, te lepezi de Mine. Omul vrea să fie lăudat. Aşa-i firea omului, vrea să fie înălţat pământeşte, pentru o clipă. Să vă înălţaţi, dar nu aici, copii. Nu doriţi să fiţi înălţaţi acum, pe pământ, că tot pământul este plin de apă tulbure, şi pe apă sunt mii şi mii de bărcuţe, şi în bărcuţe sunt michiduţi, şi merg spre apus aceşti michiduţi. Sunt muzicanţi, sunt cântăreţi, au mese întinse la care se desfătează. Iată, mai sus este o bărcuţă, şi în barcă, o proorociţă, şi vorbeşte. Ea se bucură şi face haz, şi în timpul călătoriei barca se răstoarnă şi diavolul râde. Alături de această apă tulbure se formează o altă apă. Peste un mal este o apă limpede, şi în marginea apei, doi pomi mari, asemănători la frunze, şi acele frunze luminează apa aceasta limpede, şi în apă sunt mii şi mii de peştişori care călătoresc pe aceste raze şi întreabă: „Mai este mult?“. Şi iată şi un drum, şi pe drum trece un car cu doi cai albi, cu capetele de foc, şi în car sunt doi oameni. Cine sunt aceştia? Enoh şi Ilie. Aceştia sunt prooroci. Carul trece la răsărit. Peştişorii i-au întâmpinat pe prooroci şi îi întreabă: „Mai este mult?“. Peştişorii s-au făcut un popor şi întreabă: „Mai este mult, Doamne, până se va împlini?“. Iată, în stânga este o cetate dărâmată şi printre dărâmături se văd şi morţi. În dreapta este o cetate nouă, şi 1
 2. 2. Enoh şi Ilie poporul îmbrăcat în haine până jos, albe ca zăpada. Şi în cetatea aceea nu poate intra nimeni care nu are acele haine albe, căci cetatea e păzită de ostaşi şi de doisprezece îngeri, care au cădelniţe, potire şi plăci. Înţelegeţi, că vă dau acestea ca să le înţelegeţi. Iată patru îngeraşi, care au în mână patru Evanghelii, şi toate fac numai una, şi iese pe poartă Împăratul, şi e plin de sânge Împăratul, şi pe frunte poartă un nume care nu se poate citi. Împăratul spune şi strigă: „A Domnului este împărăţia!“. Nu vă pot spune toate deschis, fiilor. Acest Împărat a pornit la luptă şi a luat cu El armată sfântă. Armata nu are haine stropite cu sânge, ci numai Împăratul. Credeţi? Din ochii lui iese foc mistuitor cu care va curăţi tot păcatul de pe acest pământ. E şi Împărat plin de sânge, e şi Prooroc. Înţelegeţi? Ce este apa? Ce sunt peştişorii? Ce sunt aceste cuvinte? Apa este viaţa trăită în curăţie; peştişorii sunt poporul. Ce este carul şi proorocii Enoh şi Ilie? Care este cetatea dărâmată? Care este cetatea cea nouă? Nu vă tulburaţi dacă nu ştiţi. Iată ce zice Tatăl: lasă, fiule, cartea pământească, şi ia cartea cerească. Vai de voi, pământ şi mare! că Domnul vrea să vă nimicească. Fiilor, dacă aţi avea dragoste cum voiesc Eu, aţi zbura prin văzduh. În faţa vasului Meu s-au lăudat doi bărbaţi că au praf de puşcă şi că o vor nimici, şi atunci ea nu va mai rătăci lumea, dar voi să spuneţi vasului Meu să nu se teamă. Fiilor, în casa Mea de rugăciune, odată cu voi păşesc şi cei cu duhuri rele. Credeţi? Am intrat după voi şi abia v-am mai găsit printre duhurile rele. Credeţi? Vai de cei ce nu cred că stau la uşă duhurile rele! Iată că şi preoţii nu mai dau hrană sufletească trebuitoare poporului Meu. Eu nu vă spun vouă ca să-i urâţi pe preoţi. Rugaţi-vă pentru ei, că şi pe ei îi fură cei răi. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 09-06-1958 *** Copiii Mei, e masa pusă pentru voi, e haina gata pentru voi. Să nu vă uitaţi înapoi, căci stâncă de sare vă veţi face. Nu vă uitaţi că nu mai aveţi casă şi masă, şi uitaţi-vă cum vine Domnul la voi, că după Mine vine Ilie, şi nu este trup, ci este duh. Lăsaţi povara jos. Înarmaţi-vă cu puterea lui Hristos. Îndreptaţi urechea către Mine. Pace vouă, copiii Mei! Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 01-05-1960 *** ...Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am pogorât din cerul sfânt pe pământ, nu cu trupul, ci cu Duhul. Acest Eu, nu e trupul acesta, ci e Duh, şi plutesc prin văzduh şi grăiesc cu Duhul. După Mine nu mai vine nimeni, şi la venirea Domnului Iisus Hristos va fi greu de cele ce nu s-au împlinit când am fost cu voi. Înainte de Domnul Iisus Hristos vin profeţii Enoh, Ilie şi Ioan şi vor pregăti masa Mea. Nu masă de mâncare, ci masă de judecată. 2
 3. 3. Enoh şi Ilie Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-05-1977 *** ...Puţină vreme mai e cu bisericuţa, şi cereţi la bunul Dumnezeu să nu te lipsească de bisericuţă, că nici un staul nu se strică dacă are păstorul bun. Păstorul a trecut peste legea sfântă, că nu s-a uitat la Evanghelie sau la Scriptură, ci s-a uitat la natură; că la această goliciune, „natură“ i se spune. Acela care s-a născut din natură, e din păcate. Vor veni îngerii şi vor suna din trâmbiţă şi va veni proorocul Ilie şi va face ordine pe pământ. Rugaţi-vă să fiţi creştini desăvârşiţi, că Domnul v-a făcut ordine la rugăciune, v-a făcut ordine la lucru şi la multe lucruri sfinte, şi dacă nu le făcea nu mai eraţi în viaţă până acum, şi eraţi omorâţi. Dumnezeu, pentru aceasta v-a ursit aceste lucruri, şi dacă veţi înainta mereu cu ele, veţi fi insula lui Dumnezeu. Dacă veţi asculta, Dumnezeu vrea să-Şi împlinească planul Său de la sfârşit. ...O, tată, vor trage orăşenii la sate, vor trage la munţi, că s-a dus vestea că oraşele vor fi nimicite. Oriunde s-ar duce, tată, vor fi distruşi. Şi în stâncă de piatră de ar intra, tot se vor nimici. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-06-1977 *** Copilaşii Mei cei mititei, plânge cerul întreg pentru voi şi vă aşteaptă, dar sunteţi zăbavnici. Dacă aţi şti, nu aţi mai zăbovi. Tată, tată, umiliţi-vă, uniţi-vă, sfinţiţi-vă, iubiţi-vă şi nu mai staţi nepăsători, căci Domnul Şi-a pregătit luntrea lui Ilie, a lui Enoh, a lui Noe, a lui Ioan şi a tuturor de pe pământ care au fost ridicaţi la cerul sfânt. Nu ştiţi cu ce veţi merge, cu trupul sau cu duhul. Dar vă zic: pregătiţi-vă cu toate. ...Copilaşii Mei, învăţaţi pilda lui Moise, că era gângav şi l-am făcut să vorbească aşa cum trebuia să vorbească şi cât trebuia să vorbească. Atât i-a fost măsura la vocea sa. L-am trimis, i-am dat curaj şi s-a dus la faraon ca să-i spună poruncile Mele. Cu Moise am făcut lucrare foarte mare, mare de tot. E scrisă, şi la judecată se citeşte. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 11-05-1978 *** ...Precum s-a împlinit proorocia lui Ioil, a lui Avacum, a lui Ilie, se împlinesc toate profeţiile din carte. Şi iată că Domnul Iisus a coborât în Duh şi profeţeşte şi ce a mai rămas. Pregătiţi-vă să-Mi fiţi o turmă şi un Păstor, nu în avere pământească, ci în avere duhovnicească. O, poporul Meu, am să vin la tine să-ţi arăt rana din palmă, că dacă ai crede, n-ai mai glumi şi n-ai mai zâmbi şi nu te-ai mai duce să grăieşti de-ale lumii. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 01-08-1979 *** ...Tată, fiţi atenţi, că vă dau ceva de ştire. Vine sfântul Ilie să facă o vizită pe pământul acesta şi ia cu el o părticică din ce-o şti el că trebuie pentru usturimea* şi umilinţa fugiţilor de Dumnezeu. Atunci să-i văd pe cei ce nu le-a plăcut de Dumnezeu. 3
 4. 4. Enoh şi Ilie Stânca Golgotei este stropită cu sânge nevinovat şi este întărită în temelie şi nu se va prăbuşi în veci, şi nici cei ce se vor alipi de ea nu se vor prăbuşi, şi nici nu vor pieri în veci. Of, e grea crucea, tată. Acum, aproape de vârf, toţi o lasă şi fug, tocmai acum când să se aleagă cu bucuria. Dar şi pentru Domnul a fost grea. Cădea sub ea, Se scula şi o ducea până în vârf, şi L-a întins pe ea. Dar pentru cine, măi? Pentru cei ce fug de Mine? Of, tată, tată, nu fugiţi de cruce, tată, oricât de grea vi s-ar părea. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 28-11-1989 (* - Înainte de Revoluţia Română) *** ...Nu vă mai puteam pregăti, că vă cuprinsese frica. Vă puseseră cursă. Şi iată ce a făcut Dumnezeu! Acum vedeţi, şi vedeţi că este Dumnezeu cu voi. N-a voit Dumnezeu să-l prindă vrăjmaşul pe cel nevinovat, pe cel ce-L iubeşte pe Dumnezeu, şi au fost prinşi cei fără Dumnezeu. Nu s-au limpezit bine burniţa şi valurile vrăjmăşiei, dar spulber şi limpezesc. Vă dau drumul să aveţi dreptul la cuvânt. V-am spus că l-am luat de ajutor pe proorocul Ilie, care l-a adus pe Israelul de pe timpul lui Ahab la Mine. L-am adus şi aici în ajutor. Preoţimea era condusă de călăul omenirii, dar acum îşi aşteaptă judecata şi pedeapsa. Scaunul de judecată va fi în România, pe care o spăl acum. Veţi vedea cu ochii şi adevărul şi dreptatea. (Vezi tema: „Judecata”, n.r.) ...Un picuţ de timp pe pământ, şi pe urmă veţi fi în cerul sfânt, adică pe pământ sfânt, că a sosit şi a ieşit la iveală ceea ce cereaţi şi doreaţi. Această rugăciune rostită de Măicuţa Mea şi prin guriţele voastre, s-a împlinit, ca România să fie scoasă şi scuturată de murdăria lui satan şi de întunericul ce o copleşise. Am văzut cursele întinse pentru ca iubitorii Mei să fie prinşi, dar Eu, Domnul, am oprit pasul tuturor şi v-am dat cuvânt să staţi cuminţi şi să înteţiţi rugăciunea, şi iată, am întors roata, ca să cadă în groapă cei ce au săpat groapa. Vă puseseră cursă. ...Românie, Românie, ţara Mea sfântă şi iubită! Ce te copleşise! Ce te păcălise! Fiţi atenţi, că acum este prag de sfârşit de veac. România va deveni Noul Ierusalim şi veţi vedea cu ochii că Dumnezeu a fost şi este cu voi. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-12-1989 (La trei zile de la revoluţie) (Vezi tema „România - Noul Ierusalim - Noul Canaan”, n.r.) *** E mare sărbătoare, şi în mijlocul serbării stă Verginica în haina slavei şi serbează cu sfinţii trecerea a şaptezeci de ani de la venirea ei între oameni. E mare taina venirii lui 4
 5. 5. Enoh şi Ilie Verginica, dar e mare taina venirii ei între sfinţii cerului, căci puterea cea pentru voi este de atunci o îmbrăcare cerească şi o tărie cu care aţi fost îmbrăcaţi voi, cei care aţi fost găsiţi lângă ea atunci când ea a pătruns în slava cerească. Ferice creştinilor care o au pe Verginica. Ferice celor care ştiu bine cum să o aibă pe ea. Ea se poartă alături de Maica Fiului lui Dumnezeu. Ea are trecerea zilelor de acum când cei din necazul cel mare au pătruns şi pătrund în taina împărăţiei cea din cer lucrată pe pământ. Ferice celor ce au înţeles taina acestei lucrări dumnezeieşti, care s-a născut de la Verginica. Eu am spus că ea se va arăta celor ce o ştiu pe ea, şi i se va vedea slava pe care o are de la Dumnezeu, căci trupul ei a fost sălaşul Meu cel supus, şi Eu voi lucra cu ea mai mult decât cu Moise în faţa slavei cereşti. Ea este însoţită în lucrarea ei de Moise şi Ilie, aşa cum am fost Eu, dar ea are pe Măicuţa Mea şi pe fiul cel dăruit de Mine ei când eram pe cruce, şi toţi lucrează în vremea lui Verginica, toţi sfinţii şi părinţii, toţi arhanghelii şi îngerii, toţi au intrat cu Verginica în sărbătoarea pregătirii României pentru slava cea văzută a împărăţiei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. (Vezi „Slava Domnului”, n.r.) Şi va veni Stăpânul viei şi va fi frumuseţe cerească şi se vor împărţi fericirile pentru fiecare ceată, pentru fiecare slavă, şi se vor aşeza scaunele, dar se va aşeza masa apoi, şi Domnul lucrează împreună cu cerul şi va sta la masă cerească împreună cu cei ce lucrează de pe pământ pentru gătirea cămării de nuntă şi pentru muzica ce va fi cântată de corurile îngereşti deasupra pământului nou care răsare din el şi care va da din el rodul vieţii cea fără de moarte a veşniciei. (Vezi tema „Trâmbiţele apocaliptice”, n.r.) Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica tuturor sfinţilor, din 13-06-1993 *** Iată, tată, că tu ai fost cu veghea slabă şi n-ai plâns aşa cum a plâns proorocul Ilie când se tânguia în faţa lui Dumnezeu că nu mai este nimeni de partea Domnului şi că a rămas singur în pustiul necredinţei. Ilie nu mai avea nimic în el decât râvna pentru întoarcerea lui Israel spre Dumnezeu. Şi dacă el, pe pământ fiind, se lăsase mistuit de râvna pentru mântuirea poporului cel ales, oare, ce este cu el acum când este ceresc? Poporul Meu cel nou, tu nu ştii, tată, ce pildă a fost cu Ilie când plângea la Dumnezeu să i Se arate Domnul şi să-i mângâie durerea care venea din râvna lui cerească. Şi s-a dus pe munte şi a mers nemâncând şi nebând, ca să-L vadă pe Domnul apoi, şi Domnul i-a spus să intre la adăpost în gura unei peşteri, şi a fost venită vijelie mare, şi a venit apoi cutremur mare, şi apoi a fost foc venit, şi toate acestea zguduiau muntele şi stâncile, şi Domnul nu S-a arătat lui Ilie în acestea. Şi a venit apoi o adiere de vânt uşor şi lin, şi numai atunci a fost să vadă Ilie slava şi glasul Domnului. Aşa să înţelegi tu vremea dinaintea arătării slavei Domnului, căci în jurul tău suflă vijelie şi munţii se clatină şi focul mistuie în jur, şi Domnul pune mâna Sa peste tine aşa cum a pus-o pe ochii lui Moise când a trecut Domnul prin faţa sa cu slava Sa. Şi apoi vine Domnul cu adierea Sa la tine şi va sta cu tine ca să te aibă mereu, dar ai grijă prin cele ce te înconjoară până la arătarea slavei Domnului, cea care vine pentru tine fără înspăimântare, şi vine cu blândeţe şi cu pace dacă tu vei şti să stai atent şi ascuns de cele ce suflă până la trecerea lor. Fii atent, că Domnul trece cu răsplata Sa, cu slava Sa, cu dreptatea Sa şi cu despărţirea binelui din rău, şi vrea să te scoată din vijelie şi din cutremur şi din foc, şi vrea să te dea de-a dreapta slavei Sale şi nu de-a stânga slavei Sale, căci toată 5
 6. 6. Enoh şi Ilie lucrarea Sa se numeşte slava Sa, după cum este scris: «Lăudaţi pe Domnul stelele şi lumina; lăudaţi pe Domnul focul şi grindina!». Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28- 08-1993 *** Aveţi grijă, tată, de cuvintele pe care vi le dau Eu azi, ca să nu vină proorocul Ilie şi să vă lovească pe voi pentru necurăţii ascunse, că după Mine vine Ilie, măi fiilor. Aveţi grijă să nu dosiţi ceva, nici bani, nici avere, nici patimi, nici duh lumesc în voi să nu dosiţi. Staţi descoperiţi, nu vă pitiţi de Dumnezeu cum a făcut Cain, care a dat să ascundă fapta mâinilor sale. Să veniţi cu totul la Mine, fără să dosiţi ceva, fără ascunderi. Haina ta, poporul Meu, şi măi fiule, să nu aibă două feţe, adică una pentru Mine, şi una pentru tine, că dacă faci aşa, tu singur te păcăleşti. Să nu fii ca ţolul murdar pe care-l întorci când ştii că vine un oaspete la tine, că mirosul de dedesubt te va da de gol. Tu nu vei străluci dinăuntru, căci strălucirea ta dinăuntru va lucra dinăuntrul tău, nu din afară când ea este. Eu, şi pe dinăuntru şi pe dinafară Mă voi desfăşura cu tine peste mulţimi, dar dacă Mă ţii numai pe afară, tu eşti cu două feţe, haină cu două feţe, tată. Haina ta să fie la fel pe amândouă părţile, ca să nu rămâi păcălit când toate se vor răvăşi la vedere. Ploaia nu se face din ştiinţa omului de ştiinţă, şi se face la porunca Mea. Ea îşi cunoaşte hotarul încă de la facere, căci apa are legile lui Dumnezeu peste ea. Pe vremea marelui Ilie, de unde, tată, a mai fost făcută ploaia? Ea a fost făcută din rugăciunea lui Ilie, căci ea a ascultat de hotarele ei prin rugăciunea preotului Meu Ilie, şi după aceea el a slobozit-o pe pământ tot prin jertfa rugăciunii lui. Mare durere mai are un slujitor al lui Dumnezeu, un profet al lui Dumnezeu între oameni, că oamenii sunt deprinşi să-L uite pe Domnul prin îndeletniciri pământeşti şi trupeşti, dar un slujitor al cerului are durere mare pentru rătăcirea oamenilor de la căile cerului. Ilie lucra cu mare putere şi cu mare milă. Ilie n-a fost crud dacă a pedepsit pe omul mincinos; El a fost plin de durere din pricina minciunii şi a luptat să stârpească minciuna şi trupul ei. Dar azi, măi fiilor, nimeni nu se mai ridică împotriva minciunii, împotriva ştiinţei mincinoase, care vine de la om, de la omul cel ce se dă drept Dumnezeu, de la omul ştiinţei acestui veac. Ilie a supus pe oameni prin puterea jertfei lui şi a rugăciunii lui şi a nestrămutatei lui credinţe în puterea lui Dumnezeu, cea pusă de Dumnezeu peste el. Când el a aruncat mantia lui peste Elisei ca să-l aşeze prooroc mai departe, Elisei s-a supus, şi a lăsat plugul în brazdă şi s-a dus ca ucenic al lui Ilie. Ba a mai şi dat foc plugului şi boilor şi s-a dus slujitor pentru Dumnezeu, căci Ilie, ce făcuse, făcut a rămas, şi a rămas Elisei lucrător cu puterea lui Ilie, care era puterea lui Dumnezeu peste cel credincios. Aşa râvnă cer Eu de la tine, măi Israele de azi, că azi Ilie te întoarce pe tine cu faţa spre început şi întoarce începutul cu faţa spre tine, că el nu vine să te lovească pe tine. El cu Baal are ce are, el cu idolul tău are ce are, nu cu tine, tată. Dar dacă tu ai trupul idol, ieşi de sub această minciună şi fii atent, că Ilie, robul Meu, are milă de tine, copilule al Meu de la sfârşitul vremii veacului omului; are milă să te întoarcă la legea lui Dumnezeu, în care nu mai încape moarte, tată. Să nu te mai găsească idol, şi să te găsească creştin slujitor lui Dumnezeu, că toate celelalte câte-ţi trebuie ţie, are grijă Tatăl să ţi le adauge. 6
 7. 7. Enoh şi Ilie Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08- 1994 *** O, Israele tată, tu nu ştii, fiule, să înţelegi ce vorbesc Eu cu tine, că ţi-am grăit cuvânt adevărat şi te-am rugat să nu te mai uiţi în lume, şi ţi-am spus aşa: «Vai ţie, poporul Meu, dacă nu Mă vei asculta să nu te mai uiţi ca să ştii şi tu ce păţeşte lumea!». Lumea, tată, va intra în rele tot mai mari, în dureri tot mai mari, că sfântul prooroc Ilie s-a dus în lume, tată, s-a dus ca să Mă răzbune pe Mine, Cel ce sunt defăimat şi batjocorit de lume şi călcat în picioare de lume şi de slujitorii cei din lume, care stau în numele Meu în faţa omului din lume. Aceştia stau, şi în zadar stau, că lumea se strică din ce în ce mai rău, şi peştele îşi strică şi el capul din ce în ce mai tare. Tot ce mai era sfânt s-a pângărit, şi nu mai este loc curat, şi proorocul Ilie s-a umplut de râvnă şi de durere, că e cu mult mai rău omul care se zice că e creştin, e cu mult mai rău decât Israelul cel din vremea aceea când Ilie plângea la Mine de lipsa lui Dumnezeu din om. O, poporul Meu Israel, Eu, tată, ţi-am spus ţie că tu eşti mai mult decât Moise, decât Ilie; Eu aşa ţi-am spus în vremea lui Verginica. Umblă, tată, în carte, că acum ai ce învăţa, şi vezi că Eu aşa ţi-am spus. Ţi-am spus să fii mai mult ca ei pentru Mine, mai tare în lucrare ca ei, că ţie, fiule, ţi-am dat mai mult decât le-am dat lor, ţi-am dat ce n-am dat nimănui până la tine, şi nu mai am ce-ţi da, că tot ce am avut, tot ce am mai avut de dat ţi-am dat ţie. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării Domnului, din 01-06-1995 *** Poporul Meu, ia, tată, în tine duhul şi puterea lui Ilie, râvna şi credinţa acestui slujitor ceresc între cer şi pământ, căci focul Duhului Sfânt te-a îmbrăcat pe tine cu foc mai mult ca pe Ilie, fiule. Ţi-am făcut cojoc care să te ocrotească şi să te îmbrace cu putere. Ia-l pe tine, poporul Meu, şi desparte cu el apele cele tulburi ale lumii acesteia şi vino după Mine, că Eu vin în urma ta. Fii atent bine ce-ţi spun şi nu te sminti ce-ţi spun: vino, tată, după Mine, că Eu vin în urma ta. Ia-o tu înainte după Mine, că Eu vin în urma ta, fiindcă aşa este astăzi lucrarea lui Ilie: este să-Mi pregătească el calea, ca să vin pe ea. Tu eşti calea Mea. Aşează-te, poporul Meu, ca să-Mi fii cale de venire, şi apoi Eu vin. Eu pe tine te aştept ca să vin, căci tu eşti calea Mea, şi să vezi tu ce venire slăvită va fi să fie, că se va ţine lumea după tine ca după focul cel ce luminează şi încălzeşte în vreme de întuneric şi de frig. Se va ţine lumea după tine ca după pâine, ca după apă, poporul Meu, şi se va sătura şi va vedea venirea Mea, şi se va deştepta cel ce este scris să se deştepte. Dar cel ce M-a cunoscut şi M-a părăsit, acela nu va mai avea atunci curaj să se apropie ca să călătorească cu Mine, că nu va avea putere să vină. Va voi să vină, dar putere nu va avea şi nu va veni, şi aşa va fi vădit cine a fost şi ce a făcut unul ca acela. De ce, tată, crezi tu că oftez Eu aşa de greu pentru cel ce s-a dezbrăcat de acest cojoc, de această lucrare de salvare? Iată, cel fără de cojocul acesta nu va avea cu ce să despartă apa ca să treacă, şi apa va fi mare şi nervoasă, şi pe apă nu vor fi salvatori, căci salvatorii sunt întru Mine, şi aceeaşi lucrare au. Mai fericit va fi acela care abia vine decât cel ce a fost şi s-a dus. Mai fericit va fi cel din lume care va trage în barca Mea, că acela vine crezând şi cuvântând lucrul cel nou şi pe poporul cel nou. 7
 8. 8. Enoh şi Ilie …Iată, fiilor, lumea se va naşte din nou, lumea se va înnoi, după cum este scris. Lumea va lua înfăţişarea cea dintâi, cea de la facerea ei. Lumea cea văzută va fi cuprinsă iar în cea nevăzută, ca să se poată vedea cea nevăzută în cea văzută, lumea cea creată de Dumnezeu şi nu de om. Omul care s-a născut din om a intrat iar în pământ, şi iar va ieşi din pământ omul, ca şi la început, la cuvântul lui Dumnezeu, la lucrul mâinii lui Dumnezeu. (Vezi tema: „Învierea morţilor”, n.r.) Omul se va întocmi iar, din pământ. Tot omul care a ştiut pe Dumnezeu se va scula cu trup nestricăcios şi va sta înaintea Domnului. (Vezi tema: „Taina de mântuire a omenirii, taina nestricăciunii”, n.r.) Omul lui Dumnezeu se va întoarce în Eden. Scris este în Scripturi despre naşterea din nou a lumii, despre înnoirea lumii. Să nu te mai clatini tu, poporul Meu, că mare lucrare este de la Dumnezeu prin tine, cel ce eşti azi în trup, cel ce eşti azi cu Dumnezeu şi care ai cojoc de la Dumnezeu. Te voi pune faţă în faţă cu Ilie proorocul, că se uneşte începutul cu sfârşitul, se unesc cele dintâi cu cele din urmă şi vom fi cu toţii un singur trup. Amin. Mergi, Israele, mergi! Mergi, tată, pe cale cu Mine, chiar dacă nu vezi cu ochii calea, că vine ziua să vadă lumea că tu ai calea Mea sub paşii tăi. Nu tu trebuie s-o vezi. Cel necredincios trebuie s-o vadă. Proorocul Elisei n-a văzut cu ochii oastea cerească, pregătită în luptă pentru el şi pentru scăparea lui, dar a văzut ucenicul său, Ghehazi, a văzut carele şi oastea cerească, a văzut la cererea lui Elisei către Domnul, şi a crezut ucenicul în cuvântul credinţei lui Elisei. Domnul Dumnezeul lui Israel a grăit poporului Său. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08- 1995 *** Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu Tatăl, şi sunt în cuvânt. Amin. Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine. Amin. Eu sunt Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Amin, amin, amin. Este scris în Scripturi taina veacurilor care s-au scurs de la venirea Mea cea văzută între oameni, de la naşterea Mea între oameni. Este scris în Scripturi că voi veni şi Mă voi numi Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Este scris în Scripturi că voi avea un popor care va sta înaintea Mea la cea de a doua venire a Mea. Pace ţie, poporul Meu chemat la pregătirea Mea pentru venirea Mea cea de acum! Pace ţie, fiule Israele, căci poporul Meu se numeşte Israel, aşa se numeşte de la Avraam şi până în veci. Pace ţie, poporul Meu, şi stai sub cortul pregătirii, fiule Israele, şi stai bine, copile scump, căci cununiţele de mireasă nu se deosebesc între ele. Pace ţie, mireasa Mea, poporul Meu mireasă! (Vezi „Nunta Mielului”, n.r.) Mireasa are veşminte albe, şi de aceea te-am născut din cer şi din cuvânt, poporule, mireasa Mea, ca să fii mireasă curată înaintea venirii Mele. Cobor cuvânt. Mă fac cuvânt în grădină, Mă fac praznic de serbare şi de hrană pe masa Mea cu Israel şi nuntesc cu zi de serbare şi cu oaspeţi cereşti la serbare. Este scris că voi trimite pe Ilie proorocul mai înainte de venirea Mea cea de a doua ca să întoarcă pe fii 8
 9. 9. Enoh şi Ilie spre părinţi, şi pe părinţi spre fii, ca să cruţ pe omul care se întoarce cu faţa la Dumnezeu. Proorocul Ilie se uită cu Mine la tine, poporul Meu de azi, şi se scutură peste tine cu duhul râvnei lui de Dumnezeu. El nimic n-a avut pe pământ, nimic, decât dragoste mare şi râvnă mare pentru Mine şi pentru împărăţia Mea în om, în Israel, care era poporul Meu. Jertfa lui de preot ceresc pe pământ a avut mare putere, că mare este taina de preot al lui Dumnezeu. Jertfa lui adusă Mie ce a fost, măi Israele? Jertfa lui care a ars înaintea Mea a fost rugăciunea lui, care a coborât foc din cer ca ardere de tot. Pe altarul lui a ars rugăciunea lui, ardere de tot, şi rugăciunea lui s-a făcut foc care a ars pe altarul lui, care a mistuit tot ce era pus înaintea Mea, ca semn al împlinirii rugăciunii lui şi al credinţei în Dumnezeul Cel adevărat. …O, poporul Meu, să nu te temi de proorocii mincinoşi de azi, să nu te temi. Proorocul Ilie este peste tine şi lucrează râvnă în tine, lucrează mai mult decât a lucrat atunci peste Israel. Râvna lui a avut putere mare, iar credinţa lui a biruit pe proorocii mincinoşi. Era Ilie singurul prooroc al lui Dumnezeu. Erau mulţi prooroci în jurul lui, erau patru sute şi peste patru sute şi încă patru sute, şi el era singur prooroc înaintea Mea şi în numele Meu în Israel, şi a biruit împăraţi şi prooroci, şi mare a fost lucrarea Mea în el, dar mare a fost puterea rugăciunii lui. Nu viţelul care a fost pus peste altarul lui, ci rugăciunea lui a fost arderea de tot înaintea Mea. (Vezi tema: „Proorocul mincinos şi ecumenismul”, n.r.) Viţel a avut şi altarul proorocilor mincinoşi, dar Eu nu voiesc arderile de tot, ci voiesc duh de credinţă, duh de rugăciune, duh de lucrare a omului cu Mine, Domnul Cel adevărat dintre dumnezei. De aceea am spus lui Israel: «Să nu ai, Israele, alţi dumnezei afară de Mine». Aşa spun şi azi, şi te hrănesc, poporul Meu, cu adevăr din Mine, ca să fii tu adevărul Meu între oameni, căci oamenii, fiule, au o mulţime de dumnezei, dar tu să lucrezi, tată, cu duhul şi puterea lui Ilie, să lucrezi şi iar să lucrezi, ca să ştie tot omul că nu este Dumnezeu afară de Mine. (Vezi „Despre chipul cioplit”, n.r.) Te îndemn mereu la duh de rugăciune. Mereu vin şi te îndemn să nu ai alt dumnezeu afară de Mine, ca să rodească rugăciunea ta, fiule din Israel, să rodească aşa cum a rodit rugăciunea lui Ilie, care a coborât foc din cer, ca semn al Dumnezeului Cel adevărat. O, poporul Meu, sunt în serbare cu tine şi cinstim pe proorocul Ilie şi rugăciunea lui. Oamenii erau urâţi de tot înaintea Mea, şi Ilie proorocul a voit să-i întoarcă cu faţa spre Mine, ca să le dau frumuseţe feţei oamenilor. Mă strecor adeseori printre voi, copiii Mei, şi Mă las cu tainele cuvântului Meu, cu pildele vieţii, fiilor, căci am cărare prin mijlocul lui Israel. Omul e urât de tot înaintea Mea, şi nimeni nu se uită în oglindă ca să se vadă cât este de urât. Tot omul se uită în oglindă, dar se uită să se vadă cât e de frumos, ca să se vadă cum poate fi frumos, dar nimeni nu se uită în oglindă ca să se vadă cât este de urât înaintea Mea. Se uită în oglindă omul, ca să se vadă cum îi stă cu dumnezeii lui, cu plăcerile lui, cu împărăţia lui, şi omul nu-I mai slujeşte Dumnezeului Cel adevărat. Numai dumnezei mincinoşi peste tot, numai minciună peste om, şi proorocul Ilie merge pe pământ şi dărâmă mereu altarele lui Baal, şi Baal cu fiii lui ridică alte altare, şi fumul de pe altarele lor înăbuşe pe cei din cer şi pe cei de pe pământ care sunt din cer, şi nimeni nu se mai uită în oglindă ca să se vadă cât este de urât înaintea Mea. …Omul vrea carne, nu vrea cerul. Omul zice că Ilie proorocul a mâncat carne şi s-a dus la cer. Dar tu, omule care spui aşa, tu nu ştii de unde a mâncat şi ce fel de carne 9
 10. 10. Enoh şi Ilie a mâncat Ilie prin corbii Mei. Omul se rătăceşte cu Scripturile în mână şi nu caută în ele mântuirea, nu caută să se uite bine în oglindă. Eu vreau să-i dau omului înapoi viaţa, şi omul nu caută spre Mine, dar am ieşit Eu spre el, şi să stai, poporul Meu, să stai bine în lucrul tău cu Mine, că am, tată, de împlinit cu tine cele din urmă Scripturi. Israele, Israele, să crezi, fiule, în Scripturi, că nimic străin n-am adăugat azi ţie prin învăţătura Mea cea proaspătă, nimic în afară de cele scrise în Scripturi. (Vezi tema: „Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el?”, n.r.) Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08- 1996 *** Coborâm cu sobor de sfinţi prooroci şi prăznuim masă de cuvânt nou, cuvânt cu trâmbiţare peste Israel. Duhul proorocului Ilie lucrează prin această lucrare de cuvânt, mai înainte de ziua Mea cea mare şi slăvită. Prăznuim cu mărire pe Ilie proorocul despre care scrie în Scripturi că va veni să-Mi pregătească venirea Mea cea de a doua, şi cu el prăznuim pe toţi proorocii care au proorocit despre vremea aceasta a Mea, că Eu sunt împlinirea cuvântului Meu rostit prin prooroci. Ilie proorocul merge peste pământ ca să îndemne pe oameni la pocăinţă, dar oamenii sunt de piatră la orice fel de strigăt al Meu ca şi în vremea lui Noe. (Vezi tema: „Ca în vremea lui Noe”, n.r.) O, duhul proorocilor strigă la Mine pentru împlinirea Scripturilor lor cele pentru venirea Mea. Dar ce este proorocul? Proorocul este om al lui Dumnezeu, care vorbeşte cuvântul lui Dumnezeu peste oamenii care nu împlinesc poruncile lui Dumnezeu. Prooroc înseamnă om care se ridică împotriva celor fără de lege ca să salveze adevărul lui Dumnezeu şi pe cel drept care geme sub fărădelegile oamenilor. Cuvântul Meu prin prooroci este sabie cu două ascuţişuri care pătrunde în carnea celor uriaşi ca să slăbească puterea lor cea rea şi să izbăvească pe cei apăsaţi care plâng cu pocăinţă spre Dumnezeu. A fost odată în Israel un om în care Eu Mi-am trezit Duhul ca să-l izbăvesc prin el pe Israel care plângea la Mine cu pocăinţă. Acesta şi-a făcut sabie cu două ascuţişuri şi şi-a ascuns-o sub mantia sa şi s-a dus la regele Moabului, care asuprea pe Israel, şi a intrat în foişorul regelui, iar Eu îl păzeam din toate părţile pe cel ce s-a sculat să fie judecătorul Meu peste Israel. Şi pe când regele dormea, el a apucat cu stânga sa sabia de la şoldul drept şi a înfipt-o în pântecele cel gras al regelui duşman şi n-a mai tras-o afară; ba i-a dat drumul şi mânerului în pântecul regelui cel rău, şi a rămas sabia în carnea celui gras, şi am izbăvit pe poporul Meu de vrăjmaşii care-l asupreau. Cuvântul Meu este sabie cu două ascuţişuri, şi cine se încearcă în ea, este prins de ea, căci are două ascuţişuri. Ilie proorocul Meu când a rostit cuvânt către casa regelui Ahab, cuvântul lui s-a înfipt ca o sabie acolo unde a fost trimis, căci Ilie era proorocul Meu, era cuvântul Meu. Ce este proorocul? El este cuvântul Meu, este om născut din cuvântul Meu cel de peste el. El naşte cuvântul Meu între oameni, Mă naşte pe Mine cuvânt pe pământ. Aşa ai fost tu, Verginico. Cuvântul Meu te-a întocmit şi te-a lucrat, şi apoi tu Mă năşteai pe Mine 10
 11. 11. Enoh şi Ilie cuvânt pe pământ, şi din cuvântul Meu în tine s-a născut un popor, şi s-a scris cartea acestui popor ca şi cartea lui Israel; şi precum atunci n-au fost iubiţi proorocii Mei, aşa şi acum, tată. Iată, Eu trimit pe Ilie proorocul Meu şi el merge peste tot pe pământ ca să întoarcă pe oameni la Mine, dar cei ce au pus mâna pe cheile împărăţiei cerurilor Îmi stau împotrivă. Iar tu sună, Verginico, ca să se audă sunetul tău. Amin. O, poporul Meu, iubitul Meu popor, te-am purtat şi te port printre oameni cu cuvântul Meu care strigă peste oameni ca să se întoarcă la Mine. Te-am purtat şi te port peste pământ ca să dai oamenilor duhul mângâierii, că oamenii sunt fără de mângâiere, şi voi merge mereu din loc în loc cu tine, căci duhul şi puterea lui Ilie lucrează peste tine, cel mic. Dar s-au supărat mai-marii bisericii din lume şi s-au aşezat să-şi bată joc de arhiereul martor al bisericii Mele cea curată. Îl împing cu ameninţare ca să vină şi să lovească în grădiniţa cuvântului Meu, dar tu roagă-te, poporul Meu, şi cântă cântarea ta de biruinţă, căci celor ce nu te iubesc pe tine le-a venit ceasul lor şi stăpânirea întunericului de peste ei, că n-au voit să fie ai Mei, şi s-au sculat să se lupte cu Mine. Dar Eu Mă întăresc peste tine, căci sunt Dumnezeul tău Cel tare şi de aceea se tem de tine cei ce se tem. Aşa se temeau popoarele de poporul Meu Israel, că Eu eram Dumnezeul lui Cel tare şi eram apărătorul lui Israel care striga la Mine cu duh de pocăinţă ca să-l izbăvesc. Te-am binecuvântat mereu şi te-am trimis să verşi peste pământ din binecuvântarea Mea şi te-am însoţit mereu cu vreme cu soare şi cu pace şi cu semne cereşti, ca să vadă mulţimile că Eu sunt Dumnezeul tău, Care te mărturiseşte popor al Meu pe pământ. Dar cei ce au pus mâna pe cheile împărăţiei Mele şi-au pierdut pacea lor din pricina ta, poporul Meu, şi folosesc duh de minciună şi dau să lovească în tine. O, poporul Meu, nu-i voi lăsa să te batjocorească, şi voi face cu ei aşa cum am făcut cu mai-marii cei care stăteau peste România, căci trimiseseră asupritori peste grădiniţa care era să fie a cuvântului Meu, a bisericii Mele cea din cer, căci vin cu sfinţii cerului în cuvânt peste ea, şi prin ea peste ţara Mea de nuntă. (Vezi tema: „Adevărata biserică”, n.r.) Dar când i-am văzut că s-au aşezat la pândă ca să-Mi nimicească locul în care aveam să- Mi întocmesc coborârea cuvântului Meu, am trimis îngerii Mei şi am pus pe fugă pe asupritori, şi s-a nimicit om pe om, şi pe tine te-am luat pe braţele Mele, grădiniţa Mea, şi te- am ocrotit, tată, iar cei necredincioşi, care voiau să te nimicească au pierit prin sabia lor. O, grădiniţă, în tine plâng în cuvânt, în tine Mă rog Tatălui, în tine Mă rog omului să se întoarcă la Tatăl. O, Tată, Tatăl Meu şi al celor credincioşi, păzeşte-i de cei duşmănoşi pe cei pe care Mi i-ai dat! Înconjoară pe poporul Tău cu sfinţii Tăi îngeri! Preaslăveşte-Te în Fiul Tău prin fiii Tăi cei de pe pământ! – Amin, amin, M-am preaslăvit şi Mă voi preaslăvi pururea, Fiule Emanuel, căci Tu eşti Fiul Meu, Cel Unul născut din Mine. M-am preaslăvit şi Mă voi preaslăvi în fiii cei mici, născuţi din cuvântul Tău, şi voi lucra semne cereşti prin ei, căci Duhul Tău este în ei, şi ei Mă fac pe Mine şi pe Tine cuvânt pe pământ. Iată, Eu trimit pe Ilie proorocul ca să-Ţi gătească Ţie cale, Fiule, şi să Te întorci pe pământ la oameni şi să fii cu cei credincioşi în vecii vecilor. Amin. 11
 12. 12. Enoh şi Ilie – Slavă Ţie, Tatăl Meu, că Eu Mă rog Ţie în grădiniţa cuvântului Nostru. Mă rog pentru om să se întoarcă la Tine, dar Îmi stau împotrivă mai-marii bisericii, Tată. În toate veacurile antichrist a fost alături de Mine şi M-a prigonit şi până să Mă nasc din Fecioara mama Mea, şi după ce am venit iar lângă Tine; M-a prigonit ca să nu cobor din cer pe pământ şi ca să nu fiu cu oamenii; M-a prigonit prin cei mai apropiaţi ai Tăi, Tată. Ei ziceau şi zic că Mă iubesc, dar Mă prigoneau şi Mă prigonesc mereu ca să nu cobor la oameni. (Vezi tema: „Antichrist şi fiara apocaloiptică”, n.r.) O, Tatăl Meu, trimite pe Ilie, trimite-l mereu, că este scris despre el că Îmi va găti calea Mea spre oameni, calea zilei Mele, ziua cea desăvârşită a venirii Mele ca să fiu pe veci cu cei credincioşi. Amin. – Amin zic şi Eu Ţie, Fiule Emanuel, l-am trimis şi îl voi trimite mereu pe Ilie proorocul, şi va birui cerul pentru coborârea Ta cea de sfârşit a tainei Tale, că Tu eşti plinirea cuvântului proorocilor, Fiule al Meu. O, proorocule al venirii Fiului Meu, mergi, şi iar mergi pe calea venirii Fiului Meu! Mergi şi termină-ţi lucrul cel pentru întoarcerea fiilor către părinţi şi a părinţilor către fii. Şi dacă Ne va auzi cineva glasul Meu şi al tău, vom intra la el şi vom face pace cu el. Amin. Iar cu cine Ne va goni, vom face război şi vom câştiga împărăţia cerurilor pe pământ, şi vom câştiga de pe pământ pe fiii ei. Amin, amin, amin. (Vezi tema: „Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut”, n.r.) – O, Domnul meu, Domnul proorocilor Tăi! Tu ai făcut din mine gura Ta peste oameni, căci oamenii rătăceau fără Tine, şi eu suspinam de mila Ta, Cel neiubit, Cel necăutat de oameni, şi m-am rugat Ţie înaintea necredincioşilor şi ai făcut semne cereşti la rugăciunea mea. Mă rog şi azi, din cer şi de pe pământ mă rog Ţie şi Fiului Tău, Care este în Tine precum Tu eşti în El. Mă rog, Doamne, Ţie, atinge-Te de duhul necredinţei din zilele venirii Fiului Tău cuvânt peste oameni. Atinge-Te de munţi şi fă-i să fumege. Atinge-Te de toţi cei ce jertfesc lui Baal, şi Ţie nu-Ţi slujesc ca unui Dumnezeu, căci Tu eşti Unul Dumnezeu, Doamne Savaot. Curăţă-i pe oameni de necredinţă, căci tot cuvântul care prooroceşte prin el împotriva fărădelegii de pe pământ, este cuvânt de prooroc al Tău, Doamne. O, le este frică preoţilor de azi, le este frică, zic ei, să nu se înşele crezând că Tu eşti acest cuvânt. O, preoţilor de azi, dacă acest cuvânt nu este Domnul, atunci ce este Domnul şi unde este şi ce face El şi ce lucrează? Stă degeaba Domnul? Doarme Domnul? Nu mai este Domnul? Ce este Domnul pentru voi? Care este măsura Lui pe pământ? O, preoţilor, Domnul este acest cuvânt. Mă trimite Dumnezeu la voi să vă întorc către El, şi pe El către voi ca să nu vină Fiul Domnului să vă lovească pentru necredinţă, căci plata necredincioşilor este afară din împărăţia cerurilor. Nu vă îndoiţi de acest cuvânt. Domnul este, dar voi sunteţi fără credinţă, căci s-a împlinit cu voi Scriptura lui Hristos, Care a spus: «Când va veni Hristos, va mai găsi pe pământ credinţă?». Despre voi a zis Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; despre voi, nu despre restul lumii, căci striga Hristos Domnul şi zicea: «Ierusalime omorâtor de prooroci, de multe ori am voit să te strâng sub aripile Mele, dar tu n-ai voit, şi casa ta va rămâne pustie, şi n-ai să Mă mai vezi cu tine până la venirea 12
 13. 13. Enoh şi Ilie Mea cea binecuvântată». Aşa striga Hristos Domnul, la oamenii care slujeau lui Dumnezeu, ziceau ei, dar ei ucideau pe cei ce erau gura Domnului, iar voi, cei de azi, mărturisiţi prin necredinţa voastră că sunteţi fiii celor ce au omorât pe proorocii Domnului. De ce sunteţi necredincioşi? Necredinţa este moarte, moartea lui Hristos în voi. Domnul Se propovăduieşte pe Sine întru venirea Sa, iar voi aţi răpit via Domnului, precum împăratul din vremea mea a luat via lui Nabot şi a omorât pe stăpânul viei şi a stăpânit via care nu era via lui. Via este a Domnului, nu este a voastră, iar dacă voi nu credeţi pe Domnul Cuvântul, nu credeţi pentru că I-aţi răpit via şi o stăpâniţi cu silnicie, căci furul este cel necredincios şi cel ce face fărădelegea. Ce-I daţi voi Domnului acum când Îşi va desăvârşi ziua cea mare a venirii Lui, ziua despre care scrie în Scripturi? Aveţi voi popor sfânt, care să-L întâmpine pe Domnul la venirea Lui? Grăiesc vouă din cer şi de pe pământ, căci sunt viu, şi am cerul în mine, şi moartea nu are putere asupra mea. Voi aţi omorât pe martorii Domnului, dar ei proorocesc în sac şi în cenuşă şi se vor ridica şi vă vor judeca şi vor spune cu ce moarte aţi omorât credinţa lor şi viaţa lor în Domnul. Dar voi nu cunoaşteţi Scripturile, că le înăbuşiţi împlinirile, dar a zis Domnul: «Nu va trece nici cerul, nici pământul până nu se vor împlini toate Scripturile». Şi iată, ele s-au împlinit, şi taina împlinirii lor apasă peste voi, şi sunteţi plini de frică. Eu sunt cel ce am lucrat peste arhiereul cel ales de Domnul între voi, ca să vă întorc inimile spre Dumnezeu, dar n-aţi voit, şi casa voastră e pustie de Domnul. Dacă voi L-aţi avea pe Domnul, aţi cunoaşte această lucrare sfântă, căci cei ce au pe Domnul, cunosc Duhul Domnului. Eu am coborât foc din cer de la Domnul prin rugăciunea mea, dar voi de ce nu v-aţi rugat să vă arate Domnul ce este acest cuvânt care curge din cer peste grădina Domnului? Cereţi, şi veţi primi. De ce nu cereţi? De ce nu vă rugaţi cum m-am rugat eu? Mai uşor vă este să alungaţi adevărul de pe pământ? Cereţi, iar dacă nu veţi cere voi cere eu la Dumnezeu aşa cum am cerut atunci. Eu sunt cel ce gătesc calea Domnului ca să vină Domnul pe pământ. Voi aţi iubit mărirea deşartă şi slava oamenilor aţi primit, iar pe cea de la unicul Dumnezeu nu aţi primit-o, şi căutaţi să ucideţi cuvântul lui Dumnezeu. Sculaţi-vă şi faceţi pace între voi şi Dumnezeu, că nu este diavolul acest cuvânt. Domnul este. Îndrăzniţi şi cercetaţi. Este Domnul. Amin, amin zic vouă: nu veţi putea blestema sau dezbina pe poporul Domnului. Pe fiii grădiniţei în care Domnul Se face cuvânt peste pământ, nu-i veţi putea birui. E Duhul Domnului în ei şi nimeni nu poate să judece pe cei duhovniceşti. Îndrăzniţi şi cercetaţi duhurile, că vai celui ce săvârşeşte păcat asupra Duhului Cel Sfânt al Domnului! Cum puteţi să osândiţi un om fără să-l judecaţi? Care Scriptură vă dă voie la aceasta? O, e mare întunericul vostru. Alergaţi spre lumină şi fugiţi de mânia Domnului! Duhul Domnului aşa lucrează. Duhul Cel bun aşa grăieşte peste pământ. Amin. O, Domnul meu şi al proorocilor Tăi, Tu ai făcut din mine gură a Ta peste cei ce nu cred în lucrarea cuvântului Tău, căci aceştia rătăcesc fără Tine, şi eu suspin de mila Ta, Cel neiubit, Cel necăutat de oameni. Fă semne cereşti la rugăciunea mea şi Te preaslăveşte, Doamne, în mijlocul poporului Tău. Mereu, mereu preaslăveşte-Te cu slava cuvântului Tău, căci oamenii cei de azi care-Ţi slujesc Ţie, zic ei, nu ştiu ce este slava Ta pe pământ, şi necredinţa a orbit înţelepciunea lor. Fă-Te har văzut peste grădiniţa Ta de pe pământul român, căci Tu eşti Duhul Adevărului. Duhul făţărniciei, duhul minciunii usucă-l şi seacă-l, 13
 14. 14. Enoh şi Ilie ca să nu mai muşte din Duhul Adevărului Tău. Cuvântul Tău dă război cu satana, iar eu sunt trimisul Tău şi Îţi pregătesc calea. Amin, amin, amin. – O, proorocul Meu cel viu, care n-ai voit să mori, căci ai iubit viaţa! Eu sunt Duhul şi cuvântul proorocilor Mei. Ia cu tine pe toţi proorocii, pe toţi sfinţii şi îngerii şi stai de veghe pentru grădiniţa Mea şi pentru poporul Meu, că poporul Meu este calea Mea spre oameni. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08- 1997 *** O, Ilie proorocul Meu se roagă să Mă ating de duhul necredinţei din biserică. Vor oamenii bisericii să lovească în tine, grădiniţă a cuvântului Meu cel plin de mântuire şi de pace şi de iubire şi de sfinţenie. Vor să se ridice să se lupte cu Mine, Cel ce Mă fac Duh Sfânt şi cuvânt peste grădiniţa Mea din România. Mi-am ales în România petecuţul de pământ care s-a ivit prima dată din apă atunci când am făcut cerul şi pământul, şi acest petecuţ l-am numit grădiniţa cuvântului Meu, taina Mea cea dintru început ivită din apă, primul petecuţ de uscat, capul pământului, piatra cea din vârf, iar când l-am zidit pe om din pământ, acesta a fost locul de unde am luat pământ. Grăiesc desluşit această taină, ca să Mă audă oamenii bisericii şi să ştie de la Mine cu cine au pornit război. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Iezechiel, din 03- 08-1997 *** A fost la poarta grădinii Mele un arhiereu care v-a spus că va veni arhiereul Meu să ia de peste grădiniţa Mea numele Meu. Acela l-a îndemnat să vină, şi a lucrat necredinţă şi gând rău peste grădiniţa Mea, şi a lucrat printre arhierei gândul lui cel rău. (Vasile - Târgovişteanul, n.r.) Şi mai este unul între ei, care grăieşte cuvinte josnice peste arhiereul Meu, cuvinte nedrese, cuvinte de tortură sufletească, iar alţii dintre ei grăiesc cu şiretenie, că mulţi din ei se tem de lumina care le descoperă faptele lor rele. Îi voi scrie pe fiecare în cartea Mea, căci cartea Mea din vremea aceasta, se întocmeşte. Scrieţi, fiilor, scrieţi acestea în carte spre pomenire, căci aşa îi spuneam şi lui Moise când întocmea cartea lui Israel spre pomenirea faptelor. (Vezi tema: „Cartea Mielului”, n.r.) Nu vă întristaţi pentru arhiereul Meu. El va fi ridicat de Mine spre slavă şi va uita durerea şi îl veţi primi cu braţe de flori aşa cum l-aţi primit acum, căci cuvântul prin care Eu v-am vestit venirea lui la voi, s-a împlinit. Eu am făcut semne cereşti pentru ca să încurc aducerea lui spre voi, că Mă durea şi Mă doare fapta care a fost pus s-o facă. V-am înştiinţat că va fi adus la voi şi v-am spus că voi lucra să-i împiedic, şi a lucrat Ilie proorocul Meu mânie peste pământ şi am îndurerat pe oameni, dar arhiereii cei necredincioşi nu s-au pocăit de necredinţa lor ca să nu-l mai forţeze pe arhiereul Meu să lovească în locul slavei cuvântului Meu. Dar n-a lovit, căci această grădiniţă este sfinţită de cuvântul Meu, nu de el. El a fost martorul Meu şi atât. El a mărturisit locul slavei cuvântului Meu, căci l-am făcut uns al Meu şi mărturisitor, şi nimeni nu poate strica ce am făcut Eu prin el. Nu el a făcut, ci Eu am făcut prin el, şi el M-a ascultat cu credinţă şi cu dragoste. 14
 15. 15. Enoh şi Ilie Nu vă întristaţi, fiilor. Nu te întrista, poporul Meu. Fiilor, nimeni nu poate lua de la voi ce aveţi de la Mine. Nu vă îndureraţi pentru cel uns de Mine, pentru arhiereul Meu nu vă întristaţi. El va veni la voi şi va fi iar cu voi şi vă va iubi şi vă va mângâia. Amin, amin, amin. …Iată, fiilor, Ilie proorocul suspină cu ochii şi cu duhul, căci el este trup în cele cereşti, fiindcă n-a murit cu trupul, şi a rămas cu trupul ca să poată lucra pentru pregătirea slavei zilei Mele în care voi veni văzut din cer pe pământ. (Vezi tema: „Venirea în chip văzut”, n.r.) Ilie, proorocul Meu, s-a umplut de durere pentru cele ce s-au abătut peste grădiniţa Mea, şi se roagă la Mine să Mă ating cu certare de pământul român din pricina necredincioşilor care se luptă cu grădiniţa Mea şi cu fiii ei şi cu poporul Meu creştin din România, căci necredincioşii şi fapta necredinţei lor aduc mânia Mea peste pământul român. Eu am mers cu voi, fii ai grădiniţei Mele, şi am luat nodul cel încurcat de peste România şi am binecuvântat neamul român ca să fie neam ales între neamuri, iar mai-marii bisericii se ridică cu necredinţă împotriva faptelor Mele cele cereşti. Oamenii nu împlinesc cuvintele proorocilor, dar le împlinesc Eu, aşa cum împlinesc rugăciunea proorocului Ilie care-Mi găteşte calea şi îi face pe oameni să creadă în minunea cuvântului Meu din vremea aceasta. Amin. Fiilor, fiilor, proorocul Ilie nu stă din rugăciune şi din lucrare şi Îmi zice: – Doamne, Tu eşti Cel ce ai spus că mă vei trimite să-Ţi pregătesc cărarea celei de a doua veniri a Ta, şi eu trebuie să împlinesc cuvântul Tău. Oamenii n-au voit să creadă în prooroci, dar eu mă grăbesc, Doamne, că a venit ziua Ta. Nu plânge, Doamne! Lasă-i pe cei necredincioşi să plângă, că ei nu plâng. Cei slabi şi mici plâng, dar şi Tu plângi. Lasă-mă să tămăduiesc oamenii de necredinţă, căci Tu ai spus că eu Îţi voi găti calea. Amin. – O, poporul Meu, toţi proorocii plâng cu Ilie proorocul venirii Mele, căci el merge înaintea Mea. O, poporul Meu, nu plânge! Bucură-te, fiule! Eu te ocrotesc, căci îngerii Mei te-au însemnat cu semnul Meu. Nu plânge, poporul Meu! Eu ocrotesc pe arhiereul Meu până la ziua bucuriei celei mari. Fiilor din grădină, însemnaţi această zi în cartea Mea spre mărturie, căci întristarea voastră şi a Mea vă va aduce bucurie, şi bucuria nimeni nu o va lua de la voi. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu peste necredinţa arhiereilor, din 07-08-1997 *** Eu sunt Dumnezeul văzutelor şi al nevăzutelor. Eu sunt Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Eu sunt Cel ce l-am făcut pe omul cel întâi zidit, şi am cărare între cer şi pământ, iar cărarea Mea este cuvântul. Eu sunt Dumnezeu Cuvântul. Amin, amin, amin. Cei ce staţi de veghe înaintea Domnului, deschideţi cuvântului Meu ca să vină pe pământ. Duhul Meu este înaintemergătorul Meu. Aşa şi sfinţii Mei cei din veac şi până în veac. Şi iată, Eu vă trimit pe Ilie proorocul, până să vină ziua Mea cea mare şi înfricoşată. El 15
 16. 16. Enoh şi Ilie va apleca inima părinţilor către fii, şi inima fiilor către părinţi, ca să nu vin şi să lovesc pământul cu urgie. Mă aştern cuvânt în calea oamenilor, şi cuvântul Meu e duh şi putere. Cine are urechi de auzit, să audă, căci Duhul Meu grăieşte cu putere peste pământ. Amin. O, fiilor unşi în grădina cuvântului Meu! Ilie, proorocul Meu, este plin de râvnă ca şi atunci când mergea pe pământ înaintea Mea, însoţit de ucenicii lui. El este omul cel care s-a născut şi n-a murit. El s-a ridicat mai presus de trupul său cu Duhul Meu din el, şi apoi şi-a luat şi trupul, căci râvna lui a fost a doua viaţă în el. Sufletul şi duhul lui au râvnit pe Dumnezeu ca nici un altul pe pământ, căci el a fost puterea Mea, puterea Domnului. Amin. Duhul lui se mistuia de râvnă pentru Dumnezeu. Mă râvnea fără de moarte, măi fiilor. Auziţi voi ce vă spun? Râvnă fără de moarte a avut în el acest preot al Meu; iubire fără de moarte a purtat în el pentru Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu este fără de moarte, fiilor. Aceasta a fost puterea cea din acest prooroc al Meu. Iubirea de Dumnezeu este boldul care înţeapă moartea. Ea este biruinţa morţii, este viaţă fără de moarte, viaţă fără de păcat, fiilor. Iubirea de Dumnezeu a fost taina cea care l-a făcut nemuritor pe Ilie, cel ce a fost mai tare ca moartea, biruind-o în trupul său. O, fiilor, iarăşi vă spun vouă: mare lucrare este să am cu cine vorbi pe pământ, căci tainele cerurilor Mele nu mai stau în ceruri, şi se coboară pe pământ ca să înduplece inima părinţilor către fii, şi a fiilor către părinţi; inima sfinţilor cerului către oameni, şi a oamenilor către sfinţii cerului. Amin. Le spun fiilor oamenilor că râvna pentru Dumnezeu este viaţă fără de moarte şi omul nu mai voieşte s-o atingă cu inima din el, care face din orice râvnă faptă împlinită. Dar oamenii au altfel de râvnă şi altfel de fapte împlinite. O, cât de mult doresc să se suie iubire spre Mine, iubire ca a lui Ilie, proorocul Meu. Iubirea lui cea fără de moarte a fost puterea lui întru Mine, şi nimeni n-a putut să i-o strivească. Aşa a lucrat şi Ioan, botezătorul Meu, căci îngerul Meu a zis lui Zaharia: «El va merge înaintea Domnului, cu duhul şi cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor către copii, şi pe cei neascultători, la înţelepciunea drepţilor, ca să pună înaintea Domnului un popor desăvârşit». De aceea am spus Eu mulţimilor care mergeau după Mine: «Dacă voiţi să pricepeţi, el este Ilie, care va să vină». Aici trebuie pricepere cerească, fiindcă oamenii răstălmăcesc Scripturile spre a lor pierzare, dar Eu vin să le spun oamenilor că duhul este duh, şi sufletul este suflet, şi fiecare om îşi are sufletul său. Amin. Ioan a pregătit calea Mea, căci el este acela despre care stă scris: «Iată, Eu trimit pe îngerul Meu şi va găti calea înaintea feţei Mele». Fiilor, fiilor, grăiesc vouă ca să audă tot omul. Duhul şi puterea lui Ilie au fost iubirea şi credinţa lui în Dumnezeu, şi lucrarea lui cea pentru Dumnezeu, şi aşa a fost şi Ioan, despre care îngerul a zis lui Zaharia că el va merge înaintea Domnului, cu duhul şi cu puterea lui Ilie. Dar Ioan este Ioan, şi Ilie este Ilie, şi amândoi au lucrat aceeaşi lucrare, şi amândoi au întors pe mulţi din Israel la căile dreptăţii, făcându-I Domnului cale peste pământ. Duhul sfinţilor e Duhul lui Dumnezeu, Care Se odihneşte în sfinţi. Duhul şi puterea lui Ilie au fost iubire fără de moarte şi faptă cu putere. Eu vin cuvânt pe pământ şi Mă scriu 16
 17. 17. Enoh şi Ilie cu serbare de sfinţi în cartea Mea de azi. Iată, Eu trimit pe Ilie proorocul, până să vină ziua Mea cea mare şi înfricoşată. El va îndupleca inima părinţilor către fii, şi a fiilor către părinţi, ca să nu vin cu prăpăd peste pământ. Amin. – Eu sunt duhul şi puterea Domnului, Care a locuit în mine prin iubirea mea de Dumnezeu. Eu sunt servul Tău, Doamne, şi lucrez înaintea Ta, că Tu aşa ai plănuit pentru ziua Ta cea de azi, şi ai spus: «Eu trimit pe Ilie proorocul, până să vină ziua Mea cea mare». Eu sunt cel ce lucrez pentru Tine iubire în mulţi, ca să-i aşez înaintea Ta popor desăvârşit, aşa cum am fost eu şi ucenicii mei. Amin. Eu, Doamne iubit, voiesc să le spun oamenilor aşa cum le-ai spus şi Tu: duhul este duh, şi sufletul este suflet, căci oamenii şi-au pierdut înţelepciunea minţii şi s-au rătăcit în credinţe mincinoase, şi inimile lor aiurează, Doamne. Tu eşti Cel întrupat de la Duhul Sfânt în Fecioară, că eşti Dumnezeu, şi eşti sufletul fiecărui om, că Te-ai născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii, iar Tatăl prin Tine le-a făcut pe toate. Tu eşti Cel ce ai dat suflet şi duh trupului omului cel întâi zidit din pământ, şi omul este din trup, din suflet şi din duh, precum Pavel, apostolul Tău, îi îndeamnă pe oameni şi le spune: «Trupul şi sufletul şi duhul vostru păzească-se în întregime întru venirea Domnului vostru». Amin. Oamenii sunt rătăciţi de la adevăr, Doamne. Oamenii au schimbat rostul Evangheliei Tale, şi inima din ei aiurează. Iată, eu vin să întorc inima lor spre Tine, ca să audă glasul Tău şi să învieze din moarte şi din rătăcire. O, fii ai oamenilor, nu e bună mintea omenească. E bună mintea lui Dumnezeu în voi. Nu faceţi din mădularul minţii voastre mădular rătăcitor de suflet. Nu se poate să intre sufletul unui om în alt trup de om. O, cine v-a deprins pe voi cu aşa gândire, o, fii ai oamenilor? Ioan Botezătorul a lucrat pregătirea cărării Domnului, aşa cum fac eu azi, şi a lucrat cu duhul şi cu puterea lui Dumnezeu, cu credinţa şi cu fapta, care lucrau în mine în vremea trupului meu, dar sufletul meu e al trupului meu, iar sufletul lui Ioan e al trupului lui Ioan, amin, şi amândoi am avut lucrare de pregătire a cărării Domnului, lucrare de întoarcere a oamenilor către Dumnezeu. Eu sunt cel ce mă vărs cu duhul iubirii mele de Dumnezeu şi cu puterea faptelor credinţei mele în cei plăcuţi lui Dumnezeu, ca să lucrez din ei popor desăvârşit înaintea Domnului. Aşa trebuie înţeleasă Scriptura aceasta. Eu sunt viu prin iubirea mea de Dumnezeu. Iubire fără de moarte am eu pentru Domnul, şi ea mă ţine viu cu trupul, iar trupul meu este în cele ce nu se văd. Unde sunt cele ce nu se văd? Ele sunt lângă oameni şi nu se văd, şi lucrează, nevăzute, pentru oameni. Elisei, ucenicul meu, a cerut de la mine să-i dau duhul şi puterea mea, dar acestea sunt şi cu mine, şi nu s-au ştirbit întru nimic. Aşa este lucrul sfinţilor care ridică sfinţi dintre oameni, ucenici de sfinţi dintre fiii oamenilor, prin lucrarea duhului şi a puterii lui Dumnezeu în sfinţi. Eu n-am avut în minte decât pe Dumnezeu şi durerea Lui. M-a durut durerea Lui în mine ca şi pe El, şi n-aveam pace în suflet până ce nu-L alinam pe Domnul îndureratul. Pedepseam pe omul care-L prigonea pe Dumnezeu, că mă durea durerea Domnului. Eu de mila Domnului pedepseam pe om, căci am fost bun cu Dumnezeu. Am lăsat duhul şi puterea din mine peste Elisei, ca să lucreze văzut cu acestea, iar când a despărţit apele Iordanului cu 17
 18. 18. Enoh şi Ilie mantia mea, el a strigat la Dumnezeul lui Ilie, şi Dumnezeu a lucrat şi în el cu ale Sale, şi lângă ale Sale este şi numele celui credincios în cele ale lui Dumnezeu. O, fii ai oamenilor, luaţi şi voi de la mine aşa cum a luat Elisei, ucenicul meu. Luaţi duhul şi puterea care au locuit de la Dumnezeu în mine prin iubirea mea de Dumnezeu. Iubirea omului pentru Dumnezeu Îi face casă lui Dumnezeu în om. Iubirea de Dumnezeu este boldul morţii, este viaţă fără de moarte. Eu le-am lucrat pe cele de trebuinţă trupului cu cuvântul, căci aşa a fost puterea credinţei mele. Eu aveam împărăţia cerurilor în mine, şi cu cuvântul ei îmi lucram pâinea mea. Când eram copilaş, Domnul mă hrănea cu temerea de El, iar când am crescut, Îl hrăneam eu pe Domnul cu iubirea mea pentru El. Iar acum tot aşa lucrez, că mi-e milă de Dumnezeu îndureratul. Ucenicii lui Elisei mă căutau după ce m-am despărţit de Elisei, după ce carul de foc mi-a făcut trecerea în cele ce nu se văd. Dar eu sunt viu şi lucrez înduplecarea inimilor oamenilor spre Dumnezeu. Duhul şi puterea mea lucrează din grădina Domnului. Eu îi întăresc cu cele purtate de mine pe cei din grădiniţa cuvântului din România. Duhul şi puterea mea este Dumnezeu şi fapta Sa, care lucrau la credinţa mea. Eu sunt duhul şi puterea Domnului, Care a locuit în mine prin iubirea mea de Dumnezeu. Amin. Doamne, Tu eşti Cel ce Te întrupezi în cei credincioşi cu trupul Tău prin biserică, pentru ca să fii purtat de sfinţi, cuvânt şi trup, duh şi trup mai presus de fire, că Tu eşti Dumnezeu. Amin, amin, amin. – O, proorocul Meu, M-am lăsat cu iubirea ta de Dumnezeu, cu duhul şi cu puterea ta M-am lăsat în cei credincioşi, ca să pot striga la oameni. Cei credincioşi Mă primesc cuvânt cuvântat din cer. Eu vin cu norii slavei Mele până deasupra grădiniţei cuvântului Meu şi cuvântez întoarcerea oamenilor la Mine, întoarcerea părinţilor către fii, şi a fiilor către părinţi, căci sfinţii Mei stau faţă în faţă cuvânt peste oameni, fiindcă Eu vin cu sfinţii, că aşa este scris: «Iată, Eu trimit pe Ilie proorocul, până să vină ziua Mea cea mare şi înfricoşată». (Vezi tema: „Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine”, n.r.) El va îndupleca inima sfinţilor către oameni, şi a oamenilor către sfinţii cei care M-au iubit pe pământ, că Eu vin, şi nu cumva, când vin, să lovesc pământul cu urgia Mea. Ilie proorocul este mare întru venirea Mea. El are trupul viu, şi are ucenicii cei vii cu el, în cele ce nu se văd, şi lucrează lucrarea venirii Mele, venirea Mea cea mare, venirea Mea care este scrisă în Scripturi. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08- 1998 *** În ziua când Eu, Domnul, Mi-am schimbat chipul feţei în slavă văzută, am avut martori şi de pe pământ şi din cer. Eram cu cei mai apropiaţi apostoli ai Mei dintre cei doisprezece; eram cu Petru, cu Iacob şi cu Ioan cel iubit de inima Mea, iar dintre cei din cer aveam martori pe Moise şi pe Ilie, că nici ei nu şi-au lăsat trupul pe pământ când au intrat în cer. 18
 19. 19. Enoh şi Ilie O, fiilor credincioşi, oamenii de pe pământ citesc în viaţa Mea cea din vremea trupului Meu în mijlocul oamenilor, citesc, dar nu se lasă pătrunşi de lucrările lui Dumnezeu, cele peste fire, de puterea Mea cerească, pe care când şi când o slobozeam să se arate cu oamenii şi să creadă oamenii în Dumnezeu, Cel venit pe pământ. Moise şi cu Ilie, proorocii Mei cei de demult, s-au arătat şi ei cu Mine în slavă, şi vorbeau despre cele ce Eu voi pătimi în Ierusalim, căci erau din cer şi ştiau din cer. Apostolii Mei cei trei voiau să Mă ferească de pătimire, şi Petru Îmi spusese că dacă voiesc, ne vor face ei trei câte o colibă, ca să rămân acolo pe munte cu Moise şi cu Ilie, căci erau înspăimântaţi de cele pentru pătimirea Mea. Şi pe când el vorbea, s-a făcut un nor şi Ne-a umbrit pe toţi, şi s-au înspăimântat apostolii Mei, iar apoi s-a făcut glas din nor, glasul Tatălui Meu, Care a zis: «Acesta este Fiul Meu Cel ales. De El să ascultaţi». Slava cerului s-a tras apoi în cămările ei, şi Eu am rămas cu ei ca şi până atunci, poruncindu-le să nu spună ce au văzut până la învierea Mea dintre morţi. Iar dacă Eu M-am înălţat la Tatăl Meu, le-am spus lor: «Mergeţi în toată lumea şi spuneţi despre Mine, şi veţi fi martorii Mei până la toate marginile, pentru cei credincioşi, care vor crede în Mine prin mărturisirea voastră». Fiilor, în ziua aceea s-a arătat cerul cu pământul împreună în lucrare: Tatăl şi cu Fiul, Moise şi cu Ilie, care sunt vii, şi cei trei apostoli peste care deosebit lăsam tainele cerurilor, şi cu care Mă purtam din loc în loc între cer şi pământ. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la faţă a Domnului, din 19-08-1998 *** Voi, copilaşi din urmă, voi, cei pe care vă numesc poporul Meu de azi, poporul venirii Mele, voi să nu uitaţi că sunteţi copiii venirii Mele, şi aceasta să lucraţi, venirea Mea, căci sfinţii din cer aceasta aşteaptă şi aceasta lucrează: venirea Mea. Şi iată, vin, mereu vin, şi vin sfinţii cu Mine, şi se împlineşte Scriptura lui Enoh, care a spus că «Vine Domnul cu sfinţii în zeci de mii de mii». Dar din nou grăiesc peste voi şi peste cei ce cred ca voi, că alta este slava celor cereşti, şi alta este slava celor pământeşti. Fericit este omul care trăieşte cereşte pe pământ, că acela vede pe cele cereşti, care nu se văd de către oamenii cei fireşti şi trupeşti, căci trupul pofteşte şi iarăşi pofteşte împotriva duhului. Şi iată întrebare cerească: ce este duhul împotriva căruia pofteşte trupul? Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan, din 12-02-1999 *** – Eu, poporul Meu de azi, îi bucur pe sfinţi când îi iau în coborârea Mea spre tine, şi împlinesc în mijlocul tău Scriptura lui Enoh, care a proorocit venirea Mea cu sfinţii şi a spus: «Vine Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi», iar după el, apostolul Meu Ioan şi el a vestit aceasta şi a spus: «Numele Lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, şi oştile din cer vin după El, călare pe cai albi, purtând veşminte de vison alb, curat». (Vezi Cartea lui Enoh n.r.) Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a şaptea după Paşti, a sfinţilor părinţi, din 12-06-2005 *** E sărbătoare de sfinţi, şi am cu Mine pe proorocul Meu Ilie, iar el are cu el râvna cea pentru venirea Mea cu sfinţii pe pământ după două mii de ani de la slăvita Mea arătare de la 19
 20. 20. Enoh şi Ilie Tatăl, Om şi Dumnezeu desăvârşit între oameni, strigându-i cu dor spre slava vieţii Mele, pe care am voit şi voiesc s-o dau omului, de viaţă şi de mântuire a lui din stricăciunea la care el trage de şapte mii de ani. Duhul Sfânt este gura Mea, şi L-am pus pe El în gura proorocilor Mei din toate vremile, şi l-am strigat pe om din moarte la viaţă, că n-am altă lucrare în afară de facerea omului cel după chipul şi asemănarea Mea, după ce l-am făcut la început pe Adam, iar el s-a luat apoi din Mine şi M-a lăsat fără mângâiere şi M-a lăsat cu suspin după om, M-a lăsat trudind din greu la facerea omului cel din om ieşit ca să am unde să-Mi plec capul, să am om în care să-Mi aflu odihna, ziua Mea de odihnă, pe care l-am rugat pe om să n-o uite, să-şi amintească de ea şi s-o cinstească, să-şi amintească de el şi să cinstească viaţa lui cea de la Mine în el, ca să aibă Domnul odihnă şi zi de odihnă, să aibă Domnul casă în om, căci Eu l-am făcut pe om pentru odihnă a Mea. …E sărbătoare de chemare a omului spre Mine. E duhul proorocului Ilie peste pământ, căci gura Mea este prin glasul profeţilor Mei, iar tu, poporul Meu, să înveţi să te rogi, să înveţi mereu şi să te rogi mereu, căci tot ce va fi să vină de la Dumnezeu şi să rămână de bucurie pe pământ sfânt, numai prin rugăciunea ta se va împlini, numai prin Duhul Meu, Care Se face grai prin cei ce Eu îi fac putere de împlinire a credinţei cea pentru împărăţia cerurilor pe pământ şi peste om, aşa cum am lucrat şi am putut să grăiesc prin gura profeţilor Mei. Amin, amin, amin. – Sunt strigarea Ta cea plină de râvnă dumnezeiască, Doamne. M-a durut viaţa de mila Ta cât am stat între oamenii depărtaţi de iubirea Ta cea pentru om. Am oftat îndurerat, am dorit cu râvnă iubirea Ta în om şi am aşteptat să se trezească poporul Israel şi să se întoarcă la viaţă pentru Tine şi nu pentru el, căci omul cel fără Dumnezeu în el, este diavol, este potrivnic lui Dumnezeu, Doamne Făcătorule. O, bunule Doamne, mi-e râvna ca focul cel mistuitor să-i spun omului că nu poate să slujească la doi stăpâni aşa cum crede el de şapte mii de ani. Ai venit pe pământ şi Te-ai făcut Om, Doamne slăvit, şi i-ai spus omului că nu poate să slujească la doi stăpâni, şi el nu crede nici acum că nu se poate aşa. Dar strig eu la om aşa cum am strigat cât am stat cu trupul văzut între oameni, căci duhul meu râvnea cu foc în Duhul Tău, şi mă durea ca şi pe Tine de pierderea omului. Strig acum la om, şi slăvesc ziua venirii mele în cele ce nu se văd şi, strigând la om, slăvesc ziua mea cea de la Tine. Strig la om, că mi-e jale de jalea Ta, ca şi atunci mi-e jale, şi merg peste pământ cu jale şi Îţi curăţ pământul de lucrarea omului, ca să-l îndemn pe om spre Duhul Tău, Care îl strigă de la el la Tine, căci omul este el, iar Tu eşti uitat de om, şi eu îi spun omului că nu poate să slujească la doi stăpâni: şi lui şi Ţie; şi morţii şi vieţii. Nu poate omul să împace aceste două slujiri în el, ci ele se alungă una pe alta, iar această dezbinare nu se sfârşeşte până ce omul nu va alege pe Cel de la Care are în el viaţa sa. Amin. …O, oamenilor, a venit Domnul pe pământ, şi strigă peste voi cu Duhul Său Cel Sfânt, ca să vă dea înţelepciunea vieţii. O, ţara Domnului, S-a întors Domnul la tine, că Şi-a adus aminte de facerea ta cea de la începutul facerii şi apoi cea de la naşterea Lui Om între oameni. O, ţară română, te-a făcut Domnul casa venirii Lui, şi te curăţă de fărădelege ca să fii frumoasă şi curată. Deschide-ţi urechea şi auzi cuvântul Lui, că eu sunt proorocul venirii Lui cea de a doua şi voiesc cu milă să te umbresc pe tine, căci râvna mea de Dumnezeu se lasă cu putere peste tot 20
 21. 21. Enoh şi Ilie pământul, ca să pregătesc apoi pe el slava Domnului şi odihna ei, căci oamenii nu vor mai putea sluji la doi stăpâni: şi loruşi şi Domnului. O, tu, ţară scumpă, ţară numită, ţară română, aşează-te să asculţi pe Domnul Dumnezeul tău şi te fă voie a Sa, că ai în mijlocul tău glasul iubirii Lui, care face din tine pământul nunţii Lui, pământul celor mântuiţi, limanul celor ocrotiţi de Domnul, dar cheamă- L cu ruga ta să Se facă Stăpânul tău, ca să nu mai slujeşti tu la doi stăpâni, ci să-I slujeşti Domnului Dumnezeului tău şi să scoţi din tine pe stăpânitorul acestui veac, care nu are nimic în Dumnezeu. Iar Tu, Doamne al celor ce Te cheamă cu dor, auzi glasul celor ce Te cer şi ocroteşte ţara română şi fă-Te liman al ei, şi apoi fă-o pe ea limanul celor mântuiţi. Amin, amin, amin. – O, poporul Meu, s-a făcut cuvânt în cartea Mea Ilie proorocul. Învaţă bine iubirea de Dumnezeu, poporul Meu. Vezi cum citeşti în Scripturi despre lucrarea celor binecuvântaţi de Tatăl Meu la venirea Mea cu plata pentru lucrul fiecăruia. Învaţă-te să nu trăieşti pentru tine, ci să trăieşti pentru Domnul, şi sprijineşte-i mult şi dulce pe cei ce slujesc Domnului cu râvnă şi cu lucru mult pentru mântuirea multora. Iubirea Mea e frumoasă, e caldă, e cerească, şi din ea să înveţi să iubeşti, nu din tine, fiule poporul Meu, căci Eu sunt Cel de Care tu trebuie să asculţi cu totul, ca să-l putem întoarce pe om în fericirea din care a căzut, poporul Meu. Te îndemn cu dor să cauţi să pătrunzi lucrarea şi taina ascultării de Dumnezeu şi viaţa cea cu binecuvântare, că voiesc să te slăvesc pentru Mine şi nu pentru tine, poporul Meu. Te doresc să-Mi fii credincios, şi niciodată când slujeşti fratelui tău să nu spui că lui îi faci, ci toate să le faci Mie, ca să te plătesc Eu, că Eu sunt cu plata, şi îţi voi plăti după cum este slujirea ta şi inima ta şi iubirea ta. În cel neputincios să Mă slujeşti pe Mine, că Eu te-am învăţat să slujeşti la cei ce sunt ai Mei, la cei ce se aşează mici sub mâna Mea, sub slava Mea, care îi slăveşte pe ei. Învaţă iubirea aceasta, poporul Meu, căci dorul de iubire Mă mistuie, şi voiesc să te simt că îţi este dor de iubire pentru Mine şi nu pentru tine, şi voiesc să te văd învăluit în această mângâiere ca să fim fericiţi şi Eu şi tu, şi din această putere să împărţim duh de pocăinţă peste oameni, şi apoi duh de iubire care nu vatămă, ci iubire care iarăşi naşte lumea, iubire care cuprinde în ea cerul cel nou şi pământul cel nou şi pe tot omul care se va ridica spre viaţă şi spre limanul mângâierii celor mântuiţi, poporul Meu. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08- 2005 *** Mă aşez în carte cu sfinţii Mei, căci patriarhul Enoh, al şaptelea de la Adam, a scris de Mine şi de îngerii Mei, a proorocit venirea Mea cu sfinţii Mei zicând: «Vine Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi». El a văzut de departe, l-am făcut să vadă peste vreme slava venirii Mele cu sfinţii, şi a văzut-o cu multul şi apoi a mărturisit. Am călătorit cu el prin toate slăvile cereşti cât el a fost în trup, şi i-am arătat lui lucrarea Mea peste timp şi apoi l-am pus să mărturisească, şi să rămână pe pământ cele mărturisite de el despre Mine, iar duhul mărturisirii, când el coboară de la Mine peste om, este duh minunat, aşa cum Eu le-am spus ucenicilor Mei că mai mult decât cele ce văd ei că fac Eu vor face toţi acei ce vor crede în Mine dacă Eu Mă duc la Tatăl pentru ei. 21
 22. 22. Enoh şi Ilie Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, din 12-07-2006 *** O, curăţiţi-vă inimile, voi, cei ce vă răzvrătiţi ca Israel, căci Ilie, proorocul Meu, a stat la femeia din Sarepta mai bine de trei ani, aşa cum Eu l-am trimis să stea, şi nu s-a dus de la sine să stea, şi a proorocit şi atunci şi a lucrat puteri şi atunci, ba a ridicat dintre morţi pe Iona şi l-a făcut prooroc al Meu pe fiul văduvei cel înviat, şi nu mai ziceau ucenicii lui Ilie că el este desfrânat. O, ţi-am spus, poporul Meu, să citeşti mult de tot cuvântul Meu, care depărtează pe duhul rău din inima şi din mintea ta, şi să-l citeşti cu inima curată, tată, ca să nu mori faţă de el şi de împlinirea lui peste tine, căci dacă nu asculţi aşa, te faci împotrivitorul Meu, fiule. O, ţi-am spus mereu, poporul Meu, că nu-i frumos să iubeşti întunericul, tată. Aşa ţi-am spus mereu, şi fii atent că este adevărată Evanghelia Mea prin care am spus că toate cele grăite la întuneric se vor vesti de pe acoperişuri, iar tu nu te bucura, nu te odihni, nu te răcori când lucrezi în ascuns crezând că-ţi faci bine aşa, căci îngerii Mei vor împlini cuvântul Evangheliei Mele pentru cele ce sunt lucrate la întuneric, şi Eu voi birui cu lumina şi pentru lumină, tată, şi voi birui şi pentru tine dacă Mă laşi să te ajut şi să te curăţesc de cele ascunse în tine şi care te învinuiesc la Dumnezeu, fiule. Eu sunt Cel ce prin îngeri te voi scoate din tine şi te voi pune faţă în faţă cu tine pentru toate cu câte tu M- ai îndurerat, şi voi lucra cum am lucrat cu Adam şi cu Cain, care dădeau să se ascundă de Dumnezeu în ei înşişi, şi au fost pedepsiţi de înseşi faptele lor dacă n-au ascultat pentru pocăinţa lor. Vino, tată, şi te spovedeşte de păcate, vino la Mine cu fratele tău pe care l-ai zdrobit prin ascunderi între tine şi el împotriva Mea şi a mersului Meu de azi. Vino, că te aştept, că de mult ţi-am spus să vii şi n-ai venit să te curăţ şi să te iert, şi apoi să apăr lucrarea Mea de vrăjmăşia diavolului. Eşti greu de păcate necurăţate de pe tine, şi tu trebuia să fii uşor, fiule. Vorbirea în doi trebuie vindecată, poporul Meu, că e boală satanică această lucrare potrivnică lui Dumnezeu şi tainei frăţiei dintre fraţi. Această boală nu aduce decât dezbinare în trupul bisericii Mele, şi prin acest obicei diavolesc pune satana la cale de şapte mii de ani nimicirea neamului omenesc, poporul Meu. Se înspăimântă cei morţi când îşi văd urmările acestui păcat şi chinul cel neadormit, sub care aşteaptă, bieţii de ei, de pe undeva izbăvirea lor. O, numai tu poţi să-i izbăveşti cu lucrarea ta bisericească între frate şi frate şi cu lumina inimii tale, pe care să ţi-o vadă şi viii şi morţii prin mărturisirea ta bisericească şi prin rugăciunea ta apoi pentru toţi cei ce au murit necurăţaţi de acest întunecat păcat, căci nimeni între oameni nu face acest păcat pentru binele lui însuşi, ci îl face pentru întuneric şi pentru plata întunericului, tată. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, din 21-11-2007 *** (Cuvântul lui Dumnezeu la Cetatea Sfânta Noul Ierusalim. www.noul-ierusalim.ro) (Selecţia textelor şi sublinierile cu caractere îngroşate aparţin redactorului.) (Vezi reportaj Noul Ierusalim . http://video.google.com/videoplay?docid=- 7606759667060485078 ) *** 22

×